Anda di halaman 1dari 10

JPNKel/PPSAT- 01/2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN PERSEDIAAN SEKOLAH AWAL TAHUN (PPSAT) 2013

MAKLUMAT ASAS
1. Nama Sekolah 2. Alamat Sekolah : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3. Kod Sekolah 4. Gred Sekolah 5. Sesi Sekolah : __________________ :1=A : 1 = Satu Sesi 2=B 3 = SKM (Sekolah Kurang Murid) 2 = Dua Sesi

6. Tahun Sekolah Mula Beroperasi : 1 = 2013 7. No. Telefon 8. No. Faks.

2 = 2012

3 = Sebelum 2012

: __________________ : __________________ : ____________ (fizikal) : ____________ (yang beroperasi)

9. Bilangan Bilik Darjah 10. Bilangan Kelas

11. Jumlah Guru Keseluruhan: ____________ 12. Bilangan Guru Hadir 13. Jumlah Murid Berdaftar 14. Bilangan Murid Hadir : ____________ (pada hari pemantauan) : Sesi Pagi :____________ : Sesi Pagi :____________ (pada hari pemantauan) Sesi Petang : _____________ Sesi Petang : _____________

Arahan: Bagi setiap PERNYATAAN, tuliskan KOD yang sesuai di dalam ruang yang disediakan PERNYATAAN A. PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL Bilik Guru (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya) (Sila pilih kod 1 jika sekurang-kurangnya 90% guru mempunyai kerusi / meja) 15 16 Kerusi guru mencukupi Meja guru mencukupi KOD

Bilik Darjah (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya) 17 i. Kerusi murid mencukupi ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan kerusi tidak mencukupi : 18 i. Meja murid mencukupi ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan meja tidak mencukupi : 19 i. Bilangan kelas mencukupi ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan kelas tidak mencukupi : 20 Papan tulis ada di setiap kelas

Premis/Bilik Berikut Dalam Keadaan Sedia Untuk Digunakan (Jika terdapat lebih dari satu premis/bilik, sila pilih kod 1 jika sekurang-kurangnya 75% dalam keadaan sedia untuk digunakan) Kod: 0 = Tiada 1 = Ada dan dalam keadaan sedia untuk digunakan 2 = Ada tetapi tidak dalam keadaan sedia untuk digunakan 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Makmal / Bilik Sains Makmal / Bilik Komputer Bengkel Kemahiran Hidup Pusat Sumber Sekolah Pusat Operasi Bilik SPBT (BOSS) Padang / Kawasan Untuk Pendidikan Jasmani Tandas Kantin / ruang makan Stor Sukan

PERNYATAAN

KOD

Kod: 0 = Tiada (bagi sekolah yang perlu mewujudkan premis /bilik berkaitan tetapi tidak berbuat demikian) 1 = Ada dan dalam keadaan sedia untuk digunakan 2 = Ada tetapi tidak dalam keadaan sedia untuk digunakan 9 = Tidak berkenaan (bagi sekolah yang tidak perlu mewujudkan premis /bilik berkaitan) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bengkel Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Bengkel Mata Pelajaran Kejuruteraan Bengkel Mata Pendidikan Asas Vokasional (MPAV) Kelas Prasekolah Kelas Pendidikan Khas Bilik Ekonomi Rumah Tangga (ERT) Bilik Pendidikan Seni Visual (PSV) Bilik Muzik Bilik Pemulihan Bilik Kaunseling Bilik Rawatan Surau/Bilik Sembahyang Pusat Akses Sekolah Asrama Dewan Sekolah Gelanggang Permainan

B. SUMBER MANUSIA Pengisian Jawatan Pengurusan Sekolah Kod: 0 = Belum diisi 1 = Sudah diisi (secara hakiki) 9 = Tidak Berkenaan 46 47 48 49 Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran (GPK Kurikulum) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (GPK HEM) Penolong Kanan Kokurikulum (GPK Kokurikulum)

PERNYATAAN 50 51 52 Penolong Kanan Tingkatan 6 Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Pendidikan Khas

KOD

Bilangan Guru (Nyatakan dalam nombor bulat) 53 54 55 Bilangan guru terhak (berdasarkan ABM perjawatan sekolah e-operasi 2012) Bilangan guru yang ada sekarang Bilangan guru lain (interim, guru ganti, dipinjamkan secara pentadbiran, LTS, SAR, LPBS)

Status Guru Kod: 1 2 3 4 5 56 = = = = = Mencukupi dan memenuhi opsyen Mencukupi tetapi tidak menepati opsyen Tidak mencukupi Berlebihan dan tiada masalah dari segi opsyen Berlebihan tetapi tidak menepati opsyen

Status guru di sekolah ini (Pilih salah satu kod di atas) Sila nyatakan opsyen guru yang kurang atau lebih (jika berlaku kekurangan atau lebihan berdasarkan item sebelum ini.) Sekiranya mencukupi sila tandakan TB dalam setiap kotak. Opsyen mata pelajaran yang tidak mencukupi Bil. Guru kurang (Jika memilih kod 2 atau 3 pada item sebelum ini) Bil. Guru Lebih (Jika memilih kod 5 pada item sebelum ini)

57

a.Bahasa Malaysia b.Bahasa Inggeris c. Matematik d.Sains e.Sains Tulen (kimia, fizik, biologi) f.Sejarah g.Pendidikan Agama Islam h. Lain-lain .

PERNYATAAN C. PENGURUSAN Pengurusan Am (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya) 58 59 Mesyuarat persediaan sesi persekolahan 2013 telah diadakan Takwim Sekolah 2013 disediakan

KOD

Pengurusan Kurikulum (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya; 9 = TB) 60 Perkara-perkara berikut disediakan: i. Rancangan Tahunan bidang kurikulum ii. Agihan tugas guru dalam bidang kurikulum iii. Jadual Waktu Induk iv. Jadual Waktu Guru v. Jadual Waktu Kelas vi. Jadual Penggunaan Bilik Khas vii. Jadual Waktu Guru Ganti (tandakan kod 9 jika tidak berkenaan) Pengurusan Kokurikulum (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya) 61 Perkara-perkara berikut disediakan: i. Rancangan Tahunan bidang kokurikulum ii Agihan tugas guru dalam bidang kokurikulum 62 Bilik/Stor Peralatan Sukan terurus

Pengurusan Hal Ehwal Murid (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya; 9 = TB) 63 Perkara-perkara berikut disediakan: i. Rancangan Tahunan bidang HEM ii. Agihan tugas guru dalam bidang HEM iii. Jadual Kedatangan Murid untuk setiap kelas 64 65 66 Program Suai Kenal Tahun 1/Tingkatan 1 dilaksanakan Program Transisi Tahun 1/Program Orientasi Tingkatan 4 dirancang/dilaksanakan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) mula dilaksanakan (tandakan kod 9 bagi sekolah menengah)

PERNYATAAN 67 68 Buku Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) telah diagihkan kepada murid i. Buku SPBT mencukupi ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan murid yang belum mendapat sepenuhnya buku SPBT Tahun / Tingkatan Jumlah Murid Bilangan murid belum dapat sepenuhnya

KOD

a. b. c. d. e. f. g.

Peralihan Tahun 1 / Ting. 1 Tahun 2 / Ting. 2 Tahun 3 / Ting. 3 Tahun 4 / Ting. 4 Tahun 5 / Ting. 5 Tahun 6

iii. Jika Tidak mencukupi, nyatakan alasan mengapa buku belum diagihkan sepenuhnya kepada murid Alasan Tandakan pada yang berkaitan (boleh ditanda lebih daripada satu)

a. b. c.

Belum menerima bekalan Bekalan tidak cukup Bekalan belum diagihkan kepada murid Tahun 1 kerana menunggu perlaksanaan Program Transisi Bekalan belum diagihkan kepada murid Tingkatan 1 / Tingkatan 4 kerana menunggu perlaksanaan Minggu Orientasi Murid tidak hadir semasa pengagihan buku teks Berlaku kerosakan/kehilangan buku jika diedar pada minggu akhir persekolahan tahun 2012 Bencana alam Lain-lain (sila nyatakan): i ...................................................................... ii .....................................................................

d.

e. f.

g. h.

PERNYATAAN Pengurusan Kewangan (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya) Angg Anggaran Belanjawan Mengurus(ABM) 2013 disediakan 69 70 Penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 telah ditutup

KOD

D. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (P&P) Status Pelaksanaan Pembelajaran dan Pengajaran 71 Jumlah kelas yang dipantau (Nota: memantau sekurang-kurangnya 10 kelas melibatkan semua Tahun/Tingkatan, selama sekurang-kurangnya 5 minit setiap kelas. Bagi sekolah yang kurang daripada 10 kelas, sila memantau semua kelas) 72 i. Situasi di kelas-kelas yang dipantau (Nota: Jumlah kelas pada item ini mestilah sama dengan jumlah kelas pada item sebelum ini) Situasi a. Kelas ada guru dan berlaku P&P/ interaksi guru-murid Kelas ada guru tetapi tidak berlaku P&P / interaksi guru-murid Kelas tidak ada guru Bil. Kelas

b.

c.

ii. Jika situasi a berlaku, sila nyatakan berapa orang guru berkenaan menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) : __________ (Nota: Jawapan di sini tidak boleh melebihi bilangan kelas bagi situasi a di atas. Jika situasi a tidak berlaku, sila tandakan TB )

PERNYATAAN iii. Jika situasi b berlaku, sila nyatakan sebab. (Jika tidak berlaku, sila pilih kod 9) Sebab (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya; 9 = TB)

KOD

a. b.

Guru membuat kerja sendiri Guru berinteraksi dengan pihak lain selain daripada murid (contoh: ibu bapa, pihak luar, pembekal, guru lain dll) Guru membuat tugas pentadbiran(seperti pengagihan buku teks, mengutip yuran, dll.) Lain-lain (sila nyatakan): i....................................................................... ii ......................................................................

c.

d.

iv. Jika situasi c berlaku, sila nyatakan sebab. (Jika tidak berlaku, sila pilih kod 9) (Kod: 0 = Tidak; 1 = Ya; 9 = TB)

Sebab a. b. c. Tiada Jadual Guru Ganti disediakan Guru Ganti tidak masuk kelas Guru yang dijadualkan masuk kelas terlibat dengan tugas rasmi yang lain Guru tidak masuk kelas tanpa sebab munasabah Lain-lain (sila nyatakan): i....................................................................... ii ......................................................................

d. e.

PERNYATAAN 73 Perhimpunan dijalankan (Tandakan kod: 0 = Tidak;1 = Ya) Waktu P&P Kod: 1 = sebelum waktu rehat 2 = selepas waktu rehat 3 = tidak berlaku P&P pada hari pemantauan 74 Waktu P&P bermula (Nota: pilihan salah satu di atas berdasarkan purata 75% kelas di sekolah berkenaan yang melaksanakan P&P) E. LAIN-LAIN (Kod: 0 =Tidak; 1=Ya; 9 = Tidak Berkenaan) 75 Pengawal keselamatan bertugas (Berada di kawasan sekolah) 76 77 78 Kawasan sekolah bersih Kawasan sekolah berpagar Pendawaian elektrik berkeadaan baik Jika TIDAK, nyatakan lokasi berkenaan : _______________________________ 79 80 81 Terdapat pegawai/petugas mengawal lalu lintas murid Pelan laluan kebakaran dan kecemasan dipamerkan Alat Pemadam Api / Salur Bantu Mula berfungsi (semak tarikh luput dan indikator kandungan pada Alat Pemadam Api) Terdapat kemudahan berikut sedia digunakan i. Bekalan Air

KOD

82

ii. Bekalan Elektrik iii. Schoolnet 83 Bendera Malaysia dan Negeri dikibarkan

F.

ISU / MASALAH UNTUK TINDAKAN SEGERA i) ii) iii) iv) v) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

Tandatangan Pemantau

Tandatangan Pengetua/Guru Besar

.................................................................... Nama Jawatan Jabatan Tarikh : ............................................. : ............................................. : ............................................. : .............................................

....................................................................... Nama Jawatan Cop Tarikh : .................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

10