Anda di halaman 1dari 1

LIGA 1MCC 2012 BAWAH 12 TAHUN ZON SELATAN

Borang Penafian Insuran Dan Tuntutan Ganti -Rugi


Kami,*_______________________________________________________ (dengan ini di kenali sebagai Pasukan), dengan menimbangkan penyertaan pasukan kami dalam Liga 1MCC Bawah 12 Tahun Zon Johor (dengan ini di kenali sebagai Liga), yang akan berlansung dari bulan Oktober hingga November 2012 dan atau pada tarikh akhir tamat Liga, dengan ini memberi pengesahan dan bersetuju bahawa kesemua pemainpemain dan pegawai Pasukan yang mengambil bahagian dalam Liga ini berbuat demikian atas kehendak dan risiko sendiri dan Pasukan dan atau Pemain-pemain dan Ibu-bapa dan atau Pegawai-pegawai Pasukan dan atau Ejen-ejen kami tidak akan membuat sebarang tuntutan terhadap pihak Penganjur dan atau pihak Liga dan atau Persatuan Bolasepak Malaysia dan atau Persatuan-persatuan Bolasepak Negeri yang berkenaan dan atau Pegawai-pegawai Liga dan atau Pekerja-pekerja Liga dan atau Ejen-ejen Liga dan atau Penaja-penaja Liga, untuk sebarang perbelanjaan atau pampasan keatas sebarang ganti-rugi dan atau apa saja kehilangan ,samada di sebabkan secara lansung atau tidak langsung atau hasil dari atau berkaitan dengan sebarang kecederaan yang di alami atau berlakunya kematian akibat dari penyertaan kami dalam Liga. Dengan ini kami mengesahkan bahawa kesemua Pemain, Pegawai, Ibu-bapa dan atau Ejen-ejen kami telah di maklumkan sepenuhnya dan menyedari perkara ini dan bersetuju dengan syarat-syarat dan pertimbangan seperti yang tertera di atas.. Tandatangan Pegawai Bertauliah: __________________________________ Nama Penuh Jawatan Dalam Kelab Tarikh Tandatangan Saksi Nama Penuh Tarikh : __________________________________ :___________________________________ :___________________________________ :___________________________________ : __________________________________ :___________________________________