 Konduktor Haba dan Penebat Haba

Heat Conductors and Heat Insulators

1. Padankan istilah berikut dengan betul.
Match the following terms correctly.

Istilah
Term

Keterangan
Description
   

(a) Konduktor haba
Heat conductor Heat insulator

Bahan yang tidak dapat mengalirkan haba dengan baik
Substances which not allow heat to flow well through them Substances which allow heat to flow well through them

(b) Penebat haba

Bahan yang boleh mengalirkan haba dengan baik

2. Klasifikasikan bahan-bahan berikut sebagai konduktor dan penebat dengan betul.
Classify the following substances correctly as conductors and insulators.

Udara
Air

Kuprum
Copper

Kaca
Glass

Perak
Silver Wool

Aluminium
Aluminium

Plumbum
Lead Zinc

Water

Air

Besi
Iron

Getah
Rubber

Kayu
Wood

Kain

Merkuri
Mercury

Zink Penebat
Insulator

Plastik
Plastic

Konduktor
Conductor

3. Padankan pasangan istilah berikut dengan betul.
Match the following pair of terms correctly.

Istilah
Term

Bermaksud
Means
       

(a) Konduktor haba yang baik
Good heat conductor Good heat insulator

Penebat haba yang baik
Good heat insulator

(b) Penebat haba yang baik (c) Konduktor haba yang lemah
Poor heat conductor Poor heat insulator

Konduktor haba yang baik
Good heat conductor Poor heat insulator

Penebat haba yang lemah Konduktor haba yang lemah
Poor heat conductor

(d) Penebat haba yang lemah

4. Rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh kegunaan konduktor haba dan penebat haba dalam kehidupan seharian. Kenalpasti dan tuliskan “Konduktor haba” atau “Penebat haba” di dalam kotak yang disediakan.
The following diagram shows the examples of the uses of heat conductors and heat insulators in daily life. Identify and write down as “Heat conductor” or “Heat insulator” in the box provided.

(a) Iglu
Igloo

(b) Termometer
Thermometer

(c) Seterika elektrik
Electric iron

(d) Cooking utensil Perkakas memasak (e) Handle of cooking utensils Pemegang perkakas memasak (f) Head of soldering iron Kepala besi pemateri (g) Keeping asbestos Asbestos sheet (h) Habuk kayu Sawdust (i) Wire gauze Kasa dawai .