KUIZ KEPANDUAN

CIK ZAINAB HJ NAWAN KHAN

1
11

2
12

3
13

4
14

5
15

7
16

8
17

9
18

10
19

11
20

21
31 41

22
32 42

23
33 43

24
34 44

25
35 45

26
36 46

27
37 47

28
38 48

29
39 49

30
40 50

SIAPAKAH ORANG INI??

SIAPAKAH PENGASAS GERAKAN PANDU PUTERI DUNIA?

SEBUTKAN PERSETIAAN PANDU PUTERI DENGAN LENGKAP

TUNJUKKAN HORMAT PANDU PUTERI .

and the two stars represent the Promise and Law. the base of the stalk represents the flame of the love of humanity. the vein pointing upwards through the centre of the Trefoil represents the compass needle pointing the way. .APAKAH NAMA LENCANA INI? • A bright blue background represents the sun shining over all the children of the world. the three leaves represent the three-fold Promise as originally laid down by the Founder.

APAKAH WARNA SKAF YANG DIPAKAI OLEH AHLI –AHLI PANDU PUTERI TUNAS? .

Dimanakah Lord Baden Powell dan Lady Olave bertemu dan berkenalan ? .

SEBUTKAN UNDANG-UNDANG PANDU PUTERI TUNAS YANG KE DUA .

SIAPAKAH PENAUNG PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA DI PERINGKAT KEBANGSAAN ?? .

BERAPAKAH UNDANG-UNDANG PANDU PUTERI ? .

APAKAH NAMA LENCANA YANG DIGUNA OLEH SEMUA AHLI PANDU PUTERI DI DUNIA INI? .

APAKAH UNDANG-UNDANG PANDU PUTERI YANG KE LIMA ? .

APAKAH WARNA SKAF YANG DIPAKAI OLEH AHLI PANDU PUTERI KADET ?? .

APAKAH COGAN KATA PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA? .

APAKAH WAGGGS ??? .

APAKAH LAGU YANG DINYANYIKAN OLEH SEMUA AHLI SEMASA MENAIKKAN PANJIPANJI? .

BILAKAH HARI PERINGATAN ( THINKING DAY ) DI SAMBUT OLEH SEMUA AHLI PANDU PUTERI ? .

APAKAH LAGU YANG DINYANYIKAN OLEH AHLI SETELAH SELESAI MEMBUAT PERJUMPAAN PASUKAN ? .

BERAPAKAH PUSAT DUNIA PANDU PUTERI ? .

APAKAH LENCANA YANG DIANUGERAHKAN KEPADA AHLI BAHARU YANG BARU DILANTIK .

Apakah istiadat yang dijalankan ini? .

Nyanyikan sebuah lagu kepanduan yang anda telah pelajari .

Apakah istiadat yang dijalankan ini ? .

Sebutkan tiga benda yang terdapat dalam peti kecemasan di bawah .

Siapakah yang layak mendapat pingat di bawah ini ? .

Dari negara manakah ahli berikut?? .

Siapakah mereka ini ? .

Berapa kerapkah Persatuan Pandu Puteri Malaysia Kebangsaan mengadakan mesyuarat agong ? .

Apakah kelayakan untuk mendapat waran bagi pemimpin Pandu Puteri ? .

Dari negara manakah ahli ini? .

Dari negara manakah ahli ini? .

Apakah lambang dibawah ini? .

communities and the wider world. .Bendera apakah ini? • The three golden/orange squares on the flag represent our threefold Promise.The white blaze in the corner is a symbol of world-wide peace which all Guides and Girl Scouts work for in their families.

Ini merupakan salah satu pusat dunia WAGGGS . apakah nama pusat ini ? .

Darimanakah ahli ini? .

Apakah kemuliaan anda sebagai ahli Pandu Puteri ? .

Apakah maksud lambang kelopak bunga di lencana ini? .

Siapakah mereka ini?? .

APAKAH PEKERJAAN BADEN POWELL SEBELUM IA MENJADI AKTIF DALAM GERAKAN PENGAKAP ? .

Siapakah Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia?? .

Sebutkan salah satu ujian yang boleh seorang pemimpin ambil untuk peningkatan diri dalam kepanduan ? .

Siapakah Pesuruhjaya Pasukan Pandu Puteri Malaysia Cawangan IPGM . BPG ? .

Sebutkan aksesori pakaian seragam pemimpin Pandu Puteri ? .

Sebutkan misi WAGGGS .

Apakah nama simpulan dibawah ini ? .

Apakah nama simpulan ini?? .

Apakah nama ikatan ini? .

• Apakah sumbangan anda dalam menjayakan slogan Hari Peringatan 2009? .

• • • • Apakah nama istiadat yang sedang dijalankan ini ? .