 Demam denggi berpunca daripada penyebaran virus denggi oleh nyamuk Aedes betina .

 Merebak melalui gigitan nyamuk Aedes, daripada individu yang telah dijangkiti virus denggi kepada individu lain yang sihat

 Demam denggi berpunca daripada penyebaran virus denggi oleh nyamuk Aedes betina .
 Merebak melalui gigitan nyamuk Aedes, daripada individu yang telah dijangkiti virus denggi kepada individu lain yang sihat

STATISTIK DEMAM DENGGI DI MALAYSIA
6000 5000 4000 3000 2000 Bil. Kes Demam Denggi 2012 N.Semb… Tereng… WP…

1000
0 Kelantan P.Pinang

Johor

Sarawak

Selangor

Melaka

Sabah

WPKL

Pahang

Kedah

Perak

Sumber: Jabatan Kesihatan Hulu Langat, Selangor

Perlis

KITARAN HIDUP NYAMUK AEDES
Menjadi nyamuk dewasa Nyamuk bertelur

Jentik-jentik membesar dan bertukar menjadi kepompong

Telur menetas menjadi jentikjentik

TEMPAT PEMBIAKAN NYAMUK AEDES

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI PEMBIAKAN NYAMUK AEDES