PELAN STRATEGIK

BIDANG/FUNGS ISU-ISU I STRATEGIK PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 2009 2010 2011
90% 95% pelaksanaan LINUS di

STRATEGI (INITIATIVES) JADUAL 1 ST1 Memantapkan sekolah ST2 Mesyuarat AJK LINUS peringkat sekolah ST3 Mesyuarat Penyelarasan Saringan ST4 Pelaksanaan Saringan LINUS mengikut jadual ST5 Ujian Diagnostik Tahun 1 LINUS

FUNGSI :1. PENCAPAIAN PRESTASI LINUS 1. PENCAPAIAN PRESTASI 1.1 Pencapaian Pencapaian Meningkatkan 95 % LINUS LINUS belum penguasaan kecemerlangan Menguasai melepasi LINUS terbaik LINUS LINUS target selaras dengan peringkat target kebangsaan kebangsaan

2 Lebih 10% murid sekolah rendah tidak menguasai 3M

Mengurangkan bilangan pelajar tidak menguasai 3M

Meningkatkan bilangan murid Bilangan yang menguasai Saringan 3M

3

3

PELAN TINDAKAN
1 STRATEGI ST1 Memantapkan pelaksanaan LINUS di sekolah JADUAL 2
1

OBJEKTIF Bil 1 Meningkatkan penguasaan LINUS Tanggungjawab Tempoh/ hari GPK 1 Guru LINUS 3 kali setahun Kos/Sumber Tiada Output KPI Pelan Kontigensi Program/Projek Portal NKRA 95% menguasai Menghasilkan data LINUS Saringan LINUS 2 STRATEGI OBJEKTIF ST2 Mesyuarat AJK LINUS peringkat sekolah Meningkatkan pengurusan LINUS di sekolah Tanggungjawab Tempoh/ hari 3 kali Kos/Sumber Output Memantapkan pengurusan LINUS KPI 3 minit mesyuarat JADUAL 2 Bil 1 Program/Projek Pelan Kontigensi Berjumpa ibu bapa/penjaga Meningkatkan Guru Besar pengurusan LINUS di GPK 1 sekolah Guru LINUS PELAN TINDAKAN 2 .

3 STRATEGI ST3 Mesyuarat Penyelarasan Saringan JADUAL 2 OBJEKTIF Bil 1 Meningkatkan pengurusan saringan LINUS di sekolah Tanggungjawab Tempoh/ hari 3 kali setahun Kos/Sumber Tiada Output Memantapkan pengurusan Saringan LINUS KPI 3 minit mesyuarat Program/Projek Pelan Kontigensi Mesyuarat Guru Besar Penyelarasan Saringan GPK 1 LINUS sekolah Guru LINUS 4 STRATEGI OBJEKTIF ST4 Pelaksanaan Saringan LINUS mengikut jadual Memastikan pelaksanaan LINUS mengikut jadual dan garis panduan dalam manual saringan Tanggungjawab Tempoh/ hari 3 kali Kos/Sumber Output Pelaksanaan Saringan Mengikut Jadual KPI 100% murid menduduki Saringan JADUAL 2 Bil 1 Program/Projek Pelan Kontigensi Berjumpa ibu bapa/penjaga Guru Besar Pelaksanaan Saringan GPK 1 Guru LINUS PELAN TINDAKAN 3 .

5 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1 ST5 Ujian Diagnostik Tahun 1 LINUS Menguji tahap penguasaan murid dalam LINUS Tanggungjawab Tempoh/ hari GPK 1 Guru LINUS 1 kali setahun (Minggu Ketiga Januari) Kos/Sumber Tiada Output KPI JADUAL 2 Program/Projek Ujian Diagnostik Pelan Kontigensi Murid diasingkan mengikut Kelas diasingkan pencapaian lebih mengikut tahap awal PELAN STRATEGIK 4 .

PEMANTAUAN & PENILAIAN SASARAN TOV 2009 2010 2011 3 4 JADUAL2 BIDANG/FUNGSI 2. Menyelia rekod Persediaan Mengajar Guru dan P&P guru LINUS Meningkatkan pemantauan P & P oleh pentadbir Meningkatkan Bilangan Pemantauan P & P pemantauan oleh pentadbir dairpada pihak pentadbir sekolah PELAN TINDAKAN 6 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1 ST6.1 Pemantauan P & P daripada pihak pentadbir sekolah MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI STRATEGI (INITIATIVES) ST6. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN ISU-ISU STRATEGIK 2. Menyelia rekod Persediaan Mengajar Guru dan P&P oleh pentadbir sekolah Memantau.PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 FUNGSI :2. membimbing dan memastikan perlaksanaan P&P LINUS seperti ditetapkan oleh KPM JADUAL 2 Program/Projek Pemantauan P&P oleh pentadbir sekolah Tanggungjawab Tempoh/ hari Guru Besar GPK 1 Sepanjang Tahun Kos/Sumber Output Meningkatkan Pemantauan P & P dari pihak pentadbir sekolah KPI 4 kali pemantauan Pelan Kontigensi PELAN STRATEGIK 5 .

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 FUNGSI : 3. PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA ISU-ISU STRATEGIK 3. MATLAMAT STRATEGIK Menyebarluaskan pengetahuan tentang program LINUS OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 2009 2010 1 2011 1 STRATEGI (INITIATIVES) ST7 Kursus Dalaman LINUS Meningkat Bilangan Kursus pemahaman guruguru tentang program LINUS PELAN TINDAKAN 7 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1 ST7 Kursus Dalaman LINUS JADUAL 2 Meningkat pemahaman guru-guru tentang LINUS Program/Projek Kursus Dalaman LINUS Tanggungjawab Tempoh/ hari GPK 1 Guru LINUS 1 hari Kos/Sumber Output Pemahaman guruguru tentang LINUS meningkat KPI 1 Kursus Dalaman LINUS dapat diadakan Pelan Kontigensi PELAN STRATEGIK 6 . Membangun Sumber Manusia.1 Kursus Dalaman LINUS JADUAL3 BIDANG/FUNGSI 3.

Mewujudkan sudut Sudut Linus di dalam dan luar bilik darjah Menghargai karya PELAN TINDAKAN 8 STRATEGI OBJEKTIF Bil 1 ST8. Mewujudkan sudut Sudut Linus di dalam dan luar bilik darjah Menyediakan ruang pameran untuk karya guru dan murid JADUAL 2 Program/Projek Sudut Pameran Linus Tanggungjawab Tempoh/ hari Guru LINUS Sepanjang Tahun Kos/Sumber Output Menyebarluaskan maklumat mengenai LINUS KPI I Sudut Linus diwujudkan Pelan Kontigensi 7 .PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2011 FUNGSI :4. PEMBANGUNAN & PENYELIDIKAN / PROJEK KHAS MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Menyediakan ruang pameran untuk karya guru dan murid JADUAL6 BIDANG/FUNGSI ISU-ISU STRATEGIK 4. PROJEK KHAS 4.Ruang untuk mempamerkan karya guru dan murid KPI Bilangan Sudut Pameran SASARAN TOV 2009 2010 2011 1 STRATEGI (INITIATIVES) ST8.1.