Anda di halaman 1dari 14

BAB 3: DARURAT & ANCAMAN PARTI KOMUNIS MELAYA (PKM)

1 Pernyataan berikut berkaitan dengan fahaman komunisme(87) .Diasaskan oleh Karl Marx pada pertengahan abad ke 19. Golongan manakah yang ditentang oleh fahaman tersebut? I II II I V A B C D 2 Imperialis Kaum tani Pekerja-pekerja kilang Golongan bangsawan

Senarai berikut merupakan Negara yang menganut fahaman komunisme(87) Rusia China Apakah yang diperjuangkan oleh Negara di atas? I II II I I V A B C D Perdagangan bebas Masyarakat tanpa kelas Memiliknegarakan tanah dan perindustrian Menyokong golongan bangsawan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

5 I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan anggota Parti Komunis ,diucap pada Julai 1919.(87) Anggota I : Pertubuhan komunis antarabangsa telah mengeluarkan arahan kepada semua parti komunis di Eropah. Anggota II: Kami sedia melaksanakan arahan. Apakah arahan yang dimaksudkan? A B C D Menentang imperialis barat Mewujudkan masyarakat berkelas Memiliknegarakan perdagangan Menyebarkan ideology komunis ke seluruh dunia

Maklumat di bawah merujuk kepada fahaman komunisme.(87) .Menentang golongan feudal dan imperialis secara kekerasan Apakah yang diperjuangkan oleh fahaman di atas? A B C D Sistem beraja Perdagangan bebas Pengawalan ekonomi Masyarakat tanpa kelas 6

Buku-buku berikut telah dihasilkan oleh Kal Marx pada pertengahan abad ke 19.(87) .Das Kapital .The Communist Manifesto .The German Ideology Apakah tujuan karya di atas dihasilkan? A B C D Penyebaran ideologi Pemantapan sistem politik Peningkatan ilmu pengetahuan Penguatkuasaan undang-undang

Maklumat di bawah merujuk kepada penyebaran dakyah komunis di Tanah Melayu.(87) Sasaran Dakyah Komunis Kaum Reaksi Cina Mendapat sambutan Melayu Tidak mendapat sambutan Mengapakah orang Melayu tidak tertarik dengan dakyah-dakyah tersebut? I Komunis menggunakan kekerasan

II II I I V

Bertentangan dengan orang Islam Komunis sering membuat helah Tidak mendapat sebarang keistimewaaan A B C D 11

Malaya Memajukan ekonomi Tanah Melayu Membentuk Republik Komunis Malaya Melatih orang Melayu dalam ketenteraan Menyatupadukan pelbagai kaum di Tanah Melayu

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Senarai di bawah menunjukkan dua buah parti komunis.(87) Parti Kaomintang Parti Komunis Nanyang Apakah persamaan parti di atas? A B C D Membentuk Republik Komunis Membantu British menentang Jepun Menyebarkan ideologi di Tanah Melayu Mengarahkan penyebaran ideology ke seluruh dunia

Tahun :1935 Tempat :Batu Arang,Selangor Peristiwa:6000 orang buruh melancarkan mogok di lombong Arang Batu Apakah kesan pemogokan di tersebut?(88) I II II I I V A B C D 12 Pemimpin PKM ditahan PKM dibubarkan Pemindahan orang Cina ke Kampung Baru Pemimpin mogok dihantar ke China I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Ideologi komunis disebarkan dalam kalangan orang cina di Tanah Melayu melalui(87) I II II I I V A B C D Kesatuan Sekerja Bahan-bahan penerbitan Parti Komunis Indonesia Golongan bangsawan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Tindakan di bawah dilakukan oleh PKM peringkat awal di Tanah Melayu (88) -Sabotaj -Mogok -Tunjuk perasaan Mengapakah tindakan tersebut diambil? A B C D Memecahbelahkan perpaduan kaum Melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu Menghalau British keluar dari Tanah Melayu Melumpuhkan pertahanan British di Tanah Melayu

Maklumat berikut merujuk kepada peranan Parti X(87) Part iX Menyebarkan dakyah komunis dalam kalangan orang Melayu

Apakah parti X? A B C D 10 Parti Parti Parti Parti Koumintang Komunis Malaya Komunis Nanyang Komunis Indonesia

13

Berikut,manakah menggambarkan kerjasama antara PKM dengan British?(89) A B C D British menggalakkan orang Melayu dan Cina menyertai PKM Cawangan PKM dibenarkan ditubuhkan di seluruh Tanah Melayu MPAJA menerima bantuan kewangan daripada British Penubuhan Sekolah Latihan Khas 101

Mengapakah parti di bawah ditubuhkan pada tahun 1930(88) Parti Komunis 14

Maklumat di bawah berkaitan sebuah

sekolah.(89) Sekolah Latihan Khas 101 Apakah ciri-ciri berkaitan sekolah tersebut? I II II I I V A B C D 15 Ditubuhkan di Pulau Pinang Menjadi markas pasukan gerila menentang Jepun Melatih anggota PKM taktik Perang gerila Ditubuhkan oleh Jepun untuk mengumpul sukarelawan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

II II I I V A B C D 18

Diminta menyerahkan semula senjata Meneruskan pemberontakan Membentuk Republik Komunis I dan II II dan IV II dan III III dan IV

Setiap anggota MPAJA dibayar sebanyak $350 dan menerima satu beg beras daripada pihak British.(89) Apakah tujuan tawaran tersebut dibuat? A B C D Menamatkan keganasan Memujuk MPAJA menyerahkan senjata Menaikkan semangat penduduk tempatan Membubarkan MPAJA

Senarai di bawah merujuk kepada pertubuhan di Tanah Melayu.(89) .MPAJA .Force 136 Apakah persamaan kedua-duanya? A B C D Menyebarkan fahaman komunisme Membantu Republik Komunis Menentang Jepun Menyebarkan propaganda Jepun 19

Soalan 19 dan 20 berdasarkan maklumat berikut: Tahun 1948 Peristiwa Persidangan Pemuda Komunis Asia di Culcutta,India

16

Pernyataan berikut menunjukkan bantuan British kepada PKM.(89) .Pihak British membekalkan senjata kepada MPAJA Senjata dibekalkan melalui A B C D Force 136 Min Yuen Gerila Kinabalu Pasukan Wataniah

Apakah ketetapan yang diputuskan dalam persidangan tersebut?(90) A B C D Penyebaran ideology komunis ke seluruh dunia Golongan muda mengetuai Parti Komunis Perubahan taktik perjuangan Mengadakan rundingan dengan pihak kerajaan

20

Apakah kesan daripada persidangan di atas?(90) A B C D Penubuhan MRLA Pembentukan MPAJA Pengenalan Home Guard Pelaksanaan perintah berkurung

17

Jadual di bawah merujuk kekalahan tentera Jepun(89) Tarikh 15 Ogos 1945 Peristiwa Jepun menyerah kalah tanpa syarat kepada pihak Bersekutu

21

Penyataan di bawah merujuk kepada unit gerila PKM.(90) Malayan Races Liberation Army Bagaimanakah pertubuhan tersebut

Apakah kesan peristiwa tersebut kepada PKM? I Diarahkan membubarkan MPAJA

menentang British? 25 A B C D 22 Melancarkan pemberontakan bersenjata Menganjurkan pemogokan Melalui gerakan dakyah Menganjurkan kongres Apakah kesan pengisytiharan undang-undang darurat kepada Parti Komunis Malaya? A. B. C. D. 26 PKM telah di haramkan. Mula bekerjasama dengan British. Kedudukannya semakin kukuh. Mendapat sokongan orang Melayu. m/s 91

Senarai di bawah berkaitan tindakan ganas PKM(90) .Merosakkan landasan keretapi .Memusnahkan ladang-ladang dan lombong Membakar kilang Mengapakah mereka bertindak demikian? I II II I I V A B C D I Merenggangkan hubungan antara kaum Mengambil alih asset pemodal Eropah Melumpuhkan ekonomi Memutuskan system perhubungan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Senarai di bawah merupakan parti politik di Tanah Melayu. AWAS PETA PERAM PKMM

Apakah persamaan parti tersebut? A. B. C. D. Berhaluan kiri. Berhaluan kanan. Bersifat sederhana. Bekerjasama dengan British. m/s 91

27

Senarai di bawah merujuk langkah kerajaan untuk membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu. Memperbesar pasukan polis dan tentera. Membawa masuk askar dari Negara Komanwel.

23

Pernyataan berikut berkaitan tindakan PKM di Tanah Melayu. Tarikh Jun 1948 Peristiwa Tiga orang pengurus ladang berbangsa Eropah telah di bunuh di Sungai Siput

Negara manakah yang terlibat dalam langkah tersebut? I. II. III. IV. A. B. C. D. 28 Belanda. Sepanyol. Australia. New Zealand. I dan II I dan IV II dan III III dan IV m/s 92 Maklumat berikut berkaitan tindakan British pada pertengahan abad ke 20.

Apakah kesan peristiwa di atas? A. B. C. D. 24 Pengharaman PKM. Perisytiharan darurat. Pelancaran Rancangan Briggs. Mengukuhkan pasukan keselamatan. m/s 91 Apakah muslihat British mengisytiharkan undangundang berikut pada tahun 1948?

Undang-Undang Darurat
A. B. C. D. Menyekat kebebasan rakyat. Mewujudkan perpaduan kaum. Melindungi kepentingan ekonomi. Melengah-lengahkan kemerdekaan. m/s 91

Membawa masuk askar ke Tanah Melayu dari Negara komanwel


Apakah tujuan British bertindak demikian? A. Melatih anggota tentera.

B. C. D. 29

Menyekat kemasukan imigren. Membanteras ancaman komunis. Mengawal penentangan penduduk.

Ditubuhkan di peringkat kampung. Membantu pasukan polis dan tentera menjaga keselamatan. Terdiri daripada
33.

Apakah tujuan rancangan di atas dilancarkan? A. B. C. D. Melumpuhkan gerakan Min Yuen. Mengatur strategi menentang Jepun. Menyekat kemasukan imigaren. Mengawal penentangan rakyat.

X ialah A. B. C. D. 30

(ms93)

Maklumat di bawah berkaitan keadaan penduduk di Tanah Melayu semasa darurat.

Askar Melayu. Home Guard. Askar Wataniah. Special Constable.

Apakah tindakan kerajaan bagi menangani masalah di atas? A. B. C. D. 34. Membekalkan senjata. Menempatkan di kem pertahanan. Memindahkan ke petempatan baru. Mengisytiharkan perintah berkurung. m/s 94 Apakah peranan x dalam rajah di bawah?

Maklumat di bawah berkaitan tindakan pasukan keselamatan di Tanah Melayu.

Untuk menjayakan misi tersebut, pasukan di atas mendapat bantuan daripada A. B. C. D. 31. Home Guard. Askar Melayu. Special Constable. Tentera Udara British. m/s 94

Tokoh X Melancarkan Rancangan Briggs


Siapkah X? A. B. C. D. Sir Henry Gurney. Sir Gerald Templer. Tunku Abdul Rahman. Sir Harold Rowdon Briggs. m/s 94

A. B. C. D. 35

Melatih ahli baru. Menanamkan kesetiaan. Memberi maklumat. Menyebarkan dakyah komunis. m/s 94

Penyataan berikut merujuk tindakan yang dilancarkan di bawah Rancangan Briggs Semua penduduk di kawasan pinggir hutan di pindahkan ke kampung baru Apakah tujuan pelaksanaanya? A. B. Menjaga kebajikan penduduk. Menyediakan peluang pekerjaan.

32

Rajah menunjukkan program di bawah Rancangan Briggs tahun 1950 m/s 94

Rancang an Briggs

Penempat an semula Gerakan penduduk kelaparan di pinggir hutan ke kampung baru

C. D.

Melumpuhkan geraka Min Yuen. Meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. m/s 94

Setiap penduduk berumur 12 tahun dan lebih mesti didaftarkan dan diberi kad pengenalan Apakah tujuan pengenalannya? I. II. III. IV. Melicinkan proses pilihan raya. Mengenal pasti golongan imigren. Mengawal pergerakkan penduduk. Membezakan penduduk dengan pengganas I dan II I dan IV II dan III III dan IV m/s 97 40 Maklumat berikut merujuk kepada usaha British Melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952

36

Maklumat di bawah berkaitan kampung baru di bawah Rancangan Briggs. Dilengkapi dengan kemudahan asas seperti sekolah, kemudahan kesihatan, bekalan elektrik dan air paip. Dipagari dengan kawat berduri.

Pihak yang dipertanggungjawabkan menjaga keselamatan kampung di atas ialah. A. B. C. D. 37 Home Guard. Special Constables. Pasukan rukun tetangga. Pasukan polis dan tentera. m/s 95

A. B. C. D

Apakah sumbangan tokoh berikut: Sir Harold Rowdon Briggs I. II. III. IV. Menempatkan setinggan Cina ke kampung baru. Melumpuhkan Min Yuen. Melonggarkan syarat kerakyatan. Melaksanakan Kempen Bulan Penduduk Tanah Melayu Menentang Komunis. I dan II I dan IV II dan III III dan IV m/s 95

Apakah tujan British tersebut? I. II III. IV. A. B. C. D. 41 Menjayakan usaha Perang Saraf. Mendapat sokongan orang Cina. Melicinkan proses pilihan raya. Menjalankan bancian penduduk. I dan II I dan IV II dan III III dan IV m/s 100 Kerajaan British telah memperkenalkan sistem berikut untuk membanteras ancaman komunis. Apakah langkah British untuk menjayakan sistem tersebut? m/s 97

A. B. C. D. 38

Parti berikut telah disokong penubuhannya oleh British MCA Apakah sumbangan parti tersebut semasa darurat? A. B. C. D. Membina sekolah Cina. Menjalankan kutipan derma. Menjalankan catuan makanan. Membekalkan ubat-ubatan. m/s 96

A. B. C.

Menguatkuasakan penggunaan kad pengenalan. Memastikan penduduk melapor diri dib alai polis. Memastikan penduduk mendaftar sebagai anggota polis yang sah.

39

Penyataan berikut merujuk system pendaftaran kebangsaan pada tahun 1950-an.

David Marshall

II III IV

Rashid Maidin Sir Gerald Templer Tan Cheng Lock

A. B. C. D.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

46

Rundingan Baling diadakan pada 28 dan 29 Disember di Baling, Kedah antara pihak kerajaan dengan PKM. Mengapakah rundingan tersebut gagal? (107) A. PKM menolak gencatan senjata.

B. C. D.

Kerajaan enggan membayar ganti rugi. Chin Peng dan pengikutnya enggan menyerah diri. Kerajaan tidak mengiktiraf PKM.

47

Saya tetap menolak tawaran pengampunan yang diberikan oleh kerajaan Tanah Melayu, Chin Peng Kata-kata Chin Peng diungkap semasa

A. B. C. D.

Pertemuan Komanwel. Pertemuan Baling. Penubuhan PKM. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

48

28 dan 29 Disember 1955

Mengapakah tarikh di atas penting dalam sejarah Tanah Melayu? (104)

A. B. C. D.

PKM menyerah diri kepada kerajaan. Berlaku rundingan Baling. Undang-undang darurat ditamatkan. Kawasan hitam diistiharkan.

42

Monolog berikut mungkin diperkatakan oleh Sir Gerald Templer. Penggunaan senjata dam kekerasan sematamata tidak akan Berjaya menghapuskan pengaruh komunis. Oleh itu perlu ubah strategi untuk atasinya Apakah strategi baru yang dimaksudkan? A. B. C. D. Rundingan dengan pihak komunis. Pengampunan beramai-ramai. Melalui penubuhan kampung baru berbilang kaum. Pelaksanaan Perang Saraf. 49 Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Apakah kesannya terhadap PKM? A. B. C. D. PKM semakin ganas. PKM semakin lemah. PKM meminta perdamaian dengan kerajaan. PKM melancarkan operasi ketenteraannya di hutan.

43

Apakah alasan Tunku Abdul Rahman untuk menolak PKM sebagai sebuah parti yang sah? (107) A. B. C. D. Rakyat menolak. Berfahaman Atheis. Tidak mengiktiraf raja. Tidak sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.

50

Mengapakah rundingan Baling menemui jalan buntu? (105)

44

Pernyataan di bawah merujuk kepada kos perbelanjaan kerajaan bagi membanteras ancaman komunis di Negara kita. (110) Kerajaan telah membelanjakan RM 721.9 juta untuk mengukuhkan sistem pertahanan sepanjang zaman darurat.

I II III IV

PKM menolak tawaran pengampunan. PKM mempunyai perasaan perkauman. Kerajaan enggan membayar tuntutan ganti rugi. Kerajaan enggan mengiktiraf PKM.

Apakah kesan daripada keadaan tersebut? A. B. C. D. 45 Wakil Parti Kerajaan Negara mencapai kemerdekaan. Pembangunan luar bandar terbantut. Kuasa asing mengancam Negara. Perpaduan antara kaum tidak tercapai. Rundingan Baling Wakil PKM A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

51

Apakah tujuan pembinaan tugu di bawah. (111)

Berdasarkan rajah di atas, siapakah yang mewakili pihak Parti Perikatan dalam rundingan tersebut. (104)

Tugu Peringatan Negara

A. B C. D.

Lambang budaya negara. Mercu tanda kebanggaan Negara Memperingati pengorbanan perajurit. Menunjukkan kekuatan ketenteraan. A. Membebaskan pengganas komunis yang ditangkap. Mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Mengadakan rundingan perdamaian. Membenarkan ahli PKM menjadi warganegara Tanah Melayu. Penyataan di atas merupakan janji-janji PKM pada pihak British. Sebagai balasannya British hendaklah (107)

52

Antara berikut yang manakah bersesuaian dengan kesan-kesan darurat? (112) I II III IV Rakyat hidup sensara. Pembangunan ekonomi terbantut. Tiada kerjasama antara rakyat dan kerajaan. Undang-undang menjadi semakin longgar. 55

B. C. D.

Beriklut, yang manakah merupakan kesan darurat dari segi politik.(108) I Melonggarkan syarat kerakyatan kepada bukan Melayu. Mempercepatkan langkah darurat. Mempercepatkan proses kemerdekaan. Kemusnahan sistem perhubunagan.

A. B. C. D.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

II III IV

A. 53 Apakah kesan darurat dalam bidang ekonomi? (110) A. B. C. D. Kerajaan menggalakkan gerakan kebangsaan berhaluan kanan. Kerajaan mengharamkan gerakan kebangsaan berhaluan kiri. Kerajaaan kurang munumpukan pembangunan di perkampungan baru. Kerajaan kurang memberi tumpuan untuk membangunkan kawasan luar Bandar. B. C. D.

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

56

Maklumat berikut merupakan tindakan kerajaan semasa darurat: 40 juta risalah 12 juta pas Poster ditampal Senarai di atas ada kaitan dengan peristiwa

54

Maklumat berikut berkaitan dengan Rundingan Baling.

A. B. Syarat PKM C. Meletakkan senjata Menyerah diri D.

Perintah berkurung. Kempen perang saraf. Program pengampunan komunis. Kegiatan Min Yuen.

masalah tersebut? (112) 57 Pada pendapat anda, bagaimanakah darurat menguntungkan Tanah Melayu? (109) A. B. C. D. 58 Mempercepat langkah berkerajaan sendiri. Pasukan bersenjata Negara bertambah. Meningkatkan semangat perkauman. Rakyat mudah bergerak 61 Apakah kesan darurat dalam bidang sosial? (108112) A. B. C. D. A. B. C. D. Kehidupan perlu diteruskan. Kepentingan kerjasama kerajayaan dan rakyat. Kesengsaraan memantapkan kehidupan. Sentiasa berusaha capai kemajuan. Banyak perkampungan baru dimusnahkan. Penduduk luar Bandar gagal menjalankan aktiviti harian. Penduduk mudah bergerak dan memperoleh makanan Banyak penduduk menyertai Parti Komunis Malaya ( PKM). A. B. C. D. Melonggarkan syarat kerakyatan. Melaksanakan Rancangan Briggs. Menubuhkan Parti Perikatan. Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kaum.

Maklumat di bawah merupakan kesan-kesan darurat: Kemusnahan perhubungan, lombong Ramai anggota keselamatan, pengganas komunis dan orang awam terkorban. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa di atas. (110-111)

59

Zaman pendudukan Jepun (1941-1945) Zaman Darurat (1948-1960)

Apakah persamaan kedua-dua zaman tersebut? (111) A. B. C. D. Rakyat hidup secara berasingan. Rakyat hidup bersatu padu. Rakyat hidup dalam kepayahan. Rakyat dilindungi kuasa luar.

60

Tempoh darurat memberi kesan penting kepada masalah hubungan antara kaum di Tanah Melayu.

Apakah langkah yang diambil untuk mengatasi

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

JAWAPAN B D A C D B C A A D B B B D C D A A B D A A D B C A A D C

JAWAPAN M/S

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

B D A A C B C B A B D A A C D B D D B B C B C A D A D C B A C C C C C A B C D A B A