Anda di halaman 1dari 7

1

BIL

ITEM PERMULAAN PENGAJARAN

bandar

Luar bandar

Pengal amam .3thn

Penga laman .3thn 7 / / / / 8 / / / /

l.neg

tempa tan
1 1 1 2

1 / / / /

2 / / / /

3 / / / /

4 / / / /

5 / / / /

6 / / / 0

9 / / / /

1 0

B1 B2 B3 B4

Membacaan doa belajar bersama murid. Menarik tumpuan ketika memulakan pembelajaran. Memastikan murid bersedia mengikut konsep Talaqqi Musyafahah(bersemuka) Menepati waktu pengajaran.

/ / / /

/ / / /

/ / / /

10 0

91. 7 91. 7 66. 7

B5

Menyusun langkah pengajaran bersistematik.

B6

Pengajaran dengan set induksi yang pelbagai.

B7

Memulakan pengajaran dengan meminta salah seorang murid membaca sepotong ayat al-Quran sebagai pengenalan ayat yang akan dipelajari Memberi pujian kepada pelajar sebagai motivasi Menguji pengetahuan sedia ada murid.

58. 3

8 . 3 8 . 3 3 3 . 3 4 1 . 7

B8 B9

/ /

/ 0

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

10 0 91. 7 91. 7

B10

Sentiasa melakukan pembetulan bacaan al-Quran murid.

8 . 3 8 . 3

PERKEMBANGAN PENGAJARAN B11 B12 Menjelaskan nama surah dan ayat al-Quran. Memperdengarkan contoh bacaan ayat al-Quran yang baik / / / / / / / / / / / / / / / /

/
/

/ /

/ /

/ /

2
58. 3 4 1 . 7

B13

Menterjemahkan bacaan ayat al-Quran.

B14 B15 B16 B17 B18

Membaca al-Quran dengan fasih dari segi makhraj. Membaca al-Quran dengan fasih dari segi sifat huruf. Membaca al-Quran dengan hukum tajwid yang tepat. Membaca al-Quran dengan kadar sederhana (tartil) Membaca ayat demi ayat mengikut tahap penguasaan murid. PERKEMBANGAN PENGAJARAN

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26

Membaca keseluruhan ayat yang akan diajar tanpa melihat tahap penguasaan murid Membaca al-Quran dengan nada suara terang. Membaca al-Quran dengan nada suara nyata. Memberi penerangan pengajaran dalam kumpulan murid yang besar. Mengarahkan murid mengikut bacaan guru secara berkumpulan. Menjelaskan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat al-Quran.

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0
/ / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

0 / / / / / / /

1 0 0

Menjelaskan cara membaca hukum tajwid yang telah dikenalpasti. Menekankan kualiti bacaan murid mengikut tajwid.

B27

Menggunakan mushaf al-Quran Rasm Uthmani sebagai teks utama.

1 6 . 7

B28 B29

Memastikan murid berhenti (Waqaf) yang betul. Memastikan murid memulakan (Ibtida) yang betul.

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36

Memberikan pengukuhan terhadap hukum tajwid. Melakukan aktiviti soal jawab. Memastikan murid mendengar dengan baik contoh bacaan guru. Memastikan murid melihat dengan teliti cara guru menyebut huruf. Memerhatikan murid menggerakkan bibir dengan tepat ketika menyebut huruf dan hukum tajwid. Mengarahkan murid menggunakan penanda ketika memerhatikan ayat bacaan guru. Memastikan murid faham hukum-hukum tajwid. Memastikan murid membaca secara senyap semasa guru memberikan bacaan contoh. Menggunakan kaedah tasmik untuk menilai bacaan murid. Menggalakkan murid membaca al-Quran dengan berlagu. Menekankan adab semasa mengulang bacaan guru. Menekankan suara teratur semasa mengulang bacaan guru. Menggunakan bahasa yang mudah ketika pengajaran al-Quran Menggunakan kaedah yang menarik ketika menunjukkan cara sebutan dan bacaan yang betul . Memastikan murid tidak mengulangi kesalahan bacaan yang sama . Menggalakkan murid menggunakan kaedah tikrar (pengulangan). Membahagikan murid kepada kumpulan kecil untuk menyemak pencapaian bacaan. Melantik murid turus untuk menyemak bacaan rakan. Menggalakkan murid membimbing bacaan rakan. Menilai bacaan al-Quran setiap murid untuk direkod.

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / / 83. 3 1 6 . 7

B37

B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49

/ 0 / / / / / / 0 / / 0

/ / / / / / / / / / / /

/ 0 / / / / / / / / / 0

/ 0 / / / / / / 0 0 0 0

/ / / / / / / / / / / /

/ 0 / / / / / / / / / /

/ 0 / / / / / / / / / /

/ 0 / / / / / / / / / 0

/ / / / / / / / / / / /

/ 0 / / / / / / / / / 0

/ 0 / / / / / / / / / /

/ 0 / / / / / / / / / / 25 7 5

B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62

Merekod prestasi bacaan murid. Menggunakan teknik yang berbeza mengikut perbezaan individu dalam pengajaran. Menghargai murid yang berkebolehan. Memupuk minat murid agar suka membaca al-Quran Menunjukkan sikap positif terhadap murid yang lemah. Memberi perhatian terhadap kumpulan pelajar yang lemah Membuat latih tubi kepada pelajar yang lemah. Dapat mengawal kelas dengan baik. Menyampaikan pengajaran Tilawah Quran dengan sahsiah yang menarik Menggalakkam penglibatan aktif murid. Memberi penghargaan kepada murid . Menggunakan masa sebaiknya. Memperuntukkan waktu untuk murid yang lemah. PENUTUP

0 0 / / / / 0 / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

0 / / / / / / / / / / / /

0 0 / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / 0 / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

0 / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

0 0 / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / /

B63 B64 B65 B66 B67 B68

Merumuskan pengajaran Tilawah Al-Quran di akhir pengajaran. Menilai kefahaman bacaan murid dengan mengajukan soalan yang berkaitan tajuk. Membuka ruang perbincangan. Memberi jawapan persoalan murid. Membuat pengukuhan isi pengajaran. Menggalakkan murid menilai kelemahan.

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / 0

/ / / / / /

/ / / / / 0

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

B69 B70 B71

Menyediakan waktu tambahan di luar pengajaran. Sentiasa memberi nasihat kepada murid. Membekalkan tugasan ayat tertentu sebagai latihan .

0 / 0

0 / /

0 / /

0 / /

0 / /

0 / 0

0 / /

0 / 0

0 / /

0 / 0

0 / /

0 / 0

BAHAGIAN C

BAHAN ABM YANG DIGUNAKAN DALAM P&P TILAWAH J-QAF

ITEM Alat Bantu Mengajar (ABM) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 CD al-Quran LCD Komputer e-book al-Quran OHP dan transparensi Peta minda hukum tajwid Video al-Quran Kaset al-Quran Mushaf al-Quran Rasm Uthmani Kad imbas kalimah al-Quran 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 / / 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / / / 0 0 0 0 0 0 0

/ / /
0 0 0 0 0 / 0

C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21

Gambar rajah Papan tulis Blog Model 6 Bulan Khatam al-Quran Iqra Kad huruf Hijaiyah Carta al-Quran Slaid power point. Grafik al-Quran Lembaran latih tubi Kertas majong Senarai rujukan laman-laman web al-Quran Cadangan Penggunaan Abm lain,nyatakan.............

0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0

/ / 0 / 0 0 / 0 0 0 0

0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 / 0 0 0 0 0 0 / 0 0

/ / 0 0 / 0 0 / / 0 0

0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0

0 / 0 / 0 0 0 0 0 0 0

0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0

0 / 0 0 0 0 / / 0 0 0

C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30

TERIMA KASIH DI ATAS KERJA SAMA YANG TELAH DIBERIKAN