Anda di halaman 1dari 57

Suatu bentuk perbuatan berbicara di depan umum atau orang

situasi tertentu tujuan tertentu

pendengar yang tertentu

aktiviti berkomunikasi secara sehala

hadirin hanya mendengar perkara yang disampaikan oleh orang yang berucap

Seni pengucapan yang menggunakan bahasa yang indah

Tujuan

Memikat atau memukau pendengar untuk terus mendengar apa yang diperkatakan

"Orang yang bijaksana bercakap kerana ada sesuatu yang ingin disampaikan sedangkan orang yang kurang bijaksana bercakap hanyalah semata-mata bercakap"

Dato' Dr Syed Ahmad bin Syed Samsuddin Al-Saggof

Ciri-ciri Pidato

Ciri-ciri pidato yang baik

Ciri-ciri pidato yang tidak baik

teks tidak terlalu lama sehingga membosankan dan tidak terlalu ringkas sehingga isi tidak dapat disampaikan dengan jelas disampaikan dengan penuh keyakinan,fasih dan lancar

menggunakan bahasa kasar dan kesat ucapan terlalu lama dan meleret-leret disampaikan secara emosi yang berlebihan gagap dan kurang keyakinan

Kelancaran

Nada dan intonasi

Ciri-ciri

Kecekapan berbahasa

Gaya pencapaian

Ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang

Menyampaikan pidato secara hikmah

Ucapan tidak menyentuh perkara sensitif

Adab berpidato

Isi kandungan sesuai dengan tajuk

Menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan

Berpakaina kemas dan bersesuaian

FORMAT PIDATO

Pembuka kata

Bahagian ini menyatakan penghargaan kepada para hadirin dan pihak-pihak tertentu yang mengundang pemidato untuk menyampaikan pidato berkenaan

Pendahuluan

Menarik minat dan membina keyakinan pendengar.Takrif atau penjelasan tajuk pidato perlu diberikan dalam bahagian ini

Isi

Isi pidato merupakan bahagian terpenting dan perlu diberikan penekanan yang sewajarnya

Penutup isi

Penutup isi ialah kesimpulan yang dibuat berdasarkan isi yang terdapat dalam pidato

Penutup pidato

Pemidato perlu merakamkan setinggitinggi penghargaan kepada pihak penganjur,melafazkan ribuan ampun dan maaf serta menyampaikan harapan agar pidato tadi akan memanfaatkan para hadirin.

Jenis-jenis pidato

Massa Information

Ceramah

Up gragreading

Coaching

Huisbezoek

Face to face

Massa Information
Ceramah

Penerangan umum massa.Semua perkara diterangkan secara umum Penerangan terbatas secara mendalam Pendataran atau peningkatan dan kemampuan

Up gragreading

Coaching

Penyampaian penerangan untuk melatih

Face to face

Penyampaian melalui berhadapan antara satu sama lain.Penerangan yang disampaikan secara berhadapan muka sesama muka Kunjungan dari rumah ke rumah

Huisbezoek

ucapan membicarakan sesuatu perkara dan pengemukaan fikiran atau idea-idea melalui perucapan

disampaikan secara dua hala

pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing penerangan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum atau topik baharu, dapat disampaikan oleh penceramah

pendengar

kepada

penonton

Tujuan Ceramah

Memberi maklumat - Penceramah bertujuan memberitahu atau menerangkan kepada pendengar tentang sesuatu konsep,perkara, proses,fenomena dan sebagainya

Menghibur -Biasanya dibuat untuk pendengar bergembira atau berseronok - penceramah kerap kali membawa audiens ke situasi kenyataan yang melucukan dan menjauhkan mengenai perbincangan isuisu besar

Memujuk -Penceramah cuba mempengaruhi pendengar untuk menghasilkan perubahan dari segi sikap, kepercayaan dan tindakan

Sifat-sifat penceramah yang berkesan

Berpengetahuan

Berkemahiran berucap

Berkeyakinan

Berkeperibadian dan berperawakan baik

Penceramah perlu peka dengan isuisu semasa yang boleh dijadikan contoh bagi menyokong hujahhujahnya

Berupaya menarik perhatian audiens kepada ucapannya

Keyakinan terhadap diri sendiri dan isi ucapan berkait rapat dengan pengetahuan dan latihan atau persediaan

Audiens bukan sahaja menilai isi ceramah yang disampaikan, bahkan juga siapa penceramah dan sifat peribadi penceramah tersebut

Strategi ceramah yang baik

menangani kegugupan

menganalisis audiens, majlis dan diri sendiri

mengumpul idea dan maklumat

merancang penutupan ceramah

merancang pengenalan ceramah

mengatur bahan ceramah

membuat latihan

menyampaikan ceramah

Format Ceramah

menyatakan penghargaan kepada pengerusi majlis,orang berkedudukan tinggi dan oran ramai yang hadir mengucapkan terima kasih kerana sudi diberi kesempatan atau kepercayaan untuk menyampaikan ceramah. membuat penegasan yang kontroversi pada permulaan ceramah. memulakan ceramah dengan memetik ucapan-ucapan atau kata-kata orang ternama. menyampaikan puji-pujian tertentu kepada yang hadir. menyatakan isi ceramah yang diberi

amat penting kerana isi akan menentukan nilai ceramah isi adalan butir-butir sokongan kepada isi utama yang telah dikemukakan pada bahagian awal ceramah mesti ada lima atau enam isi isi mesti diikuti dengan huraian dan pembuktian sama ada dengan mengemukakan contoh atau kes

mengulas perkara-perkara utama dalam ceramah iaitu dengan menekankan idea-idea pokok tanpa membuat perincian. memberi penekanan kepada hujah-hujah yang penting. menyuarakan gagasan untuk bertindak. mengukuhkan hujah yang lemah. meninggalkan tanggapan yang positif terhadap perkara-perkara utama agar para pendengar dapat bertindak balas. menutup ceramah dengan ungkapan demikian tadi, daripada penjelasan tadi.., begitulah serba sedikit tentang ., dan sebagainya. mengucapkan terima kasih dan memohon maaf serta menyatakan harapan kepada pendengar.

Jenis Ceramah

Ceramah untuk kempen

Ceramah untuk menyampaikan maklumat

Bertujuan untuk mendapat sokongan dari orang ramai bagi sesuatu tujuan

Bertujuan untuk menyampaikan penerangan dan pemahaman kepada orang ramai tentang sesuatu idea atau konsep

o Ceramah menjaga kesihatan o Menderma darah o Kempen politik

o ceramah agama o ceramah

salah satu bentuk komunikasi sehala

hadirin hanya mendengar perkara yang disampaikan oleh orang yang bercakap

kata-kata yang mengandungi isi bagi melahirkan harapan dan perasaan

kegiatan melafazkan kata-kata kesejahteraan,rasa terima kasih,tahniah,takziah dan lain-lain

ucapan dapat diertikan sebagai apa - apa yang diucapkan atau cara menyebut atau cara melafazkan sesuatu kata

Satu kaedah berkomunikasi secara lisan yang dilakukan dalam situasi yang terancang

penetapan masa

isu yang hendak disampaikan

tempat

mengalu-alukan
meraikan

ucapan lebih kepada situasi

majlis perasmian
pertandingan perhimpunan

majlis rasmi

Ciri-ciri ucapan
Bahasa mudah difahami

Isi yang bermakna

Suara yang jelas

Struktur ucapan

Cara persembahan

Keyakinan diri

Gaya penyampaian

Permulaan ucapan

- Ucapan dimulakan dengan rasa syukur kepada Tuhan dan diikuti oleh kata hormat dan salutasi mengikut protokol - Pengucap juga boleh menyatakan rasa penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur - Susunan kata alu-aluan hendaklah menggunakan panggilan hormat yang betul mengikut pangkat - Panggilan hormat ialah panggilan yang wajar bagi memperkenalkan atau menyebut tetamu-tetamu yang hadir dalam sesuatu majlis

Bahagian isi

- merupakan rumusan daripada pernyataan yang disampaikan - terdapat review yang merupakan ringkasan atau ulang sebut idea-idea utama dalam sesuatu ucapan - mempunyai idea dan perlu kupasan yang teperinci

Penutup Ucapan

- bahagian yang paling penting - menerangkan tujuan atau isi ucapan dengan lebih mendalam dan menyeluruh

Jenis Ucapan

Ucapan rasmi

Ucapan tidak rasmi

-Penyampaian dalam majilis formal(tetamu khas) - berbentuk komunikasi sehala - pengucap perlu membuat persediaan dari segi isi kandungan yang bersesuaian dengan konteks dan situasi majjlis

- disampaikan secara bebas tanpa terikat kepada sebarang prosedur - menggunakan bahasa yang lebih mudah dan ringkas

Majlis hari jjadi Ucapan Hari Raya

aktiviti berkomunikasi secara sehala

Pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai

Mempengaruhi para pendengar supaya bersetuju dengan apa yang disampaikan

menerangkan sesuatu maklumat bagi menyakinkan sekumpulan pendengar

melahirkan pendapat dengan menggunakan bahasa yang lebih tepat

Menyampaikannya dengan gaya yang menarik

Ciri-ciri syarahan
Kelancaran memulakan syarahan dengan keyakinan tinggi terhadap diri dan pengetahuan yang sedia ada pandang tepat ke arah audien semasa menyampaikan syarahan pengaliran idea secara berterusan tanpa terlalu merujuk kepada nota kawalan masa,iaitu memulakan syarahan pada waktu yang ditetapkan dan menamatkan tepat pada waktunya elakkan daripada melakukan gangguan wacana seperti eh, em dan ya menyampaikan syarahan mengikut tempo yang sederhana,elakkan penyampaian yang terlalu laju dan perlahan pause-berhenti seketika pada akhir penyampaian sesuatu fakta atau di manaperlu untuk audien memahami atau mengikuti hujah

Nada dan intonasi


nada tinggi dan bersemangat apabila hendak menarik perhatian nada perlahan sedikit apabila hendak merayu dan meminta simpati nada propaganda apabila hendak mempengaruhi nada tinggi dan suara lantang apabila membakar emosi

Kecekapan berbahasa pemilihan perkataan yang tepat dan menggunakan bahasa yang gramatis aras bahasa bersesuaian dengan audien unsur-unsur keindahan bahasa diselitkan ke dalam pidato penggunaan laras yang sesuai dengan tajuk dan audien penggunaan bahasa yang bertatasusila dan beradab penggunaan ayat yang mampu mempengaruhi emosi dan menarik simpati

Gaya penyampaian

gerak tangan,mata dan gerak badan hendaklah selaras untuk menekankan fakta jangan kaku dan beraksi berlebihan mimik muka hendaklah mengikut penekanan suara iaitu senyum apabila gembira dan sedih apabila gundah pandang tepat ke arah audien untuk mewujudkan eye-contact yang sesuai menyelitkan unsur humor dalam penyampaian dan jangan menunjukkan wajah yang terlalu serius pakaian hendaklah kemas dan bersesuai dengan majlis

Pengenalan
ucapan terima kasih Format Syarahan Penutup Isi-isi syarahan kesimpulan isi kata alu-aluan perkenalkan tajuk syarahan

jelaskan ungkapan tersebut

Jenis Syarahan

Bentuk pertandingan

Bentuk terbuka

ucapan memaklumkan dan disampaikan secara dua hala

boleh berlaku dalam situasi formal atau campuran formal dan tidak formal

keterangan ringkas mengenai sesuatu yang berlaku atau sesuatu yang dihasilkan

sesi soal jawab antara pengucap dan audien

memilih maklumat yang paling baik,tepat dan sesuai dengan tajuk

penyelidikan yang rapi

Ciri-ciri taklimat

Pertimbangan audien/hadirin

Pertimbangan suasana

Formal
Penentuan siapakah hadirin

Campuran formal dan tidak formal Teks taklimat ringkas - Ibu bapa,pelajar, belia,penduduk kampung,petani dan lain-lain

Penentuan taraf hadirin

Mengetahui bilangan hadirin

Teks taklimat kompleks - orang-orang kenamaan, pegawai-pegawai kerajaan atau swasta atau pelawat luar negeri

Satu taraf hadirin - pemimpin-pemimpin peringkat menteri,orang-orang kenamaan,orang-orang bergelar,ketua-ketua jabatan dan seumpama Taraf hadirin

Dua taraf hadirin - D.Y.M.M.Sultan,D.Y.T.M.Raja Muda/Tengku Mahkota dan orang-orang kenamaan tertentu

Penyampaian taklimat
a. Kemahiran Menjelaskan menyediakan hujah-hujah yang terperinci terutama kepada maklumat-maklumat asas. b. Kemahiran Mentakrifkan menjelaskan makna-makna yang tepat terhadap istilah-istilah dan idea yang sedang dibincangkan. c. Kemahiran Melaporkan menyampaikan laporan yang baik, objektif, jelas, lengkap dan tepat

d. Kemahiran Menceritakan memberikan penjelaskan yang terperinci sesuatu keadaan e. Kemahiran Menunjukkan membuat demonstrasi atau tunjuk cara f. Kemahiran Membanding dan Membezakan membanding dan membezakan dua perkara atau suasana bagi menyedarkan audien di antara yang sama dan yang berbeza

Taklimat Satu Taraf Khalayak -tajuk - salam - kata-kata aluan - pengenalan diri - kandungan taklimat - penutup - sesi soal jawab

F O R M A T
T A K L I M A T

Taklimat Dua Taraf Khalayak -tajuk - salam - puji-pujian - ringkasan sembah taklimat - kandungan - sesi soal jawab

Jenis taklimat

Taklimat satu taraf(sama taraf)

Ini melibatkan para tetamu yang hadir yang terdiri daripada pemimpinpemimpin peringkat menteri,orang kenamaan,orang bergelar,ketua-ketua jabatan dan sebagainya

Taklimat dua taraf khalayak

Tetamu bagi dua taraf khalayak pula terdiri daripada D.Y.M.M. Sultan atau D.Y.T.M. Raja Muda/engku Mahkota dan orang kenamaan tertentu