Anda di halaman 1dari 5

Perkembangan moral melibatkan perubahan pemikiran,perasaan dan tingkahlaku terhadap nilai kebenaran atau kesilapan

Penilaian moral seseorang individu pemikiran Personaliti seseorang

tingkahlaku

perasaan

Piaget berminat mengkaji pemikiran kanak-kanak menaakul dan memberi hujah terhadap persoalan melibatkan moral
Beliau merumuskan kanak-kanak melalui dua peringkat utama pemikiran moral :

a) Umur 4 hingga 7 tahun

Peringkat moral Heteronomus

-Peringkat pertama perkembangan moral - Kanak-kanak melihat peraturan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak boleh diubah - Mereka menilai sesuatu tindakan melalui akibat

b) Umur 7 hingga 10 tahun

Peringkat transisi

- Mempunyai ciri-ciri peringkat pertama tetapi sudah mula beralih kepada ciri-ciri peringkat seterusnya

c) 10 tahun ke atas

Peringkat transisi

- Mula sedar bahawa peraturan dan undang-undang dicipta oleh manusia dan bukan sesuatu yang mutlak - mula menilai sesuatu tindakan berdasarkan niat dan akibat - boleh mempertimbangkan sesuatu perlakuan moral berdasarkan aspek-aspek lain seperti niat,perasaan,keadilan dan tingkahlaku