Anda di halaman 1dari 3

Bilangan Rasul dan Nabi

Jumlah Nabi dan Rasul-rasul Allah SWT Sabda Rasulullah SAW: - - : : . : : ( . )131 ) (2/256 6614) (1/841 17489 . ) : (9/4 Dari Abu Dzar r.a berkata, aku masuk ke masjid dimana beliau di sana, maka aku bertanya kepada Nabi , 'Berapakah jumlah Nabi semuanya?" Nabi menjawab, "Semuanya ada 124.000 nabi. Dan berapakah jumlah Rasul? beliau menjawab: 313 Rasul. ( HR. Hakim, Al Baihaqi)

Ada juga yang mengatakan 314 (sebagaimana pendapat Syeikh Al Malawi dalam Kifayatul Awwam) atau 315 orang rasul. Sebahagian Ulama berpendapat bahawa Jumlah Rasul itu 314. Dari mana angka 314 tersebut ? Maulana Syeikh menyatakan bilangan nabi 240,000 dan bilangan rasul 314 orang. Dari kata ( )yang terdiri dari 3 huruf mim ( atau atau 1 ,) huruf kha ( atau atau ) dan 1 huruf dal ( atau atau ) dan huruf arab itu mempunyai nilai numerik yaitu: 10 1 30 = = = ;1 ;40 ;8 = = = ;4 = maka maka maka atau atau 90 = 40+10+40 9=1+8 = 30+1+4 = = =

atau 35

Maka jumlah numeriknya = ( (90x3) + (9x1) + (35x1) = 270+9+35=314

2. Kitab-kitab suci dan Shuhuf Menurut Ats-Tsa'labi, semua kitab yang diturunkan kepada para rasul ada empat. Yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al Qur'an. Adapun suhuf-suhuf yang diturunkan kepada mereka, semuanya berjumlah 111 suhuf. Di antaranya, 60 suhuf

diturunkan kepada Nabi Syits bin Adam, 30 suhuf kepada Nabi Idris dan 20 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan: Adam 10 - shuhuf; Syits - 60 shuhuf; Idris 30 - shuhuf; Ibrahim 30 - shuhuf; Musa 10 - shuhuf Wahab bin Munabbih berkata, Allah swt menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa di atas lembaran-lembaran batu zamrud hijau. Kemudian Nabi Musa menulisnya kembali dalam dua puluh empat sifr (bagian kitab). Di setiap sifrnya ada seribu surat (jadi ada 24.000 surat). Sedangkan di setiap suratnya ada seribu ayat. Kitab ini dipegang erat-erat oleh kaum Bani Isra'il sekaligus menjadi pedoman bagi mereka. Setelah beberapa generasi kemudian sesudah Musa wafat, khususnya di akhir zaman, mereka banyak merubah dan menyelewengkan isi kitab Taurat tersebut. Menurut Ibnu 'Abbas r.a, orang yang junub tidak diperbolehkan memegang kitab-kitab yang diturunkan Allah swt kepada para nabi, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al Qur'an. Rasul adalah orang laki-laki pilihan yang Allah berikan wahyu berisi syariah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sedang nabi adalah orang lakilaki yang Allah berikan wahyu kepadanya berisi syariah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Rasul dan nabi sama-sama mendapatkan wahyu, tetapi sering kali seorang Nabi diutus Allah kepada kaum yang memang sudah beriman sehingga perannya hanya menjalankan syariah yang sudah ada itu dan tidak membawa ajaran yang baru. Seperti para Nabi yang pernah Allah utus kepada Bani Israil setelah ditinggalkan Nabi Musa, mereka bertugas mengajarkan dan mengamalkan Taurat, tidak membawa ajaran yang baru/bukandari Taurat. (QS. 2: 246). Di sinilah rahsia sabda Nabi : al ulama waratsatul Anbiya, bukan waratsaturrasul, karena peranan ulama hanya terbatas pada menyampaikan ajaran agama yang ada bukan membuat aturan baru. Jumlah Nabi dan Rasul Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, tentang berapa jumlah para nabi dan rasul itu? Nabi menjawab 120 (seratus dua puluh) ribu, dari mereka itu terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) rasul. Dari jumlah itu, yang tersebut namanya dalam Al Quran terdapt 25 orang, yaitu : 1.Adam, 2. Nuh, 3. Idris, 4. Shalih, 5. Ibrahim, 6. Hud, 7. Luth, 8. Yunus, 9. Ismail, 10. Ishaq, 11. Ya,qub, 12. Yusuf, 13. Ayyub, 14. Syuaib, 15. Musa, 16.Harun, 17. Yasa, 18. Dzulkifli, 19. Dawud, 20. Zakariyyah, 21. Sualaiman, 22. Ilyas, 23. Yahya, 24. Isa dan 25. Muhammad SAW. 18 orang nabi disebutkan namanya dalam surah Al Anam/6: 83-86, kemudian yang lainnya disebutkan di ayat-ayat lain seperti QS. Ali Imran/3: 33, Al Araf, 65, 73, 85, Huud/11:50, 61, 84, Al Anbiya/21: 85.
Posted by (Rodi@Rizhan) http://hanputra.blogspot.com / putrabistari@gmail.com / tokjelapang@yahoo.com / e_rizhan@yahoo.com at Saturday, January 01, 2011 Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook