Anda di halaman 1dari 19

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC

2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: HAFSAHANUARAZIZULBINAHMADFAIZULNAZARIboleh: 1. 2. 3. 4. 5. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman Menyebutcontoh-contohbahasasenivisualdaripersekitaran HAFSAHANUARAZIZULBINAHMADFAIZULNAZARI 050325130141 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: HARISFADZILAHBINWAHABboleh: 1. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj 2. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang 3. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga HARISFADZILAHBINWAHAB 050412130027 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHAMMADKHALIDBINBOLHASSANboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman Menyebutcontoh-contohbahasasenivisualdaripersekitaran Menamakanalatdanbahanberdasarkanaktivitiyangdilakukandalambidangmenggambar MOHAMMADKHALIDBINBOLHASSAN 050726130281 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHDHANISYAKIRANBINSALIHANboleh: 1. 2. 3. 4. 5. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman Menyebutcontoh-contohbahasasenivisualdaripersekitaran MOHDHANISYAKIRANBINSALIHAN 050815130443 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MUHAMADFAIZNAZRIBINPEKANboleh: 1. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj 2. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang 3. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga MUHAMADFAIZNAZRIBINPEKAN 050408130075 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MUHAMMADHANIFFARHANBINMAJAISboleh: ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga MUHAMMADHANIFFARHANBINMAJAIS 050529130311 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MUHAMMADNAZRULHAQYMIEBINKHAMISboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman MUHAMMADNAZRULHAQYMIEBINKHAMIS 051228060801 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURFATINHAZIMAHBINTISUKRIADLIboleh: 1. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj 2. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang 3. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga NURFATINHAZIMAHBINTISUKRIADLI 051226160104 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURHALIZABINTISARDONboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman NURHALIZABINTISARDON 050414130282 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NUR'AINHAYATIBINTIHASIDboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman Menyebutcontoh-contohbahasasenivisualdaripersekitaran Menamakanalatdanbahanberdasarkanaktivitiyangdilakukandalambidangmenggambar Menamakanalatdanbahanberdasarkanaktivitiyangdilakukandalambidangmembuatcorakdanrekaan Menamakanalatdanbahanberdasarkanaktivitiyangdilakukandalambidangmembentukdanmembinabinaan NUR'AINHAYATIBINTIHASID 050713120244 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURSHAHIRABINTIKIPLIboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman NURSHAHIRABINTIKIPLI 050423130292 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURULSYAKIRAHMIDAboleh: 1. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj 2. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga NURULSYAKIRAHMIDA 7131652 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURULSYAZWANIEBINTIABDULAJIDboleh: 1. 2. 3. 4. 5. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman Menyebutcontoh-contohbahasasenivisualdaripersekitaran NURULSYAZWANIEBINTIABDULAJID 051017130566 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: QAIRULFADZILLAHNATASHYABINTIUBAHboleh: 1. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj 2. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang 3. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga QAIRULFADZILLAHNATASHYABINTIUBAH 050301130438 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: SHARIFAHNURAFIDAHBINTIWANSAPIEEboleh: 1. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj 2. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga SHARIFAHNURAFIDAHBINTIWANSAPIEE 050625130178 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: SHARIFAHRADIYATULADAWIYAHBINTIWANZAMRIboleh: 1. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj 2. Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga SHARIFAHRADIYATULADAWIYAHBINTIWANZAMRI 050630130156 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: SITIMUNAUWARAHBINTIHAMZAHboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman SITIMUNAUWARAHBINTIHAMZAH 050706130460 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: WARDINAWARTIBINTIAMITboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman WARDINAWARTIBINTIAMIT 050111131026 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SK) KSSR TAHUN D1 MAC 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: WIDYYAWARTIBINTIAMITboleh: 1. 2. 3. 4. 5. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NORAZIANBINTIARIP ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmenggambariaitulukisan,catan,capandankolaj Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembuatcorakdanrekaanterancangdantidakterancang Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmembentukdanmembuatbinaanmodeldanorigami Menamakanunsursenidanprinsiprekaanberdasarkanbidangmengenalkraftradisionaliaituwaudananyaman Menyebutcontoh-contohbahasasenivisualdaripersekitaran WIDYYAWARTIBINTIAMIT 050111131018 SKSGAPIN YBA8309 D1 DUNIASENIVISUAL(SK) Kelas: KodMataPelajaran: TAHUN1 1265