Anda di halaman 1dari 3

SJK(C) MAK MANDIN,BUTTERWORTH

PKBS KALI KETIGA TAHUN 2012


BAHASA MALAYSIA (PENULISAN) TAHUN 4
NAMA

:__________________

MARKAH :_____________

KELAS

:__________________

TARIKH

:_____________

Bahagian A
Bina lima ayat lengkap tentang gambar di bawah. (10%)

1._________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1

Bahagian B

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 60 patah perkataan. (30%)

1.

Tulis sebuah karangan bertajuk Melawat ke Zoo Negara.

ATAU

2.

Tulis sebuah karangan yang bertajuk Sambutan Hari Guru.

ATAU

3.

Tulis sebuah karangan yang berakhir dengan ayat di bawah.

..aku terjaga daripada tidur.Rupa-rupanya aku hanya bermimpi.

Bahagian C

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjangnya
jawapan kamu hendaklah tidak lebih dari 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu
dalam satu perenggan. (20%)
Yusri adalah seorang murid yang rajin dan pintar. Dia selalu mematuhi
nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan oleh guru-gurunya. Di sekolah, dia adalah
seorang pengawas yang berdisiplin dan sentiasa menjalankan tanggungjawab
yang diberikan dengan baik. Setiap murid yang melanggar peraturan sekolah
akan diberi teguran dengan lembut dan sopan.
Ketika berada di rumah, Yusri sering membantu ibunya membuat kerja
rumah. Selepas itu, dia akan membuat kerja sekolah dan mengulang kaji
pelajaran. Yusri merupakan murid yang gigih dan mempunyai semangat belajar
yang tinggi. Yusri bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam
bidang undang-undang.

Disediakan oleh : Pn Intas Safinas bt Mohd Daud.

Disemak oleh

..

: Pn Lee Hui Sze