Anda di halaman 1dari 10

Peta Bulatan

Mendefinasikan mengikut konteks


Peta Bulatan membantu aktiviti sumbang saran dan menyenaraikan semua yang diketahui tentang perkara atau idea tertentu supaya perkara tersebut boleh diteroka. Sebagai contoh, jika mahu berkongsi idea tentang sistem suria, tulias perkara yang muncul dalam fikiran dalam lingkungan bulatan luar.

Peta Buih
Menerangkan
Peta Buih membantu menerangkan sesuatu perkara atau idea dengan menyenaraikan kata adjektif (kualiti, sifat atau ciri) supaya boleh menerang dan memahami sesuatu dengan lebih baik. Sebagai contoh, jika mahu memahami tumbuhan Rafflesia dengan lebih baik, senaraikan kata adjektif yang menerangkanny dalam bulatan-bulatan yang berada di sekitar.

Peta Buih Berganda


Membanding Beza
Peta Buih menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau idea supaya dapat membezakan kedua-duanya dengan membanding dan membeza. Sebagai contoh, jika mahu membandingkan kapal terbang dan kereta api, senaraikan persamaan antara kedua-dua jenis sistem pengangkutan tersebut dalam

bulatan-bulatan di tengah manakala perbezaan pula disenaraikan di dalam bulatan-bulatan yang berada di luar.

Peta Pokok
Membuat Pengelasan
Peta Pokok membantu menyusun maklumat supaya berada dalam kumpulan yang berbeza agar boleh memahami maklumat tersebut dalam gambaran besar secara menyeluruh.

Sebagai contoh, jika mahu menyusun senarai makanan yang berbeza, kelaskan butiran yang sama dalam kumpulan yang sama dan labelkan kumpulan-kumpulan tersebut.

Peta Alir
Urutan
Peta Alir membantu menyenaraikan langkah-langkah yang terlibat dalam sesuatu proses supaya dapat

memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu. Sebagai contoh, jika ingin tahu langkah-langkah untuk bersiap sedia ke sekolah, tulis langkah-langkah yang perlu diambil dan susn dalam urutan yang harus diikuti.

Peta Dakap
Hubungan seluruh-bahagian

Peta Dakap membantu memecahkan sesuatu kepada ciri-ciri selanjutnya supaya dapat memahami cara sesuatu benda berfungsi. Sebagai contoh, jika mahu memahami peta dunia, senaraikan semu benua dan seterusnya negara-negara di setiap benua.

Peta Pelbagai Alir


Sebab dan Akibat
Peta Pelbagai Alir membantu melakarkan sebab dan akibat sesuatu peristiwa agar boleh memahami akibat tindakan-tindakan yang diambil dan cara untuk mengubahnya. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui kesan-kesan kerosakan gigi dan sebab perkara ini berlaku, senaraikan perkara-perkara yang menyebabkan kerosakan gigi di sebelah kiri dan kesan kerosakan gigi di sebelah kanan.

Peta Titi
Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor perhubungan)
Peta Titi membantu menyeraikan beberapa pasangan butiran yang berkaitan antara satu sama lain supaya dapat memahami perkara-perkara di dunia yang mempunyai hubungan yang serupa (analogi). Sebagai contoh, jika ingin mengetahui hubungan antara haiwan dengan anaknya, mulakan dengan menamakan sesuatu haiwan dan anaknya, yang anda tahu, kemudian senaraikan pasangan-pasangan yang lain.

Sumber: http://www.ithink.org.my/BmHome/Page/TypesOfMaps CircleMap