Anda di halaman 1dari 4

Minit Curai Kursus KSSR PJ Tahun 3

MINIT CURAI KURSUS KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3


(A) Butiran Laporan Nama Kursus Tarikh & Masa Tempat Jurulatih Utama Bahan Edaran : Kursus KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3, 2013 : 26 Sept 2012 29 Sept 2012 (4 hari) 8.00 pagi 5.00 petang : SK Banang Jaya : Cik Habibah Pn. Saodah Binti Samad : - Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Jasmani bagi Tahun 3 - Nota mengenai KSSR dan PBS mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi tahun 3

(B) Perkara yang Dibincangkan Hari Pertama (26 Sept 2012)


Bil

Perkara Penerangan mengenai Dokumen Standard Pendidikan Jasmani membahagikan kepada dua modul Aspek 1 Kemahiran Pergerakan Modul 1: Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan kemahiran Aspek 5 Kesukanan Aspek 3 Kemahiran Kecergasan Modul 2: Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan dalam Kecergasan kecergasan Aspek 5 Kesukanan Dalam modul kemahiran pergerakan, guru boleh memilih kemahiran akuatik asas atau kemahiran rekreasi dan kesenggangan. Kemahiran baru bagi modul kemahiran ialah kemahiran asas mengikut kategori (kategori serangan, kategori jarring, kategori pemadang)

Cara pentaksiran termasuklah lembaran kerja atau senarai semak. (senarai semak boleh rujuk kepada panduan pengajaran)

Minit Curai Kursus KSSR PJ Tahun 3

Hari Kedua (27 Sept 2012)


Bil

Perkara Memperkenalkan konsep TGfU (Teaching Game for Understanding) Mempelbagaikan aktiviti P&P melalui permainan kecil sepanjang waktu PJ. Langkah pengajaran dan pembelajaran: Set Induksi Pemanasan badan permainan kecil (seperti cabut ekor, bola beracun) Langkah 1 Penyampaian standard pembelajaran Langkah 2 Permainan Kecil (kemahiran yang diajar) Penutup Menyejukan badan Melakukan aktiviti secara pratikal untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti. Mengajar kemahiran asas bagi olahraga melalui permainan kecil. Boleh menggunakan alatan yang diubahsuaikan.

Hari Ketiga (28 Sept 2012)


Bil

Perkara Melakukan aktiviti secara pratikal untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Cara menulis RPH hendaklah mengikut format yang diselaraskan. Menitikberatkan EMK (Elemen Merentas Kurikulum). EMK perlu ditulis ke dalam RPH. Terdapat tiga bidang EMK iaitu kreativiti dan inovasi, Keusahawaan serta TMK.

Hari Keempat (29 Sept 2012)


Bil

1 2

Perkara Pembentangan RPH yang disediakan oleh setiap kumpulan. Penerangan mengenai Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Dokumen Standard Prestasi (DSP) Boleh menilai murid melalui kaedah soal jawab atau pemerhatian (nilai murni yang diamalkan sepanjang proses P&P). Taksiran band bagi PJ: Band Pernyataan Band Tafsiran 1 Tahu Berupaya melalukan sesuatu kemahiran 2 Tahu dan faham Boleh nyatakan jenis kemahiran tersebut 3 Tahu, faham dan boleh Boleh nyata dan melakukan dibuat semula kemahiran

Minit Curai Kursus KSSR PJ Tahun 3 Bil

4 5

Perkara Tahu, faham dan boleh Aplikasi kemahiran buat dengan beradab Tahu, faham dan boleh Boleh menguasai kemahiran buat dengan beradab dan membantu rakannya untuk terpuji melakukan kemahiran. Tahu, faham dan boleh Boleh menguasai kemahiran buat dengan beradab dan membimbing rakannya terpuji dalam melakukan kemahiran serta membantu guru.

Penerangan mengenai cara menyediakan instrumen pentafsiran PJ. Boleh menyediakan senarai semak bagi sesuatu kemahiran.

Dicatatkan oleh: ( CHOONG LEE MIN )

Minit Curai Kursus KSSR PJ Tahun 3

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Kelas / Masa / Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Standard Pembelajaran: 1.1.1 , 2.1.1, 3M 2.00 p.m 2.30 p.m 5.1.2 BBM: Objektif Pembelajaran: Murid berkebolehan melakukan kemahiran hembur kucing dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah. Tilam gimnastik, rantaian gelang getah, tiang, pundi kacang dan peti lombol Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: 1. Memanaskan badan - Cabut Ekor 2. Aktiviti 1- Terowong rahsia 3. Aktiviti 2- Hembur Kucing dari peti lombol. 4. Permainan Kecil- kucing terkam mangsa (EMK- keusahawaan) 5. Menyejukan Badan- Pergerakan haiwan) ii. Refleksi: i. 25 daripada 27 orang murid dapat mencapai standard yang ditetapkan. Dua orang murid diberi aktiviti pemulihan Penilaian P&P: Lembaran Kerja semasa P&P. Tema / Tajuk: Hembur Kucing EMK: Keusahawaan- sikap keusahawanan Kandungan Catatan