Anda di halaman 1dari 2

KEW.

PA-28

LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN

Nyatakan :1. Keterangan Aset yang hilang. (a) (b) (c) (d) (e) 2. 3. 4. Jenis Aset - Projektor Jenama dan Model GEHA, Compact 218(China) Kuantiti - 1 Tarikh Perolehan 30/11/2007 Harga Perolehan Asal RM5590.00

Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Makmal Sains A SMK Kuala Ketil Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. 10 Jun 2012 Cara bagaimana kehilangan berlaku. Makmal sekolah telah dipecah msuk melalui tingkap sekolah. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Rujuk KEW PA 2 / Selvam A/L Ramalingam ( Guru Tingkatan 6) Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jika ya, nama dan jawatannya. Tiada Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Tiada No. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. KUALA KETIL/001108/12 / 10 Jun 2012 Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. Tiada

5.

6.

7. 8. 9.

10.

Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. - Kawalan penggunaan makmal yang lebih ketat - Mengendalikan projector secara mudah alih(portable), tiada lagi projector yang dikekalkan di sesuatu makmal. - Penggunaan kunci makmal dikawal selia oleh pembantu makmal dengan lebih sistematik. Catatan.

11.

.. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Fatimah Hani Binti Said Jawatan : Pengetua Tarikh : : 18 Jun 2012 Cop Jabatan :