Anda di halaman 1dari 93

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

Disediakan Oleh :
PISMP PRASEKOLAH SEM 2

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

TEORI PELAZIMAN KLASIK


I.P PAVLOV (1849-1936) Eksperimen gerak balas seekor anjing terhadap makanan. (1972) - Perkaitan antara rangsangan nuetral dan rangsangan semula jadi yang menghasilkan rangsangan terlazim. Ransangan (R) Gerak balas (G). - Apabila wujud perkaitan tersebut, sesuatu organisma akan memberi gerak balas terlazim (hasil pengalaman yang dilalui) ASPEK EKSPERIMEN J.B WATSON (18781958) Eksperimen Little Albert (kajian emosi). (1920) Ransangan terlazim akan menghasilkan gerak balas terlazim walaupun ransangan semula jadi telah tiada.

FOKUS

KESIMPULAN TEORI PELAZIMAN KLASIK


Pelaziman klasik membuktikan bahawa perlakuan manusia, emosi dan sikap dapat dipupuk dan dibentuk melalui proses pengulangan dan latihan yang kerap. Contoh aktiviti: i) Banyakkan pengulangan dan latih tubi ii) Sediakan latihan yang banyak dan pelbagai.

TEORI PELAZIMAN OPERAN


E.L THORNDIKE (1874-1949) Eksperimen kotak ajaib seekor kucing berusaha keluar dari kurungan untuk mendapatkan makanan. (1906) - Hubungan antara rangsangan dan gerak balas yang menyeronokkan akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan. -Hukum pembelajaran Thorndike: i)Hukum Kesediaan: Individu perlu ada kesediaan untuk tindakan atau gerak balas berlaku. ASPEK EKSPERIMEN B.F SKINNER (1904-1990) Eksperimen Peti Skinner seekor tikus berusaha keluar dari kurungan untuk mendapatkan makanan. (nyalaan lampu- dapat makanan) -Hubungan ransangan yang positif ataupun negatif tetap akan menyebabkan gerak balas terhasil. -Jenis-jenis peneguhan : i) Peneguhan positif(peneguhan yang berlandaskan prinsip bahawa tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingakh laku tersebut diikuti oleh rangsangan yang menyenangkan) : pujian, hadiah, ganjaran

FOKUS

E.L THORNDIKE (18741949)


ii) Hukum Latihan: Menegaskan bahawa manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak dibuat lagi. iii) Hukum Kesan: Sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas itu berulang.

ASPEK

B.F SKINNER (1904-1990)


ii) Peneguhan negatif (peneguhan yang berlandaskan prinsip bahawa kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak menyenangkan ditiadakan): Leteran, bebelan, teguran, amaran dan hukuman (hukuman beri: cubit, tampar dan hukuman tarik: menarik kembali ransangan yang selesa contoh tidak boleh bermain komputer jika tidak lulus dalam peperiksaan).

KESIMPULAN TEORI PELAZIMAN OPERAN


Pelaziman operan menekankan hasil kesanakibat membawa kepada tingkah laku diteruskan atau ditinggalkan. Oleh itu, peneguhan dan hukuman akan mewujudkan tingkah laku baru atau sebaliknya. Contoh aktiviti:
i) Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat ii) Aplikasikan teknik peneguhan yang sesuai.

Meningkatkan pengajaran sedia ada

Pemulihan spontan

Mengaitkan ransangan dengan gerak balas

IMPLIKASI

Memberi motivasi

Pengukuhan dan pelaziman

Pastikan maklum balas diberi dengan kerap dan berbentuk spesifik

Gunakan pengukuhan sebagai satu cara untuk mendorong murid-murid

APLIKASI

Pelbagaikan pengukuhan positif agar dapat mengekalkan keberkesanan pembelajaran

Peka terhadap konsep penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF & KONSTRUKTIVIS

TEORI KOGNITIF

KOHLER
Gestalt Celik akal

AUSUBEL
Penerimaan

BRUNER
Penemuan

GAGNE
Pemprosesan maklumat / hierarki pembelajaran

Pengasas Psikologi Gestalt bersama Kohler


Manusia dan haiwan berupaya memperoleh pembelajaran celik akal

1887-1967

Seekor cimpanzi telah diletakkan di dalam sebuah sangkar. Di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan dua batang buluh yang tidak panjang. Kedua-dua batang buluh itu tidak dapat mengambil pisang itu kerana tidak cukup panjang. Tidak lama kemudian cimpanzi itu menyambungkan kedua-dua buluh menjadikan buluh itu panjang untuk mencapai pisang yang terletak di luar sangkarnya.

Seekor cimpanzi diletakkan di dalam sangkar besar dimana di dalam sangkar itu terdapat beberapa kotak yang berlainan saiz. Sebiji pisang digantungkan di dalam sangkar. Hasil pemerhatian, pada mulanya cimpanzi itu tidak dapat mengambil pisang itu. Kemudian ia menggerakkan kotakkotak di dalam sangkar itu berada di bawah pisang itu dan melompat untuk mengambil pisang itu

Pembelajaran celik akal banyak bergantung kepada persepsi haiwan terhadap penyelesaian yang sesuai

Tidak bergantung kepada ganjaran semata-mata

Setelah satu masalah berjaya diselesaikan maka lebih mudah untuk selesaikan masalah yangserupa

PRINSIPPRINSIP
Kita memperoleh penyelesaian masalah yang kita hadapi secara mendadak iaitu apabila kita kurang asyik memikirkannya. Konsep berfikir ditakrifkan sebagai mencari dan berpegang kepada perhubungan antara 2 perkara.

JEROME BRUNER
PEMBELAJARAN PENEMUAN Pinsip Pembelajaran 1. 1 proses sosial aktif yang berterusan(muridmurid membina idea berasaskan PSA) 2. Pembelajaran berlaku mengikut 3 langkah;
ENAKTIF Berasakan tindakan IKONIK Berasaskan imej SIMBOLIK Berasaskan bahasa

Sambungan
3. Pengetahuan dan kemahiran diperoleh
mengikut 1 pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat. 4. Persekitaran menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satu-satu konsep. 5. Murid-murid lebih mudah memperoleh pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri.

Pelajar akhirnya menemui konsep dengan sendirinya. Memberi kesan yang baik (ingatan jangka masa panjang) kepada pengajaran spt; fizik, kimia

1. Guru perlu beri penekanan secara menyeluruh terhadap teknik poembelajaran penemuan. 2. Guru perlu mengutamakan teknik pembelajaran penemuan berbanding teknik pembelajaran penerimaan.

TEORI PENERIMAAN AUSUBEL


- seorang ahli psikologi kognitif yang banyak mengkaji tentang teori pembelajaran khususnya mengenai advance organizers - Advance organizers adalah satu unit pengajaran yang digunakan sebelum pengajaran berlangsung atau sebelum mengajar satu topik baru. Ia memudahkan pembelajaran khususnya bagi aspek pemahaman dan mengingat kembali. - Advance organizers juga diklasifikasikan sebagai satu kaedah deduktif yang bermaksud ia bermula dengan sesuatu yang umum kemudian berakhir dengan yang khusus

Sambungan
Kaedah ini amat berguna dalam proses pemindahan pengetahuan di mana muridmurid akan berpandukan kepada hukumhukum yang berkaitan untuk memikirkan contoh-contoh yang spesifik. Ausubel sering dikaitkan dengan pembelajaran bermakna dan beliau kurang bersetuju dengan pembelajaran hafalan.

Digunakan dengan harapan ia dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid-murid supaya asimilasi dapat berlaku dengan mudah dan cepat

Guru hendaklah menyusun maklumat yang disampaikan murid-murid agar mereka berupaya mengaitkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari

Dengan cara ini muridmurid mempunyai 1 asas untuk menyusun maklumatnya,mengait serta membezakan berbagai-bagai idea yang dipelajari

ADVANCE ORGHANIZERS
Diklasifikasikan sebagai 1 kaedah deduktif

Ia merupakan bahan sokongan bagi maklumat baru yang akan diajar

Ausubel sering dikaitkan dengan pembelajaran bermakna dan beliau kurang bersetuju dengan pembelajaran hafalan. Berikut merupakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran bermakna Ausubel:1.Untuk pastikan kita menyampaikan bahan baru dengan berkesan,terlebuh dahulu,kita perlu tingkatkan stabiliti dan kejelasan struktur kognitif murid-murid. 2.Kurikulum biasanya disusun mengikut urutan di mana setiap unit pembelajaran yang berikutan adalah berhubungkait dengan yang sebelumnya

2 PROSES BERLAKUNYA PEMBELAJARAN BERMAKNA

IMPLIKASI TEORI AUSUBEL KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Ketika mengajar, guru perlu mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar-pelajar bagi menjamin kesesuaian bahan dan aktiviti pengajaran yang disediakan.

Ausubel menekankan pembelajaran bermakna. Ini bermakna guru perlu berusaha ke arah membantu pelajar memahami sesuatu konsep,perkaitan antara isi pelajaran dengan pertalian antara pengalaman baru denagan pengalaman lama. Guru digalakkan untuk menggunakan pembelajaran penemuan keran ini melibatkan penyiasatan,kajian sendiri,pengumpulan maklumat dan sebagainya. Pembelajaran ini lebih kekal,bermakna dan menyeronokkan.

TEORI PEMBELAJARAN HIERARKI GAGNE


Teori pembelajaran Gagne juga dikenali sebagai teori pemprosesan maklumat. Mengikut Gagne, organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. Rangsangan ini akan diterima dan diproses oleh deria-deria orgnisma. Setiap individu akan menilai input daripada persekitarannya, mentafsirkannya dan memindahkannya kepada tindakbalas tertentu.

Rangsangan diproses oleh sistem saraf untuk dikenali dan diletakkan dalam bahagian otak ingatan jangka Gagne juga mengatakan bahawa pembelajaran dan penyampaian isi pengajaran mesti bergerak daripada aras paling mudah kepada yang lebih kompleks.

Beliau mengemukakan 8 fasa yang melibatkan proses pembelajaran : i) motivasi ii) kefahaman iii) pemerolehan iv) penahanan v) mengingat kembali vi) generalisasi vii) pelakuan ix) maklum balas

1. Pembelajaran Isyarat

2. Ransangan Gerak Balas

4. Pertalian Bahasa

3. Rangkaian Motor

5. Pembelajaran Diskriminasi

6. Pembelajaran Konsep

8. Penyelesaian Masalah

7. Pembelajaran Hukum

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE

(a) Pembelajaran Isyarat Seseorang individu mempelajari gerak balas terhadap sesuatu isyarat. Contohnya, apabila seseorang menguap, kita dapat isyarat dia mengantuk. Apabila ayah pulang ke rumah dengan wajah masam atau muram, anak-anaknya dapat isyarat ayah mereka tidak suka diganggu. Pembelajaran berlaku melalui pelaziman tingkah laku. Contohnya, bila guru masuk ke bilik darjah, semua murid akan berdiri dan memberi ucapan, Selamat sejahtera, cikgu!. Dalam hal ini, murid- murid telah dilazimkan dengan tingkah laku tersebut.

(b) Pembelajaran Gerak Balas Proses peneguhan penting untuk memperkuatkan pertalian antara rangsangan dengan gerak balas. Peneguhan mesti diberi secara konsisten dan tekal supaya gerak balas yang positif dapat dikekalkan.
Contohnya, Ali menunjukkan kerja sekolah yang dia dapat 80%. Ibunya memberi pujian, Bagus, Ali pandai !. Ali akan mengulang tingkah laku itu lagi (membuat kerja sekolah dengan baik) untuk mendapat pujian daripada ibunya.

(c) Pembelajaran Rangkaian Motor Pembelajaran rangkaian motor digunakan dalam pembelajaran kemahiran seperti permainan, muzik, elektronik, mekanikal dan lain-lain. Rangkaian merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang dijalankan.

(d) Pembelajaran Pertalian Bahasa Untuk menyatakan sesuatu prinsip, pelajar memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan fakta, data dan konsep. Pertalian bahasa merupakan satu rangkaian berbahasa. Ia memerlukan kemahiran berbahasa yang telah dipelajari dahulu.

(e) Pembelajaran Diskriminasi


Belajar membezakan benda-benda yang dipelajari mengikut ciri-ciri tertentu, untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan. Pada masa yang sama, pelajar dapat membezakan rangsangan atau maklumat penting berbanding maklumat tidak penting dan memberi gerak balas berlainan untuk rangsangan yang berlainan. Pelajar dapat menapis maklumat penting daripada maklumat tidak penting dan ini memudahkan proses pengkodan maklumat untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang.

(f) Pembelajaran Konsep


Pembentukan konsep bermula dengan pertalian berbahasa dan diskriminasi, iaitu mengenali ciri-ciri sesuatu konsep secara tepat. Pelajar dapat membentuk konsep yang baik setelah membuat persepsi dan pengamatan terhadap objek, orang dan peristiwa. Pelajar perlu didedahkan dengan banyak contoh-contoh yang jelas supaya dia dapat membentuk konsep yang betul dan tepat.

(g) Pembelajaran Hukum Pembelajaran ini melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian. Pembelajaran ini melibatkan penggunaan rumus, prinsip dan generalisasi.

(h) Pembelajaran Penyelesaian Masalah Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip, rumus, generalisasi, konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. Terdapat beberapa langkah dalam penyelesaian masalah, iaitu mengenal masalah, mencari maklumat, membuat hipotesis, membuat pilihan, membuat rumusan.

Teori Konstruktivisme
Pembelajaran konstruktivisme merupakan salah satu teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membangun sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing. Asas teori ini ialah murid membina ilmu pengetahuan melalui tindakan aktif dan pemikirannya untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Kemahiran dan maklumat yang ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep dan juga merubah konsep pengamatan mereka kepada konsep definasi.

Teori Konstruktivisme
Pedagogi yang digunakan ialah pemusatan-murid dengan guru. Guru menyediakan peluang-peluang untuk murid dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran, yang mana mereka

dapat menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka untuk


kegunaan masa depan.

JEAN PIAGET (1896-1980)

Seorang ahli biologi dan ahli psikologi yang terkenal atas sumbangan beliau dalam bidang perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran. Teori Piaget berasaskan kepada pemikiran bahawa kanak-kanak yang sedang membesar sering membina struktur kognitif. Istilah kognitif merujuk kepada aktivitiaktiviti mental seperti berfikir,menaakul,menganalisis, membentuk konsep menyelesaikan masalah dan sebagainya. Menurut Piaget , struktur kognitif kanakkanak semakin bertambah kompleks selaras dengan perkembangan yang dilalui.

Prinsip-prinsip asas teori pembelajaran konstruktivis kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget terdiri daripada 2 aspek:I. Proses yang kita lalui untuk mengetahui sesuatu II. Peringkat yang kita lalui sambil kita memperolehi kebolehan tersebut.

Piaget mengkaji bagaimana sesuatu organisme menyesuaikan diri (adaptasi) dengan persekitaran di mana ia berada. Skema- tingkah laku yang dikawal melalui struktur mental. Mengikut kebiasaan 2 proses untuk membuat adaptasi dengan persekitaran iaitu:I. Asimilasi II. akomodasi

ASSIMILASI
Proses memuatkan maklumat baru dalam struktur kognitif sedia ada. Proses ini berlaku sepanjang masa kerana kita sering memproses pelbagai jenis maklumat dan pengalaman. Contoh:- seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh itu, kanakkanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal".

AKOMODASI
Berlaku apabila kita berdepan dengan maklumat atau pengalaman baru. Biasanya kita akan wujudkan skema baru untuk menempatkan maklumat atau pengalaman baru ataupun mengubahsuai skema sedia ada agar boleh muatkan maklumat atau pengalaman baru. Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu.

Equilibrasi

Proses mengasimilasikan bahan baru dalam struktur kognitif yang sedia ada. Menjelaskan bagaimana peralihan peringkat pemikiran berlaku dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Hal ini disebabkan berlakunya konflik kognitif kanakkanak untuk memahami dunia. Mereka cuba mengatasi konflik dengan mencapai keseimbangan / equilibrasi pemikiran.

Sambungan
Skema akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami oleh minda manusia Jika maklumat itu sepadan dengan skema yang ada, maka murid akan menyerap maklumat tersebut ke dalam skema ini Sekiranya tidak sepadan dengan skema yang ada, maklumat akan ditolak atau diubah suai atau skema akan diubah suai.

Akomodasi membuat penyesuaian skema

Asimilasi memasukkan maklumat baru

Skema pengetahuan sedia ada

Maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan bahan baru dalam struktur kognitif yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik

Akomodasi membuat penyesuaian skema

Asimilasi memasukkan maklumat baru

Skema pengetahuan sedia ada

Maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan bahan baru dalam struktur kognitif yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF


PERINGKAT SENSORIMOTOR (SEJAK LAHIR2 TAHUN) -kebiasaanya bayi dan kanak-kanak kecil akan menggunaka deria dan kebolehan motor untuk menimba pengalaman daripada persekitaran mereka. -oleh itu jika mereka tidak dapat melihat atau menyentuh sesuatu objek mereka tidak akan mencari objek tersebut. -perkembangan kognitif adalah cepat tetapi kebolehan mental hanya terhad kepada objek-objek yang boleh dilihatnya.

Selain itu mereka juga tidak mempunyai konsep pengabdian. Pengabdian merujuk kepada idea bahawa 1 kuantiti adalah sama walaupun telah berubah. Terdapat 5 jenis pengabdian iaitu:I. II. III. IV. V. Jisim Nombor Panjang Cecair Luas (belum wujud bagi kanak-kanak yang berada di peringkat pra operasional)

PENGABADIAN ISIPADU

Guru menuangkan isipadu air yang samake dalam 2 bekas yang berlainan seperti dalam rajah. Kanak-kanak akan menjawab bekas yang tinggi mempunyai lebih banyak air.
PENGABADIAN PANJANG Guru meletakkan 2 batang straw yang sama panjang selari. Kemudian digerakkan sebatang ke kanan. Kanak-kanak akan mengatakan bahawa kayu yang telah digerakkan adalah lebih panjang. PENGABADIAN NOMBOR Guru menunjukkan kanak-kanak 8 biji coklatyang disusun mengikut 2 lajur. Seterusnya guru jarakkan 8 biji coklat pada lajur pertama. Kanak-kanak akan mengatakan bahawa lajur pertama mempunyai lebih banyak coklat

PERINGKAT OPERASI FORMAL (11 TAHUN KE ATAS) -Kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu-satu masalah - Mereka juga sudah berupaya untuk berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikel yang melibatkan operasi abstrak.

LEV VYGOTSKY (1896-1934)


Menurut vygotsky pemikiran bahasa dan proses penaakulan berkembang melalui interaksi sosial.

VYGOTSKY DAN KONSTRUKTIVIS SOSIAL


Mengatakan bahawa murid-murid kita biasanya membina pengetahuan secara individu serta sosial. Sebagai guru seharusnya kita menyediakan persekitaran yang kondusif bagi mereka mengkaji serta memanipulasi objek sedia ada. Setiap murid mempunyai latar belakang yang berbeza budaya,kebolehan,minat dan sebagainya sudah pasti pengalaman dan pengetahuan juga berbeza justeru amat penting kita memainkan peranan sebagai fasilitator di dalam proses pembinaan pembelajaran murid-murid kita

ZON PERKEMBANGAN PROXIMAL


Tahap perkembangan murid-murid kita boleh dibahagikan kepada 2 bahagian:1. 2. Tahap perkembangan sebenar Tahap perkembangan berpontensi

Zon perkembangan proximal merujuk kepada jarak antara tahap perkembangan sebenar dan tahap perkembangan berpontensi. Ringkasnya boleh dikatakan rakan yang mempunyai lebih ilmu akan berkongsi pengetahuan dengan murid yang berkenaan bertujuan untuk merapatkan jurang antara apa yang dia ketahui dan apa yang belum diketahui. Apabila ilmu murid itu telah meningkat maka perubahan terhadap ZPD telah berlaku dan bertambah luas. Bagi menggalakkan ZPD di dalam pembelajaran,kita perlu menyediakan (scaffolding).

KONSEP (SCAFFOLDING)
Merujuk kepada bimbingan yang diberikan oleh seorang dewasa (guru) dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui soalan-soalan yang berfokus dan interaksi yang bersifat positif. Penting untuk kita ketahui sekiranya kita berperanan sebagai pembimbing, kita hanya akan memberi sokongan minimum yang penting sahaja bagi membolehkan murid kita berjaya. Jika kita mendapati bahawa mereka sudah boleh menguasai sesuatu kemahiran maka anda boleh menghilangkan diri. Penting juga agar kita berada 1 langkah ke hadapan daripada murid-murid supaya mencabar mereka untuk berusaha untuk mencapai ke tahap kebolehan yang melebihi tahap pada masa kini

Garis panduan untuk mengaplikasikan scaffolding.


Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar Minta pelajra membuat jangkaan apa yang akan bakal berlaku Pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu dengan pengetahuan yang sedia ada mereka Sertakan model simbolik atau model sebenar Beri pejelasan yang sesuai denagn aras kognitif pelajar Minta pelajar buat refleksi

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Guru hendaklah merancang dan melaksanakan strategi pengajaran seperti soalan-soalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pembelajar serta menggalakkan mereka untuk menganalisis,mentafsir, dan meramal maklumat yang diterima. Penilaian adalah sebahagian proses pembelajaran.oleh itu,pembelajar memainkan peranan yang lebih besar dalam menentukan kemajuan masing-masing

Sambungan
Guru hendaklah mengenalpasti ZPD pelajar melalui penyediaan beberapa aktiviti yang berkaitan Pilih pelajar yang berkemahiran untuk membantu pelajar yang kurang mahir Galakkan pelajar menggunakan private speech semasa berfikir dan menyelesaikan masalah Guru hendaklah menyediakan banyak contoh Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar.

Sambungan
Penerangan guru hendaklah jelas , selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar. Adakan gerak kerja kumpulan dan perbincangan kumpulan untuk mewujudkan interaksi yang berkualiti

Prinsip-prinsip konstruktivisme
1) Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar 2) Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan 3) Pembelajaran berlaku antara interaksi antara orang lain 4) Pembinaan pengatahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding

5) Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. 6) Pembelajaran baru bergantung kepada pengalaman dan pengetahuan sedia ada pelajar. 7) Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga pembelajaran baru tercapai. 8) Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran. 9) Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks tugasan berasaskan alam nyata.

10)Guru dan rakan berperanan sebagai fasalitator. 11) persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dah pembinaan pengetahuan baru. 12) interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tingg 13) persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh-contoh khusus membantu pemahaman. 14)Pelajar bertanggunjawab terhadap pembelajaran sendiri.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

PENGENALAN
Tokoh pelopor teori ialah Albert Bandura Teori ini menegaskan pembelajaran berlaku dengan cara pemerhatian terhadap sesuatu tingkah laku serta gerak balas.

ELEMEN-ELEMEN PENTING
3 unsur utama 4 proses pembelajaran 3 jenis model 3 bentuk peniruan

3 UNSUR UTAMA PENIRUAN


Individu

Persekitaran

Tingkahlaku

PROSES PEMBELAJARAN
Perhatian

Mengingat

Reproduksi

Peneguhan/motivasi

3 JENIS MODEL
Dilakukan oleh guru sendiri Model Guna alat muzik, permainan sukan
hidup

Demonstrasi secara bertulis Demonstrasi secara gambarajah Model simbolik Demonstrasi arahan guru

Model persepsi

Guna audio video

Peniruan sekatlakuan & taksekatlakuan Peniruan secara langsung

Peniruan elisitasi

Bentuk Peniruan

IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan peniruan Teori ini menyumbangkan teknik mengubah tingkahlaku. Pengajaran akan menjadi lebih efektif dengan menggunakan alat bantu mengajar dengan mengaplikasikan teori ini Menyumbang kepada teknik pengajaran seperti main peranan dan tunjuk cara

Sambungan
Dapat menjimatkan kos, masa dan tenaga. Contoh: melalui simulasi-1 contoh mahkamah boleh diwujudkan untuk perhatikan sesuatu perbicaan dijalankan

BAGAIMANA GURU MENGAPLIKASIKAN TEORI DALAM P&P

Guru beri peneguhan positif kepada murid yang terbaik Menggalakkan kerja berkumpulan mengikut pelbagai kecerdasan Guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran:simulasi, tunjuk cara, main peranan

Sambungan..
Guru menggunakan model sebenar - bahan maujud Suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif

TEORI PEMBELAJARAN HUMANIS

PENGENALAN
Menumpukan kepada perasaan atau emosi dalam individu. Tekanan cara pemikiran, pengamatan dan interprestasi suatu peristiwa atau kejadian. Individu berpeluang mengembangkan potensi ke tahap maksimum. Ahli psikologi berpendapat setiap individu berhak ke atas tindakannya. Asas teori humanis ialah pelajar mempunyai keperluan untuk pencapaian.

TOKOH-TOKOH TEORI HUMANIS


Abraham Maslow Mempelopori konsep pencapaian hasrat diri (self-actualization) iaitu kuasa motivasi individu.

Carl Rogers

Mendorong individu meluahkan perasaan serta interprestasi terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami.

OBJEKTIF
Tingkatkan arah kendiri dan kebebasan pelajar. Bantu pelajar bertanggungjawab tentukan perkara yang ingin dipelajari. Tingkatkan daya cipta pelajar. Hasil sosial dan emosi lebih diutamakan daripada akademik. Menitikberatkan perkembangan secara bebas dan bantu kanak-kanak daripada tekanan keluarga dan masyarakat. Meningkatkan naluri ingin tahu pelajar. Mengembangkan minat bidang seni.

pen

Keperluan perkembangan

Keperluan estatika Keperluan pencapaian intelek ( pencapaian akedemik) Keerluan penghargaan (penghargaan, pengiktirafan)

Keperluan kekurangan

Keperluan kasih sayang (penerimaan dan kasih sayang daripada keluarga dan rakan-rakan)
Keperluan keselamatan (bebas daripada ancaman fizikal dan emosi)

Keperluan fisiologi (makan, minum, udara, tempat tinggal, berkumuh)

PRINSIP-PRINSIP
Pelajar mempelajari apa yang mereka kehendaki dan ketahui. Keinginan untuk belajar dan mengetahui cara belajar lebih penting daripada pemerolehan fakta. Perasaan pelajar sama penting dengan fakta. Pembelajaran cara merasa sama penting dengan cara berfikir. Penilaian yang dibuat oleh pelajar lebih bermakna pada dirinya. Pembelajaran berlaku jika pelajar berasa selamat. Pelajar mempelajari apa yang mereka kehendaki dan yang mereka ingin ketahui.

IMPLIKASI
Humanis mementingkan perkembangan potensi setipa individu. Strategi kaedah pengajaran dan pembelajaran hendaklah berorientasikan - strategi pemusatan murid - kaedah individu - inkuiri - kerja praktik - aktiviti pengayaan dan pemulihan

BAGAIMANA GURU MENGAPLIKASIKAN TEORI


Bergantung kepada keperluan pelajar Pastikan keperluan fisiologi dan psikologi dipenuhi. Jadikan suasana biharglik darjah kondusif dengan aktiviti p&p. Penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang pelajar. Memupuk nilai penghargaan kendiri dari kalangan pelajar sertamemberi motivasi. Guru harus membimbing dan mengembangkan pelajar berasaskan keperluan tersebut. Merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan pelajar untuk meningkatkan keyakinan mereka.

Sambungan..
Memberi peluang untuk memenuhi keperluan penyuburan mereka kesempurnaan kendiri, memperolehi ilmu pengetahuan, menikmati dan menghasilkan karya serta ciptaan estetik yang bermutu tinggi. Memupuk nilai motivasi dalam diri pelajar agar pelajar memahami diri, melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan tentukan aktualisasi kendiri iaitu memperkembangkan arah hadapan.