Anda di halaman 1dari 2

Lengkapkan cerita di bawah dengan perkataan yang betul.

bakar kampung makanan

suka tujuh

sekolah ikan keli

menternak membersihkan

Pada cuti ____________________yang lepas, saya pulang ke ________________ datuk di , Melaka. Datuk saya __________________ ikan keli. Datuk ada ____________ buah kolam ikan di belakang rumahnya. Saya membantu datuk memberikan _________________kepada ikan. Saya juga_________________ kolam ikan datuk. Setiap hari datuk menangkap ______________. Datuk menjual ikan ikan keli itu di ______________.

Banyak orang _________________ membeli ikan keli datuk. Saya juga suka makan ikan keli _________________yang dibakar oleh nenek.

Lengkapkan cerita di bawah dengan perkataan yang betul.

bakar kampung makanan

suka tujuh

sekolah ikan keli

menternak membersihkan

Pada cuti ____________________yang lepas, saya pulang ke ________________ datuk di , Melaka. Datuk saya __________________ ikan keli. Datuk ada ____________ buah kolam ikan di belakang rumahnya. Saya membantu datuk memberikan _________________kepada ikan. Saya juga_________________ kolam ikan datuk. Setiap hari datuk menangkap ______________. Datuk menjual ikan ikan keli itu di ______________.

Banyak orang _________________ membeli ikan keli datuk. Saya juga suka makan ikan keli _________________yang dibakar oleh nenek.