Anda di halaman 1dari 32

KURSUS INDUKSI JU KSSR TAHUN 3 2012

MATEMATIK

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

BIDANG PEMBELAJARAN
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra Statistik dan kebarangkalian

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK


Dokumen KSSR Matematik (Tahun 3) Modul Pengajaran dan Pembelajaran Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Statistik dan Kebarangkalian

Peneraju Pendidikan Negara

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI PERKAITAN DAN Nombor Bulat SUKATAN DAN ALGEBRA Penambahan GEOMETRI Koordinat Penolakan Masa dan Waktu Pendaraban Ukuran Panjang Nisbah dan Perkadaran Pembahagian Timbangan

Operasi Bergabung Isipadu Cecair STATISTIK DAN Pecahan KEBARANGKALIAN Bentuk Tiga Dimensi Perpuluhan Perwakilan Data Bentuk Dua Dimensi Peratus Wang
Purata
Peneraju Pendidikan Negara

KANDUNGAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3

NOMBOR DAN OPERASI Nombor Bulat Tambah Tolak Darab Bahagi Pecahan

SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu Panjang Jisim Isi Padu Cecair Ruang

Perpuluhan Peratus Wang

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN Perwakilan Data


Peneraju Pendidikan Negara

Nombor dan Operasi

Peneraju Pendidikan Negara

Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Sukatan dan Geometri

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Statistik dan Kebarangkalian

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara