Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Mengajar Harian

Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Tingkatan Bilangan Pelajar Topik Sub-topik Kemahiran Pengetahuan Sedia Ada Objektif Am Objektif Pengajaran Pembelajaran

: : : : : : : : : : : :

Perdagangan 12 Nov 2012 Isnin 10.00-10.40 pagi 5A 30 orang Bab 2: Insurans 2.3 Jenis Insurans 2.3a Insurans kemalangan Teknik penerangan, penyoalan dan menggunakan bahan bantu mengajar Pelajar sudah didedahkan dengan subtopik jenis insurans melalui pengajaran lepas Pelajar dapat mengetahui jenis-jenis insurans. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. 2. Menjelaskan dan membezakan jenis insurans Menghuraikan kegunaan setiap jenis insurans kemalangan Buku Rujukan Perdagangan Video Gambar Slide powerpoint

Bahan Bantu Mengajar

1. 2. 3. 4.

5.

Virtual Field Trip http://www.piam.org.my/ http://www.liam.org.my/

Bahan Bantu Mengajar Sedia Ada

1. 2. 3.

Buku Teks Perdagangan KBSM Tingkatan 5 Huraian Sukatan Mata Pelajaran Perdagangan Rancangan Pengajaran Tahunan

Penerapan Nilai KBKK

: :

Pelajar dapat menerapkan nilai kejujuran, keyakinan dan rasional dalam menentukan jenis insurans Menjana idea, kefahaman, membina pengetahuan dan membuat rumusan

TEMPOH Set induksi (5 minit)

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Sub-topik: 2.3 Jenis Insurans Pendekatan: Berpusatkan guru dan pelajar Penerangan : Guru memaparkan satu tayangan video (BBM 1) tentang insurans dan meminta pelajar meneka perkaitan antara tayangan video tersebut dengan tajuk yang akan dipelajari. Dalam masa yang sama sesi soal jawab antara guru dan pelajar turut berlaku (BBM 2 dan BBM 3)

CATATAN ABM: 1. Video Tentang Insurans (BBM 1) 2. Gambar (BBM2) 3. Slaid powerpoint (BBM 3) KBKK: Hubungkait pengetahuan sedia ada Analisis pengetahuan Pelajar mampu menjana idea dengan menggunakan pengetahua sedia ada mengenai pelajaran lepas dan mendapat gambaran awal mengenai tajuk pengajaran.

- Apakah yang pelajar boleh kaitkan dengan video yang ditayangkan? Guru kaitkan kehidupan sebenar pelajar dengan menanyakan kepada para pelajar sekiranya mereka dilindungi oleh insurans atau tidak.

- Adakah anda mempunyai perlindungan insurans? Perkaitan sesi sumbangan saran tersebut diadakan untuk membolehkan pelajar mengikuti pembelajaran seterusnya mengenai jenis-jenis insurans.

Perkembangan (20 minit)

Subtopik : 2.3a) Insurans Kemalangan Kandungan: Guru menerangkan kepada pelajar tentang topik dengan bantuan persembahan slaid. Insurans Motor Insurans Kemalangan Peribadi Insurans Liabiliti Majikan Insurans Liabiliti Am

Objektif: Menjelaskan dan membezakan jenis insurans kemalangan Menghuraikan kegunaan setiap jenis insurans kemalangan

BBM: Persembahan slaid jenis insurans kemalangan Peta minda jenis insurans kemalangan Kertas manila dan gambar

KBKK: Guru menjelaskan menjelaskan insurans kemalangan motor/kenderaan terbahagi kepada dua, iaitu; a. insurans motor komprehensif b. insurans motor pihak ketiga Guru menerangkan maksud insurans motor komprehensif dan insurans motor pihak ketiga Menjana idea, kefahaman, membina pengetahuan dan membuat rumusan

Nilai : Jujur, yakin dan rasional

Guru menerangkan perbandingkan insurans motor komprehensif dengan insurans motor pihak ketiga dengan jelas kepada pelajar. Guru menerangkan maksud dan menghuraikan kegunaan bagi setiap jenis insurans kemalangan. a. Insurans kemalangan motor b. Insurans kemalangan peribadi c. Insurans liabiliti majikan d. Insurans liabiliti am Pendekatan/Teknik: Pendekatan: Pembelajaran kontekstual Strategi : Berpusatkan guru Kaedah: Kuliah dan soal jawab

Jangkaan Aktiviti: Pelajar dibahagikan kepada empat buah kumpulan iaitu kumpulan A, B, C dan D Empat kertas manila yang bergambar diagihkan kepada setiap kumpulan Setiap kumpulan diminta memadamkan jenis insurans (Jawapan) berdasarkan gambar yang diberikan.

Peneguhan: Guru menerangkan insurans kemalangan dengan menggunakan peta minda yang terdapat dalam slaid persembahan untuk memudahkan pelajar mengingati jenis insurans kemalangan.

Penilaian :

Penutup (5minit)

Rumusan pengajaran: Guru menyoal beberapa orang pelajar tentang jenis insurans kemalangan. Jelaskan jenis insurans kemalangan? Berikan perbezaan jenis insurans kemalangan motor komprehensif dan insurans kemalangan motor pihak ketiga? Huraikan kegunaan insurans kemalangan?

BBM: Peta Minda jenis insurans kemalangan Virtual Field Work: a. http://www.piam.org.my/ b. http://www.liam.org.my/

KBKK : Membuat refleksi kendiri Nilai: Berusaha

Guru memberikan rumusan secara ringkas tentang topik yang diajar serta memberi motivasi kepada pelajar untuk memperkayakan pengetahuan dengan membaca dan mencari rujukan lain.