Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PENTAKSIRAN Rubrik Pentaksiran Portfolio EQ3311D1 Aspek Kriteria

1.0 SENARAI EMOSI (10 markah) CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

(9 - 10 markah)

(7 - 8 markah)

(4 - 6 markah)

(1 - 3 markah)

Menyenarai 10 atau lebih Emosi dan dapat membincangkan secara mendalam berdasarkan Model Kecerdasan Emosi.
2.0 CARA MENGURUS EMOSI DALAM SATU SITUASI MENCABAR (30 markah) (24 30 markah)

Menyenarai 7 atau lebih Emosi dan dapat membincangkan dengan jelas berdasarkan Model Kecerdasan Emosi.
(16 23 markah)

Menyenarai 4 atau lebih Emosi dan dapat membuat ulasan berdasarkan Model Kecerdasan Emosi.

Menyenarai 1 atau lebih Emosi dan membuat ulasan berdasarkan Model Kecerdasan Emosi.

(8 15 markah)

(1 7 markah)

Mengenal pasti dan dapat menghuraikan emosi dalam satu situasi mencabar dengan amat baik , jelas dan releven. Menggunakan kaedah grafik bagi menunjukkan proses pengurusan dinamika emosi yang berlaku dengan amat jelas

Mengenal pasti dan dapat menghuraikan emosi dalam satu situasi mencabar dengan baik , jelas dan releven. Menggunakan kaedah grafik bagi menunjukkan proses pengurusan dinamika emosi yang berlaku dengan jelas dan

Mengenal pasti dan dapat menghuraikan emosi dalam satu situasi mencabar dengan secara kurang baik, kurang jelas dan kurang releven. Menggunakan kaedah grafik bagi menunjukkan proses pengurusan dinamika emosi yang berlaku

Tidak dapat mengenal pasti dan menghuraikan emosi dalam satu situasi mencabar dan tidak releven. Tidak menggunakan kaedah grafik bagi menunjukkan proses pengurusan dinamika emosi yang berlaku.

Kriteria

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

dan releven. Kriteria Aspek

releven.

secara kurang jelas dan kurang releven.

3.0 REFLEKSI TAHAP KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI WATAK-WATAK DALAM SITUASI (30 markah)

(24 30 markah)

(16 23 markah)

(8 15 markah)

(1 7 markah)

Pernyataan refleksi tahap kompetensi kecerdasan emosi dapat dinyatakan dengan amat jelas dan releven berdasarkan 3 perkara berikut Fokus emosi Tahap kompetensi kecerdasan emosi Watak berkaitan
(24 30 markah) Memerihalkan refleksi introspektif perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi kendiri secara amat terperinci :

Pernyataan refleksi tahap kompetensi kecerdasan emosi dapat dinyatakan dengan jelas dan releven berdasarkan 3 perkara berikut Fokus emosi Tahap kompetensi kecerdasan emosi Watak berkaitan

Pernyataan refleksi tahap kompetensi kecerdasan emosi dapat dinyatakan dengan kurang jelas dan kurang releven berdasarkan 3 perkara berikut Fokus emosi Tahap kompetensi kecerdasan emosi Watak berkaitan
(8 15 markah) Memerihalkan refleksi introspektif perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi kendiri secara terperinci 3 perkara berikut:

Pernyataan refleksi tahap kompetensi kecerdasan emosi tidak dapat dinyatakan dengan jelas dan releven berdasarkan 3 perkara berikut Fokus emosi Tahap kompetensi kecerdasan emosi Watak berkaitan
(1 7 markah) Memerihalkan refleksi introspektif perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi kendiri secara terperinci 2 perkara berikut:

4.0

REFLEKSI INTROSPEKTIF PERKEMBANGAN TAHAP KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI DIRI (30 markah)

(16 23 markah) Memerihalkan refleksi introspektif perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi kendiri secara terperinci 4 perkara berikut:

Disediakan oleh : . (EN. AHMAD RIDZWAN B. BASRI) Penyelaras PISMP EQ3311D1

Kriteria

CEMERLANG Jenis emosi Dinamika emosi Relevensi perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi dengan perubahan diri. Tahap Kompetensi Kecerdasan Emosi masa kini ciri-ciri unik yang lain.

BAIK Jenis emosi Dinamika emosi Relevensi perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi dengan perubahan diri. Tahap Kompetensi Kecerdasan Emosi masa kini ciri-ciri unik yang lain.

SEDERHANA Jenis emosi Dinamika emosi Relevensi perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi dengan perubahan diri. Tahap Kompetensi Kecerdasan Emosi masa kini ciri-ciri unik yang lain.

LEMAH Jenis emosi Dinamika emosi Relevensi perkembangan tahap kompetensi kecerdasan emosi dengan perubahan diri. Tahap Kompetensi Kecerdasan Emosi masa kini Ciri-ciri unik yang lain.