Anda di halaman 1dari 1

Nama: ______________________________________ Kelas : __________ Tarikh :_____________

NILAI MURNI
A. Pilih nilai murni yang sesuai dengan ayat yang diberikan.
menghargai jasa
menghargai masa

bertanggungjawab

berdisiplin

cinta akan alam sekitar

1. Kita mestilah _________________________________________ dengan datang awal ke


sekolah.
2. Kita patutlah __________________________________________ dengan menyertai aktiviti
gotong royong yang dianjurkan.
3. Kita hendaklah ________________________________________ seperti murid sekolah yang
beratur menuju ke dewan.
4. Kita haruslah _________________________________________ seperti guru dan murid
yang menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh.
5. Kita juga mesti ________________________________________ seperti Guru Besar yang
mengucapkan terima kasih kepada warga sekolah.

B. Tulis 4 ayat di atas dalam satu perenggan.


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________