Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 3 (2013)
SMK JAMBATAN PUTIH, TAWAU MINGGU TEMA/UNIT Pengenalan Tentang Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3. TOPIK 1. 6 Tema. 2. Unit, topik dan subtopik. 3. Khidmat Masyarakat (PLBD) 4. Buku latihan dan buku nota (log). Pilihan Kerjaya CADANGAN AKTIVITI 1. Penerangan ringkas tentang unit, topik dan subtopik yang akan dipelajari oleh pelajar. 2. Penerangan tentang pendidikan luar bilik darjah. 3. Penerangan tentang buku latihan dan buku nota yang perlu disediakan oleh pelajar. CATATAN

Pencapaian Kendiri 2 -Pilihan Kerjaya

1. Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh yang berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing dan mengaitkannya dengan potensi diri. 2. Membuat kajian dan analisis daripada maklumat yang dikumpulkan melalui keratan akhbar dan sumber-sumber lain tentag iklan jawatan kosong setiap sector, seterusnya meneroka kerjaya bersesuaian dengan potensi diri. 3. Membuat kajian tentang kerjaya yang diminati dari segi faedah sosio-ekonomi diri.

- Semakan buku log dan latihan pelajar oleh guru pendidikan sivik dan kewarganegaraan. - Pastikan semua pelajar memiliki buku log dan latihan yang lengkap.

Keputusan yang bijak dan adil

-Tindakan bertanggungjawab

1. Main peranan dalam satu situasi atau dilemma yang memerlukan murid membuat keptusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 2. Mengadakan perbincangan tentang jurusan yang akan dipilih untuk peringkat menengah atas mengikut kesesuaian potensi diri dengan kerjaya yang diminati.
-Serah soalan Ujian Penilaian 1 ke bilik cetak untuk dicetak.

8 9

Hubungan Kekeluargaan
-Tanggungjawab terhadap keluarga

-Kasih sayang -Kepekaan terhadap keperluan fizikal, mental, emosi dan rohani -Keselamatan dan Perlindungan

10

1. Membuat penilaian kendiri tentang sumbangan dan kewajipan terhadap keluarga. - Ujian Penilaian 1 2. Menghasilkan puisi, pantun, kad ucapan. 3. Membuat kajian tentang tanggungjawab - Serah satu salinan soalan Ujian tokoh ibu atau bapa mithali. Penilaian 1 4. Menghasilkan brosur tentang penjagaan kepada ketua keselamatan. panitia. 5. Mengumpul keratan akhbar. 6. Menonton video.

11

-Menjaga maruah keluarga

Minggu Kolokium PMR 2013

12

Hidup Bermasyarakat
- Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

1. Kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

1. Menghasilkan brosur tentang penjagaan alam Khidmat sekitar. Masyarakat 2. Membuat projek kehijauan. (PLBD) 3. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang agensi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

13

2. Tanggungjawab bersama untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

Cuti Pertengahan Penggal 1 23- 31 Mac 2013

14

- Kepekaan dan tindakan terhadap isu dan masalah alam sekitar

1. Pencemaran alam 2. Bencana alam

15 & 16

1. Membuat kajian tindakan tentang masalah alam sekitar di kawasan setempat. 2. Menghasilkan buku skrap tentang isu dan masalah alam sekitar. - Serah markah 3. Menyiasat dan membuat laporan tentang dan laporan PLBD sesuatu isu alam sekitar di kawasan setempat. kepada ketua
panitia.

17

Ulangkaji Tema 1

- Serah soalan Pep. 1. Membuat ulangkaji.


Pertengahan Tahun ke bilik cetak.

18 19 20 & 21

Ulangkaji Tema 2

1. Membuat ulangkaji. 1. Membuat ulangkaji. 1. Menjawab soalan peperiksaan.


-Serah satu salinan kepada ketua panitia.

Ulangkaji Tema 3

Peperiksaan Pertengahan Tahun

21 22 23 24 25

Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia


- Adat resam dan pantang larang pelbagai kaum

1. Pengenalan

2. Melayu 3. Cina 4. India

1. menonton tayangan video. 2. Mengunjungi rumah guru, rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum. 3. Menghasilkan folio. 4. Membuat kajian dan menyediakan laporan tentang persamaan dan perbezaan adapt resam dan pantang larang pelbagai kaum. 5. Mengkaji asal-usul beberapa adat resam dan pantang larang pelbagai kaum dari pelbagai sumber.

- Ujian Penilaian 2 5. Etnik Sabah


- Serah satu salinan kepada ketua panitia.

26 27

6. Etnik Sarawak 7. Kepentingan

28 29

Malaysia Negara Berdaulat


- Jentera pentadbiran Negara Malaysia

1. Badan-badan Kerajaan (Legislatif, Eksekutif dan Kehakiman) 2. Suruhanjaya Diraja

30

31 32 33 34 35

- Kenali kementeriankementerian di Malaysia

1. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen. 2. Menghasilkan buku skrap tentang kementerian-kementerian di Mlaysia beserta dengan menteri-menterinya. 3. Mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah, negeri dan kebangsaan. 4. Membincangkan cara-cara menunjukkan sikap sebagai warganegara yang berterima kasih. 5. Menghasilkan esei/puisi yang bertajuk Pemimpin Gemilang. Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2
-Serah soalan Ujian Penilaian 2 ke bilik cetak.

Cabaran Masa Depan

1. Ancaman dalaman. - Mengekalkan keamanan 2. Ancaman luaran.


negara dan sejagat

36

37

-Memastikan undangundang kemanusiaan

3. Sumbangan kepada keamanan dunia. 1. Perspektif kemanusiaan 2. Had-had dalam

1. Mengumpul kata-kata hikmat tokoh dan pemimpin negara dan serantau dalam pentadbiran negara. 2. Mengadakan forum bagi membincangkan ciri-ciri kepimpinan berwawasan. 3. Menyediakan manifesto negara tentang isu Keamanan serantau/ dunia 4. Mengemukakan pandangan tentang scenario Peperiksaan negara/dunia pada masa akan datang dalam Percubaan bentuk penulisan/peta minda/carta/lukisan. PMR 2013

antarabangsa dipraktikkan

konflik bersenjata. 3. Pelaksanaan undang-undang kemanusiaan. 4. Menegakkan keadilan. 5. Bantuan Kemanusiaan.

5. Mencari maklumat tentang peranan Malaysia dalam menyelesaikan isu serantau/dunia

38

39

40

Pep. Akhir Tahun

1. Menjawab soalan peperiksaan.

-Serah soalan Pep. Akhir Tahun ke bilik cetak. -Serah satu salinan kepada ketua panitia.