Anda di halaman 1dari 5

ANALISIS SWOT BAHASA INGGERIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SEKOLAH 2012 Prestasi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam

peperiksaan percubaan peringkat sekolah pada kali ini tidak mencapai kualiti Gred A yang disasarkan dan terdapat sedikit penurunan dari peperiksaan percubaan peringkat jabatan Objektif - Meningkatkan keputusan Bahasa Inggeris dan memgekalkan kelulusan seratus peratus serta mencapai sekurang-kurangnya 71.2% bagi Gred A - Memperolehi GPMP mata pelajaran 2.06 bagi SPM

KEKUATAN

KELEMAHAN

1. S1-28.8% pelajar memiliki 1. W1-Lebih kurang 24.8% keputusan gred A atau B dalam pelajar memiliki sekurang keputusan Peperiksaan Percubaan kurangnya keputusan D & E untuk SPM peringkat jabatan Peperiksaan Percubaan Sekolah S2-100% pelajar mempunyai 2. W2-Pelajar tidak menguasai TENSES motivasi tinggi untuk mempelajari iaitu kemahiran asas dalam Bahasa Bahasa Inggeris. Inggeris. 3. S3-Kerjasama guru Bahasa 3. W3- Pelajar lebih suka menggunakan Inggeris dalam semua aktiviti yang bahasa ibunda ketika berkomunikasi melibatkan Bahasa Inggeris amat dan tidak nampak kepentingan Bahasa menggalakkan. Inggeris dalam penggunaan harian. 4. S4-Bahan rujukan dan latihan untuk W4-Kurang atau tidak kerap membaca pecutan akhir mencukupi untuk langsung Bahasa Inggeris kecuali semua pelajar. dipaksa 5. S5-Pelbagai program motivasi dan W5-Penggunaan kosa kata yang program peningkatan Bahasa rendah. Inggeris diadakan untuk membantu murid- murid. S6-Pentadbir memberi kerjasama dari segi pengurusan dan membekalkan bahan untuk rujukan dan latihan

PELUANG (0) 1. O1-Sokongan dari tenaga pengajar 1. untuk menjalankan kelas tambahan Bahasa Inggeris amat menggalakkkan. 2. 2. O2-Sokongan padu daripada pihak pentadbir untuk memajukan pencapaian Bahasa Inggeris. O3-Sokongan dari tenaga pengajar yang sanggup mengadakan kelas tambahan selepas waktu sekolah , di hujung minggu dan klinik Bahasa Inggeris di masa lapang membantu meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris. O4-Sokongan dan kerjasama dari murid amat baik. O5- Guru Bahasa Inggeris sentiasa mendampingi murid- murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. O6-Guru-guru yang bermotivasi, tidak putus asas dan berpotensi tinggi dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam P&P.

CABARAN / ANCAMAN (T) T1-Pelajar kurang sedar tentang kepentingan Bahasa Inggeris untuk masa depan. T2-Kekangan masa guru-guru untuk sesi one-to-one bersama pelajar untuk menanda karangan

TOWS MATRIK PANITIA BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1-28.8% pelajar memilikiW1-Lebih kurang 24.8% W keputusan gred A atau B pelajar memiliki dalam keputusan sekurang kurangnya Peperiksaan Percubaan keputusan D&E untuk PMR peringkat sekolah Peperiksaan Percubaan S2-100% pelajar Sekolah mempunyai motivasi 2. W2-Pelajar tidak tinggi untuk mempelajari menguasai TENSES Bahasa Inggeris. iaitu kemahiran asas 3. S3-Kerjasama guru dalam Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dalam 3. W3- Pelajar lebih suka semua aktiviti yang menggunakan bahasa melibatkan Bahasa ibunda ketika Inggeris amat berkomunikasi dan tidak menggalakkan. nampak kepentingan 4. S4-Bahan rujukan dan Bahasa Inggeris dalam latihan untuk pecutan penggunaan harian. akhir mencukupi untuk W4-Kurang atau tidak semua pelajar. kerap membaca langsung 5. S5-Pelbagai program Bahasa Inggeris kecuali motivasi dan program dipaksa peningkatan Bahasa W5-Penggunaan kosa Inggeris diadakan untuk kata yang rendah. membantu murid- murid. S6-Pentadbir memberi kerjasama dari segi pengurusan dan membekalkan bahan untuk rujukan dan latihan PELUANG (O) O1-Sokongan dari tenaga pengajar untuk menjalankan kelas tambahan Bahasa Inggeris amat menggalakkkan. 2. O2-Sokongan padu daripada pihak S2 + O1 W3 + O2 Strategi : Memastikan pelajar Meningkatkan prestasimengguna dan pencapaian dari segi membuat latih tubi Kualiti 71.2% gred Amenggunakan set soalan untuk PMR yg telah disediakan Kuantiti 100% untuk PMR W1 + O1 Menambahkan S4 + O2 perbendaharaan kata

pentadbir untuk memajukan pencapaian Bahasa Inggeris. O3-Sokongan dari tenaga pengajar yang sanggup mengadakan kelas tambahan selepas waktu sekolah , di hujung minggu dan klinik Bahasa Inggeris di masa lapang membantu meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris. O4-Sokongan dan kerjasama dari murid amat baik. O5- Guru Bahasa Inggeris sentiasa mendampingi muridmurid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. O6-Guru-guru yang bermotivasi, tidak putus asas dan berpotensi tinggi dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam P&P.

Strategi : melalui penggunaan Menyediakan bahanbahan rangsangan di latihan Bahasa Inggerisdalam suratkhabar. seperti soalan percubaan negeri-negeri lain. Bahan Sastera : Skop latihan/tatabahasa

ANCAMAN (T) T1T1-Pelajar kurang sedar tentang kepentingan Bahasa Inggeris untuk masa depan. T2-Kekangan masa guru-guru untuk sesi one-to-one bersama pelajar untuk menanda karangan
Disediakan Oleh,

S2 + T1 W1 + T1 + T2 Strategi : Menambahkan Menggalakkan pelajarkeupayaan pelajar untuk membaca bahan Bahasamenguasai kemahiran Inggeris 5-10 minit setiapasas tenses. kali P&P (Bekalan suratkhabar)

Disemak Oleh,

(SITI RAHAYU BAHARIN) Ketua Panitia B. Inggeris SMA-MAIWP

(PN ANISAH MD ALI) Guru Kanan Bidang Bahasa SMA-MAIWP

Disahkankan Oleh,

( MOHD TARMIZI BINTI ABDULLAH) Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum SMA-MAIWP