Anda di halaman 1dari 43

MODUL STPM BAHARU PENGAJIAN AM BAHAGIAN C PENULISAN ESEI

1. Polis dan penguatkuasa sering melakukan serbuan terhadap pusat-pusat hiburan. Ramai yang telah ditahan atas kesalahan menyebar dan mengambil dadah seperti heroin, ganja dan pil ekstasi.Pusat serenti pula dipenuhi dengan penagih dadah yang perlu dipulihkan. Huraikan kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan kekangan yang dihadapi untuk membendung gejala ini.

PENGENALAN Dadah musuh utama negara Penyalahgunaan dadah mendatangkan kesan buruk Pelbagai kekangan dihadapi untuk menghalang gejala ini Bil. 1. Idea Kesan Menjejaskan kesihatan seseorang 8. Kedudukan geografi Huraian Penagih hilang selera makan Kekuatan fizikal terjejas Sistem saraf lumpuh- membawa maut Hilang pertimbangan / kewarasan Cenderung bertindak ganas dan hilang disiplin diri Produktiviti kerja penagih merosot Kehilangan pekerja yang produktif Kerugian / pembangunan terjejas Tanggung kos pembinaan pusat pemulihan rawatan/ pengurusan pusat

2.

Menjejaskan ekonomi negara

/ kos

3.

Menimbulkan masalah sosial

Keluarga penagih menjadi tidak aman Anak-anak terbiar tidak terjaga Banyak kecurian, rompakan, pelacuran, kes bunuh Penyakit AIDS merebak melalui perkongsian jarum suntikan / pelacuran Dianggap sebagai pusat transit dadah Tidak selamat untuk dilawati Penguatkuasaan undang-undang yang lemah Mencacatkan pemandangan Golongan penagih yang bergelandangan Tidak mengambil peduli tentang mudarat dadah Jalan pintas mengatasi tekanan / masalah Tiada usaha / inisiatif memperbaiki diri Kurang pengetahuan / mudah tertipu Tiada / kurang pegangan agama Pergaulan bebas / pengaruh rakan Individualistik dan materialistik Tidak melaporkan kegiatan penagihan dadah Kurangnya nilai kemasyarakatan / semangat kejiranan Malaysia tempat transit dadah sebelum ke tempat lain Pihak berkuasa kurang logistik dan tenaga dalam melakukan serbuan berterusan Amalan rasuah dalam kalangan pegawai penguatkuasa Kedudukan Malaysia berhampiran dengan kawasan pengeluaran dadah Segi Tiga Emas

4.

Menjejaskan imej negara

5.

Kekangan Kelemahan individu sendiri

6.

Sikap tidak ambil peduli masyarakat

7.

Kelemahan undang

penguatkuasaan

undang-

Kawasan perairan Malaysia yang panjang dan sukar dikawal Banyak laluan tikus di kawasan sempadan MalaysiaThailand

KESIMPULAN Dadah mendekatkan penagih dengan maut Harus berusaha membebaskan diri, keluarga dan negara daripada dadah SKEMA JAWAPAN = 2+3 /3+2

2. Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) banyak menyumbangkan perkembangan ekonomi negara khususnya meningkatkan pertumbuhan KDNK.Oleh itu, langkah-langkah memajukan PKS di negara ini amat penting. Bincangkan. PENGENALAN IKS mendapat perhatian dalam negara semenjak Rancangan Malaysia Pertama (RM1) (1966-1970).PKS penting dalam pembangunan negara. ISI Bil

Idea Kepentingan Meningkatkan KDNK

Huraian

1.

pertumbuhan

Jumlah sumbangan PKS pada era 2000 kepada sektor perkilangan negara secara keseluruhannya adalah di sekitar 40% setahun. Meningkatkan pendapatan negara Rantaian ekonomi lebih kukuh melalui hubung jalin dengan firma besar PKS berfungsi sebagai pelengkap dan pendokong kepada ekonomi berskala besar sistem vendor dalam industri automobil Penggunaan tenaga buruh secara intensif berbanding firma besar yang mengunakan jentera. Peluang pekerjaan yang banyak boleh meningkatkan pendapatan per kapita Industri pembuatan makanan, kraf tangan dan perabot Mengurangkan kadar pengangguran Menjana kemahiran pengurusan,syarikat dan kewangan kepada masyarakat setempat Meningkatkan ilmu dan kemahiran perniagaan menerusi kursus, latihan lanjutan, seminar dan perbincangan. Pemindahan teknologi membantu PKS meningkatkan kualiti produk dan secara tidak langsung turut Mempercepatkan usaha kerajaan melahirkan industri berteknologi tinggi. Modal diperoleh daripada pemilik sendiri, saudara-mara atau rakan perniagaan dan institusi kewangan Pelaburan modal ini menjadi besar apabila keseluruhan PKS digabungkan.

2.

Mewujudkan rantaian ekonomi

3.

Menambah peluang pekerjaan

4.

Meningkatkan pengurusan

kualiti

5.

Meningkatkan teknologi dalam negara.

6.

Meningkatkan modal

keupayaan

7.

LANGKAH MEMAJUKAN PKS Memperluaskan program vendor

Membantu PKS mengatasi masalah pemasaran produk kerana pasaran produk PKS ditentukan oleh industri skala besar. Program ini diselaraskan oleh MITI. Contoh, proton telah melantik beberapa vendor melalui skim komponen proton. SMIDEC ditubuhkan untuk menyelaras program PKS khususnya dalam pemberian pinjaman. SMIDEC juga dapat mengawal dan meningkatkan kualiti produk PKS di samping memodenisasi PKS. Usaha pemindahan teknologi dari firma besar telah mengembangkan R&D PKS. Bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti produk PKS agar berdaya saing Contohnya penggunaan ICT dan robotik dalam PKS. Pengusaha PKS perlu khidmat bimbingan yang berterusan agar PKS dapat bersaing dalam peringkat global. Contohnya program khidmat nasihat daripada MITI dan SMIDEC Menyediakan dana khas seperti tabung industri bumiputera,tabung usahawan PKS, skim perniagaan kecil dan skim kredit mikro. Bank-bank tempatan juga turut menyediakan pinjaman tertentu kepada PKS SME Bank

8.

Menubuhkan perbadanan pembangunan PKS

9.

Mengembangkan usaha R&D

10.

Khidmat bimbingan

11.

Mewujudkan dana khusus

KESIMPULAN Perkembangan IKS amat penting dalam pembangunan ekonomi negara selaras dengan dasar kerajaan yang ingin menjadikan Malaysia berstatus negara maju menjelang tahun 2020. SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2

3. Belakangan ini, jenayah kolar putih seperti rasuah semakin berleluasa.Jenayah ini dilakukan oleh golongan profesional secara halus dan sukar dikesan. Bincangkan langkah-langkah yang dapat membendung masalah ini. PENGENALAN Jenayah kolar putih dilakukan oleh golongan profesional. Jenayah ini dilakukan secara halus tanpa kekerasan - pelesapan wang, penyelewengan kuasa dan rasuah. Boleh menjejaskan imej negara dan keselamatan sosial. Bil Idea Langkah-langkah pencegahan 1. Penguatkuasaan undang-undang Huraian Mengenakan hukuman yang berat- Penjara min 14 hari hingga 20 tahun. Denda min RM 10,000 atau 5 kali ganda yang mana lebih tinggi Hukuman sebat juga perlu dikenakan Harta yang dilesapkan juga hendaklah dirampas balik oleh kerajaan. Mewujudkan rasa takut memikirkan kesan buruk kegiatan mereka

2.

Didikan agama / moral

Mengajar kita berkelakuan baik dan mengawal nafsu. Menghindarkan sikap mengutamakan keseronokan dan kekayaan. Masyarakat tidak tergamak melakukan rasuah dan sebagainya. Mengelakkan penyalahgunaaan kuasa. Kuasa kelulusan tender atau lesen harus melalui pelbagai peringkat. (Isu AP import kereta) Mesti ada ketelusan dalam proses kelulusan Banyak kes lesapan wang bank berlaku kerana kawalan kerja yang longgar. Institusi kewangan harus mengawal ketat kakitangan bawahan Menambahkan bilangan pegawai polis dan SPRM yang berpengetahuan dalam jenayah kolar putih Selok-belok perakaunan dan undang-undang perdagangan Mempercepatkan siasatan kes dan dakwaan. Perlu dijalankan secara menyeluruh Peranan media massa dalam mengetengahkan bahayanya jenayah ini. Masyarakat lebih prihatin dan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membendung gejala ini. Contohnya, kempen antirasuah Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam Mengurangkan prosedur / peraturan-peraturan yang remeh

3.

Prosedur kerja yang ketat

4.

Menambah bilangan penguatkuasa

kakitangan

5.

Kempen kesedaran

6.

Mengurangkan kerenah birokrasi

KESIMPULAN Pemimpin India yang terkenal, Mahatma Ghandi pernah berkata: Dunia ini cukup untuk semua orang kecuali mereka yang tamak haloba. Tempat yang terbaik untuk golongan ini ialah di penjara. Jadi sama-samalah kita menjauhi gejala buruk ini. SKEMA JAWAPAN = 5+0 4. Kemasukan warga asing menimbulkan banyak masalah kepada Malaysia. Masalah ini sering dibincangkan dalam kalangan masyarakat dan juga melalui media. Ramai mengatakan kawalan di sempadan mudah dibolosi. Bincangkan sebab-sebab kawalan sempadan negara agak longgar dan cadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk menanganinya. PENGENALAN Bil 1. Kunjungan warga asing dari negara jiran Pelbagai tujuan; pekerjaan, jenayah Pelbagai sebab masalah ini berlaku dan boleh ditangani dengan beberapa cara Idea SEBAB Kedudukan geografi Huraian Kawasan perairan yang luas - penyeludupan barang dan manusia Sukar dikawal - tidak cukup tenaga kerja

2. Rasuah dalam kalangan pegawai terlibat 3. Kekurangan kemudahan teknologi LANGKAH Kawalan lebih ketat/ keupayaan berdikari 6. Penggunaan teknologi terkini mengesan penipuan dokumen untuk 7. Kerjasama negara serantau

Selat Melaka, Selat Singapura, perairan Sabah & Sarawak - laluan masuk rakyat kawasan serantau Laluan tikus di sempadan - Penyusupan penjenayah Pegawai tidak bertanggungjawab Pentingkan diri Etika dan integriti belum menjadi masyarakat kurang penghayatan agama

keutamaan

Mesin pengimbas passport / cap jari Tiada pengesanan pergerakan melalui teknologi satelit Sempada perairan negara terlalu luas tidak sesuai dengan nisbah anggota penguatkuasa Sukar dikawal dan dibuat pemantauan Pintu masuk sempadan dikawal lebih ketat Kesepaduan antara Kastam, Maritim, PGA Imigresen Tidak mengharapkan bantuan kuasa luar Meningkatkan integriti pasukan keselamatan

4.

Kekurangan anggota penguatkuasa

5.

dan

Mengelak individu tidak bertanggungjawab mencuri identiti seseorang Pengeluaran pas lawatan / pasport yang berkualiti Mengelakkan pemalsuan dokumen kad pengenalan/pasport Kesahihan fakta / maklumat Pergolakan / gangguan keselamatan di rantau tersebut membawa kesan keselamatan kepada negara Konflik di sempadan Selatan Thailand Kelantan (Rantau Panjang) menjadi tumpuan kawasan larian rakyat Thai Pertikaian Malaysia Indonesia berkenaan Pulau Sipadan-Ligitan; perlu sempadan yang jelas Memastikan warga asing tidak menyalahgunakan Pas Lawatan Sosial, Pas Pelajar Seksyen 55B, Undangundang berkaitan imigresen Denda RM 50 ribu dan penjara tidak lebih 10 tahun

8.

Penguatkuasaan lebih ketat

undang-undang

yang

KESIMPULAN Kawalan sempadan negara perlu diperkukuhkan Keselamatan rakyat dan negara perlu diutamakan

SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2

5. Kegiatan seni budaya tradisional kini semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di negara ini. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya keadaan tersebut dan cadangkan langkah-langkah untuk memajukannya PENGENALAN Kegiatan seni budaya tradisional kini semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di negara ini. Banyak faktor yang menyebabkan wujudnya keadaan tersebut. Bil 1. Idea FAKTOR Proses globalisasi menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional semakin lesu. Huraian Globalisasi mendedahkan kepada perkembangan budaya asing secara meluas. Dapat mengikuti perkembangan seni budaya dunia terkini melalui internet/facebook, blog dsn. Seni atau budaya asing lebih menarik minat orang ramai. Misalnya, breakdance, hip-hop, popping, tempo muzik yang lebih rancak dsn. Masakan tradisional diganti dengan makanan segera dari barat Seni budaya tradisional seperti wayang kulit, makyung, ghazal, tarian kipas, tarian kepang dsn semakin dilupakan. Kewujudan permainan maya lebih menarik. Misalnya PSP, X-box, Nintendo dan sebagainya.. Pelbagai program permainan dapat dimuat turun daripada internet. Pelbagai permainan dalam I-phone, Wi-Fi, 3G memberi kesan audio visual lebih memikat. Permainan tradisional seperti congkak, wau dan gasing dikatakan membosankan dan tidak mencabar. Kehidupan yang semakin sibuk Tiada masa terluang untuk aktiviti seni tradisional yang perlukan kemahiran - tenunan kain songket, lukisan batik dan kraftangan yang lain memakan masa. Hiburan tradisional dianggap tidak serasi dengan kehidupan moden Masyarakat cenderung ke pusat yoga, pusat tarian moden, gimnasium bina badan dan persolekan muka serta melangsingkan badan. Tanpa latihan khusus, bakat yang berpotensi tidak dapat diasah. Mereka yang berminat juga sukar mendapat peluang. Sukar melahirkan pengarah dan pelakon yang baik. Pengamal seni tidak dapat menyampaikan ilmu ini kepada generasi muda. Seni tradisional juga kurang diperkenalkan di media massa. Contoh: ASWARA Tidak dianggap sebagai kerjaya menjamin masa hadapan Kurang nilai komersial Kraf tangan modal dan kemahiran yang tinggi tetapi

2.

Kemajuan teknologi maklumat

3.

Sikap masyarakat sendiri

4.

Pusat perkembangan tradisional amat terhad.

seni

budaya

5.

Kurang

menyumbang

kepada

perkembangan ekonomi negara

pulangannya kurang lumayan

6.

LANGKAH Pembangunan Kraf

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Rekaan produk kraf baru meliputi industri batik, tenunan, tekatan, seramik, hasil rimba dan logam. Contoh: Pusat Inovasi Seramik Program Satu Daerah Satu Industri. Projek perantisan kraf warisan dan Galakan Dagangan Promosi di peringkat domestik (RM4.4 juta) dan antarabangsa (RM8.3 juta) Latihan Kemahiran Kraf - Institut Kraf Negara melatih pelajar di peringkat sijil dan di peringkat diploma. Pemuliharaan Kraf - mengekalkan seni kraf warisan negara, aktiviti pemuliharaan dan pemeliharaan dilaksanakan. Pameran kraf tangan Festival Kuala Lumpur - mengetengahkan keindahan dan unsur-unsur kebudayaan, kesenian dan warisan pelbagai kaum Mempamerkan kecemerlangan kreativiti dan warisan bangsa. Menjadikan KL sebagai bandaraya moden dan progresif, tetapi kaya dengan nilai-nilai kebudayaan, kesenian dan ketamadunan - Kuala Lumpur is a city with a soul. Membantu Badan Bukan Kerajaan melaksanakan aktiviti seni budaya. Meningkatkan lagi kemahiran, kemampuan dan kecekapan Badan Bukan Kerajaan dalam bidang masing-masing. Istana Budaya berjaya mementaskan 16 produksi tempatan dan 6 produksi antarabangsa dengan jumlah penonton seramai 64,722 orang. Teater Muzikal Puteri Gunung Ledang dan Puteri Hang Li Po berjaya menarik khalayak pelbagai kaum. Pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada penggiat seni, karyawan dan seniman yang telah menyumbang dan memperlihatkan ketokohan yang cemerlang dalam pembangunan seni tanah air. Anugerah Seniman Negara, Anugerah Karyawan Seni dan Anugerah Pendukung Seni A. Samad Said, P. Ramlee

7.

Mempergiat aktiviti seni

8.

Skim Bantuan Kebudayaan

9.

Pementasan Seni

10.

Anugerah Seni Negara

KESIMPULAN Kegiatan seni budaya tradisional perlu diteruskan Pertingkatkan imej negara; keistimewaan budaya Malaysia SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2

6. Kekuatan pegangan moral dan agama menentukan penglibatan remaja dalam kegiatan sosial yang tidak sihat. Dalam aspek yang lain, kemajuan pesat sangat ditekankan dalam proses pembangunan negara. Kegagalan untuk menyeimbangkan pembangunan material dengan pembangunan rohani akan menyebabkan masalah sosial terus berlaku. Cadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja. PENGENALAN Bil 1. Ketandusan pegangan moral dan agama menyebabkan remaja terlibat dalam masalah sscial Ketidakseimbangan pegangan moral dengan kemajuan pembangunan memberi kesan negatif kepada perkembangan fizikal dan rohani remaja Penyelesaian diperlukan untuk melahirkan generasi muda Malaysia yang maju dan mempunyai sahsiah terpuji Idea Langkah-langkah Mempraktikkan kandungan pelajaran Pendidikan Moral Pendidikan Islam mata dan 4. Institusi pendidikan / sekolah sering memantau tingkah laku pelajar Huraian Penerapan nilai-nilai murni untuk membentuk tingkah laku yang baik Akhlak yang baik menjamin disiplin seseorang Menekankan pengajaran berbentuk praktikal dan bukan secara teori supaya lebih berkesan Pusat hiburan sebagai sarang keruntuhan akhlak Kawalan remaja bawah umur daripada mengunjungi pusat hiburan Operasi membanteras penjualan pil ekstasi atau jenis dadah lain di pusat hiburan Mengalihkan perhatian remaja dari pusat hiburan kepada program positif; program Rakan Muda Walaupun sibuk bekerja ibu bapa tidak mengabaikan anak-anak Pantau kegiatan anak-anak di rumah dan di luar Anak-anak berasa diri disayangi Memberi sokongan anak-anak menyertai aktiviti yang berfaedah Membantu anak-anak menyelesaikan masalah Guru perlu diberi kuasa yang lebih untuk menangani masalah disiplin pelajar Guru tingkatan memahami tingkah laku dan masalah pelajar dalam kelasnya Guru kaunseling bersedia memberi bimbingan dan panduan ( hala tuju) Penekanan seimbang ; pelajar cemerlang bukan tumpuan akademik semata-mata Maklumat yang diterima memberi impak besar; positif atau negatif Menyiarkan lebih banyak rancangan berbentuk ilmiah / pembangunan rohani Membuat tapisan rancangan; kesesuaian dengan norma ketimuran Menetapkan masa tayangan yang sesuai dangan tahap umur / golongan penonton

2.

Kawalan tempat-tempat hiburan

3.

Ibu bapa mengawal tingkah laku anakanak

5.

Media massa berperanan sebagai saluran maklumat positif

6.

Peranan kerajaan dan NGO

Meningkatkan jati diri remaja melalui PLKN, Rakan Muda Menganjurkan program khidmat masyarakat dan kem motivasi Kelab Rotary, Kelab Sahabat Alam Malaysia Memberi teguran dan melaporkan sekiranya berlaku kegiatan tidak bermoral Mengamalkan semangat kejiranan dan prihatin

7.

Peranan masyarakat

KESIMPULAN Semua orang sedar kemajuan dan pembangunan negara penting Keseimbangan perlu diberi perhatian Remaja perlu sedar akhlak yang baik menentukan masa depan negara yang maju

SKEMA JAWAPAN = 5+0 7. Kementerian Kesihatan telah mengadakan kempen antimerokok di tempat-tempat awam. Bincangkan kesan merokok di tempat awam dan sarankan langkah-langkah untuk membendungnya. PENGENALAN Bil 1. Rokok sering kali dikaitkan dengan bahaya kepada kesihatan Merokok membazirkan wang Merokok di tempat awam boleh memberi kesan negatif terhadap orang ramai Pelbagai langkah wajar diambil untuk membendung amalan merokok di tempat awam Idea utama KESAN Mengganggu keselesaan orang ramai di tempat awam 2. Membahayakan kesihatan Huraian Impak negatif terhadap orang awam Ibu mengandung asap rokok boleh meresap ke embrio Bayi kurang oksigen - berkemungkinan besar dilahirkan dalam keadaan kurang berat badan Kurang nutrien dan lemah daya tahan penyakit Kesan buruk kepada kesihatan Perokok pasif lebih terdedah kepada bahaya Rokok mengandungi bahan kimia bertoksik - nikotin dan tar menyebabkan tisu paru-paru kendur/sel paruparu menjadi abnormal; barah paru-paru Kekurangan oksigen, perokok menghidap penyakit emfisema Asap rokok menjadi agen kepada pencemaran udara Puntung rokok pula menjejaskan kebersihan Pembuangan puntung rokok merata-rata menyebabkan kebakaran Merosakkan harta benda awam / vandalism Mengakibatkan kerugian boleh

3.

Pencemaran

4.

Risiko kebakaran

5.

LANGKAH Penguatkuasaan undang-undang

Kerajaan harus tegas menjalankan penguatkuasaan undang-undang bersabit kesalahan Perbanyakkan kawasan larangan merokok hospital, sekolah Contoh: Denda sebanyak RM 500 dikenakan Larangan pekedai menjual rokok kepada golongan bawah 18 tahun Iklan rokok atau perkhidmatan lain yang menggunakan jenama rokok diharamkan Iklan rokok hanya dipaparkan di tempat tertentu sahaja; kedai kopi atau pasar raya Iklan rokok yang keterlaluan /sebagai simbol status dan prestij diberhentikan Dokumentari tentang bahaya rokok Mesej berkesan disampaikan kepada masyarakat Kempen Tak Nak Merokok Menaikkan kadar cukai import rokok Melabelkan kotak rokok dengan gambar penyakit angkara merokok Perokok perlu menghormati orang lain yang tidak merokok di tempat awam Premis awam atau restoran; larangan merokok Larangan merokok dalam pengangkutan awam Menegur perokok yang lalai

6.

Peranan media massa

7.

Peranan kerajaan

8.

Kerjasama ahli masyarakat

KESIMPULAN Menimbulkan ketidakselesaan awam Boleh menimbulkan salah faham Tabiat buruk perlu dikikis Wajar dibanteras untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama

SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2 8. Tahap kesedaran masyarakat di negara ini untuk menyediakan kemudahan awam yang selesa bagi kegunaan golongan kurang upaya (OKU) masih kurang. Bincangkan penyataan di atas. PENGENALAN Bil 1. Kesedaran orang ramai tentang keperluan kemudahan awam OKU masih kurang Kemudahan yang disediakan kurang sesuai Idea Mengutamakan keunikan reka bentuk Huraian Kebanyakan bangunan tidak ada laluan kerusi roda Terminal pengangkutan awam tidak mengutamakan keselesaan OKU Tempat letak kereta dan tandas OKU kurang disediakan

2.

Lebih menitikberatkan berbanding kebajikan OKU

komersil

Pasar raya bertangga dan bertingkat menyukarkan OKU Kebanyakan tandas awam tidak sesuai Kurang kaunter perkhidmatan khas untuk OKU Ruang kaki lima yang sempit menyukarkan laluan kerusi roda Premis perniagaan lebih menekankan keuntungan Kebajikan OKU tidak dijaga Tidak mempedulikan golongan yang tidak mampu Masyarakat tidak sedar peranan OKU Mereka ada hak seperti masyarakat biasa dalam penggunaan kemudahan Mereka memerlukan perhatian khas Tidak boleh memberi sumbangan Dianggap golongan lemah dan tidak penting Kurang membantu; hanya perlu berada dipusat-pusat jagaan / di rumah Kurang berada dalam khalayak ramai Hanya mengharapkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat semata-mata Peranan agensi yang mewakili OKU kurang berfungsi dan tidak menyeluruh tertumpu di kawasan bandarbandar utama sahaja Menyediakan kemudahan khas untuk OKU lebih tinggi kosnya berbanding menyediakan kemudahan awam Tandas dan laluan khas OKU memerlukan ruang yang lebih besar Syarikat pengangkutan awam tidak berminat menyediakan kemudahan untuk OKU kerana kos yang tinggi

3.

Masyarakat bersifat individualistik

4.

Kurang terdedah dengan keperluan dan hak OKU

5.

OKU dianggap beban/ bermasalah

6.

Kekurangan agensi yang membela nasib OKU

7.

Kos yang tinggi

KESIMPULAN OKU perlukan perhatian Memudahkan kehidupan harian Menyertai ahli masyarakat lain menyumbangkan tenaga kepada negara Menikmati faedah daripada pembangunan negara

SKEMA JAWAPAN = 5+0

9. Isu pendatang tanpa izin (PATI) bukanlah satu isu yang baru diperkatakan di negara kita. Peluang pekerjaan yang tinggi merupakan salah satu faktor kedatangan PATI di negara kita. Oleh itu langkah-langkah yang berkesan perlu dilakukan untuk mengawal kedatangan PATI. Bincangkan. PENGENALAN PATI didefinisikan sebagai seseorang yang masuk ke sesebuah negara tanpa permit yang sah. ISI Bil 1. Faktor Peluang tinggi

Idea pekerjaan yang

Huraian Permintaan tinggi dari sektor perladangan dan pembinaan. Menurut kajian, sektor perladangan kelapa sawit telah mengalami kerugian pendapatan sebanyak RM370 juta dalam tempoh lima tahun disebabkan kekurangan pekerja Persatuan Perladangan Bersatu Malaysia (UPAM) Menjadi daya tarikan kedatangan PATI ke negara ini. Pertumbuhan ekonomi yang pesat melebihi 6% mendorong kepesatan sektor perindustrian, perladangan dan perkhidmatan. Penawaran buruh melebihi permintaan di negara asing telah menyebabkan harga upah murah. Contohnya, pekerja ladang di Indonesia dibayar 2000 rupiah sehari dengan kadar lebih kurang RM3 sehari. Manakala kadar upah berkerja ladang di Malaysia pada masa kini ialah pada kadar lebih RM500.00 sebulan. Ketidakstabilan politik di negara asal Peningkatan kadar kemiskinan, pengangguran, jurang perbezaan kekayaan telah mendorong mereka berhijrah secara haram ke negara yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Bencana alam seperti Tsunami di Acheh dan kejadian banjir di Bangladesh serta tanah runtuh di Filipina Kawasan negara Malaysia yang dilingkupi kawasan perairan yang panjang, berteluk dan berpaya memudahkan PATI masuk ke negara Malaysia Penguatkuasa sukar mengawal semua tempat pada setiap masa laluan tikus Gaji yang murah Ketahanan bekerja dalam sektor pertanian dan pembinaan. Tidak diberikan perlindungan insurans dan potongan KWSP Tidak memilih pekerjaan Kawalan ketat khususnya di tempat-tempat yang strategik kemasukan PATI akan mengurangkan kemasukan PATI. Di samping pasukan keselamatan, bidang kuasa pasukan RELA juga perlu diperluaskan lagi untuk menahan PATI. seksyen 55B undang-undang berkaitan imigresen menetapkan denda sehingga RM50,000.00 dan penjara tidak lebih 10 tahun serta dikenakan 6 kali sebatan kepada sesiapa yang membawa masuk PATI. Ditempatkan di Pusat Tahanan Sementara sebelum diusir ke negara asal Menyenaraihitamkan majikan yang melanggar peraturan pekerja asing

2.

Kestabilan ekonomi negara

3.

Kadar upah yang tinggi di Malaysia.

4.

Faktor tolakan negara asal

5.

Kedudukan geografi

6.

Sikap sesetengah majikan

7.

Langkah Mengatasi Mengetatkan kawalan sempadan

8.

Mengenakan hukuman yang lebih berat

9.

Penubuhan jawatan kuasa khas bagi menangani masalah PATI

Satu jawatankuasa khas perlu ditubuhkan untuk mengatasi masalah PATI - RCI Jawatankuasa ini bertindak menasihati kerajaan dan mencadangkan langkah-langkah sewajarnya mengatasi masalah PATI Kempen pengampunan akan membolehkan PATI balik ke negara asal mereka tanpa dikenakan denda dalam tempoh yang ditetapkan. Kempen seumpama ini telah dilaksanakan pada tahun ini dan lebih 100,000 orang telah didaftarkan dalam kempen ini. Program 6P melibatkan program pendaftaran, pemutihan, penguatkuasaan, pengusiran, pemantauan dan pengampunan. Dilaksanakan untuk mendapatkan statistik jumlah PATI yang berada di Malaysia di samping mengumpul maklumat melalui sistem data biometrik. Kerjasama antara negara yang bersempadan amat penting bagi membanteras kedatangan PATI. Contohnya kawalan perairan Tawau (Malaysia-Indonesia), kawalan perairan Semporna (Malaysia-Filipina). Masyarakat harus melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat PATI di kawasan mereka. Masyarakat yang sesetengahnya menjadi majikan perlu memastikan mereka tidak mengambil pekerja golongan PATI.

10.

Kempen pengampunan ke atas PATI

11.

Program 6P

12.

Kerjasama antara negara

13.

Peranan Masyarakat

KESIMPULAN Masalah kedatangan PATI perlu dibanteras bagi menjamin kesejahteraan kehidupan rakyat Malaysia.

SKEMA JAWAPAN = 1+1+3 / 1+2+2

10. Gagasan 1 Malaysia telah diperkenalkan oleh YAB Dato Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2009 dengan menekankan kepentingan perpaduan kaum dan hidup bersatu. Justeru, beberapa mekanisma perlu diadakan untuk mengekalkan keharmonian kaum di negara kita. Jelaskan penyataan ini.

PENGENALAN Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu mengamalkan semangat perpaduan BIL IDEA KEPENTINGAN PERPADUAN KAUM Menjamin keamanan dan keharmonian rakyat Pembangunan berjalan lancar HURAIAN Toleransi, muhibah, muafakat Hormat menghormati Masyarakat penyayang Keyakinan pelabur tinggi Peluang pekerjaan meningkat Pendapatan Negara bertambah Taraf hidup meningkat Kuasa beli tinggi

1. 2.

3.

Menjamin negara

kedaulatan

bangsa

dan

Perlembagaan Kewarganegaraan Semangat patriotik Perpaduan dalam kepelbagaian kaum menjadi contoh kepada negara lain. Menggambarkan keupayaan kerajaan dalam menyatukan masyarakat majmuk Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970 1990 Dasar Pembangunan Nasional RMK

4.

Meningkatkan imej negara

5. 6.

MEKANISME MENGEKALKAN KEHARMONIAN ANTARA KAUM Menghapuskan jurang ekonomi antara kaum Memperkasa sistem pendidikan negara

Kurikulum - mata pelajaran pendidikan sivik kewarganegaraan dan pendidikan moral Mewajibkan pelajar SPM lulus subjek Sejarah Kokurikulum - perkhemahan, RIMUP, pertandingan berasaskan kepelbagaian kaum Menyebarluaskan Gagasan 1 Malaysia Menayangkan program berunsurkan perpaduan Pertandingan lagu-lagu patriotik Mengamalkan konsep rumah terbuka semasa perayaan Gotong-royong Sukan komuniti

7.

Peranan media massa

8.

Program dan aktiviti

KESIMPULAN Perpaduan kunci kepada kesejahteraan dan keharmonian sesebuah negara. SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2 11. Selain pembentukan Rukun Negara sebagai satu cara untuk menyatupadukan masyarakat majmuk di negara ini, perpaduan kaum boleh dicapai melalui pelbagai kaedah lain. Huraikan penyataan ini

PENGENALAN Perpaduan merupakan agenda penting negara. Hal ini sentiasa menjadi perhatian utama setiap kali dasar kerajaan dirancang. Rukun Negara adalah langkah terbaik untuk dipraktikkan oleh masyarakat majmuk dalam usaha merealisasikan perpaduan. Bil 1. ( Isi Wajib ) Rukun Negara Idea Huraian Kelima-lima prinsip Rukun Negara bertujuan untuk membentuk masyarakat bersatu padu Menjadi pedoman kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum ke arah pembentukan perpaduan nasional Menjamin kesejahteraan masyarakat Malaysia yang bersatu, adil, liberal, demokratik dan saintifik tanpa mengira keturunan dan agama.

2.

Cara-cara lain Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Pembentukan satu kebudayaan kebangsaan dapat memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh semua kaum Program rumah terbuka untuk meraikan perayaan sesuatu kaum boleh memberi ruang untuk rakyat negara ini berkenalan dan memahami antara satu sama lain Mewujudkan satu identiti negara yang dapat dikenali oleh negara lain Melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu Contohnya: kurikulum, bahasa pengantar dan peperiksaan yang sama serta kegiatan kokurikulum

3.

Dasar Pendidikan Nasional

sistem

4.

Dasar Pembangunan Negara

Memberikan peruntukan perbelanjaan yang lebih kepada negeri-negeri yang kurang maju untuk merapatkan lagi jurang perbezaan ekonomi Integrasi wilayah pantai Barat dan pantai Timur, Semenanjung, Sabah dan Sarawak boleh memupuk perpaduan Badan-badan bukan kerajaan (NGO), persatuan kemasyarakatan, persatuan di taman-taman perumahan boleh menyatupadukan masyarakat setempat Aktiviti gotong-royong, rukun tetangga, persatuan dan seumpamanya yang disertai semua kaum dapat merapatkan hubungan antara kaum. Kerajaan yang memerintah berusaha untuk membangunkan negara Malaysia tanpa mengira kaum seperti di bawah konsep 1 Malaysia Parti-parti politik perlu memberi penekanan kepada perpaduan dan tidak terus menerus mengungkitkan isu-isu yang boleh memecahbelahkan perpaduan penduduk PLKN, Program Rakan Muda, kursus-kursus anjuran BTN, program RIMUP dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum Gagasan 1 Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6.

5.

Kegiatan berpersatuan

6.

Politik

7.

Program-program khusus kerajaan

KESIMPULAN Perpaduan amat penting bagi sesebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia SKEMA JAWAPAN = 1+4

12. Rasuah mudah merebak hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. Kegiatan rasuah ini merebak seumpama barah yang memusnahkan setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan langkah-langkah mengatasinya. PENGENALAN Bil 1. Rasuah ialah perbuatan yang melibatkan sesuatu pemberian, saguhati dan wang ringgit oleh seseorang kepada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai kuasa atau kedudukan dengan tujuan tertentu Terdapat pelbagai punca menyebabkan rasuah dan beberapa kesan terhadap masyarakat Idea Punca Kelemahan pendidikan agama dan moral 2. Kelemahan dan ketidakcekapan pemimpin dan pengurusan 4. Sikap masyarakat Pencegahan 7. Kempen 8. Didikan agama Huraian Tidak kuat pegangan agama; mudah terdorong tamak Pendirian tidak teguh Mudah merebak Tidak berasa bersalah dan

Struktur pentadbiran yang melibatkan birokrasi Pengurusan yang tidak telus Lalai / kurang pemantauan berlaku dalam setiap lapisan jawatan / bidang Pegawai terdedah dengan situasi penerimaan rasuah Memberi peluang / keutamaan kepada keluarga/rakan Bersikap materialistik sehingga membelakangkan baik dan buruk / dosa dan pahala Tidak amanah dengan tanggungjawab Tidak melaporkan kegiatan rasuah Menggalakkan rasuah untuk mempercepatkan urusan Contohnya: Mendapatkan tender, pemberian saguhati, khidmat seks dan tajaan lawatan percutian Menjalankan siasatan yang lebih rapi terhadap pegawai yang melakukan rasuah Tindakan yang pantas dan cepat untuk mendapatkan bukti Melantik pegawai yang berintegriti dan berkredibiliti untuk mengisi jawatan dalam badan ini Merupakan badan pemantau yang paling efektif Harus berani memberi maklumat sekiranya terdapat bukti Identiti pemberi maklumat harus dirahsiakan Menggunakan media massa sebagai saluran penyampai maklumat Berupaya meninggalkan kesan yang baik kepada masyarakat Wahana yang sesuai untuk semua golongan Memupuk nilai-nilai murni menjauhi rasuah Membezakan halal dan haram, amanah dan telus

3.

Ingin cepat kaya

5.

Langkah Peranan Suruhanjaya Rasuah Malaysia (SPRM)

6.

Kerjasama masyarakat

KESIMPULAN Tindakan bersepadu antara pihak kerajaan dan rakyat Masyarakat dan negara bersih daripada rasuah Menaikkan imej negara

SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2 13. Pelaburan Langsung Asing (FDI) telah memacu perkembangan ekonomi negara ke tahap berdaya saing di peringkat antarabangsa dari segi keluaran baharu, proses dan jalinan pemasaran.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kesan negatif dalam kemasukan pelaburan asing ini kepada ekonomi negara kita. Bincangkan. PENGENALAN FDI penting kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Walaupun terdapat kesan negatif, sumbangan positifnya adalah sangat besar dan telah terbukti di kebanyakan negara. Bil 1. Idea Kesan Positif Menambah peluang pekerjaan Huraian Membuka banyak peluang pekerjaan menerusi industri berintensif buruh seperti kilang elektronik, tekstil dan Zon Perdagangan Bebas (FTZ) Pada tahun 1998, firma-firma elektonik US telah menggaji 45,900 orang pekerja atau 3.9 peratus gunatenaga dalam sektor pembuatan. Industri yang terlibat ialah barangan plastik, elektrik dan elektronik, peralatan pengangkutan, kertas dan pencetakan dan perabot. Dalam tahun 1990-an, sumbangan firma asing dalam sektor pembuatan adalah lebih tinggi iaitu 20.86 peratus berbanding hanya 11.55 peratus oleh firma tempatan. Firma dengan pelaburan asing akan melatih pekerja tempatan dari segi kemahiran pengurusan dan teknikal. Latihan dijalankan sama ada di kilang-kilang dalam negara atau di syarikat asal (parent company) di luar negara. Kebanyakan industri berteknologi tinggi di Malaysia dimiliki oleh pelabur asing atau usahama yang melibatkan ekuiti dan bantuan teknikal asing. Melalui penswastaan Lebuhraya Utara-Selatan, pekerja tempatan didedahkan dengan teknologi, kepakaran dan kemahiran dalam aspek penyelenggaraan lebuh raya. Pembinaan pusat-pusat R&D di Malaysia oleh syarikatsyarikat asing. Pembinaan Pusat R&D Sharp Corporation yang bernilai RM 20 bilion di Batu Pahat, Johor - Dilengkapi dengan kemudahan penyelidikan dalam bidang elektronik dan reka bentuk mekanikal, pembangunan produk dan analisis kejuruteraan. Pembangunan dan pelaburan hanya tertumpu di kawasan yang sedia membangun.

2.

Peningkatan pengeluaran dan eksport

3.

Pembangunan kemahiran dan gunatenaga

4.

Pemindahan teknologi

5.

Akses kepada Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

6.

Kesan Negatif Ketidakseimbangan wilayah dan pengagihan

7. Defisit dalam imbangan pembayaran

Kawasan Pelabuhan Klang Walaupun FDI merangsang aktiviti eksport, sumbangan bersih kepada imbangan pembayaran adalah berkurangan disebabkan oleh aliran tunai keluar akibat daripada kecenderungan import yang tinggi. Pendapatan pelaburan dibawa balik ke negara asal seperti pembayaran teknikal, royalti, insurans dan pengangkutan. Kecenderungan mengimport bahan daripada negara asal. Kerajaan mula meletakkan syarat penggunaan 60% bahan tempatan dalam industri automobil. Syarikat asing akan mendapatkan modal daripada anakanak syarikat di negara luar bagi mengurangkan kos tuan rumah. Menenggelamkan syarikat tempatan dan seterusnya memonopoli pasaran negara.

8.

Penggunaan bahan tempatan yang rendah

9.

Monopoli pasaran

KESIMPULAN FDI sememangya mampu menjana kepada kepesatan ekonomi negara. Justeru adalah penting kepada sesebuah negara seperti Malaysia untuk terus menjadi keutamaan kepada pelabur asing agar dapat sebuah negara yang lebih berdaya saing di peringkat global. SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2 14. Bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi, Malaysia perlu beralih daripada strategi berasaskan kepelbagaian ekonomi yang telah berjaya menjadikan Malaysia negara berpendapatan sederhana kepada strategi yang lebih berdaya saing iaitu K-ekonomi. Sejauh manakah kelebihan ekonomi ini dan apakah strategi yang perlu dilakukan bagi menjamin Malaysia mencapai status negara maju menjelang 2020?

PENGENALAN K-Ekonomi telah menjadi asas kemajuan negara sejak akhir-akhir ini. Perubahan ini telah menampakkan tanda bahawa kejayaan negara amat bergantung dengan K-Ekonomi.

Bil 1.

Idea Kelebihan Tidak melibatkan sumber bahan mentah yang banyak

Huraian Ekonomi berasaskan pengetahuan hanya melibatkan kepakaran dalam bidang tertentu seperti kaedah, penciptaan, dan teknologi. Tenaga-tenaga pakar hanya melakukan segala inovasi tersebut di makmal atau sebagainya. Sumber bahan mentah yang banyak tidak diperlukan untuk menghasilkannya. kebanyakan ekonomi berasaskan pengetahuan hanya melibatkan kajian dan penyelidikan seperti kaedah dalam pertanian, kaedah merawat penyakit, dan kaedah dalam perindustrian.

2.

Tiada gangguan cuaca dan iklim

Kaedah ini boleh dilakukan di tempat tertentu yang tidak memerlukan kawasan yang luas. Ekonomi tersebut masih boleh dijalankan walaupun menghadapi masalah gangguan cuaca dan iklim. Ekonomi berasaskan pengetahuan mementingkan penemuan baru dalam sesuatu bidang ekonomi. Para pengkaji dan tenaga pakar akan sentiasa mencipta perubahan berasaskan penemuan tersebut. Bidang kajian dan penyelidikan di negara kita akan berkembang dengan pesat. Ekonomi berasaskan pengetahuan boleh mengubah sistem ekonomi bagi sesebuah negara seperti kejayaan mencipta teknologi moden dalam pelbagai bidang. Negara-negara mundur dan membangun yang tidak berupaya untuk menciptanya akan cuba mendapatkan pertolongan daripada negara kita. Pembentukan modal insan yang berpengetahuan tinggi dalam pelbagai bidang Tingkatkan keupayaan daya saing pelajar Kepelbagaian medium P&P Peruntukan perbelanjaan yang besar disediakan kerajaan untuk bidang pendidikan - 20.3 peratus daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan bagi tempoh 2002/03 telah diperuntukkan untuk sektor ini. Dinilai dari aspek penggunaan talian jalur lebar, tahap penggunaannya masih lagi rendah di Malaysia, manakala dari sudut jumlah pengguna Internet, Malaysia mempunyai 8.7 juta pengguna Internet bagi tahun 2003. Membentuk masyarakat bermaklumat. Kampung Tanpa Wayar, Pusat Broadband Setempat Isu jurang digital (digital divide) antara masyarakat desa dan bandar serta SME dan SMI akan ditangani secara sistematik. Keperluan meningkatkan kecekapan dan mengawal kos dalam menangani kekangan sumber kewangan semasa Menyokong pertumbuhan yang diterajui oleh inovasi dengan membentuk ekosistem yang menyokong inovasi, mewujudkan peluang dan menyediakan pembiayaan inovasi Kerajaan komited untuk melabur dalam kreativiti dengan merangsang keusahawanan. Untuk menambah bilangan perniagaan baru dan menggalakkan budaya keusahawanan di Malaysia, Kerajaan akan menambah baik Program Internship Universiti-EKS. Di bawah program ini, pelajar universiti yang mempunyai kemahiran tertentu akan ditempatkan di syarikat untuk tempoh dua hingga tiga bulan bagi mendapat pengalaman bekerja dan pengetahuan terkini mengenai amalan perniagaan.

3.

Peningkatan (R&D)

Kajian

dan

Penyelidikan

4.

Permintaan tinggi

5.

Langkah-langkah Memperkasa kurikulum pendidikan negara

6.

Memperkasa penggunaan ICT

7.

Meningkatkan budaya inovasi

8.

Menyokong keusahawanan

pengwujudan

budaya

9.

Meningkatkan penyelidikan pembangunan (R&D)

dan

Sebagai perbandingan, jumlah saintis dan jurutera dalam bidang R&D di Jepun, Singapura dan Jerman untuk setiap sejuta penduduk antara tempoh 1996-2002, masing-masing mencatatkan jumlah seramai 5,085, 4,362 dan 3,222 orang. Manakala bagi Malaysia, jumlahnya ialah seramai 294 orang sahaja. Antara projek R&D dilaksanakan adalah penambahbaikan bahan tanaman Elit DxP sedia ada dan melalui teknologi kultur tisu dianggar berupaya menghasilkan 8 hingga 12 tan minyak sawit sehektar setahun. Malah penggunaan IT dalam pertanian, jika digembleng dengan penggunaan teknologi yang lain seperti bioteknologi, ia akan melipatgandakan keberkesanan industri pertanian dan keuntungan yang diperoleh daripadanya. Bioteknologi dan nanoteknologi

KESIMPULAN K-ekonomi merupakan pelaburan yang sangat baik dalam jangka masa panjang.Justeru, mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memperkasa pengetahuan adalah perlu bagi membolehkan Malaysia mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2 15. Salah satu kesan aktiviti pemerdagangan manusia adalah menjejaskan imej negara kita di mata dunia. Pelbagai usaha perlu dijalankan untuk mengurangkan masalah tersebut. Bincangkan.

PENGENALAN Bil. Merupakan aktiviti yang menyalahi undang-undang Mendatangkan banyak keburukan kepada negara Melibatkan banyak pihak untuk menanganinya Huraian

Idea Keburukan pemerdagangan manusia Melanggar hak asasi manusia

1.

Mangsa dieksploitasi/dizalimi Diseludup sebagai buruh kasar murahan Dibayar gaji yang rendah dan bekerja dengan masa yang panjang Keselamatan, kebajikan dan kesihatan tidak terjamin Hilang kebebasan kerana diugut dan dikurung Kanak-kanak dijadikan sebagai peminta sedekah Kanak-kanak dan mangsa di bawah umur dijual dan dijadikan sebagai pekerja seks Hak mangsa untuk mendapat pendidikan dan belaian kasih sayang dinafikan Menggalakkan aktiviti penyebaran AIDS pelacuran dan memburukkan

2.

Mencetuskan pelbagai jenayah sosial

3. Penyebaran pelbagai penyakit 5. Memburukkan masalah buruh kanakkanak

Meningkatkan kes pembunuhan dan penderaan terhadap mangsa yang engkar dengan kehendak sindiket Meningkatkan kes-kes pengedaran penyalahgunaan dadah Menggalakkan aktiviti penjualan organ Mangsa yang terlibat tidak menjalani pemeriksaan kesihatan Menggalakkan penyebaran penyakit berjangkit Penyakit H1N1 dan Influenza A dibawa masuk ke Amerika Syarikat oleh pendatang haram Mexico Di Malaysia, pendatang haram menyebabkan AIDS dan batuk kering Malaysia disenarai hitam keranan membenarkan kemasukan pelacur asing dengan menggunakan visa pelajar Memperlihatkan Jabatan Imigresen tidak cekap Memperlihatkan gejala rasuah masih berleluasa di negara ini Malaysia menjadi negara transit pemerdagangan manusia Merupakan tamparan hebat kepada kerajaan terutamanya Kementerian Dalam Negeri Imej negara telah tercalar di peringkat antarabangsa Isu global di peringkat antarabangsa kanak-kanak kecil diperdaya, dijual atau diculik untuk dijadikan buruh kanak-kanak Hak asasi sebagai seorang pekerja di bawah undang-undang buruh dinafikan Dieksploitasi untuk mendatangkan keuntungan maksimum kepada majikan

4.

Menjejaskan imej negara

6.

Langkah-langkah mengatasi Kepentingan kerjasama antarabangsa

Polis Antarabangsa (Interpol) dan kerajaan bertukar maklumat perisikan Taktik dan strategi sindiket dikaji Operasi antarabangsa melumpuhkan rangkaian antarabangsa sindiket haram Pintu masuk dan keluar, serta kawasan perairan negara perlu diperketat Melibatkan kerjasama NGO dan kerajaan Mendapatkan kerjasama daripada pihak media cetak dan elektronik Menyedarkan masyarakat tentang bahaya dan risiko pemerdagangan manusia Memaparkan kesengsaraan hidup pekerja haram Menyedarkan majikan tentang hukuman berat (sebatan) jika mengambil pekerja haram Mewujudkan Rang Undang-undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010/hukuman berat Akta Perlindungan Mangsa Penyeludupan dan Keganasan 2000 Akta Antipemerdagangaan Orang 2007 Denda antara RM 500 000 hingga RM 1 juta Melantik pegawai penguatkuasa untuk merakamkan

7.

Mengadakan kempen kesedaran

8.

Penguatkuasaan undang-undang

keterangan mangsa Mengeluarkan Perlindungan Sementara (IPO) untuk mangsa yang terlibat Menggunakan Akta Imigresen untuk mengesan kemasukan secara haram Kawalan yang lebih teliti terhadap kemasukan pelancong asing Menggunakan pelbagai teknologi ICT terkini untuk membendung penggunaan pasport atau dokumen palsu. Contohnya: mesin pengimbas pasport

9.

Memperketat dan mengawal masuk sempadan negara

pintu

KESIMPULAN Pemerdagangan manusia perlu ditangani agar negara kita tidak disenarai hitamkan oleh negara-negara lain. SKEMA JAWAPAN: 2 + 3 / 3 + 2 16. Konsep Bandar Selamat diwujudkan di kawasan petempatan bagi menjamin kesejahteraan komuniti setempat. Bincangkan. PENGENALAN Konsep Bandar Selamat dilaksanakan bagi mewujudkan suasana kehidupan yang selamat dan mengurangkan kadar jenayah kepada tahap yang paling minima. Konsep Bandar Selamat ini berasaskan kepada slogan bahawa pencegahan adalah lebih baik daipada penghapusan jenayah. Bil. Idea Kebaikan Penurunan kadar jenayah Huraian Kawasan petempatan lebih selamat Tumpuan penduduk, jaminan keselamatan Kawasan tumpuan penjenayah - dibina pondok polis/penggera keselamatan/CCTV/lampu/tempat letak motosikal berkunci Kadar jenayah dapat dikurangkan

01.

02.

Laluan awam tidak terhalang daripada Memudahkan pengguna untuk mencari lokasi/perjalanan pandangan awam Mengurangkan risiko kemalangan/jenayah Menambah keyakinan pengguna menggunakan kemudahan awam Contoh, pemasangan papan-papan iklan/tanda-tanda jalan tidak mengganggu laluan/pandangan umum Menjamin komuniti kebersihan kawasan Petempatan lebih lestari Risiko jangkitan penyakit lebih rendah Pelupusan bahan buangan lebih terancang Bandar lebih bersih Kawasan-kawasan kotor, semak dan terlindung diselenggara dengan lebih sistematik

03.

04.

Menjamin keselamatan jiwa

Mengurangkan kadar curi, ragut dan kemalangan jiwa Menjamin kerancakan industri pelancongan Rel penghalang/pagar (bollard) dibina bagi pejalan kaki dan jalan bermotor komuniti Perpaduan komuniti lebih akrab Kerjasama dapat dimantapkan Konsep 1 Malaysia mudah dijayakan Aktiviti kemasyarakatan/sosial lebih aktif Pendidikan kesedaran awam Contoh: Rukun Tetangga Perjalanan menepati masa Hubungan antara bandar lebih bersepadu Sistem pengangkutan awam lebih efisien Motosikal dan kereta disita jika diletakkan di laluan pejalan kaki dan kaki lima premis perniagaan Pelbagai peluang perniagaan dikembangkan Peningkatan pendapatan penduduk Menjana ekonomi setempat Aktiviti perniagaan kecilan dijalankan di laluan dan lokasi yang sebelum ini sunyi serta gelap

05.

Peningkatan setempat

kerjasama

06.

Mengurangkan kesesakan jalan raya

07.

Menjana aktiviti perniagaan

KESIMPULAN Pembangunan komuniti di Bandar Selamat akan hanya tercapai sekiranya segala program yang bersifat pencegahan jenayah dan sosial dapat disempurnakan dengan jayanya. SKEMA JAWAPAN: 5 + 0

17. Salah satu kelebihan Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) adalah merealisasikan perpaduan nasional. Terdapat juga kelebihan lain yang diperoleh daripada pelaksanaan program tersebut. Bincangkan. Skema jawapan PENGENALAN PLKN bertujuan untuk membentuk generasi belia yang berjiwa kental. Penyertaan belia dalam PLKN banyak kelebihannya kepada peserta dan juga negara BIL 1. IDEA ( Isi Wajib ) Merealisasikan perpaduan nasional HURAIAN Kegiatan PLKN dilakukan secara berkumpulan Melaluinya remaja pelbagai keturunan ditemukan dan dapat berinteraksi serta bergaul mesra Persefahaman yang lebih erat dan perasaan kekitaan dapat dipupuk

2.

Kelebihan lain Memperkuat ketahanan mental dan fizikal

Peserta akan dapat melakukan pelbagai aktiviti dan latihan lasak

3. Membanteras akhlak remaja masalah keruntuhan 6. Menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur

Remaja akan melakukan pelbagai aktiviti berkumpulan yang memerlukan ketabahan dan kekuatan fizikal Dengan cara ini nilai peribadi yang lebih baik dapat dipupuk PLKN dapat memupuk gaya hidup positif Disiplin dapat dipupuk melalui pematuhan peraturan Remaja lepasan SPM dapat mengisi masa lapang dengan bermanfaat Melalui PLKN anak-anak muda dapat mencari identiti diri dan meningkatkan harga diri serta maruah seseorang Banyak aktiviti PLKN dapat menambah ilmu pengetahuan seseorang Melalui komponen khidmat sosial, keprihatinan terhadap masalah sosial dapat dipupuk Semasa latihan, remaja yang terlibat akan diberikan tanggungjawab tertentu Kelemahan diri dapat diatasi dan kelebihan dikembangkan Membaiki nilai peribadi dan kemahiran pengurusan organisasi Melahirkan remaja yang bersifat kepimpinan Perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan hidup generasi sebelum merdeka Sesetengah tidak mengetahui nama kementerian dalam kerajaan Semangat patriotisme dalam kalangan peserta melalui modul kenegaraan yang didedahkan Menyemai nilai-nilai murni Contoh: Keyakinan diri, kerjasama, kecekalan

4.

Melahirkan generasi yang berilmu

5.

Memupuk kepimpinan

7.

Mengukuhkan jati diri

KESIMPULAN PLKN dapat menyemaikan semangat patriotik dan cinta akan negara. Melahirkan masyarakat yang berdisiplin, bersemangat waja dan bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran dan dugaan.

SKEMA JAWAPAN = 1 + 4

18. Terdapat pelbagai alasan yang memungkinkan berlakunya perubahan sistem kehidupan masyarakat di Malaysia yang berpotensi untuk mengancam perpaduan kaum. Pelbagai langkah untuk melahirkan masyarakat yang harmonis hendaklah dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Bincangkan.

PENGENALAN Perpaduan dan integrasi kaum merupakan asas keharmonian dalam sistem kehidupan. Pelbagai punca dikenal pasti mengakibatkan perubahan dalam sistem kehidupan masyarakat. BIL IDEA PUNCA-PUNCA / ALASAN 1. Sikap materialistik HURAIAN Mewujudkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain Sikap egoistik ini hanya boleh membawa kesan buruk dan kerenggangan hubungan antara kaum Teknologi moden yang berkembang pada masa ini mewujudkan masyarakat yang antisosial Mengubah sistem kehidupan masyarakat dengan menjadikan kehidupan manusia semakin terasing antara satu sama lain Masing-masing sibuk dengan pekerjaan menyebabkan hubungan antara kaum terbatas Pergaulan semakin berkurang malahan tiada peluang untuk bertemu antara satu sama lain Golongan yang kaya menjadi lebih kaya manakala golongan miskin kekal dalam kemiskinan Pengagihan yang tidak adil mengakibatkan orang miskin atau sederhana tiada peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka Sesebuah kawasan luar bandar yang bercirikan tradisional akan lenyap dan digantikan oleh kawasan bandar yang bercirikan kemewahan Masyarakat luar bandar terpaksa berhadapan dengan situasi seperti taraf hidup yang tinggi Mereka perlu bersaing dengan masyarakat bandar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik Aliran sistem vernakular yang khas untuk satu-satu kaum Perbezaan bahasa pengantar dan kekurangan interaksi menghalang perpaduan kaum

2.

Perkembangan teknologi

3.

Kesibukan pekerjaan

4.

Jurang perbezaan taraf hidup antara golongan kaya dengan golongan miskin

5.

Migrasi dan urbanisasi merombak corak dan gaya hidup masyarakat

6.

Sistem pendidikan empat aliran

7.

LANGKAH MENGATASI MASALAH PERPADUAN Dasar Pendidikan Negara

Sekolah dan institusi pendidikan berperanan melahirkan masyarakat yang bersatu padu Menggunakan kurikulum yang bersepadu Menggunakan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama Pelajar terlibat dengan aktiviti kokurikulum

8.

Prinsip Rukun Negara

Berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Rukun Negara Dapat menyemai perasaan sayang dan cinta akan negara Perpaduan dan integrasi kaum akan menjadi kenyataan sekiranya prinsip Rukun Negara menjadi pegangan hidup Setiap ahli masyarakat digalakkan menyertai program riadah yang dianjurkan oleh pelbagai pihak Cthnya, aktiviti senamrobik, Larian Merdeka, mencari harta karun dan sebagainya Dapat berinteraksi dengan peserta yang pelbagai kaum Memahami erti perpaduan dan hormat menghormati sesama masyarakat Sambutan Hari Kebangsaan satu jalan ke arah perpaduan Pelbagai kaum akan menyertai sambutan Hari Kebangsaan Menambah ukhwah dan permuafakatan antara masyarakat pelbagai kaum.

9.

Program riadah untuk masyarakat

10.

Penyertaan dalam Kebangsaan

sambutan

Hari

KESIMPULAN Perubahan yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat secara tidak langsung dapat mengancam perpaduan dan integrasi kaum. Perpaduan dan integrasi kaum sangat penting bagi mewujudkan keharmonian sesebuah negara. SKEMA JAWAPAN = 2+3 / 3+2

19. Persidangan di Copenhagen telah berjaya membuka mata semua pemimpin dunia tentang seriusnya ancaman yang sedang dihadapi oleh bumi akibat pemanasan global. Selaras dengan itu, satu kesepakatan di antara pemimpin-pemimpin dunia untuk menggunakan Teknologi Hijau dalam usaha untuk mengurangkan pemanasan global demi kelestarian manusia dan alam sekitar. Bincangkan langkah-langkah membangunkan Teknologi Hijau. PENGENALAN Teknologi Hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Bil Idea Huraian Langkah-langkah membangunkan Teknologi Hijau : Pembangunan sumber tenaga Penggunaan sumber fosil sebagai sumber tenaga menyebabkan alternatif berlakunya pencemaran melalui pelepasan gas karbon monoksida oleh kenderaan dan sektor perkilangan Pembangunan sumber tenaga alternatif seperti biodiesel dan biogas di samping tenaga hidro, tenaga angin serta tenaga solar dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber fosil Penggunaan sumber tenaga alternatif yang dibangunkan dapat mengelakkan berlakunya pembebasan karbon monoksida yang membawa kepada pencemaran dan pemanasan global Membangunkan konsep bangunan hijau (green building)

1.

2.

Menumpukan kepada penjimatan tenaga, air dan bahan pembuatan dalam pembinaan bangunan dan rumah kediaman


3. Mengembangkan penggunaan kenderaan hibrid dan kenderaan elektrik .

Penjimatan tenaga di bangunan hijau banyak berdasarkan kepada reka bentuk dan penggunaan bahan binaan yang mesra alam. Diterima di beberapa negara maju seperti Jerman, Amerika Syarikat dan Britain. Kenderaan tidak lagi digerakkan oleh bahan bakar fosil yang mencemarkan sebaliknya menggunakan tenaga solar dan biogas Dapat menjimatkan penggunaan bahan api dan mengurangkan pencemaran Digunakan di negara Jepun Tumpuan kepada aspek inovasi, iaitu usaha mencipta atau membangunkan teknologi hijau Penghasilan produk yang mesra alam serta praktikal Para penyelidik boleh menghasilkan teknologi yang dapat menghasilkan sesuatu produk tanpa membazir sumber-sumber seperti tenaga dan air Rekaan baru haruslah rekaan praktikal yang boleh dikomersilkan Contohnya syarikat Malaysia seperti Top Glove, pengeluar sarung tangan getah terkemuka dunia memanfaatkan teknologi hijau dalam pembangunan dan aplikasi produk, peralatan dan sistemnya Sarung-sarung tangan getah yang dihasilkan merupakan produk terbiodegradasikan (biodegradable) dan mesra persekitaran, menggunakan bahan mentah atau sumber semula jadi yang mampan Memulihara persekitaran semula jadi untuk mengurangkan kesan negatif pengeluarannya ke atas aktiviti-aktiviti manusia Membawa air minum dalam bekas tanpa keperluan membeli botolbotol air yang diperbuat daripada plastik Menggunakan bekas sendiri ketika membeli makanan untuk mengurangkan penggunaan bekas styrofoam atau plastik yang tidak mesra alam. Membawa beg sendiri ketika membeli-belah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik yang mencemarkan alam sekitar Penggunaan lampu dan barangan elektrik seperti pendingin hawa, ketuhar dan peti sejuk yang cekap tenaga Dapat menjimatkan penggunaan tenaga dan mengurangkan pencemaran alam Merupakan pengeluaran atom pada skala nanometer atau satu per bilion meter yang boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan pelbagai produk Contohnya penghasilan lampu berasaskan diod nanoteknologi berkecekapan tinggi akan menjimatkan penggunaan tenaga Menggunakan bahan buangan seperti kertas, kaca, plastik dan sebagainya untuk dikitar semula Dapat menjimatkan sumber dan mengelakkan pembuangan sampah Mengelakkan pencemaran

4.

Penyelidikan dan pembangunan (P&P)

5.

Penggunaan atau aplikasi teknologi hijau sama ada dalam melaksanakan proses kerja atau amalan hidup seharian

6.

Penggunaan barangan elektrik yang jimat tenaga dan tidak mencemarkan alam sekitar

7.

Penggunaan teknologi nano hijau

8.

Kitar semula

KESIMPULAN Pengguna secara keseluruhan wajar mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi hijau dan bukan semata-mata ingin menyelamatkan alam sekitar. Oleh itu, Malaysia perlu mewujudkan suasana ekonomi dan kewangan yang menggalakkan semua bentuk pelaburan dalam bidang teknologi hijau. SKEMA JAWAPAN = 5 + 0

20. Pembudayaan teknologi hijau di Malaysia amat penting untuk kelestarian hidupan. Jelaskan. PENGENALAN Sudah sampai masanya kita membudayakan penggunaan teknologi hijau demi memulihara kelangsungan hidupan di muka bumi. Bil. Idea KEPENTINGAN HIJAU Kelestarian hidupan TEKNOLOGI Huraian

1.

Menjaga dan meningkatkan kelestarian alam. Meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Penggunaan segala sumber secara berhemah. Menjamin pengekalan alam semulajadi. Teknologi rendah karbon seperti penggunaan solar dan hidro. Pembebasan gas rumah hijau yang rendah. Mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Memulihara persekitaran semula jadi untuk mengurangkan kesan negatif pengeluarannya ke atas aktiviti manusia. Teknologi selamat digunakan. Penggunaan enjin hibrid dan LPG sebagai bahan bakar kenderaan. Menyediakan persekitaran yang sihat. Menjimatkan tenaga dan sumber asli. Membangunkan sumber tenaga alternatif (tenaga solar, angin dan biogas). Banyak inovasi dilaksanakan. Mengembangkan penggunaan enjin hibrid. Pembuatan peralatan atau mesin yang menggunakan tenaga pada tahap optimum serta mesra alam. Industri tenaga boleh diperbaharui dan sedang dibangunkan oleh Malaysia seperti industri solar photovoltaic. Membuka ruang kepada para penyelidik untuk meneroka dan memantapkan lagi penyelidikan. Menghasilkan teknologi yang mengurangkan pembaziran sumber.

2.

Pemuliharaan alam sekitar semakin meningkat

3.

Teknologi mesra alam

4.

Jimat tenaga dan boleh diperbaharui

5.

Penyelidikan (P&P)

dan

Pembangunan

6. Penghasilan produk

Produk yang bersih dan mesra alam. Sebagai contoh, bioplastik ialah produk terbiodegradasikan
(biodegradable) mudah reput dan mesra persekitaran. Penghasilan pinggan dan bata berasaskan sekam padi.


7. Melambatkan cuaca/iklim proses perubahan

USM membangunkan beg plastik daripada kulit rambutan. Kurang pelepasan gas rumah hijau. Masalah pemanasan global dapat dikurangkan. Bencana alam lain seperti ribut, pencairan ais di kutub, kenaikan paras air laut dan sebagainya dapat diminimakan.

KESIMPULAN Pembangunan teknologi hijau di Malaysia sepatutnya mendapat sokongan penuh daripada semua pihak. SKEMA JAWAPAN = 5 + 0

21. Teknologi penerokaan angkasa lepas berperanan dalam membawa kemajuan kepada tamadun manusia, namun teknologi ini juga mempunyai pelbagai risiko. Bincangkan. PENGENALAN Penerokaan angkasa lepas merupakan perkara baharu di Malaysia. Teknologi penerokaan angkasa lepas mempunyai kebaikan dan keburukan. Bil. 1. Idea KEPENTINGAN / KEBAIKAN Memajukan bidang telekomunikasi / teknologi satelit Huraian


2. Penyelidikan saintifik (R&D)

Membawa kepada penciptaan dan pelancaran satelit komunikasi. Memesatkan komunikasi jarak jauh melalui penerimaan isyarat satelit televisyen (bidang penyiaran) berita disebar ke seluruh dunia dalam masa yang singkat, telefon bimbit dan meningkatkan sistem komunikasi secara meluas. Mewujudkan masyarakat bermaklumat dan merapatkan hubungan manusia sejagat Meningkatkan kemajuan akses jalur lebar internet dan membangunkan sistem pentadbiran elektronik , E-Learning dll. Pembinaan Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dan Stesen Angkasa Rusia (MIR) yang dilengkapi makmal penyelidikan moden dan canggih membolehkan misi Malaysia ke ISS menjalankan penyelidikan mengenai pengkristalan sel protein, mikrob dan bakteria dalam keadaan mikrograviti. Penyelidikan biologi, kimia dan fizik dalam angkasa lepas akan melengkapkan lagi penyelidikan saintifik yang tidak dapat diperoleh di permukaan bumi. Membolehkan pengkaji cuaca meramalkan keadaan cuaca. Mengurangkan kesan bencana alam (kebakaran, gempa bumi, tsunami dan ribut taufan). Pengesanan pencemaran alam, misalnya penipisan lapisan ozon dapat dilakukan menerusi satelit kaji cuaca. Membolehkan manusia lebih bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran alam sekitar.

3.

Kaji cuaca, pengesanan pencemaran alam & bencana alam

4.

Memajukan bidang perubatan

Ujian-ujian perubatan yang dijalankan boleh menghasilkan pelbagai pengetahuan ubat-ubatan baharu. Memungkinkan penghasilan ubat-ubatan baharu bagi mencegah atau merawat pelbagai jenis penyakit moden. Memajukan sistem pertahanan negara Maklumat dan imej dari satelit pengintip dapat mengukuhkan kedudukan pertahanan negara. Dapat mengesan lokasi kubu pihak musuh, tempat simpanan senjata dan membanteras kegiatan lanun. Memungkinkan penemuan sumber logam dan tenaga yang baharu. Membantu menyelesaikan masalah kekurangan sumber tenaga di bumi. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang cakerawala, sistem suria, bintang, komet, asteriod dsb. Memenuhi naluri ingin tahu manusia. sistem

5.

Keselamatan / pertahanan

6.

Sumber galian dan tenaga

7.

Menambahkan ilmu tentang alam semesta

pengetahuan

8.

KEBURUKAN: Perbelanjaan / kos yang tinggi

Melibatkan kos berbilion ringgit dalam menghasilkan kapal angkasa, kos penghantaran ke angkasa lepas. Kesilapan teknikal juga boleh menyebabkan kerugian besar. Wang tersebut boleh digunakan untuk membantu orang miskin dan masalah dunia masa kini seperti kebuluran, penyakit dsb. Bahan bakar yang digunakan oleh kapal angkasa boleh membebaskan asap dan gas nitrogen oksida ke atmosfera yang boleh menghakis lapisan ozon. Bahan radioaktif juga digunakan oleh satelit yang dilancarkan. Apabila satelit ini jatuh ke bumi (kerana tamat tempoh) boleh menimbulkan masalah pencemaran radioaktif yang boleh mencemarkan sumber air dan udara. Penggunaan bahan nuklear / radioaktif boleh menjejaskan genetik terutamanya apabila berlaku kebocoran radioaktif. Pendedahan terhadap bahan radioaktif boleh merosakkan molekul DNA, mutasi genetik dan sebagainya. Menjejaskan kesihatan pendengaran - Pelancaran kapal angkasa yang menghasilkan bunyi melebihi 100 desibel (dB) yang boleh merosakkan pendengaran. Kesilapan / masalah teknikal yang membawa kepada kemalangan semasa pelancaran boleh menyebabkan kapal angkasa meletup. Kemalangan kapal angkasa Colombia (2003) dan Challenger (1986) telah mengorbankan semua angkasawan.

9.

Pencemaran alam sekitar

10.

Menjejaskan kesihatan manusia

11.

Risiko kehilangan nyawa

KESIMPULAN Penerokaan angkasa lepas mempunyai pelbagai kebaikan dan keburukan. Usaha yang bersungguh-sungguh perlu dilakukan bagi menerokai sains angkasa lepas. SKEMA JAWAPAN = 3 + 2 / 2 + 3

22. Perkembangan dan aplikasi teknologi robotik telah mencapai kemajuan yang membanggakan di Malaysia. Bincangkan kepentingan teknologi robotik terhadap pembangunan negara dan keburukannya. PENGENALAN Robot adalah mesin canggih yang boleh melakukan kerja secara automatik dengan kawalan komputer. Ciptaan sains ini telah mempermudahkan pekerjaan manusia dan manusia semakin memerlukan teknologi robot untuk menjalankan tugastugas tertentu dalam pelbagai bidang.

Bil 1.

Idea Kepentingan: Alternatif kepada tenaga manusia

Huraian

Mengganti tenaga manusia dalam kerja-kerja berat, rumit, berisiko dan kerja-kerja yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia Menggunakan teknologi robotik bagi mengelakkan kecuaian manusia semasa menjalankan penyelidikan. Menjadi pembantu kepada golongan OKU. Contoh robot Meldog membantu orang buta (mempunyai alat deria ultrasonik); kaki dan tangan yang berteknologi robot dapat dihasilkan. Jabatan Bomba Jepun menggunakan robot untuk menyelamatkan mangsa kebakaran / Pasukan PBB menggunakan robot untuk membersihkan periuk api. Pelbagai penyelidikan dibuat untuk menghasilkan penemuan baharu dan mengembangkan teknologi robotik. Hasil penyelidikan akan digunakan dalam pelbagai sektor seperti industri automobil / industri penerokaan angkasa lepas planet Marikh. Membantu doktor menjalankan pembedahan yang serius dan mendiagnosis penyakit kronik / pembedahan organ kecil yang memerlukan gerakan yang terhad pembedahan mata, jantung dan otak. Pembedahan robotik jauh lebih tepat dan teliti selain mengurangkan pendarahan dan kerosakan tisu. Hasil yang diperoleh lebih tepat kerana kaedahnya boleh diprogramkan. Boleh mempercepat proses rawatan seperti penyakit kanser. Penggunaan robot dalam bidang perindustrian dapat meningkatkan kualiti pengeluaran. Produk yang dikeluarkan mencapai tahap piawaian yang telah ditetapkan. Hasil pengeluaran lebih selamat digunakan. Sebagai contoh: industri pemasangan kereta (Robot Unimate 2003) digunakan di kilang kereta Proton. Teknologi robotik digunakan secara meluas dalam pembuatan filem yang berunsurkan sains fiksyen Dapat menggantikan tenaga manusia dalam adegan aksi yang berisiko tinggi.

2.

Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (P&P)

3.

Membantu perubatan

bidang


4. Meningkatkan kualiti dan produktiviti produk / mencapai piawaian

5.

Meningkatkan industri perfileman negara


Keburukan : Manusia menjadi malas, kurang berfikir dan tidak berinisiatif Robot tidak fleksibel

Masa penerbitan filem dapat disingkatkan. Sebagai contoh: Star Wars, Terminator dan Robocop.

6.

Manusia terlalu bergantung kepada robot untuk melakukan tugas dan kerja. Manusia menjadi semakin malas dan pasif untuk berfikir. Hanya tahu mengendalikan robot tetapi tidak tahu cara mencipta robot. Hanya melaksanakan kerja yang diprogramkan sahaja. Kos yang tinggi diperlukan untuk memasukkan program yang baru. Tidak mempunyai otak seperti manusia yang boleh berfikir atau melakukan sesuatu yang abstrak dan kreatif (seperti tugas-tugas yang melibatkan hubungan sesama manusia, perasaan, emosi dan psikologi) Apabila semua kerja di kilang telah diambil alih oleh teknologi robot Peluang pekerjaan menjadi terhad, kadar pengangguran meningkat Penghasilan robot memerlukan kos yang tinggi Terpaksa mengimport teknologi robot daripada negara-negara maju Jepun, Amerika Syarikat

7.

8.

Menutup peluang pekerjaan

9.

Kos yang tinggi

KESIMPULAN Teknologi robotik mempunyai pelbagai manfaat kepada pembangunan negara. Namun kita tidak seharusnya terlalu bergantung kepada teknologi ini. SKEMA JAWAPAN = 3 + 2 / 2 + 3

23. Akuakultur menyumbangkan kira-kira 20 peratus daripada jumlah tangkapan ikan di Malaysia.Salah satu kepentingan akuakultur ialah membekalkan sumber protein. Sehubungan itu, pelbagai langkah perlu dijalankan untuk meningkatkan sektor ini. Jelaskan pernyataan ini. PENGENALAN Perikanan akuakultur pada masa kini merupakan sub sektor pertanian yang amat penting sebagai pelengkap kepada sektor perikanan laut di Malaysia. Akuakultur menyumbang kira-kira 20% daripada jumlah tangkapan ikan di Malaysia. Perikanan akuakultur merujuk kepada kegiatan penternakan dan pemeliharaan hidupan akuatik di kawasan air tawar atau di kawasan air payau sama ada di dalam kolam atau sangkar. Kawasan akuakultur yang terdapat di negara ini adalah seperti di Pulau Aman (Pulau Pinang), Sabak Bernam (Selangor), Beluran (Sabah), Mercang dan Kuala Setiu (Terengganu, Temerloh (Pahang), dan Mersing (Johor). Perikanan akuakultur menggunakan kaedah moden seperti kolam buatan, ternakan dalam sangkar di dalam sungai, tasik, muara, dan pinggir laut, menggunakan benih-benih ikan yang dikacuk dan dibiak secara khusus, penggunaan makanan tambahan, rawatan air, pengurusan sistematik seperti mengasingkan ikan mengikut saiz dan umurnya, menggunakan alat dingin beku, bekalan oksigen untuk menjamin ikan sentiasa hidup berada di pasaran, dan lain-lain.

Bil 1.

Idea Kepentingan Akuakultur Membekalkan sumber protein

Huraian

Daripada sumber Jabatan Perikanan, pada tahun 2007 sahaja, akuakultur telah menyumbangkan lebih kurang 729.47 tan metrik bekalan protein kepada negara. Justeru, sumber protein yang dibekalkan adalah mencukupi. Sektor akuakultur menjadi pembekal tetap kepada negara. Sebagai alternatif kepada perikanan marin yang tidak dapat membekalkan ikan sepanjang tahun. Sebagai contoh, udang, ikan kerapu dan ikan keli. Sumber-sumber perikanan laut jelas semakin berkurangan akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran dan kemusnahan kawasan pembiakan seperti terumbu karang. Perikanan akuakultur turut membantu meningkatkan teknologi dalam negara menerusi program P&P seperti penyelidikan pembiakbakaan, teknologi pengawetan, cara-cara pembungkusan dan kajian pemakanan hasil ikan. Teknologi pembiakbakaan untuk menghasilkan benih udang harimau dan benih ikan kerapu yang bermutu tinggi, cepat membesar dan berhasil. Sebagai contoh, Jabatan Perikanan dan Institut Penyelidikan Perikanan di Pulau Pinang telah menghasilkan benih ikan dan udang yang bermutu tinggi. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) berusaha meningkatkan teknologi pengawetan dan pembungkusan bagi menjaga kesegaran dan kualiti hasil ternakan. Dengan adanya sektor akuakultur, spesies marin yang semakin pupus boleh dipelihara seperti ikan kerapu, udang harimau dan siakap. Pihak kerajaan telah menghasilkan pembiakbakaan spesies baru untuk mengelakkan fenomena kepupusan. Tidak melibatkan penggunaan peralatan yang boleh mengganggu dan memusnahkan habitat. Sebagai contoh, pihak nelayan tidak perlu lagi menggunakan pukat yang akan memusnahkan batu karang. Tidak mencemarkan air kerana menggunakan teknologi mesra alam. Sebagai contoh, penggunaan sangkar dan tong. Perikanan akuakultur menyumbangkan kepada pendapatan eksport menerusi pengeksportan pelbagai hasil ternakan ke luar negara. Sebagai contoh, hasil ternakan udang harimau dan ikan kerapu telah dieksport ke negara Jepun, Hong Kong dan Singapura. Hasil eksport akan menambahkan pendapatan negara dengan tukaran nilai mata wang yang tinggi berbanding dengan Ringgit Malaysia. Perikanan akuakultur membantu dalam memperkembangkan rantaian ekonomi yang berkaitan seperti pelancongan, perkhidmatan, pengangkutan,

2.

Menggalakkan program Penyelidikan dan Pembangunan (P&P)

3.

Mengelakkan hidupan marin

kepupusan

4.

Mengurangkan kemusnahan dan gangguan ekosistem

5.

Pendapatan eksport negara

6.

Memperkembangkan rantaian ekonomi yang

berkaitan

dan sebagainya. Misalnya, sektor perniagaan makanan dan restoran berkembang dengan adanya bekalan bahan mentah dari perikanan air tawar. Kegiatan akua pelancongan juga berkembang dengan adanya ternakan ikan dan udang dalam sangkar sama ada di sungai atau muara. Selain itu, hasil perikanan akuakultur juga diibekalkan ke hotel-hotel di Malaysia.

7.

Langkah-langkah Memajukan Bidang Akuakultur : Melalui Penyelidikan dan Pembangunan (P&P)

Aplikasi bioteknologi dalam akuakultur. Penyelidikan untuk menghasilkan ikan-ikan yang bermutu tinggi seperti kerapu tikus, siakap dan udang harimau. Kajian tentang kaedah penternakan yang mesra alam. Sebagai contoh, penternakan ikan keli yang dijalankan di Kelantan dengan menggunakan tong. Membuat kajian dan penyelidikan yang berterusan dalam bidang sains pemakanan berasaskan akuakultur. Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah menawarkan Sekolah Biologi Marin yang memberikan penumpuan terhadap kepentingan akuakultur. Universiti Sains Malaysia (USM) telah memperkenalkan bidang Sains Pemakanan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) telah memberikan penekanan terhadap cara dan kaedah-kaedah baru dalam penternakan ikan. Latihan kepakaran di negara-negara luar seperti Jepun dan Jerman. Penggunaan teknologi pembiakbakaan dalam akuakultur. Sebagai contoh, teknologi dari Jerman telah digunakan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) untuk memajukan kaedah pembiakbakaan di Malaysia. Teknologi pembungkusan telah dilaksanakan dengan berkesan dan menghasilkan bahan akuakultur yang bernilai tinggi dan komersil. Teknologi pengawetan telah menghasilkan makanan berasaskan akuakultur yang tahan lama dan boleh dieksport. Pengetinan ikan telah dijalankan seperti ikan keli, siakap dan kerapu. Penghasilan makanan berasaskan hidupan marin seperti bebola ikan, keropok udang dan sos tiram.

8.

Meningkatkan bilangan tenaga pakar dalam bidang akuakultur

9.

Penggunaan terkini

teknologi

10.

Mempelbagaikan makanan berasaskan akuakultur

KESIMPULAN Sektor akuakultur sangat penting bagi menjamin bekalan protein yang berterusan. SKEMA JAWAPAN = 3 + 2 / 2 + 3

24. Perkembangan pesat nanoteknologi atau teknologi nano telah menjadi suatu fenomena yang mengagumkan semua pihak, malah banyak saintis yang meramalkan kurun ke-21 ini akan menjadi era dominasi nanoteknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk berasaskan nanoteknologi yang memasuki pasaran pada masa ini. Bincangkan kepentingan nanoteknologi kepada masyarakat dan negara. PENGENALAN

Nanoteknologi merupakan penemuan terkini yang melibatkan penciptaan benda-benda yang sangat kecil sehingga mencapai ukuran nanometer atau satu per bilion meter. Bagi Malaysia, Inisiatif Nanotechnology National (INN) adalah program nanoteknologi kerajaan pusat yang telah dilancarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada 19 September 2006 yang menggariskan nanoteknologi untuk pembangunan sains, teknologi, industri dan ekonomi yang mampan. Nanoteknologi menjadi sangat penting dan sedang berkembang pesat kerana teknologi ini dapat mengecilkan banyak bahan dan komponen. Idea Kepentingan Nanoteknologi: Bidang perubatan Huraian

Bil

1.

Penggunaan medan nano magnetuntuk menarik virus denggi. Bidang farmaseutikal - sistem penyampaian ubat pada dos tertentu. Teknologi nano membawa ubat terus kepada sel kanser dan membunuh atau memusnahkannya tanpa memudaratkan badan pesakit. Tiub karbon nano (CNT) untuk tujuan penyampaian ubat juga dapat menyampaikan molekul penting untuk keseimbangan biologi badan manusia. Aplikasi bahan nano untuk pengimejan perubatan penggunaan bahan nano dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bahagian dalam badan manusia melalui imbasan sinar-X dan pengimejan resonans magnetik (MRI) 100 kali ganda lebih jelas berbanding kaedah biasa. Robot nano dimasukkan ke dalam saluran darah manusia bagi mengesan penyakit, mengambil sampel tisu, membawa ubat dalam darah dan merawat tanpa pembedahan. Saintis telah mencipta kenderaan kecil yang boleh merentasi dari darah ke dalam otak untuk menghantar bahan kimia yang memusnahkan tumor secara berkesan. Penyelidik Amerika Syarikat telah membentuk Nanoshells butiran kecil kaca yang disalut dengan emas yang boleh membunuh sel kanser apabila kapsul racun pecah. Aplikasi klinikal partikel nano perak berkesan dalam membunuh bakteria dan mengurangkan kesan toksik di dalam badan. Partikel nano kristal perak pula dapat mengurangkan kesan inflamasi (antiinflamasi) dan dapat membantu proses pemulihan masalah kulit. Penggunaan partikel nano sebagai satu sistem penyampaian gen (komponen asas genetik) yang diameternya cuma bersaiz dua nanometer kaedah rawatan penyakit genetik melalui penggantian gen rosak dengan gen yang normal. Pakaian pintar tempur nanoteknologi yang ringan dan nipis melindungi daripada peluru, senjata kimia dan kesan radiasi, mengesan tubuh yang

2.

Bidang ketenteraan keselamatan negara

dan

cedera serta berubah warna mengikut situasi. Senjata lebih kecil, kemampuan berlipat ganda dan tidak dapat dikesan oleh radar. Nanosensor yang digunakan dalam bidang pertahanan dan ketenteraan seperti sistem pengintipan nanoteknologi yang mungkin melibatkan zarah nano boleh pandu yang dilengkapi dengan sistem kamera-nano, pemancarpenerima-nano, punca tenaga tinggi bersaiz nano malahan dilengkapi sistem penghapus musuh. Penapis udara NanoBreez membunuh kuman-kuman dan bahan-bahan pencemaran pada permukaan tiub penapis udara yang berpusing. Penggunaan nanoteknologi dalam kamera digital adalah untuk penghasilan skrin OLED bagi menggantikan skrin LCD - memancarkan imej yang lebih cerah dan jelas. OLED juga mengurangkan kuasa kamera digital sehingga 107 peratus lebih tahan berbanding dengan penggunaan LCD. OLED juga semakin meluas dalam pembuatan skrin-skrin seperti TV dan monitor Baju sebesar tapak tangan boleh berubah saiz dan dipakai oleh orang dewasa apabila direndam ke dalam air. Penghasilan genetik tanaman yang mudah dikawal. Mendiagnosis penyakit tanaman dan haiwan menggunakan molekul protein serta menganalisis sampel tanaman untuk kajian kualiti menggunakan cip DNA. Penggunaan baja zarah nano bersifat penyerapan yang lebih baik terus ke dalam tanah, akar, daun, buah dan batang dapat meningkatkan kualiti pengeluaran pertanian. Teknologi pembungkusan makanan yang menggunakan bahan teknologi nano mampu memanjangkan jangka hayat makanan dan mengekalkan kesegaran hasil pertanian sebelum proses seterusnya. Meningkatkan penghasilan makanan yang berkualiti tinggi, rasa yang lebih sedap dan kandungan nutrisi yang jauh lebih baik. Sejak tahun 2002, pemain tenis di seluruh dunia mula menggantikan raket tenis mereka yang diperbuat daripada material aluminium, titanium dan grafit kepada sejenis material baru yang dikenali sebagai karbon nanotiub. 100 kali lebih kuat berbanding besi dan 6 kali lebih ringan daripada raket sebelumnya. Cengkaman dan kestabilan pada kedua-dua bahagian permukaan raket karbon nanotiub ini juga jauh lebih kuat sekali gus memberikan keselesaan dan keyakinan kepada pemain untuk membuat pukulan. Bola tenis yang diperbuat daripada material nanokomposit lebih tahan lama dan boleh digunakan sehingga 4 minggu selepas dikeluarkan daripada bekasnya berbanding hanya bertahan dua minggu untuk bola lama.

3.

Bidang perindustrian

4.

Bidang pertanian penghasilan makanan

dan

5.

Bidang sukan

6.

Bidang penyelidikan

Penyelidikan menghasilkan mesin-mesin kecil dan halus seperti robot nano dan peranti mikro. Menghasilkan nanokomputer yang lebih pantas daripada mikrokomputer elektronik yang ada kini. Teknologi tanpa wayar seperti bluetooth, WiFi, WiMax dan telefon 3G. Peralatan elektronik semakin mengecil, elegan, padat dengan fungsi yang canggih, berkapasiti menyimpan data yang tinggi dan mempercepatkan pemindahan data serta maklumat. Meningkatkan lagi industri pengkomputeran, iaitu banyak komputer dan komponen komputer yang lebih kecil, berkuasa dan pantas dihasilkan. Menghasilkan Giant Magneto Resistance (GMR) yang menemukan peranti yang dinamakan pemacu cakera keras (hard disk). Cakera keras merujuk kepada ruang penyimpanan data peralatan elektronik canggih seperti komputer, telefon bimbit. Pemain MP3 dan USB thumb drive Produk kosmetik nanoteknologi berupaya membuang sel bawah kulit yang menyebabkan wanita kelihatan tua (antipenuaan). Krim penjagaan kulit dan losyen nanoteknologi mampu mencerahkan kulit. Pengeluar produk kosmetik seperti Estee Lauder, Revlon, Clinique dan Chanel telah menggunakan nanoteknologi dalam penghasilan produk mereka. Penciptaan alatan atau komponen kapal angkasa dan kapal terbang bersaiz kecil / kompak. Penggunaan satelit berkuasa tinggi nanoelektrik, satelit nano yang beratnya hanya 10kg seperti Satelit NOAA-AVHRR. Kamera dalam satelit dapat merakam imej di angkasa. Penggunaan silikon zarah nano terkuanta dalam sel solar jenis tendem telah meningkatkan kecekapannya sebanyak 80% berbanding dengan teknologi kini. Penghasilan bateri berasaskan Lithium dan bahan nano oksida mampu memanjangkan jangka hayat dengan keupayaan yang lebih tinggi. Penghasilan lampu berasaskan diod nanoteknologi berkecekapan tinggi akan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik.

7.

Bidang teknologi maklumat dan teknologi komunikasi elektronik / gajet

8.

Bidang kosmetik

9.

Bidang aeroangkasa

10.

Penghasilan sumber tenaga alternatif

KESIMPULAN Nanoteknologi memberi harapan baharu dalam kemajuan teknologi dan kehidupan manusia. Oleh itu, manusia perlu bijak memanfaatkan nanoteknologi.

SKEMA JAWAPAN = 5 + 0

25. Walaupun bioteknologi mempunyai kepentingan dalam pelbagai bidang, namun implikasi negatifnya tidak dapat dielakkan. Bincangkan penyataan ini. PENGENALAN Bioteknologi berasal daripada perkataan biologi dan teknologi. Biologi bermaksud kajian secara saintifik mengenai benda hidup manakala teknologi pula ditakrifkan sebagai penggunaan sains untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk bermanfaat kepada manusia. Bioteknologi secara am adalah merujuk kepada penggunaan teknologi proses biologi untuk mengatasi masalah kehidupan manusia. Bioteknologi mempunyai pelbagai pelbagai manfaat kepada pembangunan negara, namun teknologi ini juga mempunyai pelbagai implikasi negatifnya.

Bil 1.

Idea Kepentingan bioteknologi : Kemajuan bidang pertanian

Huraian Menghasilkan tanaman transgenik atau organisma terubahsuai secara genetik (GMO) yang memiliki ciri-ciri unggul. Biji benih yang diubah suai genetik rintang terhadap herbisid, pestisid, virus, penyakit dan rumpai selain tahan terhadap cuaca serta lain-lain tekanan alam. Mutasi aruhan menghasilkan baka padi yang lebih baik, iaitu mempunyai rintangan yang lebih tinggi terhadap penyakit, tumbesarannya lebih cepat dan hasilnya lebih tinggi - Padi jenis MR214 dan MR218. Ubi kentang New Leaf mempunyai sistem pertahanan yang kebal dan tidak mudah diserang kumbang kentang Colarado. Bioteknologi menjamin hasil tanaman tahan lebih lama seperti betik Eksotika, pisang Mutan dan nangka madu. Misalnya, betik Eksotika mempunyai tempoh matang tiga minggu lewat daripada betik biasa. Pisang Mutan juga dapat bertahan dua bulan sebelum kulitnya bertukar warna dan isinya tetap enak walaupun sudah lama disimpan. Penggunaan racun serangga bekurang kerana benih tanaman memiliki enzim yang boleh membunuh seranga perosak mengurangkan kehilangan nutrien tanah. Tumbuhan yang hampir pupus boleh dipelihara melalui bioteknologi dengan mengubahsuai ciri-ciri tumbuhan supaya boleh beradaptasi untuk terus hidup. Menghasilkan baka ternakan yang lebih baik - pembiakan melalui kaedah kimera, teknik in-vitro dan permanian beradas. Melalui teknik in-vitro, haiwan tidak perlu menunggu musim mengawan untuk bunting. Sebagai contoh, lembu tenusu yang dihasilkan di Australia dan New Zealand dapat menghasilkan susu yang lebih banyak. Baka-baka ternakan seperti selembu dan kambiri yang dihasilkan melalui kaedah kimera dapat membiak serta membesar dalam tempoh masa yang singkat. Teknik in-vitro dapat meningkatkan pembiakan lembu tenusu dan biri-biri. Biri-biri Dolly dihasilkan daripada teknik pengklonan di Institut Roslin, Scotland. Anak dapat diklonkan daripada sel biri-biri dewasa.

2.

Kemajuan bidang penternakan

Kajian hormon dan penggunaannya (suntikan hormon) membolehkan haiwan ternakan seperti ayam, itik, dan kambing cepat membesar. Ayam daging kini dapat dijual dalam masa 51 hari sahaja. Bioindustri melibatkan banyak bidang seperti dalam ramuan makanan, penghasilan enzim pewarna, perasa dan sebagainya. Memanfaatkan bahan buangan (sisa) komoditi seperti kelapa sawit untuk menghasilkan produk baru. Penghasilan organisma seni seperti bakteria dan kulat untuk menghasilkan produk makanan dan enzim. Pemprosesan produk herba dan hasil pertanian dengan mengkultur dan mengekstrak bahan aktif di dalamnya. Penghasilan bahan plastik daripada bahan asas karbon, asid laktik atau kanji yang boleh terurai dengan cepat dapat menjaga alam sekitar. Menghasilkan tenaga alternatif sebagai bahan api minyak sawit atau minyak sayur-sayuran diubah sebagai bahan api yang lebih bersih dan mesra alam. Merawat bahan-bahan buangan industri yang bertoksik melalui kaedah bioremidiasi dengan menggunakan mikroorganisma. Mencipta ubat-ubatan baru, vaksin, antibiotik, barangan kosmetik atau makanan kesihatan dengan mengekstrak serta menulenkan sebatian aktif daripada tumbuh-tumbuhan tertentu. Bakteria digunakan untuk menghasilkan insulin bagi pesakit diabetes melalui Teknologi DNA Rekombinan. Melalui kaedah ini, gen insulin manusia diklonkan dalam bakteria untuk menghasilkan protein insulin dalam kuantiti yang banyak untuk merawat pesakit diabetes. Ubat-ubatan terapeutik dan biomolekul akan dihasilkan bagi merawat penyakit kanser dan penyakit berkaitan genetik. Ubat sintetik dihasilkan dengan menganalisis dan melibatkan bahan aktif tumbuh-tumbuhan untuk merawat penyakit malaria. Menghasilkan vaksin dan kit pengesan penyakit tropika. Vaksin yang dicipta bertindak sebagai antibodi untuk menghalang bakteria seperti Hepatitis B yang dapat memusnahkan sel-sel badan. Penghasilan ubat atau produk daripada Tongkat Ali. Biologi molekul tambahan membantu saintis mengenal pasti sel protein yang dapat bertindak sebagai terapi seperti interferon bagi pesakit kanser. Bioteknologi melalui biologi molekul mampu mengatasi masalah penyakit yang berpunca daripada keturunan atau genetik. Pengaplikasian teknologi dalam bidang sel dan genetik telah membawa saintis kepada kaedah merawat penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, Fibrosis Sistis, diabetes dan jantung. Biologi molekul telah menyumbang kaedah pemetaan gen yang berkaitan dengan penyakit genetik selain memahami fungsi sel tubuh manusia. Penggunaan molekular bagi mendiagnostik penyakit. Terapi gen yang melibatkan pengenalan gen terapeutik bagi membina semula sistem imun yang lebih sihat bagi individu yang dijangkiti penyakit diperkenalkan. Menentukan asal usul penyakit berkaitan genetik seperti Down Sindrom, hemofilia atau kanser yang diwarisi dengan mengenal pasti kod-kod genetik pada lokus DNA.

3.

Kemajuan bidang perindustrian

4.

Bidang perubatan

5.

Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (P&P)

6. Mengatasi masalah alam sekitar

Penyelidikan terhadap pelbagai tanaman agar pengguna menikmati makanan lebih berkualiti contohnya Golden rice yang mengandungi beta kerotina dan zat besi dapat mengatasi masalah kekurangan vitamin A. Menghasilkan produk komersial hasil daripada P&P seperti kit diagnostik penyakit, menjadikan sisa sebagai produk nilai tambah dan sebagainya. P&P untuk menghasilkan ubat dan produk daripada Tongkat Ali. Bioteknologi digunakan untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar melalui penggunaan baja dan racun kimia dalam aktiviti pertanian. Penggunaan racun kimia dan rumpai yang berlebihan dan tanpa kawalan memberi impak buruk kepada alam sekitar. Saintis menjalankan kajian bagi menghasilkan pokok padi yang telah diubahsuai genetiknya dan tahan atau imum kepada serangan serangga, tidak memerlukan racun serangga dan menghasilkan padi yang bermutu tinggi. Bioteknologi memberi peluang kepada petani untuk mengawal makhluk perosak dan memelihara alam sekitar. Penggunaan mikrob seperti bakteria baru hasil kaedah biotenologi dapat mempercepat proses pereputan dan membantu penguraian najis haiwan ternakan dan manusia dengan sempurna. Kaedah ini telah digunakan oleh syarikat pembentungan Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. untuk menguruskan air kumbahan penduduk Malaysia dalam tangki-tangki septik di seluruh negara dengan sempurna. Oleh itu , penduduk mendapat bekalan air yang bersih. Mikrob biotek tertentu boleh digunakan untuk merawat najis haiwan ternakan, sisa keluaran kelapa sawit malah hasil sampingan industri makanan untuk menjadi baja organik. Kaedah ini secara langsung boleh menghindarkan pencemaran udara. Perkembangan kemajuan bioteknologi membantu perkembangan bioinforamtik. Penggunaan teknologi komputer dan teknologi maklumat (IT) semakin berkembang pesat dalam bioteknologi. Sebagai contoh, melalui projek Genom Manusia penggunaan komputer berkuasa tinggi digunakan untuk mewujudkan rangkaian pangkalan data baka atau genetik manusia di seluruh dunia. Penggunaan teknologi pengkomputeran amat penting bagi membantu saintis bioteknologi menjalankan analisis ke atas Genom manusia dengann melibatkan kerja-kerja menjujuk tiga bilion pasangan Genom manusia. Proses penggunaan IT dalam kajian bioteknologi ini dinamakan bioinformatik. Teknologi pengkomputeran juga boleh digunakan dalam aspek membuat penemuan baru dan penyelidikan. Penyelidikan dalam bidang genomik (kajian gena) dan proteanik (kajian protein) menghasilkan jumlah yang terlalu banyak dan memerlukan sistem teknologi untuk mengendalikannya. Perisian dan perkakasan komputer diperlukan utnk menjalankan analisis dalam pelbagai aspek kajian bioteknologi. Analisis dalaman tubuh manusia juga memerlukan komputer. Misalnya, pemahaman analisis penyakit melalui komputer juga membolehkan ubatan melalui bioteknologi juga dicipta melalui analisis komputer bagi membendung penyakit tertentu merebak di seluruh dunia.

7.

Sebagai sains maklumat untuk bioinformasi

8.

Memajukan kejuruteraan genetik

Percantuman gen dapat dilakukan melalui pengklonan haiwan dan manusia. Ujian DNA untuk mengenal pasti ibu bapa kandung seseorang secara tepat. Penggunaan dalam bidang forensik semasa kemalangandan bencana alam dapat dilakukan. Pengeluaran tenaga biogas daripada selulosa dan bahan-bahan buangan haiwan dan manusia dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan sumber tenaga di dunia. Soal kehabisan bekalan tenaga fosil seperti minyak, gas asli dan arang batu dapat diatasi dengan terciptanya tenaga alternatif menerusi perkembangan bioteknologi.

9.

Membekalkan baharu

sumber

tenaga

10.

Implikasi negatif bioteknologi : Menjejaskan kesihatan

Makanan yang dihasilkan melalui kejuruteraan genetik mempunyai kandungan toksin yang tinggi supaya rintang terhadap serangga perosak. Tomato yang dihasilkan daripada Monsanto mengandungi penghasil gen yang rintang terhadap antibiotik akan berkumpul dalam usus manusia dan menyerang imuniti antibiotik. Teknologi kejuruteraan genetik Mosanto yang menggunakan racun perosak Roundup ke atas kacang soya membuatkan kacang soya rintang pada racun serangga serangga perosak akan mati dan menjejaskan rantaian makanan. Pemindahan bahan-bahan genetik daripada Bakteria Bacillus thurigiensis (Bt) yang digunakan dalam penghasilan racun serangga ke atas tumbuh-tumbuhan boleh membunuh serangga yang cuba memakan mana-mana bahagian pokok tersebut. Benih tumbuh-tumbuhan memiliki enzim yang boleh membunuh serangga perosak. Kajian oleh penyelidik dari Universiti Texas mendapati 6 daripada 13 nutrien dalam sayur-sayuran seperti protein, kalsium, fosforus, besi riboflavin dan sebagainya mengalami kerosakan. Kerosakan nutrien adalah sebanyak 6% daripada jumlah protein dan 38% daripada jumlah riboflavin. Hasil tanaman lebih besar, lebih banyak, rintang penyakit dan dapat menyesuaikan diri denga perubahan cuaca tetapi kandungan nutrien tidak dapat ditingkatkan, malah dimusnahkan. Pengklonan manusia yang bertentangan dengan hukum agama dan hukum sains Penghasilan senjata kimia dan biologi kematian dan kemusnahan alam sekitar

11.

Kemusnahan spesies lain

12.

Mengurangkan dan merosakkan nilai nutrien sayur-sayuran

13.

Penyalahgunaan bioteknologi

KESIMPULAN Bidang bioteknologi amat berguna dalam pelbagai aspek pembangunan negara, namun kemajuan bioteknologi juga memberi kesan-kesan yang membimbangkan dalam beberapa aspek. SKEMA JAWAPAN = 3 + 2 / 2 + 3

Anda mungkin juga menyukai