Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 2011 PENGGAL 1 MINGGU / TARIKH 1 UNIT / AKTIVITI 1.

Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu. CADANGAN AKTIVITI A. Tema 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA (Rujuk teks PSK hal. 169 176) B. 40% markah C. Mengumpul folio sebelum percubaan PMR A. Sepanjang P&P. B. 25% markah Percubaan PMR (Penilaian Holistik)

2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK

MINGGU / TARIKH

Guru boleh menilai aspek : i. aktiviti sepanjang P&P. ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 i. Mengenal pasti potensi Mencari maklumat (m/s 3) yang ada pada diri. PENCAPAIAN ii. Menyatakan cara-cara KENDIRI untuk memanfaatkan potensi diri. iii. Menyatakan nilai yang perlu ada untuk menjamin kejayaan dalam sesuatu kerjaya yang diceburi. AKTIVITI 1A i. Menyatakan kerjaya Mengumpul maklumat yang sesuai dengan diri (m/s 6) KERJAYA MASA yang ada di dalam dan DEPAN di luar negara. ii. Menyenaraikan caracara untuk merealisasikan kerjaya yang menjadi pilihan. iii. Menunjukkan keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati. UNIT / AKTIVITI HASIL CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI

AKTIVITI 1B MENGENAL KEUPAYAAN DIRI

AKTIVITI 1C MEMILIH KERJAYA

UNIT 2 MEMBUAT KEPUTUSAN

AKTIVITI 2A MEMILIH JURUSAN

i. Mengenal pasti kelayakan akademik dan kelayakan ikhtisas yang diperlukan mengikut kerjaya yang berbeza. ii. Menyatakan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu kerjaya. iii. Menunjukkan keyakinan diri untuk meneroka kerjaya yang diminati. i. Memilih kerjaya yang terbaik untuk diri. ii. Menyatakan ciri-ciri kerjaya yang dipilih. iii. Meningkatkan keyakinan diri untuk memilih kerjaya yang diminati. i. Membuat keputusan dengan mengambil kira kesan dan akibat kepada diri dan orang lain. ii. Menjejaki rantaian kesan dan akibat daripada sesuatu keputusan. iii. Membuat keputusan yang bijak, adil dan bertanggungjawab. i. Mengenal pasti kesan dan akibat terhadap diri dan orang lain atas setiap keputusan yang diambil. ii. Membuat keputusan yang bijak dan adil dalam memilih jurusan. iii. Prihatin tentang kesan terhadap orang lain atas keputusan memilih sesuatu jurusan.

Menganalisis (m/s 9)

Membuat rumusan (m/s 11)

Minda aktif (m/s 16)

Refleksi (m/s 22)

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 3 i. Menyatakan tanggungjawab TANGGUNGJAWAB terhadap DIJAGA, keluarga. KELUARGA ii. Mencadangkan caraSEMPURNA cara untuk menjalinkan hubungan yang erat dalam keluarga. iii. Mengamalkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. AKTIVITI 3A i. Menyatakan kepentingan KELUARGA nilai kasih sayang MUAFAKAT dalam HUBUNGAN ERAT keluarga. ii. Menyelesaikan masalah yang berlaku dalam keluarga. iii. Menjalinkan hubungan yang erat dalam keluarga. AKTIVITI 3B i. Menyatakan cara-cara untuk membantu dalam KEPEKAAN keluarga dari segi TERHADAP fizikal KEPERLUAN dan mental. KELUARGA ii. Menerangkan cara-cara untuk membantu ahli keluarga dari segi emosi dan rohani. iii. Memberikan penghargaan kepada ibu bapa AKTIVITI 3C i. Menyatakan cara-cara untuk menjaga KELUARGA keselamatan keluarga. SELAMAT HIDUP ii. Menjelaskan perkara SEJAHTERA yang perlu dilakukan apabila keluar dari rumah. iii. Menjaga tingkah laku demi maruah keluarga. UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

Main Peranan (m/s 29)

Menilai Diri (m/s 32)

Cipta Puisi (m/s 35) Album keluarga Kad Ucapan

Perbincangan (m/s 35)

MINGGU / TARIKH

CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 3D MENJAGA MARUAH KELUARGA

i. Mengenal pasti tingkah laku yang mencemarkan maruah keluarga. ii. Menghuraikan tingkah laku yang dapat mencemarkan maruah keluarga. iii. Mengamalkan tingkah laku yang dapat meningkatkan maruah keluarga.

Peta Minda (m/s 41)

10 1 MINGGU

UJIAN BULANAN (1)

Soalan dari Minggu 2 hingga minggu 9 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

11

11

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT UNIT 4 i. Menyatakan kepentingan KESEJAHTERAAN pemeliharaan dan ALAM pemuliharaan alam TANGGUNGJAWAB sekitar. BERSAMA ii. Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab agensi yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar. AKTIVITI 4A i. Menyatakan peranan BERGANDING BAHU dan tanggungjawab agensi MEMELIHARA yang berkaitan dengan ALAM penjagaan alam sekitar. ii. Menyenaraikan langkah untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. iii. Bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar.

Melukis Poster (m/s 47)

Menghasilkan brosur (m/s 49)

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

12

AKTIVITI 4B KEKALKAN KEHIJAUAN ALAM

AKTIVITI 4C SAYANGI ALAM KITA

13

AKTIVITI 4D HARGAI ALAM INI

AKTIVITI 4E KEPEKAAN TERHADAP ALAM

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

i. Menyatakan langkahlangkah untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. ii. Melibatkan diri dalam aktiviti memelihara dan memulihara alam sekitar. iii. Menjalankan aktiviti gotong royong memelihara dan memulihara alam sekitar di kawasan sekolah. i. Menyatakan jenis-jenis pencemaran alam dan bencana alam. ii. Menyenaraikan kesan pencemaran alam dan bencana alam. iii. Menyatakan cara-cara untuk menghargai alam sekitar kita. i. Menjelaskan kepentingan menghargai alam sekitar. ii. Melaksanakan tindakantindakan yang sesuai untuk mengatasi isu dan masalah alam sekitar. iii. Menyenaraikan cara untuk menghargai alam sekitar. i. Menyatakan cara-cara menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu alam sekitar. ii. Menyenaraikan mesej tentang alam sekitar dalam pelbagai karya seni. iii. Mencipta puisi yang mudah untuk menggambarkan kepekaan terhadap alam sekitar. HASIL PEMBELAJARAN

Gotong royong bersihkan taman sains. - Menanam pokok bunga dalam pasu

Buku skrap

Cipta sajak Deklamasi sajak

Keratan Akhbar

CADANGAN AKTIVITI

14

UNIT 5 PENCEMARAN DAN BENCANA ALAM

AKTIVITI 5A BENCANA ALAM

15

AKTIVITI 5B BERINGAT SEBELUM KENA

AKTIVITI 5C MENJADI WARGA YANG PRIHATIN

i. Menyatakan perbezaan pencemaran dengan bencana alam. ii. Menyenaraikan kesan pencemaran dan bencana alam. iii. Melahirkan sikap bertanggungjawab terhadap alam. i. Menyatakan jenis-jenis bencana alam. ii. Menyenaraikan kesan bencana alam. iii. Mencadang cara-cara membantu mangsa bencana alam. i. Menyatakan kesan pencemaran alam. ii. Menyenaraikan tindakan yang sesuai untuk menghadapi isu dan masalah alam sekitar. iii. Melahirkan sikap menyayangi dan menghargai alam. i. Menyatakan puncapunca bencana alam. ii. Menyatakan langkahlangkah menghadapi bencana alam. iii. Menunjukkan sikap prihatin akan isu-isu bencana alam. i. Menyatakan usahausaha untuk meringankan penderitaan mangsa bencana alam. ii. menulis esei tentang bencana alam. iii. menyatakan cara-cara untuk meluahkan perasaan simpati terhadap mangsa bencana alam. HASIL PEMBELAJARAN

Penulisan

Keratan Akhbar

Penulisan

Buku skrap

16

AKTIVITI 5D BERIKAN SOKONGAN HULURKAN BANTUAN

Lafaz syair (m/s 71)

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

CADANGAN AKTIVITI

17

18

TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA UNIT 6 i. Menyatakan cara-cara Melengkapkan jadual (m/s amalan adap resam 79) ADAT RESAM dalam WARISAN KITA kehidupan harian. ii. Menyenaraikan adat resam pelbagai kaum. iii. Melahirkan perasaan bangga akan keunikan dan kekayaan warisan budaya Malaysia. AKTIVITI 6A i. Menyatakan jenis-jenis Lukisan motif adat resam masyarakat Pemakaian inai ADAT MENGHIAS pelbagai kaum. DIRI ii. Menjelaskan kebaikan kebaikan menerimadan menghormti adat resam pelbagai kaum. iii. Menunjukkan sikap peka akan adat resam pelbagai kaum. AKTIVITI 6B i. Menyatakan cara-cara Minda Aktif (m/s 85) menghormati adat HORMATI ADAT resam pelbagai kaum. RESAM PEBAGAI ii. Menyenaraikan KAUM kebaikan menerima dan menghormati adat resam pelbagai kaum. iii. Menunjukkan rasa hormat terhadap adat resam pelbagai kaum. AKTIVITI 6C i. Menyatakan cara-cara Brosur Pelancongan menunjukan PERKENALKAN ADAT RESAM KITA kebanggaan terhadap keunikan dan kekayaan warisan budaya Malaysia. ii. Menjelaskan cara-cara memperkenalkan adat resam masyarakat tempatan. iii. Menunjukkan sikap menghormati budaya masyarakat pelbagai kaum.

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 6D PANTANG LARANG PELBAGAI KAUM

19

i. Menyatakan beberapa pantang larang pelbagai kaum. ii. Menjelaskan asal usul pantang larang secara umum. iii. Menghormati pantang larang pelbagai kaum. ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Menceritakan Pengalaman

20 21 2 MINGGU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PENGGAL 2 22

AKTIVITI 6E PANTANG LARANG DAN TUJUANNYA

AKTIVITI 6F HIDUP DIKANDUNG ADAT

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

i. Menyatakan tujuan amalan pantang larang masyarakat pelbagai kaum. ii. Menjelaskan cara-cara menyesuaikan diri dengan pantang larang masyarakat pelbagai kaum. iii. Menunjukkan sikap hormat akan pantang larang pelbagai kaum. i. Menyatakan kepentingan menghormati adat dan pantang larang masyarakat pelbagai kaum. ii. Menjelaskan cara-cara menunjukkan perasaan bangga akan keunikan dan kekayaan adat dan pantang larang pelbagai kaum. iii. Menunjukkan perasaan bangga akan kepelbagaian adat resam dan pantang larang masyarakat. HASIL PEMBELAJARAN

Buku skrap Laman Web

Folio

CADANGAN AKTIVITI

23

24

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT 7 i. Menyatakan peranan Perbahasan (m/s 102) dan JENTERA tugas badan PENTADBIRAN perundangan, NEGARA eksekutif dan kehakiman. ii. Membina struktur atau carta organasasi jentera pentadbiran negara. iii. Membantu pihak kerajaan dengan menyokong program yang dijalankan. AKTIVITI 7A i. Menyatakan fungsi Perbincangan (m/s 104) badan PERUNDANGAN perundangan di negara kita. ii. Menerangkan cara-cara ahli Dewan Rakyat dipilih di negara kita. iii. Mengamalkan sikap bermuafakat sebelum membuat keputusan. AKTIVITI 7B i. Menyatakan maksud Folio Perdana Menteri dan Malaysia EKSEKUTIF peranan eksekutif dalam pentadbiran negara. ii. Menghasilkan carta organasasi, struktur pentadbiran negara. iii. Mengadakan program lawatan sambil belajar. AKTIVITI 7C i. Menyatakan peranan Lakonan (m/s 110) serta SISTEM fungsi sistem KEHAKIMAN DI kehakiman NEGARA KITA di negara kita. ii. Megemukakan cadangan tentang caracara mahkamah berfungsi. iii. Menyatakan unsurunsur keadilan dan keampunan dalam sistem kehakiman negara. UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

MINGGU / TARIKH

25

AKTIVITI 7D SURUHANJAYA DIRAJA

UNIT 8 MENGENAL KEMENTERIAN KITA

26

AKTIVITI 8A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i. Menyatakan tugas Buku skrap Suruhanjaya Diraja dan tujuan ditubuhkan. ii. Menyatakan cara-cara Suruhanjaya Diraja menjalankan tugastugasnya. iii. Mengemukan cadangan tentang cara-cara Suruhanjaya Diraja meningkatkan keyakinan rakyat i. Mengenal dan Folio menamakan setiap kementerian yang terdapat di negara kita serta agensi dan jabatan di bawahnya. ii. Menjelaskan cara-cara sesebuah kementerian memajukan negara. iii. Menyatakan tanggungjawab setiap kementerian di negara kita. i. Mengenal Kementerian Buku skrap Pelajaran di negara kita serta menyatakan agensi atau jabatan di bawahnya. ii. Membina carta organasasi jabatan atau pejabat pendidikan daerah atau sekolah di negeri masingmasing. iii. Menyatakan gelaran peneraju sesebuah organisasi dalam Kementerian Pelajaran.

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 8B PERANAN KEMENTERIAN

27

28

MINGGU / TARIKH

i. Menyenaraikan peranan beberapa kementerian dalam pembangunan negara. ii. Menyebarkan maklumat tentang kementerian kepada pihak lain. iii. Menyatakan cara-cara untuk menghargai peranan setiap kementerian dalam pembangunan negara. TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN UNIT 9 i. Menyatakan maksud dan ANCAMAN ciri-ciri keamanan DALAMAN DAN dalam LUARAN sesebuah negara. ii. Menyenaraikan kepentingan keamanan negara sejagat. iii. Menyatakan cara-cara memupuk keamanan dalam masyarakat pelbagai kaum. AKTIVITI 9A i. Menyatakan cadangancadangan yang sesuai TANGANI untuk menangani ANCAMAN ancaman dalaman. DALAMAN ii. Menyenaraikan jenis ancaman dalaman sesebuah negara. iii. Menyuarakan cadangan untuk bekerjasama mengatasi ancaman dalaman. AKTIVITI 9B i. Menyatakan jenis-jenis ancaman luaran yang ANCAMAN LUARAN menggugat keselamatan negara. ii. Menyenaraikan kepentingan keamanan terhadap masyarakat dan negara. iii. Mencadangkan caracara bekerjasama untuk menangani ancaman luaran terhadap negara. UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

Buku skrap

Cipta slogan

Menulis esei

Forum (m/s 135)

CADANGAN AKTIVITI

28

AKTIVITI 9C KEGANASAN SEBAGAI SATU ANCAMAN

29

i. Menyatakan jenis-jenis ancaman luaran yang menggugat keselamatan negara. ii. Menyenaraikan kepentingan keamanan terhadap masyarakat dan negara. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan menangani ancaman luaran terhadap negara. AKTIVITI 9D i. Menyatakan kepentingan HARGAI menjaga keamanan KEAMANAN negara dan sejagat. SEJAGAT ii. Menyenaraikan cara untuk menghargai keamanan negara dan sejagat. iii. Menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha mengekalkan keamanan negara dan sejagat dalam pelbagai cara. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Mini Parliman (m/s 138)

Cipta Puisi

Soalan dari Tema 1Tema 6 dan serahan folio Kidmat masyarakat.

30 30

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR AKTIVITI 9E PELIHARA KEAMANAN DAN KEHARMONIAN i. menyatakan cara-cara untuk menjamin keamanan dan keharmonian negara. ii. menyenaraikan aktiviti untuk memberi sumbangan kepada keamanan dunia. iii. menghargai keamanan negara dan sejagat melalui pelbagai cara. Cipta Logo Keamanan

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 9F MALAYSIA MENAJA KEAMANAN DUNIA

31

UNIT 10 UNDANG-UNDAG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA

AKTIVITI 10A HAK ORANG AWAM

32

AKTIVITI 10B KEADILAN MESTI DITEGAKKAN

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

i. Menyatakan kepentingan -kepentingan megekalkan keamanan sejagat. ii. Menjelaskan peranan Malaysia dalam menaja keamanan sejagat. iii. Melaksanakan tanggungjawab mengekalkan keamanan sejagat. i. Menyatakan hak-hak kumpulan tertentu yang perlu dipertahankan demi keamanan. ii. Menjelaskan peruntukan undangundang kemanusiaan demi menjaga keamanan. iii. Melahirkan simpati terhadap pihak yang diancam peperangan. i. Menyatakan peraturan dan undang-undang untuk mengurangkan kemusnahan dan penderitaan akibat peperangan. ii. Menyenaraikan contoh-contoh pencabulan undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. iii. Menyatakan cara-cara untuk meluahkan kesyukuran atas keamanan negara. i. Menjelaskan kepentingan menegakkan keadilan. ii. Menyatakan cara-cara untuk menegakkan keadilan. iii. Menyuarakan pandangan untuk membantu masyarakat yang tertindas akibat peperangan. HASIL PEMBELAJARAN

Membuat Penanda Buku

Perbincangan Keratan Akhbar

Keratan Akhbar

Keratan Akhbar Perbincangan

CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 10C ELAKKAN PENCABULAN HAK ASASI

i. Menjelaskan konsep pencabulan undangundang Kemanusiaan Antarabangsa. ii. Menyenaraikan usaha mengelakkan pencabulan hak asasi manusia. iii. Menghormati hak asasi mangsa perang.

Perbincangan Forum

1 MINGGU 33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 AKTIVITI 10D TUNJUKKAN KEPRIHATINAN KITA i. Menyatakan rasional mengambil perspektif yang pelbagai dalam menghadapi sesuatu isu. ii. Menghuraikan caracara menghormati nyawa dan maruah manusia. iii. Melahirkan keprihatinan terhadap masalah dan dilema yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik. i. Menyatakan rasional mengambil perspektif yang pelbagai dalam menghadapi sesuatu isu. ii. Menghuraikan cara menghormati nyawa dan maruah manusia. iii. Melahirkan keprihatinan terhadap masalah dan dilema yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Keratan Akhbar

AKTIVITI 10E BANTULAH MEREKA

Cipta Sajak

34 35 MINGGU / TARIKH

LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

36 37 38 39 40 41 42

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR CUTI AKHIR TAHUN

RANCANGAN PEMBELAJARAN MURID MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN : 3 PENGGAL 1 MINGGU/TARIKH TEMA / UNIT / AKTIVITI CATATAN 1 1.Taklimat Khidmat Masyarakat. A.Tema 4 (05/01 09/01) a.Perancangan Warisan Kepelbagaian b.Kerja amali Budaya di Malaysia(Rujuk c.Refleksi. teks PSK hal 169-176) d.Laporan B.Markah 40% untuk UB(3) e.Penghargaan. C.Hantar folio sebelum f.Lampiran. Percubaan PMR Pertama g.Pemarkahan. 2.Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai A.Sepanjang P&P PSK. B.30% 2 Tema 1 : Pencapaian Kendiri (12/01 16/01) Aktiviti 1A : Karajan Masa Depan. 3 Aktiviti 1 B : Mengenal Keupayaan Diri (19/01 23/01) Aktiviti 1 C : Memilih Kerjaya 4 Unit 2 : Membuat Keputusan. (19/01 23/01) Aktiviti 2A : Memilih Jurusan 5 Tema 2 : Hubungan Kekeluargaan. (02/02 06/02) Unit 3 : Tanggungjawab dijaga , Keluarga Sempurna 5 Aktiviti 3A : Keluarga Muafakat Hubungan Erat (02/02 06/02) Aktiviti 3B : Kepekaan Terhadap Keperluan Keluarga 6 Aktiviti 3C : Keluarga Selamat Hidup Sejahtera (09/02 13/02) 7 Aktiviti 3D : Menjaga Maruah Keluarga (16/02 20/02) 8 Tema 3 : Hidup Bermasyarakat (23/02 27/02) Unit 4 : Kesejahteraan Alam Tanggungjawab Bersama 9 Aktiviti 4A : Berganding Bahu Memelihara Alam (02/03 06/03) 10 (09/03 13/03) 1 MINGGU (16/03-20/03) 11 (23/03-27/03) 12 (30/03-03/04) 13 (06/04-10/04) 14 (13/04-17/04) 14 (13/04-17/04) UJIAN BULANAN (1) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Aktiviti 4B Aktiviti 4C Aktiviti 4 D Aktiviti 4 E Unit 5 Aktiviti 5 A Aktiviti 5 C : Kekalkan kehijauan alam : Sayangi Alam Kita : Hargai Alam Ini : Kepekaan terhadap Alam : Pencemaran dan Bencana Alam : Bencana Alam : Menjadi Warga Yang Prihatin Soalan merangkumi tajuk dari minggu 2-9

Aktiviti 5 D : Berikan Sokongan hulurkan Bantuan

15 (20/04-24/04)

Tema 4

16 (27/04-01/05) 2 MINGGU (01/06-12/06) PENGGAL 2 21 (15/06-19/06) 22 (22/06-26/06) 22 (22/06-26/06) 23 (29/06-03/07) 24 (06/07-10/07) 25 (13/07-17/07) 26 (20/07-24/07) 26 (20/07-24/07) 27 (27/07-31/07) 27 (27/07-31/07) 28 (03/07-07/08) 29 (10/08-14/08) 29 (10/08-14/08) 30 (17/08-21/08) 1 MINGGU (24/08 28/08) 31 (31/08 04/09) 32 (07/09 -11/09) 33 (14/09 18/09)

: Warisan Kepelbagaian Budaya di Malaysia Unit 6 : Adat Resam Warisan Kita Aktiviti 6A : Adat Menghias Diri Aktiviti 6B : Hormat Adat Resam Pelbagai Kaum Aktiviti 6C : Perkenalkan Adat Resam Kita Aktiviti 6D : Pantang Larang Pelbagai Kaum CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Aktiviti 6E : Pantang Larang dan Tujuannya Aktiviti 6 F : Hidup dikandung Adat Tema 5 Unit 7 Aktiviti 7A Aktiviti 7B Aktiviti 7C Aktiviti 7D Unit 8 Aktiviti 8A Aktiviti 8B Tema 6 Unit 9 Aktiviti 9A Aktiviti 9B Aktiviti 9C Aktiviti 9D Aktiviti 9E Aktiviti 9F Unit 10 : Malaysia Negara Berdaulat : Jentera Pentadbiran Negara : Perundangan : Eksekutif : Sistem Kehakiman Di Negara Kita : Suruhanjaya Diraja : Mengenal Kementerian Kita : Kementerian Pelajaran Malaysia : Peranan Kementerian : Cabaran Masa Depan : Ancaman Dalaman dan Luaran : Tangani Ancaman Dalaman : Ancaman Luaran

: Keganasan Sebagai Satu Ancaman : Hargai Keamanan Sejagat : Pelihara Keamanan dan Keharmonian : Malaysia Menaja Keamanan Dunia : Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Aktiviti 10A : Hak Orang Awam Aktiviti 10B : Keadilan Mesti Ditegakkan Aktiviti 10C : Elakkan Pencabulan Hak Asasi Aktiviti 10D : Tunjukkan Keprihatinan Kita Aktiviti 10E : Bantulah Mereka UJIAN BULANAN 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 PERCUBAAN PMR 2 LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR

34 (21/09 25/09) 35 (28/09 02/10) 36 (05/10 09/10) 37 (12/10-16/10) 38 (19/10-23/10) 39 (26/10-30/10) 40 (02/11-06/11) 41 (09/11-13/11) 42 (16/11-20/11)

LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR PENILAIAN MENENGAH RENDAH PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR PROGRAM SELEPAS PMR CUTI AKHIR TAHUN

CONTOH FORMAT LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 3 1. KULIT LUAR Projek Khidmat Masyarakat Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia Nama : ______________________________________ Tingkatan : 3__________________ K/p : ________________________ Tahun : 2009 Guru : _______________________________________

2. Isi Kandungan Bil Perkara Halaman

3. (A) PERANCANGAN
/10

1. Tajuk Projek : Mengumpul Cerita Rakyat Masyarakat Tempatan. 2. Matlamat Projek : a. b. c. 3. Objektif Projek : a. b. c. 4. 4. Aktiviti-aktiviti : a. b. c. 5. Tempoh masa : 10 jam

(B) KERJA AMALI Bil

/ 15

Tarikh / Masa / Jam

Aktiviti

(C) REFLEKSI

/5

a. Kejayaan projek : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ b. Kelemahan projek : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ c. Harapan : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(D) LAPORAN

/ 10

Sediakan laporan tersebut secara individu

(IV) PENGHARGAAN - Dalam bentuk surat atau kad ucapan. - Upah dalam bentuk wang saku - Dan lain-lain

(V) LAMPIRAN Gambar yang berkaitan petikan akhbar,data dan lain-lain.