RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA 1.5.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran

Bahasa Malaysia Tahun 3 Arif Kebudayaan, Keseniaan dan Estetika – Permainan Tradisional 7.40 pagi – 8.40 pagi 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; 1 Bercerita berdasarkan gambar permainan tradisional dengan tepat. 2 Bercerita tentang permainan tradisional menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. Murid bercerita tentang tayangan gambar permainan tradisional yang ditayangkan.(TMK) 2. Murid bercerita dengan menggunakan ayat majmuk dalam kumpulan tentang gambar permainan tradisional yang diedarkan oleh guru. 3. Wakil kumpulan bercerita tentang gambar permainan tradisional dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul di hadapan kelas.(NM: menghargai, bekerjasama) 4. Permainan kotak beracun. – Murid yang mendapat giliran dikehendaki mengambil sekeping gambar dan bercerita tentang gambar. (Didik Hibur) 5. Murid menulis tiga ayat majmuk berdasarkan gambar permainan tradisional dengan betul. Nilai : Menghargai TMK : Komputer – Gambar Tunggal Gambar Permainan Tradisional, komputer, pembesar suara, kotak, kad gambar Murid bercerita tentang permainan tradisional menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 10 daripada 12 orang murid telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. 2 murid akan diberi bimbingan.

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

GAMBAR PERMAINAN TRADISIONAL GAMBAR KOTAK BERACUN .

PERMAINAN WAU CONGKAK PERMAINAN .

PERMAINAN GASING PERMAINAN GULI .