Anda di halaman 1dari 10

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

KESEPAKATAN DOKTER INDONESIA BAGI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI


1

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA MUKADIMAH KEWAJIBAN TERHADAP PENDERITA KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI PENUTUP

MUKADIMAH
KEDOKTERAN ADALAH PROFESI YANG LUHUR DAN MULIA 4 SIFAT DASAR: KEMURNIAN NIAT KESUNGGUHAN KERJA KERENDAHAN HATI INTEGRASI ILMIAH DAN SOSIAL

MUKADIMAH
PS 1 MENJUNJUNG TINGGI, MENGHAYATI, MENGAMALKAN SUMPAH DOKTER PS 2 SENANTIASA MELAKUKAN PROFESI MENURUT UKURAN YANG TERTINGGI PS 3 TIDAK MEMIKIRKAN KEUNTUNGAN PRIBADI YANG MENGHILANGKAN KEBEBASAN PROFESI
4

MUKADIMAH
PS 4 HARUS MENGHINDARKAN DIRI DARI PERBUATAN MEMUJI DIRI SENDIRI PS 5 PERBUATAN/NASIHAT DIBERIKAN SEMATA UNTUK KEPENTINGAN DAN KEBAIKAN PENDERITA PS 6 SENANTIASA BERHATI-HATI DALAM MENGUMUMKAN/MENERAPKAN PENEMUAN BARU
5

MUKADIMAH
PS 7 HANYA MEMBERI KETERANGAN/ PENDAPAT YANG DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA PS 8 UTAMAKAN KEPENTINGAN MASY., DAN MENJADI PENDIDIK/PENGABDI MASY. YANG SEBENARNYA PS 9 PELIHARA SALING PENGERTIAN YANG SEBAIK-BAIKNYA DALAM 6 KERJASAMA

KEWAJIBAN TERHADAP PENDERITA


PS 10 SENANTIASA INGAT KEWAJIBAN MELINDUNGI HIDUP MAHLUK INSANI PS 11 MENGHORMATI HAK ASASI PENDERITA PS 12 TULUS IKHLAS, MENGGUNAKAN SEGALA ILMU UNTUK KEPENTINGAN PENDERITA, MERUJUK BILA PERLU
7

KEWAJIBAN TERHADAP PENDERITA


PS 13 MEMBERI KESEMPATAN PADA PENDERITA UNTUK BERHUBUNGAN DENGAN KELUARGA DLL PS 14 WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN PENDERITA PS 15 PERTOLONGAN DARURAT SEBAGAI TUGAS PERIKEMANUSIAAN
8

KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT


PS 16 PERLAKUKAN SEJAWAT SEBAGAIMANA DIRINYA INGIN DIPERLAKUKAN PS 17 TIDAK BOLEH DENGAN SENGAJA MENGAMBIL ALIH PENDERITA DARI SEJAWAT

KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI


PS 18 HARUS MEMELIHARA KESEHATAN DIRI AGAR DAPAT BEKERJA DENGAN BAIK PS 19 MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TETAP SETIA PADA CITA-CITA LUHUR PS 20 SUNGGUH SUNGGUH MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN KODEKI
10