Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 2013

MINGGU
1 2 JAN 2013 4 JAN 2013

TAJUK
Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM 1. BM Kertas 1 - Karangan Berpandu dan Umum 2. BM Kertas 2 - Rumusan dan Pemahaman - Pemahaman Komponan Sastera ( Dirgahayu Bahasaku ) - Tatabahasa - Novel - T4 + T5 A. Unit 1-Rumah Terbuka Rakyat Malaysia 1. Karangan Umum 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Pantun - Enam Kerat - Lapan Kerat A. Unit 1- Rumah terbuka Rakyat Malaysia 1. Karangan Rangsangan(A) 2. Tatabahasa - Kata Nama 3. Komsas - Sajak - Dirgahayu Bahasaku - Kecek- (V) 4. Novel - Kembara Amira B. Unit 2- Pendidikan Alaf Ini. 1. Karangan Umum (B)- Fakta 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Cerpen - Pahlawan Buntung

SKOP/OBJEKTIF
Aspek Penyoalan dalam peperiksaan. 1. 2. Skema pemarkahan Bahan rujukan

Catatan

2 7 JAN 2013 11 JAN 2013

Penulisan - Pendahuluan karangan Menyenarai isi. Kata Ganti Nama Kajian puisi

3 14 JAN 2013 18 JAN 2013

Gambar Tunggal Kata Ganti Nama Ayat Berpola Kajian puisi Sinopsis 25 JAN 2013 (Khamis) MAULIDUR RASUL

4 21 JAN 2013 25 JAN 2013

Menulis Perenggan Isi / Pemerengganan Latihan Merumus dan pemahaman umum Kata Sendi Nama Kajian cerpen Pemahaman teks prosa moden Gambar rajah Frasa sendi Nama Kajian Drama Tema dan Persoalan

5 28 JAN 2013 1 FEB 2013

Unit 2- Pendidikan Alaf Ini. 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas- Drama - Tiang Cengal Dinding Sayung. 4. Novel - Kembara Amera C. Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. KOMSAS - Prosa Tradisional - Hikayat Langlang Buana 1. Rumusan 2. Komsas

B.

1 FEB 2013 (Jumaat) Kejohanan Merentas Desa

6 4 FEB 2013 8 FEB 2013 Laporan Latihan merumus Kata Adjektif dan Penguat Kajian prosa dan pemahaman petikan. Latihan merumus

8 FEB 2013 (Jumaat) Sambutan Tahun Baru Cina Peringkat Sekolah

7 11 FEB 2013 15 FEB 2013

11-12 FEB 2013 ( Isnin-Selasa) Tahun Baru Cina

~AZ 2013~

8 18 FEB 2013 22 FEB 2013

C. Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. KOMSAS - Puisi Tradisional - Syair Makna Riak - Syair Pemberontakan Patani 4. Kajian Novel - Kembara Amira

Iklan Ayat Berpola Frasa Nama+ Frasa adjektif Kajian puisi tradisional Pemahaman petikan puisi. Plot

9 25 FEB 2013 1 MAC 2013

10 4 MAC 2013 8 MAC 2013

D. Unit 4 - Bandar Pintar Malaysia 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Puisi Moden - Sajak Bangkitla - Sajak Pasar Perasaan D. Unit 4 - Bandar Pintar Malaysia 1. Karangan (B) 2. Tatabahasa 3. Komsas - Cerpen Idola 4. Kajian Novel - Kembara Amira. E. Unit 5 Alam Pekerjaan 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas- Drama - 1400

Penulisan Kreatif Latihan Merumus Kata Kerja Tak Transitif Kajian puisi Pemahaman petikan puisi Syarahan Frasa Nama + Frasa Kerja Tak Transitif Kajian cerpen Pemahaman petikan cerpen. Binaan Plot Gambar Tunggal Merumus petikan. Kata Kerja Transitif berapita Men..kan,Men..i Kajian drama Pemahaman petikan drama. .

11 11 MAC 2013 15 MAC 2013

12 18 MAC 2013 22 MAC 2013 13 25 MAC 2013 29 MAC 2013 14 1 APRIL 2013 5 APRIL 2013 15 8 APRIL 2013 12 APRIL 2013

UJIAN 1

CUTI PENGGAL 1

E. Unit 5 Alam Pekerjaan 1. Karangan (B) 2. Tatabahasa 3. Komsas- Prosa Tradisional - Dua Geliga Hikmat 4. Kajian Novel Kembara Amira. F. Unit 6-pendidikan Industri 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Prosa Tradisional -Hikayat Opu Daeng Menambun F. Unit 6-pendidikan Industri 1. Karangan (B) 2. Tatabahasa 3. Komsas Cerpen Hutan Rimba 4. Kajian Novel- Kembara Amira.

Perbahasan Ayat Berpola FN+FKtr dengan KK Berapitan Kajian prosa Watak dan perwatakan Gambar Bersiri Latihan Merumus Pertikal -kah dan lah, Ayat Songsang Kajian prosa Pemahaman petikan prosa Wawancara Ayat Songsang Kajian cerpen. Nilai

16 15 APRIL 2013 19 APRIL 2013

~AZ 2013~

17 22 APRIL 2013 26 APRIL 2013

G. Unit 7- Biolembangan 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Cerpen Tanggar Amanat

Dialog Latihan Merumus Ayat Suruhan dan Larangan Kajian cerpen Pemahaman petikan cerpen. Wawancara Ayat Silaan dan Ayat permintaan Kajian Puisi Tradisional Pemahaman Puisi Tradisional Pengajaran 1 MEI 2013 (Rabu) HARI PEKERJA

18 29 APRIL 2013 3 MEI 2013

G. Unit 7- Biolembangan 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas Puisi Tradisional Gurindam Tonggak Dua Belas Seloka Si Luncai 4. Kajian novel- Kembara Amira

19 29 APRIL 2013 3 MEI 2013 20 13 MEI 2013 17 MEI 2013 21 20 MEI 2013 24 MEI 2013 22 27 MEI 2013 31 MEI 2013 23 3 JUN 2013 7 JUN 2013 24 10 JUN 2013 14 JUN 2013

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


H. Unit 8 - Pelaburan 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas- Sajak Di bawah Langit yang Sama Arkitek Kota. I. Unit 9 - Teleperubatan 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas Cerpen Pungut 4. Kajian novel J. Unit 10 Sukan Seantero Dunia 1. 2. 3. 4. Karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas Prosa Tradisional Hikayat Siak

Rencana Latihan Merumus Kata Kerja Pasif Kajian puisi Pemahaman petikan.

25 17 JUN 2013 21 JUN 2013 26 24 JUN 2013 28 JUN 2013

Perbualan Ayat Pasif songsang Kajian Cerpen. Teknik penceritaan 26 JUN 2013 (Rabu) Kejohanan Balapan dan Padang

Latih tubi Latihan Merumus Kata Kerja Pemahaman petikan. Pemahaman Prosa

~AZ 2013~

27 1 JULAI 2013 5 JULAI 2013 28 8 JULAI 2013 12 JULAI 2013

K. Unit 11 Komunikasi Global 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas - Cerpen Penanggungan 4. Novel Tingkatan 4 L. Unit 12 - Pelestarian Budaya warisan 1. 2. 3. 4. Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas Drama Drama Dato Onn Karangan (B) Tatabahasa Komsas Novel Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas-

Latih tubi Penanda Wacana Pemahaman petikan. Pemahaman Prosa

4 JULAI 2013 (Khamis) Hari Kokurikulum

Latih tubi Latihan Merumus Membina ayat Pemahaman petikan. Pemahaman Drama

29 15 JULAI 2013 19 JULAI 2013 30 22 JULAI 2013 26 JULAI 2013 31 29 JULAI 2013 2 OGOS 2013 32 5 OGOS 2013 9 OGOS 2013 1. 2. 3. 4. Karangan (B) Tatabahasa Komsas Kajian novel- ulang kaji 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Latih tubi berfokus

Latih tubi berfokus

26 JULAI 2013 (Jumaat) NUZUL AL QURAN

UJIAN 2

Latih tubi berfokus

7 OGOS 2012 CUTI PENGGAL 2 8-9 OGOS 2013 HARI RAYA AIDILFITRI

33 12 OGOS 2013 16 OGOS 2013 34 19 OGOS 2013 23 OGOS 2013 35 26 OGOS 2013 30 OGOS 2013 36 2 SEPT 2013 6 SEPT 2013 37 9 SEPT 2013 13 SEPT 2013 38 16 SEPT 2013 20 SEPT 2013 1. 2. 3. 4.

CUTI PENGGAL 2

karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas ulang kaji berfokus

Latih tubi berfokus

20 OGOS 2013 (Selasa) Sambutan Hari Raya Peringkat Sekolah

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI Karangan Berpandu Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

16 SEPT 2013 (Isnin) HARI MALAYSIA

~AZ 2013~

39 23 SEPT 2013 27 SEPT 2013 40 30 SEPT 2013 4 OKT 2013 41 7 OKT 2013 11 OKT 2013 42 14 OKT 2013 18 OKT 2013 43 21 OKT 2013 25 OKT 2013 44 28 OKT 2013 1 NOV 2013 45 4 NOV 2013 8 NOV 2013 46 18 OKT 2013

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI Karangan Respons Terbuka Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI Rumusan Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI Tatabahasa Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI Komsas Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

15-16 OKT 2013 (Selasa Rabu) HARI RAYA AIDILADHA

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI Karangan Berpandu Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI Karangan Respons Terbuka Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain

PEPERIKSAAN SPM 2010

CUTI AKHIR TAHUN

~AZ 2013~