Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

SK. ST. PETER, SARATOK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh Masa Tempat : 12 Julai 2012 (Khamis) : 0730-0830 (30 minit) : Gelanggang Bola Tampar SK. St. Peter, Saratok

Tahun(Kelas) : Enam (6) Bilangan Murid: 20 orang ( 14 orang lelaki & 6 orang perempuan ) Tunjang Pembelajaran: 2. Kemahiran Tajuk Sub-tajuk : b) Bola Tampar : i) Menghadang i. melakukan kemahiran hadangan sejauh 1 meter daripada jaring dengan teknik yang betul dan tepat ii. melakukan hadangan dengan koordinasi kaki dan tangan yang betul dan tepat. Kognitif : i. menyatakan fasa-fasa dalam melakukan kemahiran hadangan. ii. mengenal pasti taktik yang boleh mengelirukan pihak lawan semasa melakukan kemahiran hadangan dalam permainan bola tampar. Afektif: i. menunjukkan minat yang tinggi semasa menjalani aktiviti hadangan. ii. mengamalkan sikap kerjasama dalam membantu rakan-rakan mempelajari kemahiran hadangan dan mementingkan ciri keselamatan Kemahiran Berfikir: Membuat keputusan semaasa aktiviti.

Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat: Psikomotor : sebanyak 8 daripada 10 percubaan.

Desmond Daniel Ak Copta & Eriana Binti Kamat

PISMP(PJ) AMBILAN JANUARI 2011

PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

SK. ST. PETER, SARATOK

Pengalaman sedia ada: Murid-murid dalam kehidupan seharian pernah mendengar tentang bola tampar, menonton perlawanan bola tampar melalui televisyen atau Penerapan nilai : Penggabungjalinan: daripada sumber media lain dan pernah melihat serta memegang bola tampar. Mematuhi arahan, bekerjasama dan bertanggungjawab. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Moral.

BSPP : Bola Tampar (20) field cone (4) & bip (2 set).

Desmond Daniel Ak Copta & Eriana Binti Kamat

PISMP(PJ) AMBILAN JANUARI 2011

BAHAGIAN AKTIVITI /MASA Permulaan 1. Set Induksi. PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 (4 minit)

BUTIR MENGAJAR/ FOKUS P&P Menceritakan satu situasi permainan bola tampar di mana bola yang direjam dapat dihalang oleh pihak lawan.

ORGANISASI Berpasangan dan bebas.

M M

M M

M M M M

M M M

ALATAN/ CATATAN Bola Tampar (20), SK. ST. PETER, SARATOK Gelanggang bola tampar.

M M M

M M

M M M M

M 2. Memansakan
badan.

Berpasangan dan seorang pelajar memegang sebiji bola. Hantar bola ke kiri dan kanan rakan. Hantar bola dari atas kepala dan bawah kaki. Petunjuk: G = Guru M = Murid(Pegang Bola) M = Murid(Yang akan menyambut bola)

Lambung bola ke arah rakan pada paras kepala. Sambut bola yang dihantar dan ulang pelakuan yang sama.

Lompat dan tangkap bola yang dilambung di atas paras kepala.

Ulang pelakuan yang sama.

M M G

M M

M M

Tanpa bola, seorang pelajar perlu bergerak ke kiri dan kanan kemudian lompat. Manakala pasangannya bertindak sebagai cermin dan mengikut pergerakan rakannya
PISMP(PJ) AMBILAN JANUARI 2011

Desmond Daniel Ak Copta & Eriana Binti Kamat MH MH MH

MH

MH

MH

PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2011

SK. ST. PETER, SARATOK

Desmond Daniel Ak Copta & Eriana Binti Kamat

PISMP(PJ) AMBILAN JANUARI 2011