Anda di halaman 1dari 19

PERANCANGAN STRATEGIK 2013-2015 SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SEMENYIH 2 INTEG BIDANG PENGURUSAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ANALISIS

SWOT PERINGKAT BIDANG: PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
ANALISIS PERSEKITARAN Kekuatan (K) K1 - Guru berpengalaman,terlatih dan berdedikasi K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kerjasama yang baik antara guru-guru penasihat Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan Disiplin sekolah dan murid terkawal Enrolmen murid yang kecil Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain PENGURUSAN: TUNAS KADET REMAJA SEKOLH

Kelemahan (L) L1 - Sikap ibubapa yang kurang mengambil berat terhadap pengurusan diri dan pelajaran anak mereka. L2 - Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik L3 L4 L5 Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu kokurikulum Murid tidak bersungguh-sungguh semasa beraktiviti Kelayakan guru penasihat sekurang-kurangnya berpangkat LT. Muda tidak mencukupi

Guru penasihat mengajar , mengenali dan memahami masalah semua ahli K8 - Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti Peluang (P) Cabaran (C) P1 - Ibu bapa berpendidikan membantu meningkatkan prestasi C1 - Sekolah berhampiran jalan raya yang sibuk kokurikulum P2 - PIBG dapat membantu melicinkan program yang dijalankan C2 - Sikap sambil lewa murid dan kurang berminat menyertai aktiviti yang dijalankan P3 - Kerjasama penjaga serta warga sekolah dalam mendapatkan C3 - Pengaruh media massa dan siber kafe yang melekakan bantuan berbentuk kewangan P4 - Keahlian persatuan yang kecil dapat memberi tumpuan kepada murid

PELAN STRATEGIK

PENGURUSAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2013-2015


NKRA Sub-NKRA FOKUS BIDANG UNIT MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Peningkatan Peratus Pencapaian dalam Unit Beruniform Tunas kadet Remaja Sekolah Pengurusan Kokurikulum TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS) JADUAL 1

BIDANG/FUNGS I

ISU-ISU STRATEGIK

M ATLAM AT STRATEGIK (Outcome )

OBJEKTIF (Input)

SASARAN KPI TOV 2013 2014 2015

STRATEGI* (INITIATIVES)

Memastikan peningkatan Kehadiran ahli TKRS kehadiran kurang memuaskan melepasi sehingga 90% Pengurusan TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Meningkatkan kehadiran murid dalam Unit TKRS

Peratus kehadiran murid 70% sebanyak 80% pada tahun 2013

1. Meningkatkan kualiti pelaksanaan aktiviti dalam TKRS 85% 2. Kempen pengum pulan mata individu

Memastikan peningkatan Prestasi Unit Uniform pemahaman murid TUNAS KADET mendalami ilmu REMAJA SEKOLAH dalam TKRS masih rendah sehingga melepasi 90%

Meningkatkan pemahaman murid mendalami ilmu disiplin TKRS

Peratus pemahaman murid sebanyak 80% pada tahun 2013

75%

80%

1. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah 2. Menggunakan ICT dalam kuliah TKRS

BIDANG/FUNGS I

ISU-ISU STRATEGIK

M ATLAM AT STRATEGIK (Outcome )

OBJEKTIF (Input)

KPI

SASARAN TOV 2013 2014 2015

STRATEGI* (INITIATIVES) 1. Galakkan ahli supaya mempunyai pakaian seragam yang lengkap 2. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun 2. Melantik dan melatih murid tahun 6 untuk menjadi komandan 3. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan 1. Mengadakan ujian kenaikan pangkat 2 kali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah 3. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti ujian kenaikan pangkat

Meningkatkan 50% ahli KRS tidak peratus ahli yang menggunakan pakaian menggunakan seragam rasmi KRS pakaian seragam semasa perjum paan yang lengkap kepada 80%

Memastikan ahli supaya mempunyai pakaian seragam yang lengkap

75% peningkatan pemakaian seragam lengkap

70%

75%

Pengurusan TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Mewajibkan Meningkatkan setiap ahli Ahli KRS masih lem ah peratus ahli mahir kadet dalam menguasai dalam kawad kaki menyertai kemahiran kawad kaki asas kepada 70% aktiviti kawad kaki

70% ahli mahir kawad kaki pada tahun 2013

65%

70%

Meningkatkan Kenaikan pangkat peratus ahli untuk ahli TKRS masih mendapat rendah kenaikan pangkat sehingga 60%

Memastikan semua ahli TKRS terlibat dalam ujian kenaikan pangkat

55% ahli mendapat kenaikan pangkat pada tahun 2013

50%

55%

PELAN TAKTIKAL 2013

PENGURUSAN LINUS SKJS 2 NKRA SUB-NKRA FOKUS BIDANG UNIT/PANITIA STRATEGI OBJEKTIF MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKULITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran baru Kepada Pemimpin Sekolah Peningkatan peratus kehadiran PENGURUSAN KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Meningkatkan bilangan kehadiran murid Meningkatkan tahap peningkatan kehadiran ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah JADUAL 2 SKJS2/PEJ/PT/02

Bil

Program/Projek

Tanggungjawab

Tempoh/hari

Kos/Sumber

KPI

Pelan Kontigensi

1.

(OPS Pointer) Kempen pengumpulan mata individu

Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penasihat TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Jan - Okt PCG Kokurikulum Tahap kehadiran ahli mencapai 85 % Guru Bimbingan

PELAN TAKTIKAL 2013 PENGURUSAN LINUS SKJS 2

NKRA SUB-NKRA FOKUS BIDANG UNIT/PANITI A STRATEGI OBJEKTIF

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKULITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran baru Kepada Pemimpin Sekolah Peningkatan Peratus Prestasi ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah PENGURUSAN KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Meningkatkan kompetensi ahli dalam unit TKRS Meningkatkan bilangan ahli mahir dalam kemahiran asas TKRS

JADUAL 2A SKJS2/PEJ/PT/02

Bil

Program/Projek

Tanggungjawab

Tempoh/hari

Kos/Sumber

KPI

Pelan Kontigensi

1.

(OPS Kuliah) Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah

Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penasihat TKRS

Feb -Okt

Sumber PCG Kokurikulum PIBG

Peratus pemahaman murid sebanyak 80% pada tahun 2013

Ahli TKRS yang mahir memberi tunjuk ajar

2.

(OPS Kawad) Latihan Kawad Kaki asas

Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penasihat TKRS

Feb Okt

Sumber PCG Kokurikulum PIBG

70% ahli mahir kawad kaki pada tahun 2013

Ahli TKRS yang mahir memberi tunjuk ajar

(OPS Pangkat)

Guru Penolong Kanan

Sumber PCG

55% ahli mendapat

Bil

Program/Projek Mengadakan Ujian Kenaikan Pangkat peringkat sekolah

Tanggungjawab Kokurikulum Guru Penasihat TKRS

Tempoh/hari April dan Jun

Kos/Sumber Kokurikulum PIBG

KPI kenaikan pangkat pada tahun 2013

Pelan Kontigensi Ahli TKRS yang mahir memberi tunjuk ajar

3.

4.

(OPS Seragam) Pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan

Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penasihat TKRS

Feb - Okt

Sumber PCG Kokurikulum PIBG

75% peningkatan pemakaian seragam lengkap

PELAN OPERASI 2013 UNIT: KOKURIKULUM - TKRS PROGRAM : OPS POINTER - KEMPEN PENGUMPULAN MATA INDIVIDU NKRA Sub-NKRA FOKUS BIDANG UNIT/PANITIA Nama Program MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan bilangan kehadiran murid ke perjumpaan Pengurusan Kokurikulum TKRS OPS POINT - Kempen pengumpulan mata individu Jangka Pendek Objektif Khusus Kos/Sumber Sasaran PCG Kokurikulum / PIBG Ahli-ahli TKRS Memastikan tahap kehadiran ahli ahli TKRS kepada 100 % Meningkatkan tahap penguasaan ahli ahli TKRS dalam ilmu TKRS JADUAL 3A SKJS2/PEJ/PO/02A

Masa/ Tempoh

Februari hingga Okt

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Masa/Kekerapan

Pelan Kontingensi/Status

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Program 1.1 Mesyuarat AJK 1.2 Keluar surat 1.3 Pelaksanaan 1.4 Penilaian 1.5 Pelaporan KPI 1.6 Bengkel

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Sekali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, dipengerusikan oleh Ketua Penasihat

2.

Pelaksanaan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

3.

Dapatan pemantauan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

4.

Post Mortem dan Penambahbaikan

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

3 kali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, Post Mortem dan Penambahbaikan akan dilaksanakan oleh Ketua guru penasihat

PELAN OPERASI 2013

UNIT: KOKURIKULUM - TKRS PROGRAM: OPS KULIAH - Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah NKRA Sub-NKRA FOKUS BIDANG UNIT/PANITIA Nama Program MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Menyampaikan ilmu TKRS mengikut kurikulum yang ditentukan Pengurusan Kokurikulum TKRS (OPS Kuliah) Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah Jangka Pendek Objektif Khusus Kos/Sumber Sasaran Masa/ Tempoh PCG Kokurikulum / PIBG Ahli-ahli TKRS Februari hingga Okt Memastikan semua ahli mencapai tahap kompetensi dalam TKRS Memastikan semua ahli didedahkan dengan kurikulum TKRS JADUAL 3A SKJS2/PEJ/PO/02A

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Masa/Kekerapan

Pelan Kontingensi/Status

Mesyuarat Jawatankuasa Program

1.

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

Mesyuarat AJK Keluar surat Pelaksanaan Penilaian Pelaporan KPI Bengkel

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Sekali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, dipengerusikan oleh Ketua Penasihat

2.

Pelaksanaan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

3.

Dapatan pemantauan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

4.

Post Mortem dan Penambahbaikan

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

3 kali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, Post Mortem dan Penambahbaikan akan dilaksanakan oleh Ketua guru penasihat

PELAN OPERASI 2013 UNIT: KOKURIKULUM - TKRS PROGRAM : OPS KAW AD LATIHAN KAW AD KAKI ASAS

NKRA Sub-NKRA FOKUS BIDANG UNIT/PANITIA Nama Program

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan kemahian ahli dalam kawad kaki asas Pengurusan Kokurikulum TKRS OPS KAWAD Latihan kawad kaki asas Jangka Pendek Mewajibkan setiap ahli kadet menyertai aktiviti kawad kaki

JADUAL 3A SKJS2/PEJ/PO/02A

Objektif Khusus Kos/Sumber Sasaran PCG Kokurikulum / PIBG Ahli-ahli TKRS 70% ahli mahir kawad kaki pada tahun 2013

Masa/ Tempoh

Februari hingga Okt

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Masa/Kekerapan

Pelan Kontingensi/Status

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Program 1.1 Mesyuarat AJK 1.2 Keluar surat 1.3 Pelaksanaan 1.4 Penilaian 1.5 Pelaporan KPI 1.6 Bengkel

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Sekali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, dipengerusikan oleh Ketua Penasihat

2.

Pelaksanaan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

3.

Dapatan pemantauan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

4.

Post Mortem dan Penambahbaikan

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

3 kali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, Post Mortem dan Penambahbaikan akan dilaksanakan oleh Ketua guru penasihat

PELAN OPERASI 2013 UNIT: KOKURIKULUM - TKRS PROGRAM : OPS PANGKAT - MENGADAKAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PERINGKAT SEKOLAH NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN JADUAL 3A

Sub-NKRA FOKUS BIDANG UNIT/PANITIA Nama Program

Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan peratus ahli mendapat kenaikan pangkat Pengurusan Kokurikulum TKRS OPS Pangkat - Mengadakan Ujian Kenaikan Pangkat peringkat sekolah Jangka Pendek

SKJS2/PEJ/PO/02A

Memastikan semua ahli TKRS terlibat dalam ujian kenaikan pangkat

Objektif Khusus Kos/Sumber Sasaran PCG Kokurikulum / PIBG Ahli-ahli TKRS 55% ahli mendapat kenaikan pangkat pada tahun 2013

Masa/ Tempoh

Februari hingga Okt

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Masa/Kekerapan

Pelan Kontingensi/Status

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Program 1.1 Mesyuarat AJK 1.2 Keluar surat 1.3 Pelaksanaan 1.4 Penilaian 1.5 Pelaporan KPI 1.6 Bengkel

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Sekali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, dipengerusikan oleh Ketua Penasihat

2.

Pelaksanaan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

3.

Dapatan pemantauan program

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

Setiap kali perjumpaan (sekurang kurang 18 kali perjumpaan)

Guru guru penasihat dibantu oleh AJK setiap tahun yang dilantik

4.

Post Mortem dan Penambahbaikan

Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-guru Penasihat TKRS

3 kali setahun

Sekiranya GPK Kokurikulum tiada, Post Mortem dan Penambahbaikan akan dilaksanakan oleh Ketua guru penasihat

LANGKAH KERJA OPERASI 2011

PROGRAM : PENCERAPAN GURU YANG MELAKSANAKAN LINUS DALAM KELAS SECARA BERTERUSAN

LANGKAH KERJA

AKTIVITI

TINDAKAN

1.

Mesyuarat pengurusan pentadbir menetapkan tarikh dan tugas-tugas pencerapan

Guru besar

2.

Pelaksanaan pencerapan

Guru Besar Penolong Kanan Guru Besar Penolong Kanan Guru besar Penolong Kanan

3.

Dapatan pencerapan

4.

Post Mortem dan Penambahbaikan

LANGKAH KERJA OPERASI 2011 PROGRAM : PERTANDINGAN LANCAR SIFIR, PERTANDINGAN MEMBACA BUKU CERITA, PERTANDINGAN DAM ULAR, PERTANDINGAN TULISAN CANTIK, PROGRAM PERTANDINGAN MELUKIS DAN LATIH-TUBI KERTAS SARINGAN-SARINGAN LEPAS