BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 1

ISI KANDUNGAN
Falsafah Pendidikan Negara ································································································ 1 Visi Sekolah ························································································································· 2 Logo Sekolah ......................................................................................................................2 Senarai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2013 ······························································ 3 Senarai Kakitangan Pelaksana Sokongan 2013 ................................................................... 5 Senarai Ketua Panitia dan Penyelaras Menengah Rendah ................................................. 6 Senarai Guru Tingkatan dan Penolong................................................................................ 7 Peringatan Umum Untuk Semua Guru …………………………………………………………………………...8 Tanggungjawab Guru Tingkatan/Penolong Guru Tingkatan ............................................ 10 Senarai Jawatankuasa Khas 2013 ..................................................................................... 12 Senarai Tugas Kakitangan Sokongan................................................................................. 43 Jadual Hari Persekolahan 2013 ......................................................................................... 56 Jadual Penghantaran Rancangan Pelajaran Harian……………………………..…………………………57 Planner Sekolah………………………………………….………………………………………………………………….59 Takwim Ujian/Peperiksaan…………………………………..…………..…………………………………………..61 Pelan Kedudukan Kelas..………..………………………………………………………………………………………62 Carta Organisasi ……………………………..…………………………………………...........…………………….…63

LAMPIRAN Surat-surat Pekeliling

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

VISI

SMK PUSA PROGRESIF

MISI Membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 3

FAIL S15367 S23658 S17930 P18144 P31702 P28185/U P25722 P25177 P48057 P32214 P37664 P27023 P46605 S33931 P31206 P11376 P43337 P45073 P34563 P37487 P48969 P43936 Interim P13423 P33078 P26957 P43561/U P44402 P48860/U P44415 P43181/U P20555 P46859 P45803 P17916 P28621 P18089 BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 4 .SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SMK PUSA 2013 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 NAMA Samsudin Bin Drahman Ismail Bin Mahrip Madline Jayan Hj. Masni Binti Abg. Kawi Saini Bin Bakar Roha Binti Lit Zaiton Binti Daud Kho Ah Tau Azhar Bin Omar Jaya Bin Salleh Rashidah Binti Suib Abang Safuani Bin Abang Abai Aben Bin Mantali Aminah Binti Ojang Asmawati Binti Mamat Avina ak Sawin Chien Kai Hing Dyg Suhailawati Awg Sulong Faradiela Binti Rumi Felicia Genie Tersan Greg Hansen anak Riyis Halimah Binti Mentali Hamdan Bin Pani Hanawati Binti Dabong Hasmizar Bin Ali Hasnidzar Binti Chek Hazmi bin Osman Ismadi Bin Shapi’e Jurina Binti Manaf Kelia Binti Husaine Khairunnisa Binti Alias Lau Lee Chee Magdalene Nuli Moh Moi Houng Mohammad Tahih Bin Awi JAWATAN Pengetua PK Pentadbiran (MT) PK HEM (MT) / Guru Kanan Bahasa PK Kokurikulum PK Tingkatan 6 (LD) Guru Kanan Teknik & Vokasional Guru Kanan Kemanusiaan Guru Kanan Sains & Matematik Guru Cemerlang Sains Guru Cemerlang Sains Guru Cemerlang ICT Guru BimBingan & Kaunseling Guru BimBingan & Kaunseling Guru BimBingan & Kaunseling Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Interim Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik NO. Kulana Bin Hj. Nansi Bohri Bin Saili Abu Talip Junaidi Dyg.

Nasharuddin Zarmilia Binti Rahim Zoriah Binti Mat JAWATAN Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik/Data Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik NO. FAIL P45818 P42875 P46141 P49178 P49190 P15566/U P43744 P46995 P28204/U P48596 P44635 P46179 P49446 P44674 P46203 P49458 P18161 P45371 P12994 P48559 P29415 P44731 P45197 P39067 P47541 P48560 P25215 P44793 P24982 P32539 P13401 P45274/U P44862 P20971 BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 5 .BIL 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 NAMA Mohd Fadli Bin Mansor Mohd Helmi Bin Zainuddin Mohd Rashdi Bin Omar Mohd Rosdan Bin Mohamed Mohd Shahrul Bin Ibrahim Mordiah Binti Jarawi Muhd Zulkhairin Abdullah Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Nor Asiah Binti Ibrahim Noraine Binti Jamil Norhidayah Binti Ali Noriza Binti Che Musa Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Nurul Adelah Binti Abd Razak Nurul Husna Binti Zakaria Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Ramli Bin Ayong Raziah Binti Ramli Roslin ak Kedai Roslina Binti Rasid Rusnizam Bin Salleh Salmiah Binti Mohd Zakaria Sie Ung Zin Siti Mazlin Binti Ismail Siti Norizan Binti Mat Daud Siti Suraya Binti Mohd Jamil Suraya Binti Rejab Suzana Binti Muhamad @ Mamat Tan Bee Seok Terry ak Baba Usop Bin Baharon W. Khairunnisa W.

SENARAI KAKITANGAN PELAKSANA SMK PUSA 2013 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NAMA Juhlie@Joblee Bin Ramli Hasnah Binti Salleh Salwana Binti Alamsah Maslina Binti Nawi Fauziah Binti Salleh Ruz Hidayah Binti Rosli Imirudy Bin Ibrahim Majelan Bin Amat Norhayati Binti Kipli Noorshilla Mohd Yusuf Norsyeila Sufian Reany Bin Suhaili Mohd Azhar Bin Boh Abu Bakar Bin Hussen Dyg Nariah Binti Abg Abd Karim Kamariah Binti Sulaiman Mohamad@Ali Bin Bujang Omar Bin Ganti Ong Asan@Hassan Anna JAWATAN Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Am Pejabat Pembantu Am Pejabat Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak NO FAIL P7344 N2812 P28329 P29758 P22683 P45710 P28440 P26168 P26139 P50031 P50041 P25505 P30720 P14689 P14681 P14668 P29758 P14696 P6839 GRED N22 N22 N17 N17 N22 N17 C17 C17 C17 C17 C17 N4 N1 N17 N17 N17 N17 N17 N17 BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 6 .

KETUA PANITIA DAN PENYELARAS MENENGAH RENDAH 2013 MATAPELAJARAN Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual KHB PJPK PSK ICT Kesusasteraan Melayu Perdagangan Ekonomi Biologi Kimia Fizik Matematik Tambahan Tasawwur Islam Pengajian Am Pengajian Perniagaan MUET Bahasa Malaysia T6 Sejarah T6 Seni Visual KETUA PANITIA Siti Norizan Binti Mat Daud Felicia Genie Tersan Lau Lee Chee Roha Binti Lit Ramli Bin Ayong Tan Bee Seok Hazmi Bin Osman Moh Moi Houng Mohd Rashdi Bin Omar Hanawati Binti Dabong Mohd Shahrul Bin Ibrahim Siti Mazlin Binti Ismail Kho Ah Tau Abang Safuani Bin Abang Abai Asmawati Binti Mamat Moh Moi Houng Hasnidzar Binti Chek Muhammad Zulkhairin Abdullah Chien Kai Hing Dyg Suhailawati Binti Awg Sulong Hasmizar Bin Ali Hamdan Bin Pani Abu Talip Bin Junaidi Magdalene Nuli Suraya Binti Rejab Salmiah Binti Mohd Zakaria Rusnizam Bin Salleh PENYELARAS (MEN RENDAH) Kelia Binti Husaine Greg Hansen Anak Riyis Chien Kai Hing Zaiton Binti Daud Mohd Helmi Bin Zainuddin Aminah Binti Ojang Nor Asiah Binti Ibrahim Nurul Adelah Binti Abd Razak Nurul Nadiah Binti Abu Bakar BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 7 .

SENARAI GURU TINGKATAN DAN PEMBANTU GURU TINGKATAN 2013

KELAS Peralihan 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E 4S1 4S2 4A1 4A2 4A3 4A4 5S1 5S2 5A1 5A2 5A3 5A4 6R1 6R2 6A1 6A2

GURU TINGKATAN Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin Nor Asiah Binti Ibrahim Norhidayah Binti Ali Sie Ung Zin Suzana Binti Muhamad @ Mamat Khairunnisa Binti Alias Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Nurul Husna Binti Zakaria Noriza Binti Che Musa Mohd Shahrul Bin Ibrahim Hanawati Binti Dabong Avina Sawin Nurul Adelah Binti Abd Razak Mohd Rosdan Bin Mohamed Zaiton Binti Daud Hasnidzar Binti Chek Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Hasmizar Bin Ali Raziah Binti Ramli Mohd Rashdi Bin Omar Mohd Fadli Bin Mansor Siti Norizan Binti Mat Daud Abang Safuani Bin Abang Abai Asmawati Binti Mamat Roha Binti Lit Mohd Helmi bin Zainuddin Roslina Binti Rasid Tan Bee Seok Magdalene ak Nuli Salmiah Binti Mohd Zakaria Rusnizam Bin Salleh

PEMBANTU Faradiela Binti Rumi Siti Mazlin Binti Ismail Zoriah Mat Usop Bin Baharon Kelia Binti Husaine Lau Lee Chee Roslin Ak Kedai Zarmilia Binti Rahim Jurina Binti Manaf Halimah Binti Mentali Chien Kai Hing Kho Ah Tau Mohammad Tahih Bin Awi Greg Hansen Anak Riyis Aminah Binti Ojang Ramli Bin Ayong Dayang Suhailawati Binti Awang Sulong Moh Moi Huong Noraine Binti Jamil Dayang Suhailawati Binti Awang Sulong Mordiah Binti Jarawi Terry Ak Baba Muhammad Zulkhairin Abdullah Felicia Genie Tersan Ismadi Bin Shapi'e Hazmi Bin Osman Siti Suraya Binti Mohd Jamil

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 8

PERINGATAN UMUM UNTUK SEMUA KAKITANGAN SMK PUSA
1. KEDATANGAN DAN WAKTU BERTUGAS 1.1 Waktu rasmi persekolahan adalah sepeti berikut; HARI MULA TAMAT Isnin 6.50 Pagi 1.15 Petang Selasa - Khamis 6.50 Pagi 1.30 Petang Jumaat 6.50 Pagi 11.15 Pagi 1.2 Semua guru dikehendaki berada di sekolah selewat-lewatnya jam 6.45 pagi. Guru hendaklah sentiasa berada di sekolah sepanjang waktu bekerja rasmi ini. Waktu luang (free period) adalah waktu bekerja rasmi dan guru boleh diarah untuk melakukan tugas yang berkaitan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981 bertarikh 14 September 1981) 1.3 Guru yang hendak keluar dari sekolah semasa waktu luang hendaklah mencatatkan pergerakannya di dalam buku “Rekod Pergerakan Guru”. 1.4 Guru yang sakit dan mendapat cuti sakit dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan serta Jawatankuasa Sit-In. 1.5 Guru yang telah mendapat kelulusan Cuti Rehat Khas daripada Pengetua dikehendaki meninggalkan kerja/latihan kepada pelajar dan memaklumkannya kepada Jawatankuasa SitIn. 1.6 Guru tidak dibenarkan untuk balik awal tanpa kebenaran. PAKAIAN GURU SEWAKTU MENGAJAR 2.1. Guru dikehendaki mematuhi arahan Pekeliling Ihktisas Bil.6/1985 berhubung dengan cara berpakaian. 2.2. Guru hendaklah berpakaian dengan kemas dan sesuai ketika mengajar. Kasut sukan/kanvas, selipar/but getah, seluar pendek, kemeja T/jersi, baju batik hawaii dan pakaian lain yang daripada “jeans” atau kain nipis dan menjolok mata tidak boleh dipakai (Kecuali pakaian tertentu untuk pengajaran amali seperti Kemahiran Hidup atau Pendidikan Jasmani pada waktu pengajaran matapelajaran itu sahaja. 2.3. Guru hendaklah memakai tag nama. BUKU REKOD MENGAJAR 3.1 Memastikan Buku Rekod Mengajar yang dikemaskini setiap hari. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 bertarikh 9 Mac 1999. 3.2 Semua maklumat yang diperlukan perlu dilengkapisi termasuk markah kemajuan pelajar. 3.3 Refleksi perlu dilengkapkan selepas setiap P&P. Refleksi harus dikaitkan dengan objektif P&P dan digunakan untuk menambahbaik P&P seterusnya. 3.4 Buku Rekod Mengajar perlu dihantar untuk disemak setiap hari RABU. P&P 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

2.

3.

4.

Tanggungjawab utama seorang guru ialah memasuki kelas/makmal/padang permainan untuk melaksanakan P&P dengan segera. Guru tidak dibenarkan untuk meninggalkan kelas tanpa kebenaran. Memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan aktif, berpusatkan pelajar, mempelbagaikan kaedah P&P serta kawalan kelas yang berkesan. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghurai kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Memahami dan mematuhi Pekeliling-Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai, iaitu dari segi

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 9

4.6 4.7 4.8 5.

pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. Mengenali semua murid yang diajar dan murid mengenali guru mereka. Mewujudkan suasana hormat menghormati semasa P & P antara guru dan murid. Menunjukkan kredebiliti, amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik.

LATIHAN/KERJA RUMAH 5.1 Menyedia dan memberikan latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. 5.2 Semua latihan dan kerja rumah hendaklah disemak dan diberi; 5.2.1.1 Gred 5.2.1.2 Komen Konstruktif 5.2.1.3 Pembetulan/Pembetulan semula oleh pelajar 5.3 Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua/wakilnya pada masa yang dikehendaki. KERJA KURSUS 6.1 Semua kerja kursus MESTI disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. 6.2 Pihak pentadbir perlu dimaklumkan dengan segera sekiranya pelajar masih gagal menyiapkan kerja kursus. PEPERIKSAAN/UJIAN 7.1 Semua urusan berkaitan peperiksaan perlu dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 7.2 Semua guru MESTI mematuhi tarikh penghantaran kertas soalan/tarikh penyerahan markah kepada Guru Tingkatan dan Pengetua. 7.3 Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. Memastikan tindakan segera dan konsisten diambil untuk meningkatkan pencapaian pelajar. 7.4 Penyediaan soalan hendaklah dilakukan dengan teliti untuk memastikan soalan yang bermutu. Semua panitia bertanggungjawab menggubal soalan mengikut JSU. Sebarang kesilapan termasuk dari segi tatabahasa dan format perlu diminimumkan. Guru yang menyedia dan Ketua Panitia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kertas soalan yang dibuat. 7.5 Bagi peperiksaan percubaan PMR, SPM dan STPM, format kertas perlu mengikut format peperiksaan sebenar. 7.6 Elakkan daripada menyedia kertas soalan pada saat akhir. 7.7 Soalan yang telah dicetak perlu dihantar dan disimpan di BILIK PELBAGAI GUNA mengikut tarikh yang ditetapkan. 7.8 Guru yang mengawas peperiksaan hendaklah memastikan pengawasan dilakukan dengan AKTIF. Pelajar tidak dibenarkan keluar atau tidur semasa peperiksaan. Amalan meniru walau dengan apa cara sekalipun adalah dilarang sama sekali. 7.9 Semua kertas ujian/peperiksaan hendaklah disemak dengan TELITI mengikut skema yang telah ditetapkan. 7.10 Pastikan pelajar membuat pembetulan setelah kertas jawapan dikembalikan. TATAKELAKUAN GURU. 8.1 Menurut Perintah Am, Bab D, guru ditegah : i) Membelakangkan tanggungjawab awamnya kerana kepentingan persendirian. ii) Berkelakuan sedemikian cara hingga menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam atau menghilangkan kepercayaan terhadap perkhidmatan awam. iii) Mengingkari perintah. iv) Kurang kecekapan atau keusahaan. v) Berkelakuan tidak jujur. Bersikap tidak bertanggungjawab. 8.2 Menurut Etika Profesional Perguruan, guru dikehendaki sentiasa : i) Menunjukkan satu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar.

6.

7.

8.

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 10

3. Mengambil tindakan sewajarnya terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Berusaha mewujudkan hubungan mesra. AKADEMIK DAN PEPERIKSAAN 1. 6. Membantu Jawatankuasa Kebajikam untuk mengenalpasti pelajar-pelajar yang memerlukan sokongan dan bantuan.3. kebudayaan dan kecendikiawanan masyarakat setempat. persefahaman dan kerjasama yang erat antara guru dengan ibu bapa dan antara sekolah dengan masyarakat setempat. 1. sosial.50 pagi. Sebarang perubahan atau pindaan perlu dibuat ‘initial’. 5. Merekodkan keputusan pelajar dalam REKOD KEMAJUAN MURID setiap kali selepas peperiksaan. Semua Guru Tingkatan dikehendaki pergi ke kelas masing-masing pada jam 6.30 pagi.1. Memastikan Buku Rekod Kedatangan diletakkan di pejabat am selewat-lewatnya pada jam 10.1. Memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah sepanjang masa. BUKU REKOD DAN KEDATANGAN 1. 3. Memastikan Rekod Kemajuan Murid dikumpul semula setelah ditandatangani oleh ibu bapa. 3. Menghubungi ibu bapa sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebab. di koridor dan di dalam meja pelajar. Memberi sumbangan untuk meninggikan disiplin. emosi.1. 9.50 pagi dan direkodkan ke dalam Buku Rekod Kedatangan. ekonomi. keturunan dan agama. Memastikan kehadiran pelajar diambil pada jam 6. TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN 1. politik. AM/KEBAJIKAN/DISIPLIN 1. 4. 5. Menyerahkan nama Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas kepada Penolong Kanan (HEM) pada minggu pertama persekolahan. 8. mental. 2. 2. 6.ii) iii) iv) v) Bersikap adil terhadap pelajarnya tanpa mengira faktor-faktor jasmani. Semua pelajar berdiri di luar kelas dengan teratur dan menghormati doa yang dibacakan. Buku Rekod Kedatangan mesti dijaga dengan baik dan tidak boleh menggunakan pemadam cecair. 2. 4. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah guru atau mencemar nama baik sekolah. Memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah. moral. Sila gunakan tanda yang betul ketika mengambil kedatangan pelajar. 4. Menyimpan salinan markah kelas untuk dijadikan rujukan. Melantik Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas pada hari pertama persekolahan. 2. Tong Sampah dikosongkan. 1. Menyerahkan satu salinan keputusan kelas kepada Pengetua pada tarikh yang telah ditetapkan.1. kemas dan tersusun. Tiada sebarang sampah di lantai. Melengkapkan dan mengemaskini butir-butir peribadi pelajar ke dalam Buku Rekod Kedatangan 3. Guru Tingkatan hendaklah memastikan perkara-perkara berikut.1.4. Buku Rekod Kedatangan hanya boleh dialas dengan kertas lutsinar sahaja. Menyimpan semua salinan rekod dan surat yang dihantar oleh ibu bapa.2. Mengambil tindakan sewajarnya sekiranya pelajar tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran. 7. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 11 . Kelas berada dalam keadaan bersih. 1. Merumus keseluruhan kehadiran pelajar pada setiap hujung bulan dan menyerahkan rumusan (Monthly Return) tersebut kepada Encik Imirudy Ibrahim pada hari terakhir persekolahan bulan berkenaan. 1. Memastikan Buku Laporan Pemantauan Disiplin dilengkapkan dan diserahkan kepada PKHEM setiap hari selepas tamat P&P.

PENGGANTI GURU TINGKATAN 2. TIDAK DIBENARKAN menggunakan pelekat di dinding atau pada kipas angin. bersih dan selesa sepanjang masa.TANGGUNGJAWAB PENOLONG GURU TINGKATAN 1. 1. 2. 1.2 Menjalankan sebarang tugasan sementara (ad-hoc) sekiranya diperlukan oleh Guru Tingkatan. 1. 1. 1. tong sampah bersih dan berplastik.6 Memastikan kelas. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 12 . KESELAMATAN DAN KECERIAAN 1.1 Menjalankan tugas Guru Tingkatan semasa ketiadaan Guru Tingkatan (bertugas di dalam atau di luar kawasan sekolah).1 Memastikan pelajar melakukan kerja pembersihan setiap hari.2 Memastikan kelas sentiasa berada dalam keadaan selamat.5 Memaklumkan kepada Encik Azhar Boh sekiranya terdapat kerosakan di dalam kelas. KEBERSIHAN. 1.9 Memastikan bahan-bahan berikut ada di dalam setiap kelas. kerusi dan meja tidak diconteng.7 Memastikan semua lampu dan kipas ditutap apabila tidak digunakan. a) Tong Sampah berplastik dan berpenutup b) Penceduk c) 2 batang penyapu d) Pembersih habuk (Feather Duster) e) Pemadam f) Visi Sekolah g) Lagu Sekolah h) Jadual Kelas i) Jadual Bertugas j) Arahan Keselamatan/Kebersihan/Adab SMK Pusa k) Pelan Keselamatan Senarai Aset Alih Kerajaan (Guru TIDAK dibenarkan meninggalkan marker di dalam kelas) 2.8 Memastikan setiap meja dialas dengan kemas. 1.3 Memastikan lantai disapu. 1.4 Memastikan papan notis dimanfaatkan sepenuhnya dan ditukar setiap dua minggu. kerusi meja tersusun dan kemas sepanjang masa. cermin tingkap dilap.

Menjadi badan induk yang menjadi Pengetua perancang. Membuat keputusan dari semasa ke Ketua Unit BimBingan dan Kaunseling semasa selaras dengan dasar dan Ketua Waden arahan Kementerian Pelajaran Ketua Pembantu Tadbir 5. Naib Pengerusi: 2. arahan. Memahami sepenuhnya pekeliling. Menentukan hala tuju pembangunan Semua Penolong Kanan sekolah Semua Guru Kanan 4. Memastikan program sekolah adalah Penolong Kanan Pentadbiran selari dengan Visi dan matlamat sekolah Ahli: 3. pelaksana dan pemantau terhadap keseluruhan aktiviti sekolah. surat siaran berkaitan yang Pencatat Minit diedarkan dari semasa ke semasa Guru Kanan Sains dan Matematik BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 13 .SENARAI JAWATANKUASA/TUGAS KHAS 2013 JAWATANKUASA PENGURUSAN Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1.

Menyediakan jadual waktu kelas tambahan. 2. Mempamerkan Analisis Pencapaian Pelajar di papan kenyataan 2. Bertanggungjawab terhadap jemputan/tarikh/minit mesyuarat 2. Membuat penilaian prestasi dan penambahbaikan dari semasa ke semasa Setiausaha 1. Memastikan semua program pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan 4. Mewujudkan modul pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam peningkatan prestasi akademik pelajar mengikut matapelajaran (Sains dan ICT) BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 14 . Membuat pelaporan dari semasa ke semasa pencapaian pelajar dalam program SISC. Melaksana semua program atau dasar yang diarahkan oleh Kementerian Pelajaran 3. 3. Membantu dalam menentukan keperluan guru-guru matapelajaran 5. Menghantar hebahan kepada ibu bapa berkaitan dengan tarikh peperiksaan/kelas tambahan/kerjarumah berstruktur Unit SISC 1.Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Kho Ah Tau Penolong Setiausaha: Khairunnisa Binti Alias Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Guru Cemerlang Semua Ketua Panitia Pencatat Minit : Hasmizar Bin Ali Nurul Adelah Binti Abd Razak Salmiah Binti Mohd Zakaria Nor Asiah Binti Ibrahim Unit SISC : Roha Binti Lit Zaiton Bin Daud Kho Ah Tau JAWATANKUASA KURIKULUM Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Membantu PK(P) menyelaras Program Analisis Berfokus Untuk Guru/Pelajar 3. Mengatur dan merancang rancangan jangka panjang dan jangka pendek untuk semua panitia 2. kerjarumah berstruktur Penolong Setiausaha 1. Merangka program akademik bagi calon PMR dan SPM. Melakukan penyeliaan dari semasa ke semasa 6. Menghantar surat penghargaan kepada ibu bapa pelajar yang mencatatkan peningkatan prestasi 3.

Semua Penolong Kanan. Menganalisis keputusan peperiksaan matapelajaran masing-masing 2. Bertanggungjawab terhadap Penolong Setiausaha : jemputan/tarikh/dokumentasi minit Hanawati Binti Dabong (PMR) mesyuarat Siti Suraya Mohd Jamil (SPM) Magdalene Nuli (STPM) Setiausaha PMR/SPM/STPM 1. Menyerahkan analisis keputusan kepada Penyelaras Tingkatan BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 15 . Menyelaras dan menganalisis markah mengikut tingkatan 2. Menyerahkan salinan analisis markah kepada Pengetua/Penolong Kanan (P) dan Setiausaha Kurikulum Guru Matapelajaran 1. Bertanggungjawab terhadap semua Norhidayah Binti Ali (Tingkatan 4) urusan/borang berkaitan calon yang Nurul Nadiah Binti Abu Bakar (Tingkatan 3) berpindah keluar/masuk Muhammad Zulkhairin Abdullah (Tingkatan 2) 3. Menyediakan peralatan yang Lau Lee Chee diperlukan untuk peperiksaan 4. Menganalisis keputusan Pencatat Minit PMR/SPM/STPM Sie Ung Zin 5. Menyerahkan salinan kepada Pengetua. Semua Guru Kanan. Merancang dan menyediakan jadual peperiksaan peringkat sekolah Naib Pengerusi: 2.JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: Setiausaha Peperiksaan Pengetua 1. Memastikan bilik-bilik peperiksaan Penolong Kanan Pentadbiran yang digunakan berada dalam keadaan baik Setiausaha: 3. Mendaftar calon-calon Penyelaras: PMR/SPM/STPM Hazmi Bin Osman (Tingkatan 5) 2. Setiausaha Kurikulum Penyelaras Tingkatan 1. Mengambil keputusan peperiksaan di Sie Ung Zin (Tingkatan 1) PPD Betong 4.

Bertanggungjawab terhadap Pengetua pelaksanaan PBS. 3. Mempamerkan jadual waktu induk di Mordiah Jarawi papan notis Hanawati Dabong Roha Binti Lit Ahli BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 16 . Mengumpul prestasi pelajar dalam SPPBS (PS & PAJSK) dan pelaporan prestasi pelajar (PP) 5. Memastikan jadual waktu harian Ahli : sekolah dilaksanakan dengan lancer Semua Guru Kanan 5. Menyediakan jadual waktu guru dan Pengetua jadual waktu kelas serta meminda sekiranya perlu Naib Pengerusi: 2. peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS dan Jadual Kerja (Carta Gannt). pemarkahan dan Naib Pengerusi: pentaksiran dilaksanakan pada masa Semua Penolong Kanan yang ditetapkan. Menyediakan jadual waktu induk Penolong Kanan Pentadbiran untuk rujukan Pengetua dan pejabat am Penyelaras: 3. November) 2. Pementoran : Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran. Penyelarasan : Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubik.JAWATANKUASA PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Menetapkan sistem fail PBS. Mengedar jadual waktu kepada guruDyg Masni Binti Abg Kawi guru dan kelas 4. Mengemaskini dan memastikan evidens disimpan di Bilik PBS. 2. Membuat pendaftaran pelajar dalam SPPBS. Memastikan rekod. 4. Bertanggungjawab membantu Setiausaha : pentaksir kawasan/bahagian/negeri Chien Kai Hing yang datang ke sekolah. April. Pemantauan : Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur. Latihan : Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan dan latihan pelaksanaan PBS. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. 3. Ogos. Penolong Setiausaha : Muhammad Zulkhairin Abdullah Ahli: Pementoran Saini Bakar Latihan Madline Jayan Penyelarasan Abu Talip Junaidi Pemantauan Dayang Masni Abg Kawi Jurulatih Utama Pencatat Minit Noriza Binti Che Musa Suzana Binti Muhamad @ Mamat Setiausaha/Penolong Setiausaha 1. Bertanggungjawab terhadap jemputan mesyuarat yang diadakan sebanyak 4 kali (Januari.

Menyerahkan satu salinan kepada Pengetua/PK (P) 4. Memastikan semua guru yang mendapat kebenaran untuk tidak hadir dibuat ‘teach in’ Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Juhlie @ Joblee Bin Ramli Penolong Setiausaha : Salwana Binti Alamsah Juruaudit Dalaman : Moh Moi Houng Norhidayah Binti Ali JAWATANKUASA KEWANGAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Menyediakan jadual teach in untuk guru yang tidak dapat hadir bertugas 2. Memastikan semua urusan pembelian dan pembayaran dilakukan mengikut prosedur yang telah ditetapkan 2. Memastikan amalan perbelanjaan berhemah dan mengikut prosedur. 3.Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Penyelaras: Abu Talip bin Junaidi Ahli : Tan Bee Seok Dyg Suhailawati Binti Awg Sulong Norhidayah Binti Ali Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Hasnidzar binti Chek Nurul Husna Binti Zakaria JAWATANKUASA TEACH IN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Memantau segala perbelanjaan di peringkat sekolah Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Ketua Panitia Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling Ketua Waden BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 17 . Memastikan salinan teach in diletak di papan notis dan diserahkan kepada guru terlibat 3. Menentukan pembelian dan pemerolehan tahunan untuk semua bidang 4.

Ahli: 3. Merumus perkara-perkara utama Setiausaha: berkaitan sebutharga seperti harga Imirudy Bin Ibrahim yang ditawarkan. Menilai dan memilih sebutharga yang layak berdasarkan penilaian harga dan Ahli : teknikal Ismail Bin Mahrip Jaya Bin Salleh Aben Bin Mantali Ahli BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 18 . Membuat rumusan terhadap penilaian Suzana Binti Muhammad dari aspek teknikal 3. Menyediakan laporan penilaian Ahli: teknikal kepada Jawatankuasa Zoriah Mat Pemutus Sebutharga Hanawati Binti Dabong JAWATANKUASA PEMUTUS SEBUTHARGA Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Memastikan semua kriteria yang Setiausaha: diperlukan dalam sebutharga dipenuhi Juhlie @ Joblee Bin Ramli 3. Bertanggungjawab membuat penilaian Penolong Kanan HEM harga yang ditawarkan 2. Merumuskan penilaian harga yang ditawarkan Ahli : 4. Membuat penilaian aspek teknikal Abu Talip bin Junaidi yang terlibat berkaitan kerja yang ditawarkan Setiausaha : 2. Memastikan semua sebutharga dibuka Penolong Kanan Pentadbiran dan direkod. Membuat penilaian harga semasa di Setiausaha : pasaran Hasnah Binti Salleh 3. Bertanggungjawab terhadap urusan Pengetua sebutharga 2. Menyediakan laporan penilaian harga Aminah Binti Ojang kepada Jawatankuasa Pemutus Ramli Bin Ayong Sebutharga Salwana Binti Alamsah JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL SEBUTHARGA Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. 2. Ruz Hidayah Binti Rosli Fauziah Binti Salleh JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA SEBUTHARGA Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1.JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUTHARGA Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. tarikh luput dan sebagainya. lesen. Merekod perkara-perkara tersebut ke Abg Safuani Bin Abg Abai dalam dokumen yang disediakan.

Menguruskan semua aset alih kerajaan Penolong Kanan Pentadbiran di bawah kawalannya di peringkat bahagian/program meliputi : Setiausaha: a. LEMBAGA PEMERIKSAAN PERLUPUSAN ASET : 1. penggunaan. 2. Menyediakan Laporan Pemeriksaan KEW. menyedia Laporan Tahunan mengenai pengurusan aset.PA-17 dalam tempoh 2 minggu selepas pemeriksaan dijalankan kepada urusetia perlupusan. 3. Pemeriksa Aset : Usop bin Baharon LEMBAGA PEMERIKSA ASET : Ahli Lembaga Pemeriksa Perlupusan Aset : Aben Bin Mantali Mohd Azhar Bin Boh Ismadi Bin Shapi’e 1.PA-10 dan Laporan Inventori KEW. harta modal dan inventori b.PA-11 kepada Pengetua. Naib Pengerusi: 2. pemeriksaan harta modal dan Ahli: inventori Hasmizar Bin Ali c. Memeriksa setiap aset beserta kad daftar. kehilangan dan hapuskira Hamdan Bin Pani 3. pelupusan Pegawai Aset : f. penyelenggaraan e. Memeriksa harta modal dan iventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun. penyimpanan dan Penolong Setiausaha : pemeriksaan Imirudy Bin Ibrahim d.JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: PEGAWAI ASET : Pengetua 1. perlupusan aset alih kerajaan dan Majelan Bin Amat kehilangan Hasnah Binti Salleh d. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 19 . Menyediakan laporan Pemeriksa Harta Modal KEW. pendaftaran c. Menguruselia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset. Menguruskan penyediaan laporan aset alih kerajaan di peringkat bahagian / Penolong Pegawai Aset : program seperti berikut : Mohd Rosdan Bin Mohamed a. penerimaan Reany Bin Suhaili b.

Bertanggungjawab mengumpul input berkaitan penarafan kendiri 2.JAWATANKUASA PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Penyelaras : Saini Bin Bakar Setiausaha: Ismadi Bin Shapi’e Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Terry Baba Wakil Pelajar : Ketua Pengawas Sekolah Wakil PIBG : Setiausaha PIBG 1. Melengkapkan skor secara online BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 20 . Memastikan penyelarasan kesemua maklumat bagi menghasilkan skor sekolah 3.

SIDANG REDAKSI TANDANG SARI Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. 2. Mengenal pasti keperluan untuk membuat penyelidikan dalam bidangbidang yang berkaitan. Bertanggungjawab terhadap pengedaran Tandang Sari pada masa Setiausaha : yang ditetapkan Mohd Rashdi Bin Omar Bendahari : Hamdan Bin Pani Ahli: Avina Sawin Terry ak Baba Norhidayah Binti Ali Halimah Binti Mentali Siti Suraya Binti Mohd Jamil Mohd Rosdan Bin Mohamed Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Adief Bin Abdul Rahim (Pelajar) Shaniza Binti Sidi (Pelajar) Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Bohri Bin Saili Penolong Setiausaha : Jaya Bin Salleh Ahli : Semua Guru Tingkatan 6 Unit Bimbingan dan Kaunseling JAWATANKUASA PENYELIDIKAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Bertanggungjawab terhadap iklan dan Naib Pengerusi: sumber kewangan Tandang Sari Penolong Kanan Pentadbiran 3. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 21 . teknikal. Bertanggungjawab sepenuhnya Pengetua terhadap penerbitan Tandang Sari 2. grafik. Memastikan dokumentasi yang berkaitan disimpan. Memastikan kualiti Tandang Sari dari segi penulisan. bahasa Penyelaras: dan seumpamanya Saini Bin Bakar 4.

Bertanggungjawab memastikan keselesaan. taklimat pagi. Mengenalpasti aspek keperluan Pengetua latihan yang diperlukan oleh guru 2. Mohd Azhar Bin Boh BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 22 . Mengenalpasti cadangan/pandangan kakitangan yang boleh dilaksanakan Setiausaha: untuk kebaikan bersama Siti Mazlin Binti Ismail 4. mengedar dan menyimpan Zaiton Binti Daud minit mesyuarat staf. Bertanggungjawab terhadap kebajikan Pengetua kakitangan akademik dan bukan Penolong Kanan Pentadbiran akademik 2. Memastikan laporan dihantar pada Penolong Setiausaha : masa yang telah ditetapkan Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Guru Cemerlang Unit Bimbingan dan Kaunseling Juhlie@Joblee bin Ramli JAWATANKUASA KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Penasihat: 1. Lau Lee Chee merekod kehadiran staf dalam Imirudy Bin Ibrahim mesyuarat / taklimat. kebersihan dan keceriaan Ahli: bilik guru Abang Safuani Bin Abang Abai 5. Memastikan dokumentasi berkaitan Abu Talip Bin Junaidi perkembangan staf adalah kemaskini 5. Merancang dan mengelola aktiviti Naib Pengerusi: perkembangan staf Penolong Kanan Pentadbiran 3. Merancang aktiviti yang boleh Pengerusi: memanfaatkan kakitangan sekolah Avina Sawin 3. Menyediakan laporan maklumbalas bagi setiap aktiviti Setiausaha: 4.JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Mencatat.

2. Memastikan pengumpulan data Setiausaha: NILAM dilaksana Noraine Binti Jamil 5. Penolong Kanan Pentadbiran 3. Merancang pelaksanaan program Pengetua NILAM. Penolong Setiausaha: Halimah Binti Mentali 6. 9. Memastikan pelaksanaan program Naib Pengerusi: NILAM dijalan dengan lancar Penolong Kanan Pentadbiran melibatkan pelajar. Penolong Setiausaha : Faradiela Binti Rumi Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Ketua Panitia Semua Guru Tingkatan Kelas KRK Unit Bimbingan dan Kaunseling BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 23 . Memastikan Bilik Bacaan sentiasa dalam keadaan kondusif untuk digunakan. 2. Ahli: 7. Penyelaras: pelajar dan surat makluman kepada Siti Norizan Binti Mat Daud ibubapa/penjaga. Memantau perkembangan pelajarNaib Pengerusi: pelajar kelas rancangan khas. Memastikan pelaporan NILAM Semua Guru Bahasa Malaysia dibentang dalam mesyuarat Semua Guru Bahasa Inggeris kurikulum. 4. Melaksanakan penganugerahan NILAM diperingkat sekolah. Menyedia dan memastikan laporan NILAM dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan. 3. Mengenalpasti sebarang permasalahan khususnya yang Penyelaras: berkaitan dengan prestasi dan Dyg Masni Binti Abang Kawi memastikan tindakan yang berkesan untuk penambahbaikan Setiausaha: 4. Merekod dan mengemaskini dokumen Rashidah Binti Suib berkaitan kelas rancangan khas. Merancang aktiviti dan program untuk Pengetua pelajar kelas rancangan khas. JAWATANKUASA KELAS RANCANGAN KHAS Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Memberi taklimat kepada guru. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah 8. Menyediakan jadual penggunaan dan pemantauan Bilik Bacaan.JAWATANKUASA NILAM Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1.

Mendapat dan menyediakan data / Setiausaha: maklumat Ramli Bin Ayong Penolong Setiausaha : Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Jurufoto Sekolah : Avina Sawin Terry Ak Baba Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Ketua Waden Unit Bimbingan dan Kaunseling Setiausaha Kurikulum Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Imirudy Bin Ibrahim Ahli: Semua Penolong Kanan Ismadi Bin Shapi’e Mordiah Binti Jarawi JAWATANKUASA PERUMAHAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Perumahan. 4. 5. Menyelaras pengumpulan data.JAWATANKUASA DOKUMENTASI DATA DAN MAKLUMAT Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Mengurus tentang permohonan masuk dan keluar kuarters / flat. Penolong Kanan Pentadbiran 3. Mengemaskini maklumat perumahan dari segi penghuni. 2. 2. 3.kerosakan dan lain-lain. Menyediakan laporan/maklumat yang berkaitan dengan kemudahan perumahan sekolah. Mendokumentasi data / maklumat Naib Pengerusi: sekiranya diperlukan. kemudahan. Mendapatkan maklumat tentang keperluan kuarters / flat. 4. Memastikan data / maklumat lengkap Pengetua dan terkini / kemaskini. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 24 .

Ahli: 4. Naib Pengerusi: 2. Membuat pautan kepada markah Nursyaidatulaziekin Binti Zamri peperiksaan dan maklumat pelajar. Bertanggungjawab terhadap semua Pengetua urusan berkaitan koperasi sekolah. Nurul Nadiah Binti Abu Bakar 5. Memastikan aktiviti jualan yang aktif. Bertanggungjawab membuat laporan Penolong Kanan Pentadbiran secara berkala. Ahli Setiausaha: Zoriah Mat Penolong Setiausaha : Moh Moi Houng Bendahari : Hamdan Bin Pani Ahli: Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Asmawati Binti Mamat BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 25 . Menambah beberapa pautan kepada Mohd Rosdan Bin Mohamed beberapa laman sesawang yang ada Mohd Shahrul Bin Ibrahim kaitan dengan sekolah.JAWATANKUASA LAMAN SESAWANG SEKOLAH Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. LEMBAGA KOPERASI SMK PUSA BHD Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Mengemaskini maklumat dalam laman Penolong Kanan Pentadbiran sesawang dan laman blog rasmi secara konsisten. Setiausaha: 3. Bertanggungjawab dalam Pengetua membangunkan laman sesawang rasmi sekolah. 2. Melakukan sebarang perubahan kepada Mohd Rashdi Bin Omar antara muka laman sesawang dari semasa ke semasa. Naib Pengerusi: 3.

Memastikan semua program Setiausaha : pengajaran dan pembelajaran berjalan Magdalene ak Nuli (Ketua Unit dengan berkesan Kurikulum/Peperiksaan) 4. 2. pelaksana dan pemantau Hamdan Bin Pani (Ketua Unit HEM) terhadap keseluruhan aktiviti Rusnizam Bin Salleh (Ketua Unit Kokurikulum) Tingkatan 6 di sekolah. menyimpan dokumen dan memastikan ia sentiasa dikemaskini. Menentukan hala pembangunan Penolong Kanan Tingkatan 6 sahsiah dan akademik Tingkatan 6 seiring dengan kehendak dan keperluan sekolah. Ahli-ahli : 6. Rusnizam Bin Salleh (Ketua Unit Kokurikulum) 5. JAWATANKUASA KOKURIKULUM TINGKATAN 6 Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. 6 semasa. Melaksana semua program atau dasar Naib Pengerusi : yang diarahkan oleh Kementerian Penolong Kanan Tingkatan 6 Pelajaran 3. 2.JAWATANKUASA PENGURUSAN TINGKATAN 6 Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Melakukan penyeliaan dari semasa ke Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Ting. Mengatur dan merancang rancangan Pengetua tahunan untuk semua panitia. Memastikan latihan yang konsisten 4. JAWATANKUASA KURIKULUM TINGKATAN 6 Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Memastikan aktiviti kokurikulum yang Naib Pengerusi : terancang dan tersusun. melaksana Pengetua dan memantau aktiviti kokurikulum. Bertanggungjawab terhadap aset Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan berkaitan kokurikulum. Mengenalpasti pelajar yang berpotensi Setiausaha : untuk diketengahkan. Ahli-ahli : Magdalene ak Nuli (Ketua Unit 3. Penolong Kanan Tingkatan 6 3. Merekod. Memastikan program Tingkatan 6 Pengetua adalah selari dengan visi dan matlamat sekolah Naib Pengerusi : 2. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 26 . Membantu dalam menentukan keperluan guru-guru matapelajaran Ahli-ahli : 5. Menjadi badan induk yang menjadi Kurikulum/Peperiksaan) perancang. Membantu merancang.

menyusun dan lain-lain urusan berkaitan buku teks. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan dan keselamatan pelajar asrama 2. Bertanggungjawab menyimpan dan mengemaskini semua rekod berkaitan asrama 3. Menguruskan buku stok 4. Merancang aktiviti tahunan Jawatankuasa SPBT Penyelaras Tingkatan : Tingkatan 1 : Wan Khairunniza Binti Wan Nasharuddin Tingkatan 2 : Nurul Husna Binti Zakaria Tingkatan 3 : Nurul Adelah Binti Abd Razak Tingkatan 4 : Mohd Shahrul Bin Ibrahim Tingkatan 5 : Abg Safuani Bin Abg Abai WADEN Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Aben Mantali (Ketua Waden) Ahli-ahli : Ismadi Bin Shapi’e Rashidah Binti Suib Faradiela Binti Rumi Bohri Bin Saili Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. solat. Mengutip bayaran bagi kehilangan buku teks. menempah.Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Suraya Binti Rejab Penolong Setiausaha : Roslin ak Kedai Penyelaras KOMSAS : Sie Ung Zin JAWATANKUASA SPBT Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Menguruskan bilik buku teks 3. Merancang dan menyelia aktiviti dan program pelajar asrama 4. Bertanggungjawab dalam pengurusan buku teks seperti menyimpan. Memantau dan memastikan kebersihan asrama sepanjang masa 6. Mengagihkan buku teks kepada kelaskelas pada awal tahun iaitu sebelum sesi persekolahan bermula dan mengutip buku teks daripada pelajar sebelum cuti akhir tahun. 6. Memastikan undang-undang sekolah dan asrama dipatuhi 8. aktiviti surau 5. Mengambil tindakan terhadap penghuni asrama yang didapati melanggar peraturan. Mengawas pelajar asrama semasa prep. makan. 2. perhimpunan. 5. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 27 . Bertanggungjawab memberi kebenaran keluar masuk pelajar asrama 7.

Merancang. Memastikan pelajar-pelajar Bohri Bin Saili (Tingkatan 6) berhimpun tepat pada masa yang ditetapkan Ahli-ahli : 7.LEMBAGA DISIPLIN Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Bertanggungjawab menyelia. Aben Bin Mantali mengemaskini atau meminda Mohd Tahih Bin Awi peraturan sekolah Usop Bin Baharon 6. 5. Setiausaha : 4. kerusi dsbnya Aben Bin Mantali (Asrama) 6. Memastikan pengawas menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Bertanggungjawab terhadap Pengetua perlantikan pengawas sekolah 2. Ahli LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Menyediakan peralatan berkaitan Penolong Setiausaha : perhimpunan seperti alat pembesar Greg Hansen Anak Riyis (Sekolah) suara. Merancang dasar serta program untuk Pengetua meningkatkan disiplin pelajar 2. Memastikan bahan dan dokumen Semua Guru Lembaga Pengawas Sekolah disimpan dan dikemaskini. Membuat keputusan menentukan Ahli-Ahli : hukuman ke atas pelajar yang Ramli Bin Ayong melakukan kesalahan Bohri Bin Saili 5. rostrum. Bertanggungjawab sebagai satu badan Naib Pengerusi : penasihat berkaitan disiplin pelajarPenolong Kanan HEM pelajar 3. Menentukan aturcara perhimpunan Noraine Binti Jamil Faradiela Binti Rumi Rusnizam Bin Salleh Ahli BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 28 . Memberi nasihat dan amaran kepada Setiausaha : pelajar-pelajar yang melanggar disiplin Ismadi Bin Shapi’e dan peraturan 4. menyelia dan menilai Naib Pengerusi : segala aktiviti berkaitan pengawas Penolong Kanan HEM 3. Mengelola semua Perhimpunan Rasmi Felicia Genie Tersan Sekolah.

Merancang dasar serta program untuk Pengetua meningkatkan kesedaran pelajar terhadap bahaya dadah. 6.JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. selesa dan teratur 5. Membantu guru bertugas mengawasi pelajar terutama semasa rehat 7. harga dan keseluruhan kawasan kantin 3. Naib Pengerusi : 2. Memastikan bahan dan dokumen disimpan dan dikemaskini Ahli-Ahli : Azhar Bin Omar Rashidah Binti Suib Aben Bin Mantali Ismadi Bin Shapi’e Felicia Genie Tersan Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Ahli-Ahli : Siti Mazlin Binti Ismail Noriza Binti Che Musa Nor Asiah Binti Ibrahim Roslina Binti Rasid JAWATANKUASA KANTIN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Memaklumkan kepada pengusaha kantin tentang jadual persekolahan/rehat/hari ganti dsbnya BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 29 . Bertanggungjawab sebagai satu badan Penolong Kanan HEM penasihat berkaitan pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah Setiausaha : Jaya Bin Salleh 3. Memastikan pengusaha kantin mematuhi semua kontrak perjanjian 2. Mengenalpasti sebarang aduan berkaitan kantin daripada guru/kakitangan dan pelajar 4. Memasti dan memantau kebersihan kantin termasuk mutu makanan. Memastikan kantin sentiasa berada dalam keadaan besih. Memastikan tiada pelajar berada di kantin semasa sesi p & p.

KEBERSIHAN 5. nasihat dan sebagainnya Pengawal Keselamatan Sekolah (4 orang) dalam perhimpunan sekolah atau Semua Waden Asrama penganjuran aktiviti. Merancang dan melaksanakan aktiviti Penyelaras : tahunan. Semua Guru 4. KESIHATAN DAN RAWATAN 1. kata kata Ahli-ahli : amaran. 2. Bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan sekolah senantiasa bersih. 2.JAWATANKUASA 3K Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : KESELAMATAN Pengetua 1. Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa. Mengurus kemudahan rawatan pelajar 3. Bertanggungjawab memastikan keselamatan pelajar di sekolah dengan atau di luar sekolah dengan Naib Pengerusi : menyediakan peralatan keselamatan Penolong Kanan HEM yang sepatutnya ada. Mordiah Binti Jarawi Pemantau Kawasan : Semua Guru KESIHATAN DAN RAWATAN Penyelaras : Rashidah Binti Suib Ahli-ahli : Fauziah Binti Salleh Hasnah Binti Salleh Mohd Rosdan Bin Mohamed Semua Waden KEBERSIHAN 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 30 . Sentiasa memberi ingatan kepada pelajar dalam bentuk poster. Ismadi bin Shapi’e 3. Bertanggungjawab memastikan harta KESELAMATAN benda sekolah dalam keadaan Penyelaras : selamat. 2. Memastikan program kesihatan dan rawatan yang sedia ada dilaksanakan. Bertanggungjawab terhadap pengurusan Jaket Keselamatan. Merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan .

Merancang projek atau program keceriaan serta melaksanakannya. Memastikan keselamatan dan pemeliharaan projek keceriaan yang sedia ada.Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Siti Mazlin Binti Ismail Papan Notis : Zaiton Binti Daud Siti Suraya Binti Mohd Jamil Mural : Avina ak Sawin Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Kawasan Pintu Masuk Utama : Rusnizam Bin Salleh Kawasan Makmal / Bengkel : Zoriah Mat Mohd Rosdan Bin Mohamed Kawasan Kantin : Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Kawasan Blok Akademik : Azhar Bin Omar Mohd Shahrul Bin Ibrahim Surau An-Nur: Bohri Bin Saili Hazmi Bin Osman Dewan Tandang Sari / Asrama : Aben Bin Mantali Bilik Bacaan : Noraine Binti Jamil Taman Sains : Roha Binti Lit Ahli-ahli : Semua Guru JAWATANKUASA KECERIAAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. 3. 2. Bertanggungjawab terhadap keceriaan sekolah . BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 31 .

2. Mengurus semua hal yang berkaitan pemberian biasiswa kepada pelajar. Menguruskan kenderaan pelajar ke bank. Memilih daripada Unit Beruniform Penolong Kanan HEM sebagai ahli PRS. Menyelaras. Ahli-ahli : Aminah Binti Ojang Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin Semua Guru Tingkatan WANG ZAKAT / KWAMP / BAITULMAL / DERMA PELBAGAI Setiausaha : Nurul Husna Binti Zakaria Ahli-Ahli : Noriza Binti Che Musa Semua Guru Tingkatan JAWATANKUASA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. 5. 3. Menghadiri mesyuarat dari semasa ke semasa bila diperlukan 4. Mencalonkan pelajar yang layak untuk menerima biasiswa.Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM BIASISWA Setiausaha : Usop Bin Baharon Penolong Setiausaha : Kelia Binti Husaine JAWATANKUASA BANTUAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab BIASISWA 1. Naib Pengerusi : 2. Pengetua melaksanakan dan menilai aktiviti PRS di sekolah. Menyimpan buku akaun pelajar WANG ZAKAT/ KWAMP / BAITULMAL / DERMA PELBAGAI 1. 2. Menghadiri mesyuarat dari semasa ke semasa. Mencalonkan pelajar yang layak untuk menerima derma/sumbangan. Mengurus semua hal yang berkaitan Penerimaan dan pemberian bantuan wang yang disalurkan kepada sekolah kepada pelajar. merancang. 3. Setiausaha : Rashidah Binti Suib Ahli-ahli : Guru BimBingan dan Kaunseling BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 32 .

Membantu merancang. Penyelaras Sukan : Mohd Fadli Bin Mansor Penyelaras Pertandingan Akademik dan Nonakademik : Mohd Rosdan Bin Mohamed Ahli : Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Guru BimBingan dan Kaunseling Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan Semua Pengurus Rumah Sukan Mohammad Tahih Bin Awi Avina Sawin Noraine Binti Jamil Mohd Rashdi Bin Omar Muhammad Zulkhairin Abdullah Greg Hansen Anak Riyis BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 33 . menyimpan dokumen dan Penyelaras Gerak kerja Kokurikulum(GERKO): memastikan ia sentiasa dikemaskini. Mengenalpasti pelajar yang berpotensi Zarmilia Binti Rahim untuk diketengahkan. tersusun bagi mencapai visi Penolong Kanan Kokurikulum sekolah. 5. Memastikan aktiviti kokurikulum yang Naib Pengerusi : terancang. Mohd Shahrul Bin Ibrahim 6. 3.JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Bertanggungjawab terhadap aset berkaitan kokurikulum. 2. Merekod. melaksana Pengetua dan memantau aktiviti kokurikulum. Memastikan latihan yang konsisten Setiausaha : 4.

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 34 . Avina Sawin 7. Menentukan rumah sukan bagi semua Naib Pengerusi : pelajar kelas perdana. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Mengadakan perjumpaan dan penilaian untuk Anugerah Remaja Perdana. Ahli : 6. Mengendali Sukantara. Mengadakan latihan intensif dan program ’Anak Emas’ untuk ke Penyelaras : Kejohanan Balapan dan Padang Mohd Fadli Bin Mansor (termasuk sukan pembangunan) peringkat Betong. Mengendali Kejohanan Balapan dan Setiausaha : Padang Sekolah. Merangka program yang bersesuaian dengan aktiviti rakan muda Anugerah Remaja Perdana. Menyediakan pelaporan bagi semua Mohd Shahrul Bin Ibrahim aktiviti kokurikulum yang berbentuk Mohammad Tahih Bin Awi sukan. 2. 4. Muhammad Zulkhairin Abdullah Greg Hansen Anak Riyis Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : Zarmilia Binti Rahim Ahli : Noraine Binti Jamil Nurul Husna Binti Zakaria Rashidah Binti Suib ANUGERAH REMAJA PERDANA Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1.MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Membuat pelaporan dari semasa ke semasa. Zarmilia Binti Rahim 5. Mengadakan pemilihan atlit dan Pengetua latihan kepada pasukan sekolah 2. Menyediakan dokumentasi bagi Noraine Binti Jamil kesemua pertandingan (berbentuk Mohd Rashdi Bin Omar sukan) yang disertai sepanjang tahun. 3.

Kulana Bin Hj.PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Ahli-ahli : : : : Pengetua Hj. Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum) Mohd Shahrul Bin Ibrahim Setiausaha Kokurikulum Ketua Penasihat Persatuan Pengakap Remaja Ketua Penasihat Pasukan Kadet Polis Ketua Penasihat Persatuan Bulan Sabit Merah Ketua Penasihat Pasukan Kadet Remaja Sekolah Ketua Pergerakan Puteri Islam Ketua Penasihat Pasukan Kadet Bomba & Penyelamat Ketua Penasihat Persatuan Pandu Puteri Remaja Persatuan Pengakap Remaja Zaiton Binti Daud Dyg Suhailawati Binti Awg Sulong Greg Hansen Anak Riyis Persatuan Bulan Sabit Merah Nurul Adelah Binti Abd Razak Lau Lee Chee Mohd Rosdan Bin Mohamed Pergerakan Puteri Islam Nor Asiah Binti Ibrahim Khairunnisa Binti Alias Mordiah Binti Jarawi Persatuan Pandu Puteri Remaja Kelia Binti Husaine Noriza Binti Che Musa Pasukan Kadet Polis Ismadi Bin Shapi’e Raziah Binti Ramli Halimah Binti Mentali Pasukan Kadet Remaja Sekolah Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Nurul Husna Binti Zakaria Usop Bin Baharon Pasukan Kadet Bomba & Penyelamat Kho Ah Tau Suzana Binti Muhamad @ Mamat Roslina Binti Rasid BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 35 .

Nansi (Penolong Kanan Kokurikulum ) Mohd Shahrul Bin Ibrahim Setiausaha Kokurikulum Persatuan Akademik Ketua Penasihat Persatuan Bahasa Ketua Penasihat Persatuan Sains & Matematik Ketua Penasihat Persatuan Ekonomi Rumah Tangga Ketua Penasihat Kelab Komputer Ketua Penasihat Persatuan Geografi & Sejarah Ketua Penasihat Kelab Kemahiran Hidup Bersepadu Kelab Hobi Dan Rekreasi Ketua Penasihat Kelab Kebudayaan Ketua Penasihat Kelab Koir Sekolah & Nyanyian Ketua Penasihat Kelab Keceriaan Perkhidmatan Ketua Penasihat Kelab Pengguna Ketua Penasihat Kelab Koperasi & Keusahawanan Ketua Penasihat Kelab Pencegah Jenayah Ketua Penasihat Persatuan Pelajar Islam Ketua Penasihat Bimbingan & Kaunseling PERSATUAN AKADEMIK Persatuan Bahasa Siti Norizan Binti Mat Daud Siti Suraya Binti Mohd Jamil Persatuan Ekonomi Rumah Tangga Zoriah Mat Persatuan Geografi & Sejarah Mohd Helmi Bin Zainuddin Aminah Binti Ojang Persatuan Sains & Matematik Chien Kai Hing Hasnidzar Binti Chek Kelab Komputer Norhidayah Binti Ali Kelab Kemahiran Hidup Bersepadu Hanawati Binti Dabong KELAB HOBI DAN REKREASI Kelab Kebudayaan Zarmilia Binti Rahim Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Kelab Keceriaan Siti Mazlin Bin Ismail Kelab Koir Sekolah & Nyanyian Felicia Genie Tersan BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 36 . Kulana Bin Hj. HOBI & REKREASI SERTA PERKHIDMATAN Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Ahli-ahli : : : : Pengetua Hj.PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN AKADEMIK.

PERKHIDMATAN Kelab Pengguna Rashidah Binti Suib Kelab Pencegah Jenayah Azhar Bin Omar Kelab Koperasi & Keusahawanan Asmawati Binti Mamat Persatuan Pelajar Islam Hazmi Bin Osman Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin Kelab Bimbingan & Kaunseling Jaya Bin Salleh BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 37 .

Kulana Bin Hj.PENGURUSAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Ahli-ahli : : : : Pengetua Hj. Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum ) Mohd Shahrul Bin Ibrahim Setiausaha Kokurikulum Ketua Penasihat Kelab Bolasepak Ketua Penasihat Kelab Sepak Takraw Ketua Penasihat Kelab Bola Jaring Ketua Penasihat Kelab FUTSAL Ketua Penasihat Kelab Bola Tampar Ketua Penasihat Kelab Bola Baling Ketua Penasihat Kelab Ping Pong Kelab Olahraga dan Merentas Desa Kelab Catur & Carrom Kelab Petaunge Kelab Bolasepak Mohd Fadli Bin Mansor Mohd Tahih Bin Awi Kelab Bola Jaring Noraine Binti Jamil Jurina Binti Manaf Kelab Bola Tampar Aben Bin Mantali Moh Moi Houng Kelab Ping Pong Roha Binti Lit Kelab Sepak Takraw Hasmizar Bin Ali Kelab FUTSAL Mohd Shahrul Bin Ibrahim Abg Safuani Bin Abg Abai Kelab Bola Baling Mohd Rashdi Bin Omar Ramli Bin Ayong Kelab Olahraga dan Merentas Desa Avina Sawin Faradiela Binti Runi Kelab Petaunge Terry Ak Baba Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Kelab Catur & Carrom Muhammad Zulkhairin Abdullah Sie Ung Zin BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 38 .

4. menganjurkan ceramah. menganjur/menyertai peraduan-peraduan b. Memastikan semua rekod berkaitan keahlian. Kegiatan-kegiatan lain MembimBing ahli-ahli jawatankuasa dan ahli-ahli persatuan dalam memahami peraturanperaturan persatuan Menggiatkan lagi kecenderungan pelajar dalam bidang kokurikulum Memastikan kesemua prosedur berkaitan kokurikulum dipatuhi sepenuhnya. 7. 8. forum. aktiviti. 2. Bertanggungjawab menasihati. pencapaian dan laporan sentiasa dikemaskini. seminar. 6. Sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan. 5. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 39 . membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan supaya benar-benar teratur dan bergerak Bertanggungjawab sebagai penggerak kepada peraturan-peraturan berkenaan bagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfaedah kepada ahli-ahli seperti: a. Mendaftar persatuan atau kelab kepada pengetua 3. mengadakan kursus-kursus bimBingan dalam bidang yang sesuai c.TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN PASUKAN BERUNIFORM 1. Mengadakan lawatan sambil belajar e. d.

Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum ) Zarmilia Binti Rahim Mohd Fadli Bin Mansor BOLA SEPAK Mohd Fadli Bin Mansor Mohd Tahih Bin Awi SEPAK TAKRAW Ismail Mahrip Imirudy Bin Ibrahim BALAPAN & PADANG Semua Guru Sukan MERENTAS DESA Avina Sawin BOLA TAMPAR Aben Bin Mantali Moh Moi Houng BOLA JARING Noraine Binti Jamil Jurina Binti Manaf BALAPAN & PADANG PEMBANGUNAN Semua Guru Sukan PENGURUSAN PERTANDINGAN PERINGKAT BAHAGIAN BETONG (AKADEMIK / NON-AKADEMIK) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penyelaras : : : : Pengetua Hj. Kulana Bin Hj.PENGURUSAN PERTANDINGAN PERINGKAT BAHAGIAN BETONG (MSS) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penyelaras : : : : Pengetua Hj. Kulana Bin Hj. Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum ) Zarmilia Binti Rahim Mohd Rasdan Bin Mohamed BICARA BERIRAMA Siti Suraya Binti Mohd Jamil Rusnizam Bin Salleh FORUM REMAJA Siti Norizan Binti Mat Daud DRAMA KOMSAS Halimah Binti Mentali Mohd Rosdan Bin Mohamed PIDATO PRA-U Suraya Binti Rejab ROBOTIK Muhammad Zulkhairin Abdullah Raziah Binti Ramli DRAMA BI Greg Hansen Ak Riyis Felicia Genie Tersan BAHAS PIALA KETUA MENTERI Abg Safuani Bin Abg Abai CHORAL SPEAKING Avina Sawin Noraine Binti Jamil PUBLIC SPEAKING Siti Suraya Binti Mohd Jamil LALULINTAS SEKOLAH Azhar Binti Omar BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 40 .

KUIZ PNB Asmawati Binti Mamat PUISI DAN LAGU Saini Bin Bakar Felicia Genie Tersan TARIAN Zarmilia Binti Rahim MAJLIS TILAWAH AL-QURAN Hasmizar Bin Ali Hazmi Bin Osman BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 41 .

Terry Ak Baba 2. Ramli Bin Ayong 3. Sie Ung Zin 8. Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan 11. Nursyaidatuaziekin Binti Zamri 11. Hamdan Bin Pani 2. Rusnizam Bin Salleh 3. Asmawati Binti Mamat 9. Aminah Binti Ojang 7. Jaya Bin Salleh 4. Hanawati Binti Dabong 10. Siti Mazlin Binti Ismail 5. Suzana Binti Mohamad @ Mamat 9. Tan Bee Seok 9. Kelia Binti Husaine 10. Rashidah Binti Suib 10. Ismadi Bin Shapi’e 2. Khairunnisa Binti Alias 5. Raziah Binti Ramli 8. Chien Kai Hing 4. Hasnidzar Binti Chek 8. Nurul Nadiah Binti Abu Bakar 11. Noriza Binti Che Musa 6. Roslin Ak Kedai 7. Zaiton Binti Daud 4. Nurul Adelah Binti Abd Razak 6.PENGURUSAN RUMAH SUKAN (KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KE-28) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Marshall : : : : Pengetua Hj Kulana Bin Hj Nansi (Penolong Kanan Kokurikulum) Zarmilia Binti Rahim Mohd Fadli Bin Mansor RUMAH ZAMRUD Pengurus : Roslina Binti Rasid Penolong Pengurus : Hasmizar Bin Ali Ahli : 1. Norhidayah Binti Ali 5. Felicia Genie Tersan 6. Dyg Suhailawati Binti Awang Sulong 5. Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin 11. Suraya Binti Rejab 8. Siti Norizan Binti Mat Daud RUMAH BAIDURI Pengurus : Azhar Bin Omar Penolong Pengurus : Nurul Husna Binti Zakaria Ahli : 1. Lau Lee Chee 9. Aben Bin Mentali 3. Kho Ah Tau 4. Salmiah Binti Mohd Zakaria 7. Mohd Helmi Bin Zainuddin 3. Halimah Binti Mentali 7. Magdalene Ak Nuli 6. Abg Safuani Bin Abg Abai 2. Roha Lit RUMAH DELIMA Pengurus : Hazmi Bin Osman Penolong Pengurus : Nurul Adelah Binti Abd Razak Ahli : 1. Jurina Binti Manaf BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 42 . Moh Moi Houng 12. Faradiela Binti Rumi RUMAH NILAM Pengurus : Nor Asiah Binti Ibrahim Penolong Pengurus : Usop Bin Baharon Ahli : 1. Siti Suraya Binti Mohd Jamil 10.

2 Menyediakan surat kelulusan pergerakan gaji tahunan kepada semua guru dan kakitangan sokongan.8 Menyemak lembaran gaji. 3. 4. Kew. pesanan tempatan dan baucar bayaran eSPKB.1 Bertanggungjawab memohon peruntukan dan mengurus semua perkara berkaitan tambang balik wilayah asal. 1.3 Menyediakan perubahan gaji bulanan. 1.5 Menyediakan Surat Pengesahan Penerimaan Waran Peruntukan setiap kali menerima waran peruntukan daripada JPN. MENGENDALIKAN URUSAN BERKAITAN TAMBANG BALIK WILAYAH ASAL 3.1 Menyediakan Surat Penurunan Kuasa berkaitan kewangan. SG20 dan pergerakan gaji tahunan. bonus dan lain-lain.4 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. MENGENDALIKAN URUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 2. 1. 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 43 .4 Bertanggungjawab terhadap urusan berkaitan elaun kakitangan. PENTADBIRAN DAN AM 4. 2.6 Membuat potongan KWSP.3 Memohon peruntukan bagi pegawai yang diperakukan untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.1 Menyediakan Baucar Tuntutan Perjalanan dan Lebih Masa Guru dan Kakitangan. 1. 2. 1. 4.4 Membuat bayaran untuk pegawai yang menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.3 Mendraf dan menaip dokumen yang berkaitan. 2. 1. 2.2 Menyediakan SGA ( Sijil Gaji Akhir ).5 Memproses elaun waden.1 Mengurus semua urusan berkaitan gaji guru dan kakitangan ( termasuk guru pengganti ).2 Memperaku nota minta. 2. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN – GAJI 1. 4.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N17 MASLINA BINTI NAWI 1.7 Mengira tunggakan gaji.8. 4. Cukai Pendapatan dan lain-lain.

3 Mengemaskini waran peruntukan yang diterima ke dalam sistem eSPKB.4 Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 1.2 Membantu Pengetua mengawal serta menyemak prestasi perbelanjaan sekolah.5 Menyediakan baucar bayaran dan menguruskan pembayaran bagi bil-bil pembelian terus / perkhidmatan / sebutharga dan bil-bil utilitI. 4.1 Membantu Pengetua mengurus kewangan dan akaun sekolah.7 Menyemak flimsi yang diterima daripada JANM dan menyediakan Laporan Bulanan Penyata Penyesuaian Vot. 2.11 Mengemaskini Laporan Bil dalam sistem eLaporan bil untuk 2 kali dalam sebulan iaitu pada setiap pertengahan dan hujung bulan. 1. 1.10 Mencetak laporan harian urusniaga sistem eSPKB. 4. MENGENDALIKAN AKAUN KUMPULAN WANG KERAJAAN (KWK) 2. 3. 3.1 Menyediakan Pesanan Tempatan KWK. 1. 1. 2. 1. 1.15 Menyediakan Laporan Suku Tahun Kewangan pada setiap 3 bulan sekali. 1. 4.2 Menaip surat dan dokumen lain yang diarahkan oleh Pengetua. Hasildan Amanah.1 Membukan dan menutup pejabat.4 Menyediakan Pesanan Tempatan eSPKB setelah nota minta diluluskan.12 Menyediakan Laporan Bulanan Vot Mengurus dan menghantar email tersebut pada setiap hari terakhir bekerja setiap bulan.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N17 SALWANA BINTI ALAMSAH 1.9 Menyediakan baucar jurnal dan membuat pelarasan sekiranya berlaku kesilapan caj pada kod aktiviti.6 Mencetak dan memfailkan baucar bayaran dan segala dokumen yang berkaitan. jabatan lain dan pihak pembekal.13 Mengemaskini Laporan eBajet untuk setiap bulan iaitu pada setiap awal bulan berikutnya. 1. 4. MENJALANKAN TUGAS PERHUBUNGAN AWAM DAN LAIN-LAIN 4.3 Berurusan dengan ibu pejabat.14 Menyediakan Laporan Data Perolehan Aset Kerajaan pada setiap 3 bulan sekali. 1.1 Mendraf surat dan menaip dokumen yang berkaitan dengan tugas harian.2 Menerima dan menyelesaikan aduan.3 Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada setiap bulan setelah menerima Penyata Bank. 1. 1. 1. 2. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 44 .8 Menyediakan Laporan Akaun Deposit bagi setiap bulan. MENAIP PELBAGAI DOKUMEN 3. 1. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN 1.2 Menyediakan Baucar Bayaran KWK.

3. 2. 4.2 Bertanggungjawab sebagai juruwang dan penyedia dalan e-Terimaan.2 Menyemak nota minta dan menyediakan Pesanan Tempatan untuk Akaun SUWA. 4.6 Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Akaun SUWA. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN – AKAUN SUWA 1.3 Menyediakan laporan e-Terimaan.3 Menyediakan Baucar Bayaran Akaun SUWA dan mengeluarkan Cek kepada pembekal.1 Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kelas dan memastikan senarai adalah kemaskini. 1. 4. PENTADBIRAN DAN AM 4. 4. ABT DAN LAPORAN KUTIPAN HASIL 3. 3.4 Merekod pengeluaran cek.3 Mencatat minit mesyuarat. mengeluarkan resit. 1. menaip minit mesyuarat dan mengedarkan kepada semua kehadiran. 3.4 Menaip pelbagai dokumen yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N17 RUZ HIDAYAH BINTI ROSLI 1. merekod penerimaan dan di bank in ke Akaun SUWA. 2. 1. 1. LAPORAN e-TERIMAAN.2 Menyediakan sijil penghargaan dan penyertaan pelajar.2 Merekod pendaftaran pelajar ke dalam buku rekod kemasukan pelajar baru. 1.1 Menyediakan semua jenis sijil pelajar PMR dan SPM. MENYEDIAKAN SEGALA SIJIL UNTUK PELAJAR PMR DAN SPM 2.1 Bertanggungjawab menerima wang sewa kantin. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 45 .1 Bertanggungjawab mengurus dan menyimpan rekod berkaitan Laporan Kutipan Hasil.5 Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada setiap bulan.

2. 2. 3.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N22 JUHLIE @ JOBLEE BIN RAMLI 1. 2.4 Mengurus dan menjadi AJK Sebutharga.4 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa.2 Mengawal cuti rehat staf sokongan.2 Menguruskan penyelenggaraan dan pembaikan alat dan harta benda sekolah.5 Menjadi setiausaha Jawatankuasa Kewangan Sekolah. 1. 3. 3. MENYIMPAN.3 Bertanggungjawab terhadap penghantaran Penilaian Prestasi Kontraktor. 2. 1. 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 46 . MEREKOD DAN MENGAWAL STOK / ASET SEKOLAH 2.2 Membantu Pengetua mengawal serta menyemak prestasi perbelanjaan sekolah di samping menyediakan Anggaran Belanjawan Sekolah.5 AJK Perumahan Sekolah.3 Mengendalikan urusan hapuskira. 2. 1.3 Menyemak Borang Indent daripada guru / kakitangan sekolah. 3.1 Membantu Pengetua menguruskan kewangan dan akaun sekolah.1 Membantu Pengetua menyelia kakitangan staf sokongan. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN 1.4 Menyelia laporan berkaitan dengan kehilangan / kecurian alat dan harta benda sekolah.1 Mengawal penggunaan harta sekolah. PENTADBIRAN 3.

3 Melaporkan sebarang kerosakan di asrama kepada Ketua Waden / PK HEM / Pengetua untuk diambil tindakan.3 Membuat anggaran perbelanjaan dan kuantiti makanan. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 47 . bersih dan selesa sepanjang masa. 3.2 Memastikan pekerja memasak menjalani pemeriksaan kesihatan dan menyimpan keputusan pemeriksaan kesihatan tersebut di dalam fail.6 Memberi rawatan kepada pelajar yang menghidap penyakit ringan. 3.4 Mengemaskini buku stok.2 Membuat pemeriksaan berkala ke asrama mengikut jadual yang telah ditetapkan.1 Membantu waden memastikan asrama berada dalam keadaan selamat. 1.1 Bertanggungjawab terhadap keselamatan stor. 2. 3.5 Mengurus pesanan serta pembelian ubat-ubatan serta menyimpan dan memastikan stok dan senarai inventori ubat sentiasa dikemaskini.1 Bertanggungjawab terhadap laporan harian dan laporan prestasi pembekal makanan bermasak. 2.2 Memastikan rekod stok sentiasa dikemaskini. 2.SENARAI TUGAS PENYELIA ASRAMA N22 HASNAH BINTI SALLEH 1. 3. MENGURUS DEWAN MAKAN 1. 3. 2. 3. ASRAMA 3.4 Mengelola dan mengurus Bilik Sakit di asrama. STOK DAN ASET 2.

4 Mengelola dan mengurus Bilik Sakit di asrama.3 Membuat anggaran perbelanjaan dan kuantiti makanan. 2. 3.3 Melaporkan sebarang kerosakan di asrama kepada Ketua Waden / PK HEM / Pengetua untuk diambil tindakan. 1.3 Mengurus penghantaran pelajar ke klinik.4 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. bersih dan selesa sepanjang masa. 1. 3.4 Mengemaskini buku stok. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 48 . 2.2 Memastikan rekod stok sentiasa dikemaskini. 2. 3. ASRAMA 2.2 Menjaga kebajikan pelajar.1 Bertanggungjawab terhadap keselamatan stor.SENARAI TUGAS PENYELIA ASRAMA N17 FAUZIAH BINTI SALEH 1. PENTADBIRAN 3.2 Membuat pemeriksaan berkala ke asrama mengikut jadual yang telah ditetapkan. 2. 1. STOK DAN ASET 1.1 Membantu PKHEM dan guru data dalam semua urusan berkaitan dengan data dan maklumat pelajar asrama (SMA).5 Mengurus pesanan serta pembelian ubat-ubatan serta menyimpan dan memastikan stok dan senarai inventori ubat sentiasa dikemaskini. 2.6 Memberi rawatan kepada pelajar yang menghidap penyakit ringan.1 Membantu waden memastikan asrama berada dalam keadaan selamat. 3. 2.

Membantu Guru dan Ketuan Panitia Sains untuk memastikan keperluan di makmal. Menguruskan penerimaan. 9. 8.SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 NORHAYATI BINTI KIPLI 1. 6. 2. 3. kemas dan selamat sepanjang masa. Menjaga makmal dan memastikan makmal berada di dalam keadaan bersih. penyimpanan bahan-bahan serta mengemaskini stok. Bertanggungjawab terhadap loceng sekolah. Bertanggungjawab terhadap loceng sekolah. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 49 . kemas dan selamat sepanjang masa. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru Sains untuk P&P. 4. 7. 5. Mengawasi keselamatan dalam makmal dan memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturanperaturan makmal yang telah disediakan. Penolong Kanan dan Guru Kanan Sains dan Matematik dari semasa ke semasa. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru Sains untuk P&P. Membantu Guru dan Ketuan Panitia Sains untuk memastikan keperluan di makmal. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua. penyimpanan bahan-bahan serta mengemaskini stok. 9. 2. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua. Bertanggungjawab terhadap rekod dan inventori di makmal. 8. mengawasi kelas amali harian. 5. 6. Membantu guru-guru Sains semasa ujikaji dijalankan. 3. Menguruskan penerimaan. SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 MAJELAN BIN AMAT 1. 4. Penolong Kanan dan Guru Kanan Sains dan Matematik dari semasa ke semasa. Menjaga makmal dan memastikan makmal berada di dalam keadaan bersih. mengawasi kelas amali harian. Membantu guru-guru Sains semasa ujikaji dijalankan. Bertanggungjawab terhadap rekod dan inventori di makmal. 7. Mengawasi keselamatan dalam makmal dan memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturanperaturan makmal yang telah disediakan.

1 Mengurus dan merekod permohonan perpindahan guru.SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 IMIRUDY BIN IBRAHIM 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 50 .3 Mengurus borang-borang berkaitan pencen guru dan kakitangan sokongan. menaip serta merekod surat kelulusan pelbagai jenis cuti guru dan kakitangan sekolah. 2. URUSAN PERKHIDMATAN. 4.2 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. PERTUKARAN SEKOLAH / PERAKUAN 3. 2. 4. 2.4 Membantu mengurus segala urusan berkaitan perisytiharan harta dan tapisan keselamatan. 2.1 Membantu membuat / menyedia surat perlantikan dan pengesahan dalam jawatan guru dan kakitangan. PENTADBIRAN DAN PERJAWATAN 2. pas dan sebagainya.2 Mengurus.1 Menjadi Setiausaha Urusan Sebutharga sekolah. 3. 2.2 Menyediakan surat akuan pelajar apabila dikehendaki untuk urusan hospital. kakitangan dan pelajar. 2. MENGENDALIKAN URUSAN BERKAITAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN 1. URUSAN SEBUTHARGA / TENDER 4.3 AJK Kebajikan. 4.1 Bertanggungjawab terhadap semua urusan pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan. 3.6 Mengurus dan menyediakan rerod “monthly return” sekolah.5 Mengurus dan merekod semua surat / borang permohonan serta kelulusan berkaitan dengan kenaikan pangkat guru dan kakitangan.

Buku Tunai. Daftar Stok Buku Cek. 3. 1. 3.2 Memastikan kawasan PBS dan Bilik Serbaguna berada dalam keadaan bersih. 2. PENTADBIRAN DAN AM 3. 3. BILIK PBS DAN BILIK SERBAGUNA 2. 1. Daftar Cek Batal dan Daftar Bil.3 Memastikan setiap rak dan ruang tempat letak fail berada dalam keadaan kemas dan baik seperti lampu. kemas dan ceria sepanjang masa. LNPT 1. pendingin hawa dan lain-lain.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa.1 Merekod semua terimaan dan bayaran berkaitan dengan Kumpulan Wang Kerajaan. 2. 2.4 Membuat pemeriksaan bahan-bahan yang ada bagi memastikan ia tidak dirosakkan atau dikoyak. 1.3 Menaip borang BMA. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 51 . 2. 2.2 Membuat rumusan kehadiran semua staf pada setiap hari Khamis untuk disahkan oleh Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran.2 Memastikan semua borang JPA Prestasi dikembalikan untuk dinilai oleh Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran. kemas dan selamat sepanjang masa.5 Memastikan Bilik PBS dan Bilik Serbaguna berada di dalam keadaan bersih. Rekod Subsidiari.2 Bertanggungjawab merekod dokumen-dokumen berkaitan Kumpulan Wang Kerajaan seperti Daftar Stok Buku Resit. URUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 1.1 Menyediakan punch card untuk semua staf pada setiap awal bulan dan menyimpan setiap akhir bulan.SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 NOORSHILLA BINTI MOHD YUSUF 1. PENTADBIRAN DAN AM 2. 2.1 Mengedarkan borang JPA Prestasi kepada semua guru dan kakitangan.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa.1 Menaip pelbagai surat dan dokumen.1 Bertanggungjawab terhadap bilik PBS dan bilik serbaguna. 2. SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 NORSYEILA BINTI SUPIAN 1.

1. 1. MENGENDALIKAN FAIL SEKOLAH 1. 3.1 Bertanggungjawab terhadap sistem fail sekolah. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 52 . 1. 1. 1. 4.2 Menyemak dan mengedar surat / pekeliling / maklumat kepada guru atau staf berkenaan.5 Memastikan semua surat dan dokumen diserahkan kepada Pengetua dengan segera untuk diminit. pengemaskinian dan pemeriksaan asset sekolah.1 Bertanggungjawab terhadap Peti Cadangan di pejabat am dan memaklumkannya kepada Jawatankuasa Pengurusan untuk tindakan seterusnya.7 Memastikan semua fail pejabat ada kertas minit dan dilengkapkan. 2. 1.1 Mengedarkan borang JPA Prestasi kepada semua guru dan kakitangan.3 Menaip borang BMA.5 Memastikan peminjaman dan pemulangan LCD dan Pembesar suara direkod. 4.SENARAI TUGAS PEMBANTU AM PEJABAT N4 REANY BIN SUHAILI 1.1 Bertanggungjawab terhadap urusan berkaitan rekod. 2.3 Menghantar laporan asset sepertimana yang telah ditetapkan. 3. 4. 3.5 Menjalankan tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 1.3 Memastikan buku pergerakan fail adalah tepat dan kemaskini. PENTADBIRAN DAN AM 4. MENGENDALIKAN ASET SEKOLAH 3. 4. LNPT 2.2 Memastikan semua borang JPA Prestasi dikembalikan untuk dinilai oleh Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran. 4.8 Memastikan setiap surat dikategorikan dengan betul dan disimpan dalam fail yang sepatutnya.4 Bertanggungjawab membuka dan merekod semua surat rasmi dan sebarang dokumen ke dalam Buku Rekod Surat Masuk.2 Memastikan semua rekod berkaitan aset adalah kemaskini.4 Membantu guru dan staf mengefaks surat dan memastikan setiap faks masuk / keluar direkod. 3. 2.3 Bertanggungjawab terhadap keceriaan Pejabat Am.6 Bertanggungjawab terhadap kebersihan dan keceriaan Bilik Fail. 3.2 Memastikan semua urusan berkaitan sistem fail dilakukan dengan sistematik dan teratur.4 Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap LCD dan Pembesar suara.

Bertanggungjawab terhadap papan tanda Guru Bertugas. 5. Bertanggungjawab terhadap kebersihan dan keceriaan bilik fail peribadi dan stok. Menyelenggara penggunaan telefon (menjawab telefon. 9. 8. mencatat dan menyampaikan pesanan). selamat dan teratur. Bertanggungjawab terhadap penyerahan sijil kepada pelajar / bekas pelajar. Memastikan semua surat dan dokumen difail dengan sistematik dan betul. 7. 6. 3. Bertanggungjawab membuka dan menutup pejabat. 9. bersih dan dapat digunakan. Memastikan bilik percetakan sentiasa berada dalam keadaan bersih. 7. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 53 . Mengambil dan mengepos surat sekolah di pejabat pos. Memastikan bahan-bahan dicetak dan difotostat pada masa yang telah ditetapkan. Memastikan mesin fotostat sentiasa berada dalam keadaan baik. Melakukan kerja percetakan kertas soalan. 6. 2. Merekod semua urusan berkaitan fotostat dan percetakan. 4. Bertanggungjawab terhadap kerosakan elektrik. 5. 8. Mengurus stok dan stor bekalan pejabat. bahan P&P serta dokumen rasmi.SENARAI TUGAS PEMBANTU AM PEJABAT N1 AZHAR BIN BOH 1. AJK Kebajikan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 2. Membuat salinan surat pejabat. Memastikan borang percetakan adalah lengkap dan diluluskan sebelum mencetak. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 4. 10. SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 MOHAMAD @ ALI BIN BUJANG 1. 3. nota.

SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 KAMARIAH BINTI SULAIMAN 1. 6. 9. 7. Memastikan setiap rak dan ruang tempat letak buku berada dalam keadaan kemas dan baik seperti lampu. almari. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 2. 7. Memantau asrama dan dewan makan setiap hari selepas pelajar makan. Bertanggungjawab menghantar pelajar sakit ke klinik. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. Memantau asrama lelaki pada waktu pagi dan memantau asrama perempuan pada waktu petang. Membantu guru pusat sumber mengendalikan aktiviti yang berkaitan. 4. Mengambil tindakan segera terhadap kerosakan yang dilapor oleh guru dan kakitangan. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 54 . pintu. 8. tingkap dan sebagainya. 5. meja. Membaikpulih buku yang tertanggal. 5. Membantu membuat kerja pembaikan kecil. SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 OMAR BIN GANTI 6. Melaporkan kepada Pengetua / Penolong Kanan dengan segera sekiranya terdapat kerosakan di kawasan sekolah. 3. 2. Bertanggungjawab terhadap pusat sumber dan bilik bacaan. 10. Bertanggungjawab terhadap asrama. 3. Memastikan kawasan pusat sumber dan bilik bacaan berada di dalam keadaan bersih. Menguruskan rekod dan laporan penggunaan pusat sumber. Membaikpulih peralatan sekolah seperti kerusi. asrama dan dewan makan.SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 DAYANG NARIAH BINTI ABG ABD KARIM 1. 10. Membuat pemeriksaan bahan-bahan yang ada bagi memastikan ia tidak dirosakkan atau dikoyak. Menguruskan perkhidmatan kaunter pusat sumber mengikut masa yang telah ditetapkan. Memproses bahan di pusat sumber untuk tujuan rujukan dan pinjaman. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. kemas dan selamat sepanjang masa. 9. 8. pendingin hawa dan lain-lain. 4.

meja. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 55 . SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 ONG ASAN @ HASSAN BIN ANA 1. Mengambil tindakan segera terhadap kerosakan yang dilapor oleh guru dan kakitangan.SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 ABU BAKAR BIN HUSSEIN 1. almari. asrama dan dewan makan. 6. 6. 5. 2. asrama dan dewan makan. Bertanggungjawab menurunkan bendera. pintu. Melaporkan kepada Pengetua / Penolong Kanan dengan segera sekiranya terdapat kerosakan di kawasan sekolah. 2. 4. 4. pintu. tingkap dan sebagainya. tingkap dan sebagainya. Membantu membuat kerja pembaikan kecil. meja. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. Membaikpulih peralatan sekolah seperti kerusi. Membaikpulih peralatan sekolah seperti kerusi. 5. 3. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 3. almari. Bertanggungjawab menaikkan bendera. Mengambil tindakan segera terhadap kerosakan yang dilapor oleh guru dan kakitangan. Melaporkan kepada Pengetua / Penolong Kanan dengan segera sekiranya terdapat kerosakan di kawasan sekolah. Membantu membuat kerja pembaikan kecil.

HARI PERSEKOLAHAN 2012 PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN 02/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 AKHIR PERSEKOLAHAN 31/01/2013 28/02/2013 22/03/2013 JUMLAH HARI 22 20 16 58 9 22 18 40 16 15 23 4 42 12 10 21 23 11 65 47 289 JUMLAH MINGGU 12 1 2 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23/03/2013 31/03/2013 01/04/2013 30/04/2013 01/05/2013 24/05/2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25/05/2013 09/06/2013 10/06/2013 30/06/2013 01/07/2013 31/07/2013 01/08/2013 06/08/2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 07/08/2013 18/08/2013 19/08/2013 31/08/2013 01/09/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 01/11/2013 31/10/2013 JUMLAH HARI CUTI AKHIR TAHUN 16/11/2013 16/02/1900 1 8 2 9 1 13 6 52 205 84 Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 56 .

JADUAL PENGHANTARAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TARIKH 09-Jan 16-Jan 23-Jan 30-Jan 06-Feb 20-Jan 27-Jan 06-Mac 13-Mac 20-Mac 03-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 02-Mei 08-Mei 15-Mei 22-Mei 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun 31-Jun 21-Ogos 28-Ogos 04-Sept 11-Sept 18-Sept 25-Sept 02-Okt 09-Okt PENYEMAK Sesi Persekolahan Bermula Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Cuti Tahun Baru Cina Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Cuti Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Cuti Hari Raya Qurban BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 57 .

2. Sekiranya penyemak tiada di sekolah.MINGGU 39 40 41 TARIKH 23-Okt 30-Okt 06-Nov PENYEMAK Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 CUTI AKHIR TAHUN 1. 4. 3. Folio Rancangan Harian hendaklah dihantar kepada penyemak kelas perdana. Buku Rancangan Harian perlu dihantar pada hari RABU setiap minggu kecuali minggu pertama dan minggu terakhir persekolahan mengikut jadual di atas. Guru Tingkatan 6 yang mengajar di kelas perdana perlu menghantar Buku Rancangan Harian kepada penyemak kelas perdana dan Folio Rancangan Harian kepada penyemak tingkatan 6. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 58 . Buku Rancangan Harian MESTI diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran pada penghujung sesi persekolahan untuk disimpan oleh pihak sekolah. Sekiranya Penolong Kanan Tingkatan 6 tiada di sekolah. Buku Rancangan Harian boleh dihantarkan kepada penyemak minggu seterusnya.

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 59 .

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 60 .

18/10 Key-In Markah/ Serah Markah 03/04/2013 03/04/2013 08/05/2013 12/06/2013 21/08/2013 11/09/2013 11/10/2013 20/09/2013 11/10/2013 30/10/2013 25/10/2013 Rekod Kemajuan Murid 05/04/2013 *05/04/2013 *10/05/2013 14/06/2013 23/08/2013 *17/09/2013 *21/10/2013 25/09/2013 17/10/2013 01/11/2013 30/10/2013 Analisis JK Peperiksaan 05/04/2013 05/04/2013 10/05/2013 14/06/2013 23/08/2013 13/09/2013 21/10/2013 23/09/2013 14/10/2013 01/11/2013 28/10/2013 Post-Mortem 10/04/2013 (Rabu) 10/04/2013 (Rabu) 15/05/2013 (Rabu) 18/06/2013 (Selasa) 17/06/2013 (Isnin) 26/08/2013 (Isnin) 27/08/2013 (Selasa) X 17/09/2013 (Rabu) 23/10/2013 (Rabu) 25/09/2013 (Rabu) 21/10/2013 (Isnin) X * Guna perisian yang dibekalkan oleh JK Peperiksaan T6 (sesalinan kepada Penolong Kanan T6 & Pengetua) 1.TAKWIM UJIAN/PEPERIKSAAN SMK PUSA 2013 TARIKH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ujian/ Peperiksaaan Ujian TOV5 Ujian TOV3 Ujian 1 Ujian Pertengahan Penggal 2 Percubaan Penggal 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun Percubaan SPM 1 Percubaan PMR 1 Ujian 2 Ujian Pertengahan Penggal 1 Ujian Pertengahan Penggal 3 Percubaan Penggal 1 Percubaan Penggal 3 Percubaan PMR 2 Percubaan SPM 2 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 5 3 4 6 Atas 6 Atas 4-5 1-3 5 3 4 6 Rendah 6 Atas 6 Rendah 6 Atas 3 5 1&2 4 Hantar Cetak 22/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 05/04/2013 24/04/2013 30/04/2013 05/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 02/08/2013 13/09/2013 23/08/2013 06/09/2013 27/09/2013 13/09/2013 Tempoh 11/3 .22/3 18/3 . Pemilihan pelajar cemerlang (T1.23/5 16/5 . 2.22/3 22/4 . T4) untuk Majlis Kecemerlangan Pelajar adalah berdasarkan Nilai Gred daripada purata markah (PPT & PAT).2/8 26/8 . T5) untuk Majlis Kecemerlangan Pelajar adalah berdasarkan Nilai Gred daripada purata markah (Percubaan 1 & 2).25/10 2/10 . Pemilihan pelajar cemerlang (T3.23/5 22/7 .4/10 9/9 . BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 61 .30/8 30/9 .13/9 23/9 . T2.2/8 29/7 .22/3 14/3 .22/3 18/3 . 3.26/4 8/5 . Pemilihan pelajar cemerlang (T6) untuk Majlis Kecemerlangan Pelajar adalah berdasarkan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK).2/8 29/7 .4/10 17/10 .

PELAN KEDUDUKAN KELAS BLOK AKADEMIK 2 (KABIN) BLOK AKADEMIK 3 (TERAPUNG) 6R1 6A1 BLOK BENGKEL 6R2 6A2 4A1 5A1 4A2 5A2 4A3 5A3 4A4 5A4 1E 1D 1C 1B MAKMAL KOMPUTER 1 MAKMAL KOMPUTER 2 BLOK ICT BENGKEL SENI BENGKEL KHB 5S1 BENGKEL KHB BLOK MAKMAL SAINS BLOK AKADEMIK KHAS 5S2 BILIK ERT 3A 2A 1A MAKMAL MAKMAL MAKMAL 3 2 1 BLOK AKADEMIK 1 (3 TINGKAT) 3B 2B BOSS 3C 2C 4S1 3D 2D BILIK PBS 3E 2E BILIK SERBAGUNA BLOK AKADEMIK KHAS 4S2 BILIK BACAAN/ PERALIHAN BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 62 .

Carta Organisasi Pengurusan Pentadbiran Sekolah SMK Pusa 2013 PENGETUA Samsudin Drahman PIBG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Ismail Mahrip PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 Bohri Saili PENOLONG KANAN HEM Madline Jayan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Hj Kulana Nansi GK BAHASA GK SAINS & MATEMATIK PEPERIKSAAN PBS NILAM PENYELIDIKAN ASET & INVENTORI KEBAJIKAN STAF JADUAL WAKTU PENARAFAN SKPM GK KEMANUSIAAN KEWANGAN KRK INTEVENSI MAJALAH SEKOLAH JADUAL WAKTU GK TEKNIK & VOKASIONAL SPBT WARDEN SETIAUSAHA KOKURIKULUM DISIPLIN KETUA UNIT KURIKULUM KETUA UNIT KOKURIKULUM PPDa KETUA UNIT HEM KETUA UNIT KEMANUSIAAN PENGAWAS PENYELARAS GERKO KANTIN UNIT BERUNIFORM KELAB & PERSATUAN SUKAN & PERMAINAN GURU SUKAN & MSS RUMAH SUKAN PERTANDINGAN SUKAN PERTANDINGAN AKADEMIK PERTANDINGAN NON-AKADEMIK PENYELARAS SUKAN & PERTANDINGAN 3K KECERIAAN GURU AKADEMIK TINGKATAN 6 BANTUAN PRS PERKEMBANGAN STAF PERUMAHAN KOPERASI PENTADBIRAN AM BIMBINGAN & KAUNSELING PEMBANTU TADBIR PEMBANTU MAKMAL PEMBANTU OPERASI PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 63 .

LAMPIRAN BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 64 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful