BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 1

ISI KANDUNGAN
Falsafah Pendidikan Negara ································································································ 1 Visi Sekolah ························································································································· 2 Logo Sekolah ......................................................................................................................2 Senarai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2013 ······························································ 3 Senarai Kakitangan Pelaksana Sokongan 2013 ................................................................... 5 Senarai Ketua Panitia dan Penyelaras Menengah Rendah ................................................. 6 Senarai Guru Tingkatan dan Penolong................................................................................ 7 Peringatan Umum Untuk Semua Guru …………………………………………………………………………...8 Tanggungjawab Guru Tingkatan/Penolong Guru Tingkatan ............................................ 10 Senarai Jawatankuasa Khas 2013 ..................................................................................... 12 Senarai Tugas Kakitangan Sokongan................................................................................. 43 Jadual Hari Persekolahan 2013 ......................................................................................... 56 Jadual Penghantaran Rancangan Pelajaran Harian……………………………..…………………………57 Planner Sekolah………………………………………….………………………………………………………………….59 Takwim Ujian/Peperiksaan…………………………………..…………..…………………………………………..61 Pelan Kedudukan Kelas..………..………………………………………………………………………………………62 Carta Organisasi ……………………………..…………………………………………...........…………………….…63

LAMPIRAN Surat-surat Pekeliling

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

VISI

SMK PUSA PROGRESIF

MISI Membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 3

Masni Binti Abg. Kulana Bin Hj. Kawi Saini Bin Bakar Roha Binti Lit Zaiton Binti Daud Kho Ah Tau Azhar Bin Omar Jaya Bin Salleh Rashidah Binti Suib Abang Safuani Bin Abang Abai Aben Bin Mantali Aminah Binti Ojang Asmawati Binti Mamat Avina ak Sawin Chien Kai Hing Dyg Suhailawati Awg Sulong Faradiela Binti Rumi Felicia Genie Tersan Greg Hansen anak Riyis Halimah Binti Mentali Hamdan Bin Pani Hanawati Binti Dabong Hasmizar Bin Ali Hasnidzar Binti Chek Hazmi bin Osman Ismadi Bin Shapi’e Jurina Binti Manaf Kelia Binti Husaine Khairunnisa Binti Alias Lau Lee Chee Magdalene Nuli Moh Moi Houng Mohammad Tahih Bin Awi JAWATAN Pengetua PK Pentadbiran (MT) PK HEM (MT) / Guru Kanan Bahasa PK Kokurikulum PK Tingkatan 6 (LD) Guru Kanan Teknik & Vokasional Guru Kanan Kemanusiaan Guru Kanan Sains & Matematik Guru Cemerlang Sains Guru Cemerlang Sains Guru Cemerlang ICT Guru BimBingan & Kaunseling Guru BimBingan & Kaunseling Guru BimBingan & Kaunseling Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Interim Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik NO. Nansi Bohri Bin Saili Abu Talip Junaidi Dyg.SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SMK PUSA 2013 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 NAMA Samsudin Bin Drahman Ismail Bin Mahrip Madline Jayan Hj. FAIL S15367 S23658 S17930 P18144 P31702 P28185/U P25722 P25177 P48057 P32214 P37664 P27023 P46605 S33931 P31206 P11376 P43337 P45073 P34563 P37487 P48969 P43936 Interim P13423 P33078 P26957 P43561/U P44402 P48860/U P44415 P43181/U P20555 P46859 P45803 P17916 P28621 P18089 BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 4 .

Khairunnisa W.BIL 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 NAMA Mohd Fadli Bin Mansor Mohd Helmi Bin Zainuddin Mohd Rashdi Bin Omar Mohd Rosdan Bin Mohamed Mohd Shahrul Bin Ibrahim Mordiah Binti Jarawi Muhd Zulkhairin Abdullah Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Nor Asiah Binti Ibrahim Noraine Binti Jamil Norhidayah Binti Ali Noriza Binti Che Musa Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Nurul Adelah Binti Abd Razak Nurul Husna Binti Zakaria Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Ramli Bin Ayong Raziah Binti Ramli Roslin ak Kedai Roslina Binti Rasid Rusnizam Bin Salleh Salmiah Binti Mohd Zakaria Sie Ung Zin Siti Mazlin Binti Ismail Siti Norizan Binti Mat Daud Siti Suraya Binti Mohd Jamil Suraya Binti Rejab Suzana Binti Muhamad @ Mamat Tan Bee Seok Terry ak Baba Usop Bin Baharon W. Nasharuddin Zarmilia Binti Rahim Zoriah Binti Mat JAWATAN Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik/Data Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik Guru Akademik NO. FAIL P45818 P42875 P46141 P49178 P49190 P15566/U P43744 P46995 P28204/U P48596 P44635 P46179 P49446 P44674 P46203 P49458 P18161 P45371 P12994 P48559 P29415 P44731 P45197 P39067 P47541 P48560 P25215 P44793 P24982 P32539 P13401 P45274/U P44862 P20971 BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 5 .

SENARAI KAKITANGAN PELAKSANA SMK PUSA 2013 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NAMA Juhlie@Joblee Bin Ramli Hasnah Binti Salleh Salwana Binti Alamsah Maslina Binti Nawi Fauziah Binti Salleh Ruz Hidayah Binti Rosli Imirudy Bin Ibrahim Majelan Bin Amat Norhayati Binti Kipli Noorshilla Mohd Yusuf Norsyeila Sufian Reany Bin Suhaili Mohd Azhar Bin Boh Abu Bakar Bin Hussen Dyg Nariah Binti Abg Abd Karim Kamariah Binti Sulaiman Mohamad@Ali Bin Bujang Omar Bin Ganti Ong Asan@Hassan Anna JAWATAN Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Makmal Pembantu Am Pejabat Pembantu Am Pejabat Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak Tukang Masak NO FAIL P7344 N2812 P28329 P29758 P22683 P45710 P28440 P26168 P26139 P50031 P50041 P25505 P30720 P14689 P14681 P14668 P29758 P14696 P6839 GRED N22 N22 N17 N17 N22 N17 C17 C17 C17 C17 C17 N4 N1 N17 N17 N17 N17 N17 N17 BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 6 .

KETUA PANITIA DAN PENYELARAS MENENGAH RENDAH 2013 MATAPELAJARAN Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual KHB PJPK PSK ICT Kesusasteraan Melayu Perdagangan Ekonomi Biologi Kimia Fizik Matematik Tambahan Tasawwur Islam Pengajian Am Pengajian Perniagaan MUET Bahasa Malaysia T6 Sejarah T6 Seni Visual KETUA PANITIA Siti Norizan Binti Mat Daud Felicia Genie Tersan Lau Lee Chee Roha Binti Lit Ramli Bin Ayong Tan Bee Seok Hazmi Bin Osman Moh Moi Houng Mohd Rashdi Bin Omar Hanawati Binti Dabong Mohd Shahrul Bin Ibrahim Siti Mazlin Binti Ismail Kho Ah Tau Abang Safuani Bin Abang Abai Asmawati Binti Mamat Moh Moi Houng Hasnidzar Binti Chek Muhammad Zulkhairin Abdullah Chien Kai Hing Dyg Suhailawati Binti Awg Sulong Hasmizar Bin Ali Hamdan Bin Pani Abu Talip Bin Junaidi Magdalene Nuli Suraya Binti Rejab Salmiah Binti Mohd Zakaria Rusnizam Bin Salleh PENYELARAS (MEN RENDAH) Kelia Binti Husaine Greg Hansen Anak Riyis Chien Kai Hing Zaiton Binti Daud Mohd Helmi Bin Zainuddin Aminah Binti Ojang Nor Asiah Binti Ibrahim Nurul Adelah Binti Abd Razak Nurul Nadiah Binti Abu Bakar BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 7 .

SENARAI GURU TINGKATAN DAN PEMBANTU GURU TINGKATAN 2013

KELAS Peralihan 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E 4S1 4S2 4A1 4A2 4A3 4A4 5S1 5S2 5A1 5A2 5A3 5A4 6R1 6R2 6A1 6A2

GURU TINGKATAN Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin Nor Asiah Binti Ibrahim Norhidayah Binti Ali Sie Ung Zin Suzana Binti Muhamad @ Mamat Khairunnisa Binti Alias Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Nurul Husna Binti Zakaria Noriza Binti Che Musa Mohd Shahrul Bin Ibrahim Hanawati Binti Dabong Avina Sawin Nurul Adelah Binti Abd Razak Mohd Rosdan Bin Mohamed Zaiton Binti Daud Hasnidzar Binti Chek Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Hasmizar Bin Ali Raziah Binti Ramli Mohd Rashdi Bin Omar Mohd Fadli Bin Mansor Siti Norizan Binti Mat Daud Abang Safuani Bin Abang Abai Asmawati Binti Mamat Roha Binti Lit Mohd Helmi bin Zainuddin Roslina Binti Rasid Tan Bee Seok Magdalene ak Nuli Salmiah Binti Mohd Zakaria Rusnizam Bin Salleh

PEMBANTU Faradiela Binti Rumi Siti Mazlin Binti Ismail Zoriah Mat Usop Bin Baharon Kelia Binti Husaine Lau Lee Chee Roslin Ak Kedai Zarmilia Binti Rahim Jurina Binti Manaf Halimah Binti Mentali Chien Kai Hing Kho Ah Tau Mohammad Tahih Bin Awi Greg Hansen Anak Riyis Aminah Binti Ojang Ramli Bin Ayong Dayang Suhailawati Binti Awang Sulong Moh Moi Huong Noraine Binti Jamil Dayang Suhailawati Binti Awang Sulong Mordiah Binti Jarawi Terry Ak Baba Muhammad Zulkhairin Abdullah Felicia Genie Tersan Ismadi Bin Shapi'e Hazmi Bin Osman Siti Suraya Binti Mohd Jamil

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 8

PERINGATAN UMUM UNTUK SEMUA KAKITANGAN SMK PUSA
1. KEDATANGAN DAN WAKTU BERTUGAS 1.1 Waktu rasmi persekolahan adalah sepeti berikut; HARI MULA TAMAT Isnin 6.50 Pagi 1.15 Petang Selasa - Khamis 6.50 Pagi 1.30 Petang Jumaat 6.50 Pagi 11.15 Pagi 1.2 Semua guru dikehendaki berada di sekolah selewat-lewatnya jam 6.45 pagi. Guru hendaklah sentiasa berada di sekolah sepanjang waktu bekerja rasmi ini. Waktu luang (free period) adalah waktu bekerja rasmi dan guru boleh diarah untuk melakukan tugas yang berkaitan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981 bertarikh 14 September 1981) 1.3 Guru yang hendak keluar dari sekolah semasa waktu luang hendaklah mencatatkan pergerakannya di dalam buku “Rekod Pergerakan Guru”. 1.4 Guru yang sakit dan mendapat cuti sakit dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan serta Jawatankuasa Sit-In. 1.5 Guru yang telah mendapat kelulusan Cuti Rehat Khas daripada Pengetua dikehendaki meninggalkan kerja/latihan kepada pelajar dan memaklumkannya kepada Jawatankuasa SitIn. 1.6 Guru tidak dibenarkan untuk balik awal tanpa kebenaran. PAKAIAN GURU SEWAKTU MENGAJAR 2.1. Guru dikehendaki mematuhi arahan Pekeliling Ihktisas Bil.6/1985 berhubung dengan cara berpakaian. 2.2. Guru hendaklah berpakaian dengan kemas dan sesuai ketika mengajar. Kasut sukan/kanvas, selipar/but getah, seluar pendek, kemeja T/jersi, baju batik hawaii dan pakaian lain yang daripada “jeans” atau kain nipis dan menjolok mata tidak boleh dipakai (Kecuali pakaian tertentu untuk pengajaran amali seperti Kemahiran Hidup atau Pendidikan Jasmani pada waktu pengajaran matapelajaran itu sahaja. 2.3. Guru hendaklah memakai tag nama. BUKU REKOD MENGAJAR 3.1 Memastikan Buku Rekod Mengajar yang dikemaskini setiap hari. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 bertarikh 9 Mac 1999. 3.2 Semua maklumat yang diperlukan perlu dilengkapisi termasuk markah kemajuan pelajar. 3.3 Refleksi perlu dilengkapkan selepas setiap P&P. Refleksi harus dikaitkan dengan objektif P&P dan digunakan untuk menambahbaik P&P seterusnya. 3.4 Buku Rekod Mengajar perlu dihantar untuk disemak setiap hari RABU. P&P 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

2.

3.

4.

Tanggungjawab utama seorang guru ialah memasuki kelas/makmal/padang permainan untuk melaksanakan P&P dengan segera. Guru tidak dibenarkan untuk meninggalkan kelas tanpa kebenaran. Memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan aktif, berpusatkan pelajar, mempelbagaikan kaedah P&P serta kawalan kelas yang berkesan. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghurai kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Memahami dan mematuhi Pekeliling-Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai, iaitu dari segi

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 9

4.6 4.7 4.8 5.

pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. Mengenali semua murid yang diajar dan murid mengenali guru mereka. Mewujudkan suasana hormat menghormati semasa P & P antara guru dan murid. Menunjukkan kredebiliti, amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik.

LATIHAN/KERJA RUMAH 5.1 Menyedia dan memberikan latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. 5.2 Semua latihan dan kerja rumah hendaklah disemak dan diberi; 5.2.1.1 Gred 5.2.1.2 Komen Konstruktif 5.2.1.3 Pembetulan/Pembetulan semula oleh pelajar 5.3 Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua/wakilnya pada masa yang dikehendaki. KERJA KURSUS 6.1 Semua kerja kursus MESTI disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. 6.2 Pihak pentadbir perlu dimaklumkan dengan segera sekiranya pelajar masih gagal menyiapkan kerja kursus. PEPERIKSAAN/UJIAN 7.1 Semua urusan berkaitan peperiksaan perlu dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 7.2 Semua guru MESTI mematuhi tarikh penghantaran kertas soalan/tarikh penyerahan markah kepada Guru Tingkatan dan Pengetua. 7.3 Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. Memastikan tindakan segera dan konsisten diambil untuk meningkatkan pencapaian pelajar. 7.4 Penyediaan soalan hendaklah dilakukan dengan teliti untuk memastikan soalan yang bermutu. Semua panitia bertanggungjawab menggubal soalan mengikut JSU. Sebarang kesilapan termasuk dari segi tatabahasa dan format perlu diminimumkan. Guru yang menyedia dan Ketua Panitia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kertas soalan yang dibuat. 7.5 Bagi peperiksaan percubaan PMR, SPM dan STPM, format kertas perlu mengikut format peperiksaan sebenar. 7.6 Elakkan daripada menyedia kertas soalan pada saat akhir. 7.7 Soalan yang telah dicetak perlu dihantar dan disimpan di BILIK PELBAGAI GUNA mengikut tarikh yang ditetapkan. 7.8 Guru yang mengawas peperiksaan hendaklah memastikan pengawasan dilakukan dengan AKTIF. Pelajar tidak dibenarkan keluar atau tidur semasa peperiksaan. Amalan meniru walau dengan apa cara sekalipun adalah dilarang sama sekali. 7.9 Semua kertas ujian/peperiksaan hendaklah disemak dengan TELITI mengikut skema yang telah ditetapkan. 7.10 Pastikan pelajar membuat pembetulan setelah kertas jawapan dikembalikan. TATAKELAKUAN GURU. 8.1 Menurut Perintah Am, Bab D, guru ditegah : i) Membelakangkan tanggungjawab awamnya kerana kepentingan persendirian. ii) Berkelakuan sedemikian cara hingga menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam atau menghilangkan kepercayaan terhadap perkhidmatan awam. iii) Mengingkari perintah. iv) Kurang kecekapan atau keusahaan. v) Berkelakuan tidak jujur. Bersikap tidak bertanggungjawab. 8.2 Menurut Etika Profesional Perguruan, guru dikehendaki sentiasa : i) Menunjukkan satu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar.

6.

7.

8.

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 10

kemas dan tersusun. Menyimpan salinan markah kelas untuk dijadikan rujukan. 1. 1.1. BUKU REKOD DAN KEDATANGAN 1. Sila gunakan tanda yang betul ketika mengambil kedatangan pelajar. Menghubungi ibu bapa sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebab. 2. Buku Rekod Kedatangan hanya boleh dialas dengan kertas lutsinar sahaja. Berusaha mewujudkan hubungan mesra. kebudayaan dan kecendikiawanan masyarakat setempat.1. Buku Rekod Kedatangan mesti dijaga dengan baik dan tidak boleh menggunakan pemadam cecair. Mengambil tindakan sewajarnya terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah.1. keturunan dan agama. Sebarang perubahan atau pindaan perlu dibuat ‘initial’. 9. AKADEMIK DAN PEPERIKSAAN 1. Memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah sepanjang masa. sosial. 7. Kelas berada dalam keadaan bersih. Guru Tingkatan hendaklah memastikan perkara-perkara berikut. 3. Semua pelajar berdiri di luar kelas dengan teratur dan menghormati doa yang dibacakan. Melantik Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas pada hari pertama persekolahan. 6. ekonomi. di koridor dan di dalam meja pelajar.50 pagi dan direkodkan ke dalam Buku Rekod Kedatangan. emosi. Memastikan Buku Laporan Pemantauan Disiplin dilengkapkan dan diserahkan kepada PKHEM setiap hari selepas tamat P&P. Tiada sebarang sampah di lantai. 5. 4.50 pagi. 3.4. 2. 4. Menyerahkan nama Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas kepada Penolong Kanan (HEM) pada minggu pertama persekolahan. Menyerahkan satu salinan keputusan kelas kepada Pengetua pada tarikh yang telah ditetapkan. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah guru atau mencemar nama baik sekolah. 6. Merekodkan keputusan pelajar dalam REKOD KEMAJUAN MURID setiap kali selepas peperiksaan. Semua Guru Tingkatan dikehendaki pergi ke kelas masing-masing pada jam 6. Membantu Jawatankuasa Kebajikam untuk mengenalpasti pelajar-pelajar yang memerlukan sokongan dan bantuan. Memberi sumbangan untuk meninggikan disiplin. TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN 1. Memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah. 4. moral. 8. persefahaman dan kerjasama yang erat antara guru dengan ibu bapa dan antara sekolah dengan masyarakat setempat. AM/KEBAJIKAN/DISIPLIN 1. 2. Mengambil tindakan sewajarnya sekiranya pelajar tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran. 2. 3.3. Memastikan kehadiran pelajar diambil pada jam 6.2. 1. mental.1.30 pagi. Memastikan Buku Rekod Kedatangan diletakkan di pejabat am selewat-lewatnya pada jam 10. Menyimpan semua salinan rekod dan surat yang dihantar oleh ibu bapa. politik. Memastikan Rekod Kemajuan Murid dikumpul semula setelah ditandatangani oleh ibu bapa. 1.ii) iii) iv) v) Bersikap adil terhadap pelajarnya tanpa mengira faktor-faktor jasmani. Merumus keseluruhan kehadiran pelajar pada setiap hujung bulan dan menyerahkan rumusan (Monthly Return) tersebut kepada Encik Imirudy Ibrahim pada hari terakhir persekolahan bulan berkenaan. Melengkapkan dan mengemaskini butir-butir peribadi pelajar ke dalam Buku Rekod Kedatangan 3. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 11 . 5.1. Tong Sampah dikosongkan.

cermin tingkap dilap.5 Memaklumkan kepada Encik Azhar Boh sekiranya terdapat kerosakan di dalam kelas. TIDAK DIBENARKAN menggunakan pelekat di dinding atau pada kipas angin. 1. bersih dan selesa sepanjang masa. kerusi meja tersusun dan kemas sepanjang masa. 1. KESELAMATAN DAN KECERIAAN 1. KEBERSIHAN.9 Memastikan bahan-bahan berikut ada di dalam setiap kelas.7 Memastikan semua lampu dan kipas ditutap apabila tidak digunakan. 1.2 Memastikan kelas sentiasa berada dalam keadaan selamat. 1. PENGGANTI GURU TINGKATAN 2. 1.2 Menjalankan sebarang tugasan sementara (ad-hoc) sekiranya diperlukan oleh Guru Tingkatan. 1.1 Memastikan pelajar melakukan kerja pembersihan setiap hari. tong sampah bersih dan berplastik.8 Memastikan setiap meja dialas dengan kemas. 2.6 Memastikan kelas. 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 12 . kerusi dan meja tidak diconteng.TANGGUNGJAWAB PENOLONG GURU TINGKATAN 1. 1.4 Memastikan papan notis dimanfaatkan sepenuhnya dan ditukar setiap dua minggu. a) Tong Sampah berplastik dan berpenutup b) Penceduk c) 2 batang penyapu d) Pembersih habuk (Feather Duster) e) Pemadam f) Visi Sekolah g) Lagu Sekolah h) Jadual Kelas i) Jadual Bertugas j) Arahan Keselamatan/Kebersihan/Adab SMK Pusa k) Pelan Keselamatan Senarai Aset Alih Kerajaan (Guru TIDAK dibenarkan meninggalkan marker di dalam kelas) 2.1 Menjalankan tugas Guru Tingkatan semasa ketiadaan Guru Tingkatan (bertugas di dalam atau di luar kawasan sekolah).3 Memastikan lantai disapu.

arahan. Memastikan program sekolah adalah Penolong Kanan Pentadbiran selari dengan Visi dan matlamat sekolah Ahli: 3. surat siaran berkaitan yang Pencatat Minit diedarkan dari semasa ke semasa Guru Kanan Sains dan Matematik BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 13 . Memahami sepenuhnya pekeliling. Naib Pengerusi: 2. Membuat keputusan dari semasa ke Ketua Unit BimBingan dan Kaunseling semasa selaras dengan dasar dan Ketua Waden arahan Kementerian Pelajaran Ketua Pembantu Tadbir 5.SENARAI JAWATANKUASA/TUGAS KHAS 2013 JAWATANKUASA PENGURUSAN Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Menentukan hala tuju pembangunan Semua Penolong Kanan sekolah Semua Guru Kanan 4. pelaksana dan pemantau terhadap keseluruhan aktiviti sekolah. Menjadi badan induk yang menjadi Pengetua perancang.

Melaksana semua program atau dasar yang diarahkan oleh Kementerian Pelajaran 3. Mempamerkan Analisis Pencapaian Pelajar di papan kenyataan 2. Membantu PK(P) menyelaras Program Analisis Berfokus Untuk Guru/Pelajar 3. Merangka program akademik bagi calon PMR dan SPM. Memastikan semua program pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan 4. Melakukan penyeliaan dari semasa ke semasa 6. Mengatur dan merancang rancangan jangka panjang dan jangka pendek untuk semua panitia 2. 2. Bertanggungjawab terhadap jemputan/tarikh/minit mesyuarat 2. Menghantar surat penghargaan kepada ibu bapa pelajar yang mencatatkan peningkatan prestasi 3. Membuat penilaian prestasi dan penambahbaikan dari semasa ke semasa Setiausaha 1. Menghantar hebahan kepada ibu bapa berkaitan dengan tarikh peperiksaan/kelas tambahan/kerjarumah berstruktur Unit SISC 1. Membantu dalam menentukan keperluan guru-guru matapelajaran 5. Mewujudkan modul pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam peningkatan prestasi akademik pelajar mengikut matapelajaran (Sains dan ICT) BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 14 .Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Kho Ah Tau Penolong Setiausaha: Khairunnisa Binti Alias Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Guru Cemerlang Semua Ketua Panitia Pencatat Minit : Hasmizar Bin Ali Nurul Adelah Binti Abd Razak Salmiah Binti Mohd Zakaria Nor Asiah Binti Ibrahim Unit SISC : Roha Binti Lit Zaiton Bin Daud Kho Ah Tau JAWATANKUASA KURIKULUM Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. 3. Membuat pelaporan dari semasa ke semasa pencapaian pelajar dalam program SISC. Menyediakan jadual waktu kelas tambahan. kerjarumah berstruktur Penolong Setiausaha 1.

Menyerahkan salinan analisis markah kepada Pengetua/Penolong Kanan (P) dan Setiausaha Kurikulum Guru Matapelajaran 1.JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: Setiausaha Peperiksaan Pengetua 1. Menyerahkan analisis keputusan kepada Penyelaras Tingkatan BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 15 . Setiausaha Kurikulum Penyelaras Tingkatan 1. Mendaftar calon-calon Penyelaras: PMR/SPM/STPM Hazmi Bin Osman (Tingkatan 5) 2. Mengambil keputusan peperiksaan di Sie Ung Zin (Tingkatan 1) PPD Betong 4. Bertanggungjawab terhadap Penolong Setiausaha : jemputan/tarikh/dokumentasi minit Hanawati Binti Dabong (PMR) mesyuarat Siti Suraya Mohd Jamil (SPM) Magdalene Nuli (STPM) Setiausaha PMR/SPM/STPM 1. Semua Guru Kanan. Menganalisis keputusan Pencatat Minit PMR/SPM/STPM Sie Ung Zin 5. Menyediakan peralatan yang Lau Lee Chee diperlukan untuk peperiksaan 4. Menyerahkan salinan kepada Pengetua. Memastikan bilik-bilik peperiksaan Penolong Kanan Pentadbiran yang digunakan berada dalam keadaan baik Setiausaha: 3. Menyelaras dan menganalisis markah mengikut tingkatan 2. Merancang dan menyediakan jadual peperiksaan peringkat sekolah Naib Pengerusi: 2. Semua Penolong Kanan. Bertanggungjawab terhadap semua Norhidayah Binti Ali (Tingkatan 4) urusan/borang berkaitan calon yang Nurul Nadiah Binti Abu Bakar (Tingkatan 3) berpindah keluar/masuk Muhammad Zulkhairin Abdullah (Tingkatan 2) 3. Menganalisis keputusan peperiksaan matapelajaran masing-masing 2.

Bertanggungjawab terhadap Pengetua pelaksanaan PBS. Ogos. Menyediakan jadual waktu induk Penolong Kanan Pentadbiran untuk rujukan Pengetua dan pejabat am Penyelaras: 3. April. Mengedar jadual waktu kepada guruDyg Masni Binti Abg Kawi guru dan kelas 4. Bertanggungjawab terhadap jemputan mesyuarat yang diadakan sebanyak 4 kali (Januari. Mengumpul prestasi pelajar dalam SPPBS (PS & PAJSK) dan pelaporan prestasi pelajar (PP) 5. pemarkahan dan Naib Pengerusi: pentaksiran dilaksanakan pada masa Semua Penolong Kanan yang ditetapkan. Menyediakan jadual waktu guru dan Pengetua jadual waktu kelas serta meminda sekiranya perlu Naib Pengerusi: 2. Bertanggungjawab membantu Setiausaha : pentaksir kawasan/bahagian/negeri Chien Kai Hing yang datang ke sekolah. 3. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Penolong Setiausaha : Muhammad Zulkhairin Abdullah Ahli: Pementoran Saini Bakar Latihan Madline Jayan Penyelarasan Abu Talip Junaidi Pemantauan Dayang Masni Abg Kawi Jurulatih Utama Pencatat Minit Noriza Binti Che Musa Suzana Binti Muhamad @ Mamat Setiausaha/Penolong Setiausaha 1. November) 2. Menetapkan sistem fail PBS. Pementoran : Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran. Mempamerkan jadual waktu induk di Mordiah Jarawi papan notis Hanawati Dabong Roha Binti Lit Ahli BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 16 . Latihan : Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan dan latihan pelaksanaan PBS. Memastikan jadual waktu harian Ahli : sekolah dilaksanakan dengan lancer Semua Guru Kanan 5.JAWATANKUASA PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Penyelarasan : Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubik. 2. Pemantauan : Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur. Memastikan rekod. 4. Mengemaskini dan memastikan evidens disimpan di Bilik PBS. Membuat pendaftaran pelajar dalam SPPBS. 3. peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS dan Jadual Kerja (Carta Gannt).

Menentukan pembelian dan pemerolehan tahunan untuk semua bidang 4.Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Penyelaras: Abu Talip bin Junaidi Ahli : Tan Bee Seok Dyg Suhailawati Binti Awg Sulong Norhidayah Binti Ali Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Hasnidzar binti Chek Nurul Husna Binti Zakaria JAWATANKUASA TEACH IN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. 3. Memastikan salinan teach in diletak di papan notis dan diserahkan kepada guru terlibat 3. Memastikan amalan perbelanjaan berhemah dan mengikut prosedur. Memastikan semua urusan pembelian dan pembayaran dilakukan mengikut prosedur yang telah ditetapkan 2. Memantau segala perbelanjaan di peringkat sekolah Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Ketua Panitia Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling Ketua Waden BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 17 . Memastikan semua guru yang mendapat kebenaran untuk tidak hadir dibuat ‘teach in’ Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Juhlie @ Joblee Bin Ramli Penolong Setiausaha : Salwana Binti Alamsah Juruaudit Dalaman : Moh Moi Houng Norhidayah Binti Ali JAWATANKUASA KEWANGAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Menyediakan jadual teach in untuk guru yang tidak dapat hadir bertugas 2. Menyerahkan satu salinan kepada Pengetua/PK (P) 4.

2.JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUTHARGA Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Merumuskan penilaian harga yang ditawarkan Ahli : 4. Bertanggungjawab terhadap urusan Pengetua sebutharga 2. Merumus perkara-perkara utama Setiausaha: berkaitan sebutharga seperti harga Imirudy Bin Ibrahim yang ditawarkan. Ahli: 3. Merekod perkara-perkara tersebut ke Abg Safuani Bin Abg Abai dalam dokumen yang disediakan. lesen. Membuat rumusan terhadap penilaian Suzana Binti Muhammad dari aspek teknikal 3. Memastikan semua sebutharga dibuka Penolong Kanan Pentadbiran dan direkod. Membuat penilaian aspek teknikal Abu Talip bin Junaidi yang terlibat berkaitan kerja yang ditawarkan Setiausaha : 2. tarikh luput dan sebagainya. Menyediakan laporan penilaian Ahli: teknikal kepada Jawatankuasa Zoriah Mat Pemutus Sebutharga Hanawati Binti Dabong JAWATANKUASA PEMUTUS SEBUTHARGA Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Ruz Hidayah Binti Rosli Fauziah Binti Salleh JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA SEBUTHARGA Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Memastikan semua kriteria yang Setiausaha: diperlukan dalam sebutharga dipenuhi Juhlie @ Joblee Bin Ramli 3. Bertanggungjawab membuat penilaian Penolong Kanan HEM harga yang ditawarkan 2. Membuat penilaian harga semasa di Setiausaha : pasaran Hasnah Binti Salleh 3. Menilai dan memilih sebutharga yang layak berdasarkan penilaian harga dan Ahli : teknikal Ismail Bin Mahrip Jaya Bin Salleh Aben Bin Mantali Ahli BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 18 . Menyediakan laporan penilaian harga Aminah Binti Ojang kepada Jawatankuasa Pemutus Ramli Bin Ayong Sebutharga Salwana Binti Alamsah JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL SEBUTHARGA Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1.

perlupusan aset alih kerajaan dan Majelan Bin Amat kehilangan Hasnah Binti Salleh d. Naib Pengerusi: 2. Memeriksa harta modal dan iventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun. kehilangan dan hapuskira Hamdan Bin Pani 3. penggunaan. harta modal dan inventori b. Menguruselia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset. pendaftaran c. menyedia Laporan Tahunan mengenai pengurusan aset.PA-17 dalam tempoh 2 minggu selepas pemeriksaan dijalankan kepada urusetia perlupusan. Memeriksa setiap aset beserta kad daftar.PA-11 kepada Pengetua. pemeriksaan harta modal dan Ahli: inventori Hasmizar Bin Ali c. Menguruskan penyediaan laporan aset alih kerajaan di peringkat bahagian / Penolong Pegawai Aset : program seperti berikut : Mohd Rosdan Bin Mohamed a. LEMBAGA PEMERIKSAAN PERLUPUSAN ASET : 1. pelupusan Pegawai Aset : f. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 19 . Menyediakan laporan Pemeriksa Harta Modal KEW. 2. Pemeriksa Aset : Usop bin Baharon LEMBAGA PEMERIKSA ASET : Ahli Lembaga Pemeriksa Perlupusan Aset : Aben Bin Mantali Mohd Azhar Bin Boh Ismadi Bin Shapi’e 1. penyelenggaraan e. Menyediakan Laporan Pemeriksaan KEW. penyimpanan dan Penolong Setiausaha : pemeriksaan Imirudy Bin Ibrahim d. 3. penerimaan Reany Bin Suhaili b.JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: PEGAWAI ASET : Pengetua 1. Menguruskan semua aset alih kerajaan Penolong Kanan Pentadbiran di bawah kawalannya di peringkat bahagian/program meliputi : Setiausaha: a.PA-10 dan Laporan Inventori KEW.

JAWATANKUASA PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Penyelaras : Saini Bin Bakar Setiausaha: Ismadi Bin Shapi’e Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Terry Baba Wakil Pelajar : Ketua Pengawas Sekolah Wakil PIBG : Setiausaha PIBG 1. Melengkapkan skor secara online BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 20 . Bertanggungjawab mengumpul input berkaitan penarafan kendiri 2. Memastikan penyelarasan kesemua maklumat bagi menghasilkan skor sekolah 3.

Bertanggungjawab terhadap pengedaran Tandang Sari pada masa Setiausaha : yang ditetapkan Mohd Rashdi Bin Omar Bendahari : Hamdan Bin Pani Ahli: Avina Sawin Terry ak Baba Norhidayah Binti Ali Halimah Binti Mentali Siti Suraya Binti Mohd Jamil Mohd Rosdan Bin Mohamed Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Adief Bin Abdul Rahim (Pelajar) Shaniza Binti Sidi (Pelajar) Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Bohri Bin Saili Penolong Setiausaha : Jaya Bin Salleh Ahli : Semua Guru Tingkatan 6 Unit Bimbingan dan Kaunseling JAWATANKUASA PENYELIDIKAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. grafik. Bertanggungjawab sepenuhnya Pengetua terhadap penerbitan Tandang Sari 2. Memastikan kualiti Tandang Sari dari segi penulisan. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 21 .SIDANG REDAKSI TANDANG SARI Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. 2. Mengenal pasti keperluan untuk membuat penyelidikan dalam bidangbidang yang berkaitan. bahasa Penyelaras: dan seumpamanya Saini Bin Bakar 4. Memastikan dokumentasi yang berkaitan disimpan. teknikal. Bertanggungjawab terhadap iklan dan Naib Pengerusi: sumber kewangan Tandang Sari Penolong Kanan Pentadbiran 3.

kebersihan dan keceriaan Ahli: bilik guru Abang Safuani Bin Abang Abai 5. Memastikan laporan dihantar pada Penolong Setiausaha : masa yang telah ditetapkan Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Guru Cemerlang Unit Bimbingan dan Kaunseling Juhlie@Joblee bin Ramli JAWATANKUASA KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Penasihat: 1. Merancang dan mengelola aktiviti Naib Pengerusi: perkembangan staf Penolong Kanan Pentadbiran 3. Mengenalpasti cadangan/pandangan kakitangan yang boleh dilaksanakan Setiausaha: untuk kebaikan bersama Siti Mazlin Binti Ismail 4.JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Mencatat. Memastikan dokumentasi berkaitan Abu Talip Bin Junaidi perkembangan staf adalah kemaskini 5. Lau Lee Chee merekod kehadiran staf dalam Imirudy Bin Ibrahim mesyuarat / taklimat. Bertanggungjawab terhadap kebajikan Pengetua kakitangan akademik dan bukan Penolong Kanan Pentadbiran akademik 2. Mohd Azhar Bin Boh BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 22 . Bertanggungjawab memastikan keselesaan. taklimat pagi. Menyediakan laporan maklumbalas bagi setiap aktiviti Setiausaha: 4. mengedar dan menyimpan Zaiton Binti Daud minit mesyuarat staf. Merancang aktiviti yang boleh Pengerusi: memanfaatkan kakitangan sekolah Avina Sawin 3. Mengenalpasti aspek keperluan Pengetua latihan yang diperlukan oleh guru 2.

Menyedia dan memastikan laporan NILAM dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan. Ahli: 7. Merekod dan mengemaskini dokumen Rashidah Binti Suib berkaitan kelas rancangan khas.JAWATANKUASA NILAM Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Kakitangan Pusat Sumber Sekolah 8. 2. 3. 4. Memastikan pelaporan NILAM Semua Guru Bahasa Malaysia dibentang dalam mesyuarat Semua Guru Bahasa Inggeris kurikulum. Memastikan pengumpulan data Setiausaha: NILAM dilaksana Noraine Binti Jamil 5. Memantau perkembangan pelajarNaib Pengerusi: pelajar kelas rancangan khas. 2. Penolong Setiausaha : Faradiela Binti Rumi Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Semua Ketua Panitia Semua Guru Tingkatan Kelas KRK Unit Bimbingan dan Kaunseling BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 23 . Melaksanakan penganugerahan NILAM diperingkat sekolah. Merancang aktiviti dan program untuk Pengetua pelajar kelas rancangan khas. 9. Penolong Setiausaha: Halimah Binti Mentali 6. Penolong Kanan Pentadbiran 3. JAWATANKUASA KELAS RANCANGAN KHAS Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Mengenalpasti sebarang permasalahan khususnya yang Penyelaras: berkaitan dengan prestasi dan Dyg Masni Binti Abang Kawi memastikan tindakan yang berkesan untuk penambahbaikan Setiausaha: 4. Merancang pelaksanaan program Pengetua NILAM. Memastikan Bilik Bacaan sentiasa dalam keadaan kondusif untuk digunakan. Memastikan pelaksanaan program Naib Pengerusi: NILAM dijalan dengan lancar Penolong Kanan Pentadbiran melibatkan pelajar. Menyediakan jadual penggunaan dan pemantauan Bilik Bacaan. Penyelaras: pelajar dan surat makluman kepada Siti Norizan Binti Mat Daud ibubapa/penjaga. Memberi taklimat kepada guru.

Mengurus tentang permohonan masuk dan keluar kuarters / flat. kemudahan. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 24 . Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Perumahan. Mendokumentasi data / maklumat Naib Pengerusi: sekiranya diperlukan. Memastikan data / maklumat lengkap Pengetua dan terkini / kemaskini. Penolong Kanan Pentadbiran 3. Menyelaras pengumpulan data.kerosakan dan lain-lain. 2. 3. Mengemaskini maklumat perumahan dari segi penghuni. Mendapat dan menyediakan data / Setiausaha: maklumat Ramli Bin Ayong Penolong Setiausaha : Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Jurufoto Sekolah : Avina Sawin Terry Ak Baba Ahli: Semua Penolong Kanan Semua Guru Kanan Ketua Waden Unit Bimbingan dan Kaunseling Setiausaha Kurikulum Ahli Pengerusi: Pengetua Naib Pengerusi: Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha: Imirudy Bin Ibrahim Ahli: Semua Penolong Kanan Ismadi Bin Shapi’e Mordiah Binti Jarawi JAWATANKUASA PERUMAHAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Mendapatkan maklumat tentang keperluan kuarters / flat. 2. 4. 5.JAWATANKUASA DOKUMENTASI DATA DAN MAKLUMAT Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. 4. Menyediakan laporan/maklumat yang berkaitan dengan kemudahan perumahan sekolah.

Setiausaha: 3. Ahli Setiausaha: Zoriah Mat Penolong Setiausaha : Moh Moi Houng Bendahari : Hamdan Bin Pani Ahli: Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Asmawati Binti Mamat BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 25 . Ahli: 4. Mengemaskini maklumat dalam laman Penolong Kanan Pentadbiran sesawang dan laman blog rasmi secara konsisten. Naib Pengerusi: 3. Naib Pengerusi: 2. Bertanggungjawab dalam Pengetua membangunkan laman sesawang rasmi sekolah. Bertanggungjawab membuat laporan Penolong Kanan Pentadbiran secara berkala. Memastikan aktiviti jualan yang aktif. LEMBAGA KOPERASI SMK PUSA BHD Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1. Menambah beberapa pautan kepada Mohd Rosdan Bin Mohamed beberapa laman sesawang yang ada Mohd Shahrul Bin Ibrahim kaitan dengan sekolah. Bertanggungjawab terhadap semua Pengetua urusan berkaitan koperasi sekolah. 2. Nurul Nadiah Binti Abu Bakar 5. Melakukan sebarang perubahan kepada Mohd Rashdi Bin Omar antara muka laman sesawang dari semasa ke semasa. Membuat pautan kepada markah Nursyaidatulaziekin Binti Zamri peperiksaan dan maklumat pelajar.JAWATANKUASA LAMAN SESAWANG SEKOLAH Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi: 1.

Memastikan semua program Setiausaha : pengajaran dan pembelajaran berjalan Magdalene ak Nuli (Ketua Unit dengan berkesan Kurikulum/Peperiksaan) 4. Memastikan program Tingkatan 6 Pengetua adalah selari dengan visi dan matlamat sekolah Naib Pengerusi : 2. 2. JAWATANKUASA KURIKULUM TINGKATAN 6 Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Membantu dalam menentukan keperluan guru-guru matapelajaran Ahli-ahli : 5. Menentukan hala pembangunan Penolong Kanan Tingkatan 6 sahsiah dan akademik Tingkatan 6 seiring dengan kehendak dan keperluan sekolah. 2. Mengenalpasti pelajar yang berpotensi Setiausaha : untuk diketengahkan. Ahli-ahli : Magdalene ak Nuli (Ketua Unit 3. Memastikan latihan yang konsisten 4. melaksana Pengetua dan memantau aktiviti kokurikulum. Menjadi badan induk yang menjadi Kurikulum/Peperiksaan) perancang. Penolong Kanan Tingkatan 6 3. Rusnizam Bin Salleh (Ketua Unit Kokurikulum) 5. Melakukan penyeliaan dari semasa ke Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Ting. menyimpan dokumen dan memastikan ia sentiasa dikemaskini. 6 semasa. Membantu merancang. Melaksana semua program atau dasar Naib Pengerusi : yang diarahkan oleh Kementerian Penolong Kanan Tingkatan 6 Pelajaran 3. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 26 . Merekod.JAWATANKUASA PENGURUSAN TINGKATAN 6 Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Ahli-ahli : 6. Bertanggungjawab terhadap aset Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan berkaitan kokurikulum. JAWATANKUASA KOKURIKULUM TINGKATAN 6 Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. pelaksana dan pemantau Hamdan Bin Pani (Ketua Unit HEM) terhadap keseluruhan aktiviti Rusnizam Bin Salleh (Ketua Unit Kokurikulum) Tingkatan 6 di sekolah. Memastikan aktiviti kokurikulum yang Naib Pengerusi : terancang dan tersusun. Mengatur dan merancang rancangan Pengetua tahunan untuk semua panitia.

perhimpunan. aktiviti surau 5. Mengambil tindakan terhadap penghuni asrama yang didapati melanggar peraturan. 5. Memantau dan memastikan kebersihan asrama sepanjang masa 6. Bertanggungjawab memberi kebenaran keluar masuk pelajar asrama 7. menempah. 6. Menguruskan bilik buku teks 3. Mengawas pelajar asrama semasa prep. Bertanggungjawab menyimpan dan mengemaskini semua rekod berkaitan asrama 3. Merancang dan menyelia aktiviti dan program pelajar asrama 4.Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Suraya Binti Rejab Penolong Setiausaha : Roslin ak Kedai Penyelaras KOMSAS : Sie Ung Zin JAWATANKUASA SPBT Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Mengutip bayaran bagi kehilangan buku teks. 2. Mengagihkan buku teks kepada kelaskelas pada awal tahun iaitu sebelum sesi persekolahan bermula dan mengutip buku teks daripada pelajar sebelum cuti akhir tahun. solat. Menguruskan buku stok 4. makan. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan dan keselamatan pelajar asrama 2. Memastikan undang-undang sekolah dan asrama dipatuhi 8. Bertanggungjawab dalam pengurusan buku teks seperti menyimpan. menyusun dan lain-lain urusan berkaitan buku teks. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 27 . Merancang aktiviti tahunan Jawatankuasa SPBT Penyelaras Tingkatan : Tingkatan 1 : Wan Khairunniza Binti Wan Nasharuddin Tingkatan 2 : Nurul Husna Binti Zakaria Tingkatan 3 : Nurul Adelah Binti Abd Razak Tingkatan 4 : Mohd Shahrul Bin Ibrahim Tingkatan 5 : Abg Safuani Bin Abg Abai WADEN Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Aben Mantali (Ketua Waden) Ahli-ahli : Ismadi Bin Shapi’e Rashidah Binti Suib Faradiela Binti Rumi Bohri Bin Saili Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1.

LEMBAGA DISIPLIN Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Membuat keputusan menentukan Ahli-Ahli : hukuman ke atas pelajar yang Ramli Bin Ayong melakukan kesalahan Bohri Bin Saili 5. Setiausaha : 4. Bertanggungjawab sebagai satu badan Naib Pengerusi : penasihat berkaitan disiplin pelajarPenolong Kanan HEM pelajar 3. rostrum. Merancang. kerusi dsbnya Aben Bin Mantali (Asrama) 6. Menyediakan peralatan berkaitan Penolong Setiausaha : perhimpunan seperti alat pembesar Greg Hansen Anak Riyis (Sekolah) suara. Memastikan pengawas menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Menentukan aturcara perhimpunan Noraine Binti Jamil Faradiela Binti Rumi Rusnizam Bin Salleh Ahli BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 28 . Memberi nasihat dan amaran kepada Setiausaha : pelajar-pelajar yang melanggar disiplin Ismadi Bin Shapi’e dan peraturan 4. Memastikan pelajar-pelajar Bohri Bin Saili (Tingkatan 6) berhimpun tepat pada masa yang ditetapkan Ahli-ahli : 7. Merancang dasar serta program untuk Pengetua meningkatkan disiplin pelajar 2. 5. Mengelola semua Perhimpunan Rasmi Felicia Genie Tersan Sekolah. Memastikan bahan dan dokumen Semua Guru Lembaga Pengawas Sekolah disimpan dan dikemaskini. Ahli LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Bertanggungjawab terhadap Pengetua perlantikan pengawas sekolah 2. Aben Bin Mantali mengemaskini atau meminda Mohd Tahih Bin Awi peraturan sekolah Usop Bin Baharon 6. menyelia dan menilai Naib Pengerusi : segala aktiviti berkaitan pengawas Penolong Kanan HEM 3. Bertanggungjawab menyelia.

Memastikan kantin sentiasa berada dalam keadaan besih. Memasti dan memantau kebersihan kantin termasuk mutu makanan. harga dan keseluruhan kawasan kantin 3. 6. Membantu guru bertugas mengawasi pelajar terutama semasa rehat 7. Merancang dasar serta program untuk Pengetua meningkatkan kesedaran pelajar terhadap bahaya dadah. selesa dan teratur 5.JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Memaklumkan kepada pengusaha kantin tentang jadual persekolahan/rehat/hari ganti dsbnya BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 29 . Memastikan tiada pelajar berada di kantin semasa sesi p & p. Naib Pengerusi : 2. Memastikan bahan dan dokumen disimpan dan dikemaskini Ahli-Ahli : Azhar Bin Omar Rashidah Binti Suib Aben Bin Mantali Ismadi Bin Shapi’e Felicia Genie Tersan Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Ahli-Ahli : Siti Mazlin Binti Ismail Noriza Binti Che Musa Nor Asiah Binti Ibrahim Roslina Binti Rasid JAWATANKUASA KANTIN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Mengenalpasti sebarang aduan berkaitan kantin daripada guru/kakitangan dan pelajar 4. Bertanggungjawab sebagai satu badan Penolong Kanan HEM penasihat berkaitan pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah Setiausaha : Jaya Bin Salleh 3. Memastikan pengusaha kantin mematuhi semua kontrak perjanjian 2.

Ismadi bin Shapi’e 3. Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa. Bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan sekolah senantiasa bersih. Mengurus kemudahan rawatan pelajar 3. 2. Sentiasa memberi ingatan kepada pelajar dalam bentuk poster. Memastikan program kesihatan dan rawatan yang sedia ada dilaksanakan. 2. Semua Guru 4. KEBERSIHAN 5. KESIHATAN DAN RAWATAN 1. Bertanggungjawab terhadap pengurusan Jaket Keselamatan. Merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan . Merancang dan melaksanakan aktiviti Penyelaras : tahunan. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 30 . nasihat dan sebagainnya Pengawal Keselamatan Sekolah (4 orang) dalam perhimpunan sekolah atau Semua Waden Asrama penganjuran aktiviti. 2. Bertanggungjawab memastikan keselamatan pelajar di sekolah dengan atau di luar sekolah dengan Naib Pengerusi : menyediakan peralatan keselamatan Penolong Kanan HEM yang sepatutnya ada.JAWATANKUASA 3K Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : KESELAMATAN Pengetua 1. Bertanggungjawab memastikan harta KESELAMATAN benda sekolah dalam keadaan Penyelaras : selamat. kata kata Ahli-ahli : amaran. Mordiah Binti Jarawi Pemantau Kawasan : Semua Guru KESIHATAN DAN RAWATAN Penyelaras : Rashidah Binti Suib Ahli-ahli : Fauziah Binti Salleh Hasnah Binti Salleh Mohd Rosdan Bin Mohamed Semua Waden KEBERSIHAN 1.

Bertanggungjawab terhadap keceriaan sekolah . 3.Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Siti Mazlin Binti Ismail Papan Notis : Zaiton Binti Daud Siti Suraya Binti Mohd Jamil Mural : Avina ak Sawin Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Kawasan Pintu Masuk Utama : Rusnizam Bin Salleh Kawasan Makmal / Bengkel : Zoriah Mat Mohd Rosdan Bin Mohamed Kawasan Kantin : Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Kawasan Blok Akademik : Azhar Bin Omar Mohd Shahrul Bin Ibrahim Surau An-Nur: Bohri Bin Saili Hazmi Bin Osman Dewan Tandang Sari / Asrama : Aben Bin Mantali Bilik Bacaan : Noraine Binti Jamil Taman Sains : Roha Binti Lit Ahli-ahli : Semua Guru JAWATANKUASA KECERIAAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Merancang projek atau program keceriaan serta melaksanakannya. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 31 . Memastikan keselamatan dan pemeliharaan projek keceriaan yang sedia ada. 2.

Menguruskan kenderaan pelajar ke bank.Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM BIASISWA Setiausaha : Usop Bin Baharon Penolong Setiausaha : Kelia Binti Husaine JAWATANKUASA BANTUAN Senarai Tugas dan Tanggungjawab BIASISWA 1. Mengurus semua hal yang berkaitan Penerimaan dan pemberian bantuan wang yang disalurkan kepada sekolah kepada pelajar. Mencalonkan pelajar yang layak untuk menerima biasiswa. Menyimpan buku akaun pelajar WANG ZAKAT/ KWAMP / BAITULMAL / DERMA PELBAGAI 1. Mengurus semua hal yang berkaitan pemberian biasiswa kepada pelajar. Ahli-ahli : Aminah Binti Ojang Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin Semua Guru Tingkatan WANG ZAKAT / KWAMP / BAITULMAL / DERMA PELBAGAI Setiausaha : Nurul Husna Binti Zakaria Ahli-Ahli : Noriza Binti Che Musa Semua Guru Tingkatan JAWATANKUASA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. merancang. Menghadiri mesyuarat dari semasa ke semasa. Menyelaras. Mencalonkan pelajar yang layak untuk menerima derma/sumbangan. 3. Pengetua melaksanakan dan menilai aktiviti PRS di sekolah. 2. Memilih daripada Unit Beruniform Penolong Kanan HEM sebagai ahli PRS. Setiausaha : Rashidah Binti Suib Ahli-ahli : Guru BimBingan dan Kaunseling BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 32 . 3. Naib Pengerusi : 2. Menghadiri mesyuarat dari semasa ke semasa bila diperlukan 4. 5. 2.

tersusun bagi mencapai visi Penolong Kanan Kokurikulum sekolah. Memastikan latihan yang konsisten Setiausaha : 4. Bertanggungjawab terhadap aset berkaitan kokurikulum. Memastikan aktiviti kokurikulum yang Naib Pengerusi : terancang. Membantu merancang. 5.JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. melaksana Pengetua dan memantau aktiviti kokurikulum. Mengenalpasti pelajar yang berpotensi Zarmilia Binti Rahim untuk diketengahkan. Penyelaras Sukan : Mohd Fadli Bin Mansor Penyelaras Pertandingan Akademik dan Nonakademik : Mohd Rosdan Bin Mohamed Ahli : Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Guru BimBingan dan Kaunseling Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan Semua Pengurus Rumah Sukan Mohammad Tahih Bin Awi Avina Sawin Noraine Binti Jamil Mohd Rashdi Bin Omar Muhammad Zulkhairin Abdullah Greg Hansen Anak Riyis BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 33 . menyimpan dokumen dan Penyelaras Gerak kerja Kokurikulum(GERKO): memastikan ia sentiasa dikemaskini. 3. 2. Mohd Shahrul Bin Ibrahim 6. Merekod.

Menyediakan dokumentasi bagi Noraine Binti Jamil kesemua pertandingan (berbentuk Mohd Rashdi Bin Omar sukan) yang disertai sepanjang tahun. Merangka program yang bersesuaian dengan aktiviti rakan muda Anugerah Remaja Perdana. Mengadakan latihan intensif dan program ’Anak Emas’ untuk ke Penyelaras : Kejohanan Balapan dan Padang Mohd Fadli Bin Mansor (termasuk sukan pembangunan) peringkat Betong. Menentukan rumah sukan bagi semua Naib Pengerusi : pelajar kelas perdana. Menyediakan pelaporan bagi semua Mohd Shahrul Bin Ibrahim aktiviti kokurikulum yang berbentuk Mohammad Tahih Bin Awi sukan. 4. Mengendali Sukantara. Mengendali Kejohanan Balapan dan Setiausaha : Padang Sekolah. Mengadakan pemilihan atlit dan Pengetua latihan kepada pasukan sekolah 2. Zarmilia Binti Rahim 5. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Avina Sawin 7. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 34 .MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH Ahli Senarai Tugas dan Tanggungjawab Pengerusi : 1. Muhammad Zulkhairin Abdullah Greg Hansen Anak Riyis Ahli Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : Zarmilia Binti Rahim Ahli : Noraine Binti Jamil Nurul Husna Binti Zakaria Rashidah Binti Suib ANUGERAH REMAJA PERDANA Senarai Tugas dan Tanggungjawab 1. Membuat pelaporan dari semasa ke semasa. Ahli : 6. Mengadakan perjumpaan dan penilaian untuk Anugerah Remaja Perdana. 2. 3.

PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Ahli-ahli : : : : Pengetua Hj. Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum) Mohd Shahrul Bin Ibrahim Setiausaha Kokurikulum Ketua Penasihat Persatuan Pengakap Remaja Ketua Penasihat Pasukan Kadet Polis Ketua Penasihat Persatuan Bulan Sabit Merah Ketua Penasihat Pasukan Kadet Remaja Sekolah Ketua Pergerakan Puteri Islam Ketua Penasihat Pasukan Kadet Bomba & Penyelamat Ketua Penasihat Persatuan Pandu Puteri Remaja Persatuan Pengakap Remaja Zaiton Binti Daud Dyg Suhailawati Binti Awg Sulong Greg Hansen Anak Riyis Persatuan Bulan Sabit Merah Nurul Adelah Binti Abd Razak Lau Lee Chee Mohd Rosdan Bin Mohamed Pergerakan Puteri Islam Nor Asiah Binti Ibrahim Khairunnisa Binti Alias Mordiah Binti Jarawi Persatuan Pandu Puteri Remaja Kelia Binti Husaine Noriza Binti Che Musa Pasukan Kadet Polis Ismadi Bin Shapi’e Raziah Binti Ramli Halimah Binti Mentali Pasukan Kadet Remaja Sekolah Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan Nurul Husna Binti Zakaria Usop Bin Baharon Pasukan Kadet Bomba & Penyelamat Kho Ah Tau Suzana Binti Muhamad @ Mamat Roslina Binti Rasid BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 35 . Kulana Bin Hj.

Kulana Bin Hj. HOBI & REKREASI SERTA PERKHIDMATAN Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Ahli-ahli : : : : Pengetua Hj. Nansi (Penolong Kanan Kokurikulum ) Mohd Shahrul Bin Ibrahim Setiausaha Kokurikulum Persatuan Akademik Ketua Penasihat Persatuan Bahasa Ketua Penasihat Persatuan Sains & Matematik Ketua Penasihat Persatuan Ekonomi Rumah Tangga Ketua Penasihat Kelab Komputer Ketua Penasihat Persatuan Geografi & Sejarah Ketua Penasihat Kelab Kemahiran Hidup Bersepadu Kelab Hobi Dan Rekreasi Ketua Penasihat Kelab Kebudayaan Ketua Penasihat Kelab Koir Sekolah & Nyanyian Ketua Penasihat Kelab Keceriaan Perkhidmatan Ketua Penasihat Kelab Pengguna Ketua Penasihat Kelab Koperasi & Keusahawanan Ketua Penasihat Kelab Pencegah Jenayah Ketua Penasihat Persatuan Pelajar Islam Ketua Penasihat Bimbingan & Kaunseling PERSATUAN AKADEMIK Persatuan Bahasa Siti Norizan Binti Mat Daud Siti Suraya Binti Mohd Jamil Persatuan Ekonomi Rumah Tangga Zoriah Mat Persatuan Geografi & Sejarah Mohd Helmi Bin Zainuddin Aminah Binti Ojang Persatuan Sains & Matematik Chien Kai Hing Hasnidzar Binti Chek Kelab Komputer Norhidayah Binti Ali Kelab Kemahiran Hidup Bersepadu Hanawati Binti Dabong KELAB HOBI DAN REKREASI Kelab Kebudayaan Zarmilia Binti Rahim Nursyaidatulaziekin Binti Zamri Kelab Keceriaan Siti Mazlin Bin Ismail Kelab Koir Sekolah & Nyanyian Felicia Genie Tersan BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 36 .PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN AKADEMIK.

PERKHIDMATAN Kelab Pengguna Rashidah Binti Suib Kelab Pencegah Jenayah Azhar Bin Omar Kelab Koperasi & Keusahawanan Asmawati Binti Mamat Persatuan Pelajar Islam Hazmi Bin Osman Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin Kelab Bimbingan & Kaunseling Jaya Bin Salleh BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 37 .

Kulana Bin Hj.PENGURUSAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Ahli-ahli : : : : Pengetua Hj. Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum ) Mohd Shahrul Bin Ibrahim Setiausaha Kokurikulum Ketua Penasihat Kelab Bolasepak Ketua Penasihat Kelab Sepak Takraw Ketua Penasihat Kelab Bola Jaring Ketua Penasihat Kelab FUTSAL Ketua Penasihat Kelab Bola Tampar Ketua Penasihat Kelab Bola Baling Ketua Penasihat Kelab Ping Pong Kelab Olahraga dan Merentas Desa Kelab Catur & Carrom Kelab Petaunge Kelab Bolasepak Mohd Fadli Bin Mansor Mohd Tahih Bin Awi Kelab Bola Jaring Noraine Binti Jamil Jurina Binti Manaf Kelab Bola Tampar Aben Bin Mantali Moh Moi Houng Kelab Ping Pong Roha Binti Lit Kelab Sepak Takraw Hasmizar Bin Ali Kelab FUTSAL Mohd Shahrul Bin Ibrahim Abg Safuani Bin Abg Abai Kelab Bola Baling Mohd Rashdi Bin Omar Ramli Bin Ayong Kelab Olahraga dan Merentas Desa Avina Sawin Faradiela Binti Runi Kelab Petaunge Terry Ak Baba Nurul Nadiah Binti Abu Bakar Kelab Catur & Carrom Muhammad Zulkhairin Abdullah Sie Ung Zin BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 38 .

Memastikan semua rekod berkaitan keahlian. Mendaftar persatuan atau kelab kepada pengetua 3.TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS GURU PENASIHAT PERSATUAN DAN PASUKAN BERUNIFORM 1. Bertanggungjawab menasihati. d. forum. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 39 . menganjurkan ceramah. Sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan. aktiviti. Kegiatan-kegiatan lain MembimBing ahli-ahli jawatankuasa dan ahli-ahli persatuan dalam memahami peraturanperaturan persatuan Menggiatkan lagi kecenderungan pelajar dalam bidang kokurikulum Memastikan kesemua prosedur berkaitan kokurikulum dipatuhi sepenuhnya. 2. 8. 6. 4. menganjur/menyertai peraduan-peraduan b. pencapaian dan laporan sentiasa dikemaskini. seminar. 5. 7. membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan supaya benar-benar teratur dan bergerak Bertanggungjawab sebagai penggerak kepada peraturan-peraturan berkenaan bagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfaedah kepada ahli-ahli seperti: a. mengadakan kursus-kursus bimBingan dalam bidang yang sesuai c. Mengadakan lawatan sambil belajar e.

Kulana Bin Hj. Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum ) Zarmilia Binti Rahim Mohd Fadli Bin Mansor BOLA SEPAK Mohd Fadli Bin Mansor Mohd Tahih Bin Awi SEPAK TAKRAW Ismail Mahrip Imirudy Bin Ibrahim BALAPAN & PADANG Semua Guru Sukan MERENTAS DESA Avina Sawin BOLA TAMPAR Aben Bin Mantali Moh Moi Houng BOLA JARING Noraine Binti Jamil Jurina Binti Manaf BALAPAN & PADANG PEMBANGUNAN Semua Guru Sukan PENGURUSAN PERTANDINGAN PERINGKAT BAHAGIAN BETONG (AKADEMIK / NON-AKADEMIK) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penyelaras : : : : Pengetua Hj. Nansi ( Penolong Kanan Kokurikulum ) Zarmilia Binti Rahim Mohd Rasdan Bin Mohamed BICARA BERIRAMA Siti Suraya Binti Mohd Jamil Rusnizam Bin Salleh FORUM REMAJA Siti Norizan Binti Mat Daud DRAMA KOMSAS Halimah Binti Mentali Mohd Rosdan Bin Mohamed PIDATO PRA-U Suraya Binti Rejab ROBOTIK Muhammad Zulkhairin Abdullah Raziah Binti Ramli DRAMA BI Greg Hansen Ak Riyis Felicia Genie Tersan BAHAS PIALA KETUA MENTERI Abg Safuani Bin Abg Abai CHORAL SPEAKING Avina Sawin Noraine Binti Jamil PUBLIC SPEAKING Siti Suraya Binti Mohd Jamil LALULINTAS SEKOLAH Azhar Binti Omar BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 40 .PENGURUSAN PERTANDINGAN PERINGKAT BAHAGIAN BETONG (MSS) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penyelaras : : : : Pengetua Hj. Kulana Bin Hj.

KUIZ PNB Asmawati Binti Mamat PUISI DAN LAGU Saini Bin Bakar Felicia Genie Tersan TARIAN Zarmilia Binti Rahim MAJLIS TILAWAH AL-QURAN Hasmizar Bin Ali Hazmi Bin Osman BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 41 .

Khairunnisa Binti Alias 5. Wan Khairunnisa Binti Wan Nasharuddin 11. Ramli Bin Ayong 3. Noriza Binti Che Musa 6. Nursyaidatuaziekin Binti Zamri 11. Salmiah Binti Mohd Zakaria 7. Mohd Helmi Bin Zainuddin 3. Faradiela Binti Rumi RUMAH NILAM Pengurus : Nor Asiah Binti Ibrahim Penolong Pengurus : Usop Bin Baharon Ahli : 1. Hanawati Binti Dabong 10. Rashidah Binti Suib 10. Nurul Nadiah Binti Abu Bakar 11. Hasnidzar Binti Chek 8. Dyg Suhailawati Binti Awang Sulong 5. Norhidayah Binti Ali 5. Jaya Bin Salleh 4. Abg Safuani Bin Abg Abai 2. Zaiton Binti Daud 4. Siti Mazlin Binti Ismail 5. Rusnizam Bin Salleh 3. Suraya Binti Rejab 8. Jurina Binti Manaf BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 42 . Magdalene Ak Nuli 6. Suzana Binti Mohamad @ Mamat 9. Lau Lee Chee 9. Hamdan Bin Pani 2. Noorsaadiah Aizan Binti Hamdan 11. Raziah Binti Ramli 8. Aminah Binti Ojang 7. Felicia Genie Tersan 6. Roha Lit RUMAH DELIMA Pengurus : Hazmi Bin Osman Penolong Pengurus : Nurul Adelah Binti Abd Razak Ahli : 1. Siti Suraya Binti Mohd Jamil 10. Tan Bee Seok 9. Aben Bin Mentali 3. Chien Kai Hing 4. Siti Norizan Binti Mat Daud RUMAH BAIDURI Pengurus : Azhar Bin Omar Penolong Pengurus : Nurul Husna Binti Zakaria Ahli : 1. Moh Moi Houng 12. Ismadi Bin Shapi’e 2. Terry Ak Baba 2. Asmawati Binti Mamat 9. Roslin Ak Kedai 7. Sie Ung Zin 8. Kelia Binti Husaine 10. Halimah Binti Mentali 7. Nurul Adelah Binti Abd Razak 6. Kho Ah Tau 4.PENGURUSAN RUMAH SUKAN (KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KE-28) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Marshall : : : : Pengetua Hj Kulana Bin Hj Nansi (Penolong Kanan Kokurikulum) Zarmilia Binti Rahim Mohd Fadli Bin Mansor RUMAH ZAMRUD Pengurus : Roslina Binti Rasid Penolong Pengurus : Hasmizar Bin Ali Ahli : 1.

7 Mengira tunggakan gaji. 2. 1. 4. MENGENDALIKAN URUSAN BERKAITAN TAMBANG BALIK WILAYAH ASAL 3. 1. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN – GAJI 1. 2. 4. 1.8.6 Membuat potongan KWSP.2 Memperaku nota minta. bonus dan lain-lain. 2.2 Menyediakan surat kelulusan pergerakan gaji tahunan kepada semua guru dan kakitangan sokongan.2 Menyediakan SGA ( Sijil Gaji Akhir ). 4. PENTADBIRAN DAN AM 4. 2.4 Bertanggungjawab terhadap urusan berkaitan elaun kakitangan. pesanan tempatan dan baucar bayaran eSPKB. 1.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N17 MASLINA BINTI NAWI 1.1 Menyediakan Surat Penurunan Kuasa berkaitan kewangan.1 Mengurus semua urusan berkaitan gaji guru dan kakitangan ( termasuk guru pengganti ).4 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 3.8 Menyemak lembaran gaji. 1. Kew.3 Mendraf dan menaip dokumen yang berkaitan. Cukai Pendapatan dan lain-lain. 1. 1.1 Menyediakan Baucar Tuntutan Perjalanan dan Lebih Masa Guru dan Kakitangan. SG20 dan pergerakan gaji tahunan. 2. MENGENDALIKAN URUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 2.1 Bertanggungjawab memohon peruntukan dan mengurus semua perkara berkaitan tambang balik wilayah asal. 4.5 Menyediakan Surat Pengesahan Penerimaan Waran Peruntukan setiap kali menerima waran peruntukan daripada JPN. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 43 .3 Memohon peruntukan bagi pegawai yang diperakukan untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.4 Membuat bayaran untuk pegawai yang menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.3 Menyediakan perubahan gaji bulanan.5 Memproses elaun waden.

1. MENAIP PELBAGAI DOKUMEN 3. 1.1 Mendraf surat dan menaip dokumen yang berkaitan dengan tugas harian. 1.8 Menyediakan Laporan Akaun Deposit bagi setiap bulan.1 Membantu Pengetua mengurus kewangan dan akaun sekolah.11 Mengemaskini Laporan Bil dalam sistem eLaporan bil untuk 2 kali dalam sebulan iaitu pada setiap pertengahan dan hujung bulan.3 Mengemaskini waran peruntukan yang diterima ke dalam sistem eSPKB. 1.2 Menerima dan menyelesaikan aduan. 1.1 Membukan dan menutup pejabat.1 Menyediakan Pesanan Tempatan KWK. 2.12 Menyediakan Laporan Bulanan Vot Mengurus dan menghantar email tersebut pada setiap hari terakhir bekerja setiap bulan. Hasildan Amanah. MENJALANKAN TUGAS PERHUBUNGAN AWAM DAN LAIN-LAIN 4. 1. 1. 1.10 Mencetak laporan harian urusniaga sistem eSPKB. 3. 1. 2.15 Menyediakan Laporan Suku Tahun Kewangan pada setiap 3 bulan sekali.5 Menyediakan baucar bayaran dan menguruskan pembayaran bagi bil-bil pembelian terus / perkhidmatan / sebutharga dan bil-bil utilitI. 4.3 Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada setiap bulan setelah menerima Penyata Bank. 1.6 Mencetak dan memfailkan baucar bayaran dan segala dokumen yang berkaitan. 4. 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 44 .4 Menyediakan Pesanan Tempatan eSPKB setelah nota minta diluluskan. MENGENDALIKAN AKAUN KUMPULAN WANG KERAJAAN (KWK) 2.7 Menyemak flimsi yang diterima daripada JANM dan menyediakan Laporan Bulanan Penyata Penyesuaian Vot.13 Mengemaskini Laporan eBajet untuk setiap bulan iaitu pada setiap awal bulan berikutnya.2 Menaip surat dan dokumen lain yang diarahkan oleh Pengetua. 2.4 Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa.9 Menyediakan baucar jurnal dan membuat pelarasan sekiranya berlaku kesilapan caj pada kod aktiviti. 1.14 Menyediakan Laporan Data Perolehan Aset Kerajaan pada setiap 3 bulan sekali.3 Berurusan dengan ibu pejabat. 3. jabatan lain dan pihak pembekal.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N17 SALWANA BINTI ALAMSAH 1. 4. 4. 1.2 Membantu Pengetua mengawal serta menyemak prestasi perbelanjaan sekolah.2 Menyediakan Baucar Bayaran KWK. 1. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN 1.

6 Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Akaun SUWA. merekod penerimaan dan di bank in ke Akaun SUWA.4 Menaip pelbagai dokumen yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. menaip minit mesyuarat dan mengedarkan kepada semua kehadiran.2 Menyemak nota minta dan menyediakan Pesanan Tempatan untuk Akaun SUWA.3 Mencatat minit mesyuarat. 4.3 Menyediakan laporan e-Terimaan.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N17 RUZ HIDAYAH BINTI ROSLI 1.1 Bertanggungjawab mengurus dan menyimpan rekod berkaitan Laporan Kutipan Hasil. 1.1 Menyediakan semua jenis sijil pelajar PMR dan SPM. PENTADBIRAN DAN AM 4.3 Menyediakan Baucar Bayaran Akaun SUWA dan mengeluarkan Cek kepada pembekal. 1. 3.2 Bertanggungjawab sebagai juruwang dan penyedia dalan e-Terimaan. 1.4 Merekod pengeluaran cek. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 45 . 3. 4.2 Menyediakan sijil penghargaan dan penyertaan pelajar. 4. 2. 1. mengeluarkan resit. 1. LAPORAN e-TERIMAAN. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN – AKAUN SUWA 1. 4.5 Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada setiap bulan. ABT DAN LAPORAN KUTIPAN HASIL 3. MENYEDIAKAN SEGALA SIJIL UNTUK PELAJAR PMR DAN SPM 2. 3.2 Merekod pendaftaran pelajar ke dalam buku rekod kemasukan pelajar baru.1 Bertanggungjawab menerima wang sewa kantin. 2.1 Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kelas dan memastikan senarai adalah kemaskini.

1 Mengawal penggunaan harta sekolah. 3. 3. 2. 1.4 Menyelia laporan berkaitan dengan kehilangan / kecurian alat dan harta benda sekolah. 1. MENGENDALIKAN HAL-HAL KEWANGAN DAN AKAUN 1. 2.5 AJK Perumahan Sekolah. MEREKOD DAN MENGAWAL STOK / ASET SEKOLAH 2. 3.2 Menguruskan penyelenggaraan dan pembaikan alat dan harta benda sekolah. 1.2 Membantu Pengetua mengawal serta menyemak prestasi perbelanjaan sekolah di samping menyediakan Anggaran Belanjawan Sekolah.4 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa.SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR N22 JUHLIE @ JOBLEE BIN RAMLI 1. 2.1 Membantu Pengetua menguruskan kewangan dan akaun sekolah.3 Menyemak Borang Indent daripada guru / kakitangan sekolah.2 Mengawal cuti rehat staf sokongan. 3.1 Membantu Pengetua menyelia kakitangan staf sokongan. MENYIMPAN. PENTADBIRAN 3.5 Menjadi setiausaha Jawatankuasa Kewangan Sekolah. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 46 . 1. 2.3 Bertanggungjawab terhadap penghantaran Penilaian Prestasi Kontraktor.3 Mengendalikan urusan hapuskira. 2.4 Mengurus dan menjadi AJK Sebutharga.

2.3 Membuat anggaran perbelanjaan dan kuantiti makanan.2 Memastikan rekod stok sentiasa dikemaskini. MENGURUS DEWAN MAKAN 1.4 Mengemaskini buku stok. 2.2 Membuat pemeriksaan berkala ke asrama mengikut jadual yang telah ditetapkan. 3. ASRAMA 3. 2. 1.1 Membantu waden memastikan asrama berada dalam keadaan selamat. 2.3 Melaporkan sebarang kerosakan di asrama kepada Ketua Waden / PK HEM / Pengetua untuk diambil tindakan.6 Memberi rawatan kepada pelajar yang menghidap penyakit ringan.5 Mengurus pesanan serta pembelian ubat-ubatan serta menyimpan dan memastikan stok dan senarai inventori ubat sentiasa dikemaskini. bersih dan selesa sepanjang masa.2 Memastikan pekerja memasak menjalani pemeriksaan kesihatan dan menyimpan keputusan pemeriksaan kesihatan tersebut di dalam fail.4 Mengelola dan mengurus Bilik Sakit di asrama. 3. 3.1 Bertanggungjawab terhadap laporan harian dan laporan prestasi pembekal makanan bermasak. 3.1 Bertanggungjawab terhadap keselamatan stor. STOK DAN ASET 2. 3.SENARAI TUGAS PENYELIA ASRAMA N22 HASNAH BINTI SALLEH 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 47 . 3.

2 Menjaga kebajikan pelajar. 2. 2. ASRAMA 2. 3.3 Membuat anggaran perbelanjaan dan kuantiti makanan. 3. STOK DAN ASET 1. 3.2 Membuat pemeriksaan berkala ke asrama mengikut jadual yang telah ditetapkan. 2.2 Memastikan rekod stok sentiasa dikemaskini. 2.4 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 1. PENTADBIRAN 3.3 Mengurus penghantaran pelajar ke klinik.SENARAI TUGAS PENYELIA ASRAMA N17 FAUZIAH BINTI SALEH 1. bersih dan selesa sepanjang masa. 1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 48 .3 Melaporkan sebarang kerosakan di asrama kepada Ketua Waden / PK HEM / Pengetua untuk diambil tindakan. 3.6 Memberi rawatan kepada pelajar yang menghidap penyakit ringan.1 Membantu PKHEM dan guru data dalam semua urusan berkaitan dengan data dan maklumat pelajar asrama (SMA).1 Membantu waden memastikan asrama berada dalam keadaan selamat.4 Mengemaskini buku stok. 2. 2.1 Bertanggungjawab terhadap keselamatan stor.4 Mengelola dan mengurus Bilik Sakit di asrama.5 Mengurus pesanan serta pembelian ubat-ubatan serta menyimpan dan memastikan stok dan senarai inventori ubat sentiasa dikemaskini. 1.

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 49 . Membantu Guru dan Ketuan Panitia Sains untuk memastikan keperluan di makmal. Membantu guru-guru Sains semasa ujikaji dijalankan. 7. Mengawasi keselamatan dalam makmal dan memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturanperaturan makmal yang telah disediakan. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua. Bertanggungjawab terhadap rekod dan inventori di makmal. penyimpanan bahan-bahan serta mengemaskini stok.SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 NORHAYATI BINTI KIPLI 1. Penolong Kanan dan Guru Kanan Sains dan Matematik dari semasa ke semasa. 3. 9. 4. Menjaga makmal dan memastikan makmal berada di dalam keadaan bersih. SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 MAJELAN BIN AMAT 1. 2. 5. Bertanggungjawab terhadap loceng sekolah. 5. penyimpanan bahan-bahan serta mengemaskini stok. Menjaga makmal dan memastikan makmal berada di dalam keadaan bersih. mengawasi kelas amali harian. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru Sains untuk P&P. Penolong Kanan dan Guru Kanan Sains dan Matematik dari semasa ke semasa. Menguruskan penerimaan. Menguruskan penerimaan. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru Sains untuk P&P. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua. 6. 2. Bertanggungjawab terhadap loceng sekolah. 9. 7. Membantu guru-guru Sains semasa ujikaji dijalankan. 3. kemas dan selamat sepanjang masa. kemas dan selamat sepanjang masa. 8. 8. mengawasi kelas amali harian. Bertanggungjawab terhadap rekod dan inventori di makmal. Membantu Guru dan Ketuan Panitia Sains untuk memastikan keperluan di makmal. Mengawasi keselamatan dalam makmal dan memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturanperaturan makmal yang telah disediakan. 4. 6.

3 Mengurus borang-borang berkaitan pencen guru dan kakitangan sokongan. MENGENDALIKAN URUSAN BERKAITAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN 1. 2.3 AJK Kebajikan.5 Mengurus dan merekod semua surat / borang permohonan serta kelulusan berkaitan dengan kenaikan pangkat guru dan kakitangan. menaip serta merekod surat kelulusan pelbagai jenis cuti guru dan kakitangan sekolah.4 Membantu mengurus segala urusan berkaitan perisytiharan harta dan tapisan keselamatan.1 Membantu membuat / menyedia surat perlantikan dan pengesahan dalam jawatan guru dan kakitangan. PERTUKARAN SEKOLAH / PERAKUAN 3.2 Mengurus.1 Menjadi Setiausaha Urusan Sebutharga sekolah.1 Bertanggungjawab terhadap semua urusan pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan. PENTADBIRAN DAN PERJAWATAN 2.6 Mengurus dan menyediakan rerod “monthly return” sekolah.2 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa.1 Mengurus dan merekod permohonan perpindahan guru. kakitangan dan pelajar. 2. 4. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 50 . 2. 4. pas dan sebagainya.2 Menyediakan surat akuan pelajar apabila dikehendaki untuk urusan hospital. 2. 3. 4. 3. URUSAN SEBUTHARGA / TENDER 4. 2. 2. URUSAN PERKHIDMATAN.SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 IMIRUDY BIN IBRAHIM 1.

LNPT 1. BILIK PBS DAN BILIK SERBAGUNA 2. Daftar Cek Batal dan Daftar Bil. 1. kemas dan ceria sepanjang masa.1 Menaip pelbagai surat dan dokumen.1 Merekod semua terimaan dan bayaran berkaitan dengan Kumpulan Wang Kerajaan. 2.2 Membuat rumusan kehadiran semua staf pada setiap hari Khamis untuk disahkan oleh Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran.1 Mengedarkan borang JPA Prestasi kepada semua guru dan kakitangan. 2. SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 NORSYEILA BINTI SUPIAN 1. 1. 1.5 Memastikan Bilik PBS dan Bilik Serbaguna berada di dalam keadaan bersih. 3. PENTADBIRAN DAN AM 2.2 Memastikan kawasan PBS dan Bilik Serbaguna berada dalam keadaan bersih.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 2.4 Membuat pemeriksaan bahan-bahan yang ada bagi memastikan ia tidak dirosakkan atau dikoyak. Rekod Subsidiari. Daftar Stok Buku Cek. 2. URUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 1.2 Bertanggungjawab merekod dokumen-dokumen berkaitan Kumpulan Wang Kerajaan seperti Daftar Stok Buku Resit.1 Menyediakan punch card untuk semua staf pada setiap awal bulan dan menyimpan setiap akhir bulan. 3. 2.2 Memastikan semua borang JPA Prestasi dikembalikan untuk dinilai oleh Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran.1 Bertanggungjawab terhadap bilik PBS dan bilik serbaguna. kemas dan selamat sepanjang masa.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. Buku Tunai. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 51 . 2. pendingin hawa dan lain-lain.3 Memastikan setiap rak dan ruang tempat letak fail berada dalam keadaan kemas dan baik seperti lampu. PENTADBIRAN DAN AM 3. 2. 3.3 Menaip borang BMA.SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17 NOORSHILLA BINTI MOHD YUSUF 1.

5 Menjalankan tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 4. LNPT 2. 1. 3.8 Memastikan setiap surat dikategorikan dengan betul dan disimpan dalam fail yang sepatutnya. 1.1 Bertanggungjawab terhadap urusan berkaitan rekod. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 52 . 3. 1.7 Memastikan semua fail pejabat ada kertas minit dan dilengkapkan.6 Bertanggungjawab terhadap kebersihan dan keceriaan Bilik Fail.4 Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap LCD dan Pembesar suara. 2. 1.2 Memastikan semua urusan berkaitan sistem fail dilakukan dengan sistematik dan teratur.5 Memastikan semua surat dan dokumen diserahkan kepada Pengetua dengan segera untuk diminit.5 Memastikan peminjaman dan pemulangan LCD dan Pembesar suara direkod.4 Membantu guru dan staf mengefaks surat dan memastikan setiap faks masuk / keluar direkod. 4. 1.SENARAI TUGAS PEMBANTU AM PEJABAT N4 REANY BIN SUHAILI 1. 1. 2. 3.4 Bertanggungjawab membuka dan merekod semua surat rasmi dan sebarang dokumen ke dalam Buku Rekod Surat Masuk. pengemaskinian dan pemeriksaan asset sekolah. MENGENDALIKAN FAIL SEKOLAH 1. 3. 1.2 Memastikan semua rekod berkaitan aset adalah kemaskini. 4.1 Bertanggungjawab terhadap sistem fail sekolah. 4. MENGENDALIKAN ASET SEKOLAH 3.3 Memastikan buku pergerakan fail adalah tepat dan kemaskini.3 Menghantar laporan asset sepertimana yang telah ditetapkan.3 Menaip borang BMA.2 Menyemak dan mengedar surat / pekeliling / maklumat kepada guru atau staf berkenaan. 2.1 Mengedarkan borang JPA Prestasi kepada semua guru dan kakitangan. 4. 3.3 Bertanggungjawab terhadap keceriaan Pejabat Am.1 Bertanggungjawab terhadap Peti Cadangan di pejabat am dan memaklumkannya kepada Jawatankuasa Pengurusan untuk tindakan seterusnya. PENTADBIRAN DAN AM 4.2 Memastikan semua borang JPA Prestasi dikembalikan untuk dinilai oleh Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 7. bersih dan dapat digunakan. Memastikan borang percetakan adalah lengkap dan diluluskan sebelum mencetak. Menyelenggara penggunaan telefon (menjawab telefon. Bertanggungjawab terhadap papan tanda Guru Bertugas. mencatat dan menyampaikan pesanan). nota. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. Memastikan bahan-bahan dicetak dan difotostat pada masa yang telah ditetapkan. 7. 5. Mengurus stok dan stor bekalan pejabat. 10. 4. 6.SENARAI TUGAS PEMBANTU AM PEJABAT N1 AZHAR BIN BOH 1. Bertanggungjawab membuka dan menutup pejabat. 8. selamat dan teratur. 2. Merekod semua urusan berkaitan fotostat dan percetakan. 6. Melakukan kerja percetakan kertas soalan. Memastikan mesin fotostat sentiasa berada dalam keadaan baik. Bertanggungjawab terhadap kebersihan dan keceriaan bilik fail peribadi dan stok. Memastikan bilik percetakan sentiasa berada dalam keadaan bersih. Bertanggungjawab terhadap kerosakan elektrik. Mengambil dan mengepos surat sekolah di pejabat pos. 9. Membuat salinan surat pejabat. Bertanggungjawab terhadap penyerahan sijil kepada pelajar / bekas pelajar. bahan P&P serta dokumen rasmi. 3. 5. 3. 2. SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 MOHAMAD @ ALI BIN BUJANG 1. 8. 4. AJK Kebajikan. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 53 . 9. Memastikan semua surat dan dokumen difail dengan sistematik dan betul.

Bertanggungjawab terhadap pusat sumber dan bilik bacaan. 3. Mengambil tindakan segera terhadap kerosakan yang dilapor oleh guru dan kakitangan. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 7. Membaikpulih buku yang tertanggal. 8. Membaikpulih peralatan sekolah seperti kerusi. tingkap dan sebagainya. 8. Memastikan kawasan pusat sumber dan bilik bacaan berada di dalam keadaan bersih. Menguruskan rekod dan laporan penggunaan pusat sumber. Membuat pemeriksaan bahan-bahan yang ada bagi memastikan ia tidak dirosakkan atau dikoyak. 9. 10. Melaporkan kepada Pengetua / Penolong Kanan dengan segera sekiranya terdapat kerosakan di kawasan sekolah. 9. 5. SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 OMAR BIN GANTI 6. asrama dan dewan makan. 7. Bertanggungjawab menghantar pelajar sakit ke klinik. 5. 2. Membantu guru pusat sumber mengendalikan aktiviti yang berkaitan. meja. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. Memantau asrama lelaki pada waktu pagi dan memantau asrama perempuan pada waktu petang. kemas dan selamat sepanjang masa. 3. 10.SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 DAYANG NARIAH BINTI ABG ABD KARIM 1. Membantu membuat kerja pembaikan kecil. Memantau asrama dan dewan makan setiap hari selepas pelajar makan. 4. 2. SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 KAMARIAH BINTI SULAIMAN 1. pendingin hawa dan lain-lain. Memastikan setiap rak dan ruang tempat letak buku berada dalam keadaan kemas dan baik seperti lampu. pintu. Menguruskan perkhidmatan kaunter pusat sumber mengikut masa yang telah ditetapkan. almari. Memproses bahan di pusat sumber untuk tujuan rujukan dan pinjaman. Bertanggungjawab terhadap asrama. 4. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 54 . 6.

Mengambil tindakan segera terhadap kerosakan yang dilapor oleh guru dan kakitangan. SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 ONG ASAN @ HASSAN BIN ANA 1. almari. meja. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. Membantu membuat kerja pembaikan kecil. pintu. 3. asrama dan dewan makan. Membantu membuat kerja pembaikan kecil. 5. Membaikpulih peralatan sekolah seperti kerusi. Melaporkan kepada Pengetua / Penolong Kanan dengan segera sekiranya terdapat kerosakan di kawasan sekolah. Bertanggungjawab menurunkan bendera.SENARAI TUGAS TUKANG MASAK N17 ABU BAKAR BIN HUSSEIN 1. 2. 4. almari. Bertanggungjawab menaikkan bendera. Membaikpulih peralatan sekolah seperti kerusi. 6. 6. 5. pintu. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 55 . Mengambil tindakan segera terhadap kerosakan yang dilapor oleh guru dan kakitangan. 2. tingkap dan sebagainya. meja. 3. tingkap dan sebagainya. Melaporkan kepada Pengetua / Penolong Kanan dengan segera sekiranya terdapat kerosakan di kawasan sekolah. 4. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. asrama dan dewan makan.

HARI PERSEKOLAHAN 2012 PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN 02/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 AKHIR PERSEKOLAHAN 31/01/2013 28/02/2013 22/03/2013 JUMLAH HARI 22 20 16 58 9 22 18 40 16 15 23 4 42 12 10 21 23 11 65 47 289 JUMLAH MINGGU 12 1 2 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23/03/2013 31/03/2013 01/04/2013 30/04/2013 01/05/2013 24/05/2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25/05/2013 09/06/2013 10/06/2013 30/06/2013 01/07/2013 31/07/2013 01/08/2013 06/08/2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 07/08/2013 18/08/2013 19/08/2013 31/08/2013 01/09/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 01/11/2013 31/10/2013 JUMLAH HARI CUTI AKHIR TAHUN 16/11/2013 16/02/1900 1 8 2 9 1 13 6 52 205 84 Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 56 .

JADUAL PENGHANTARAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TARIKH 09-Jan 16-Jan 23-Jan 30-Jan 06-Feb 20-Jan 27-Jan 06-Mac 13-Mac 20-Mac 03-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 02-Mei 08-Mei 15-Mei 22-Mei 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun 31-Jun 21-Ogos 28-Ogos 04-Sept 11-Sept 18-Sept 25-Sept 02-Okt 09-Okt PENYEMAK Sesi Persekolahan Bermula Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Cuti Tahun Baru Cina Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Ketua Bidang / SU Kurikulum T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Cuti Hari Raya Puasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 Cuti Hari Raya Qurban BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 57 .

Guru Tingkatan 6 yang mengajar di kelas perdana perlu menghantar Buku Rancangan Harian kepada penyemak kelas perdana dan Folio Rancangan Harian kepada penyemak tingkatan 6. Buku Rancangan Harian perlu dihantar pada hari RABU setiap minggu kecuali minggu pertama dan minggu terakhir persekolahan mengikut jadual di atas. Folio Rancangan Harian hendaklah dihantar kepada penyemak kelas perdana. Buku Rancangan Harian boleh dihantarkan kepada penyemak minggu seterusnya. Sekiranya Penolong Kanan Tingkatan 6 tiada di sekolah. 3. Sekiranya penyemak tiada di sekolah.MINGGU 39 40 41 TARIKH 23-Okt 30-Okt 06-Nov PENYEMAK Penolong Kanan Pentadbiran / PK T6 Penolong Kanan HEM / PK T6 Penolong Kanan Kokurikulum / PK T6 CUTI AKHIR TAHUN 1. 4. 2. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 58 . Buku Rancangan Harian MESTI diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran pada penghujung sesi persekolahan untuk disimpan oleh pihak sekolah.

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 59 .

BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 60 .

2.13/9 23/9 . T4) untuk Majlis Kecemerlangan Pelajar adalah berdasarkan Nilai Gred daripada purata markah (PPT & PAT). Pemilihan pelajar cemerlang (T6) untuk Majlis Kecemerlangan Pelajar adalah berdasarkan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK).2/8 26/8 . T2.22/3 22/4 . Pemilihan pelajar cemerlang (T3. Pemilihan pelajar cemerlang (T1. BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 61 .2/8 29/7 .30/8 30/9 .22/3 18/3 .18/10 Key-In Markah/ Serah Markah 03/04/2013 03/04/2013 08/05/2013 12/06/2013 21/08/2013 11/09/2013 11/10/2013 20/09/2013 11/10/2013 30/10/2013 25/10/2013 Rekod Kemajuan Murid 05/04/2013 *05/04/2013 *10/05/2013 14/06/2013 23/08/2013 *17/09/2013 *21/10/2013 25/09/2013 17/10/2013 01/11/2013 30/10/2013 Analisis JK Peperiksaan 05/04/2013 05/04/2013 10/05/2013 14/06/2013 23/08/2013 13/09/2013 21/10/2013 23/09/2013 14/10/2013 01/11/2013 28/10/2013 Post-Mortem 10/04/2013 (Rabu) 10/04/2013 (Rabu) 15/05/2013 (Rabu) 18/06/2013 (Selasa) 17/06/2013 (Isnin) 26/08/2013 (Isnin) 27/08/2013 (Selasa) X 17/09/2013 (Rabu) 23/10/2013 (Rabu) 25/09/2013 (Rabu) 21/10/2013 (Isnin) X * Guna perisian yang dibekalkan oleh JK Peperiksaan T6 (sesalinan kepada Penolong Kanan T6 & Pengetua) 1.23/5 16/5 .22/3 14/3 .22/3 18/3 . T5) untuk Majlis Kecemerlangan Pelajar adalah berdasarkan Nilai Gred daripada purata markah (Percubaan 1 & 2).4/10 17/10 . 3.2/8 29/7 .4/10 9/9 .26/4 8/5 .TAKWIM UJIAN/PEPERIKSAAN SMK PUSA 2013 TARIKH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ujian/ Peperiksaaan Ujian TOV5 Ujian TOV3 Ujian 1 Ujian Pertengahan Penggal 2 Percubaan Penggal 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun Percubaan SPM 1 Percubaan PMR 1 Ujian 2 Ujian Pertengahan Penggal 1 Ujian Pertengahan Penggal 3 Percubaan Penggal 1 Percubaan Penggal 3 Percubaan PMR 2 Percubaan SPM 2 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 5 3 4 6 Atas 6 Atas 4-5 1-3 5 3 4 6 Rendah 6 Atas 6 Rendah 6 Atas 3 5 1&2 4 Hantar Cetak 22/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 05/04/2013 24/04/2013 30/04/2013 05/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 02/08/2013 13/09/2013 23/08/2013 06/09/2013 27/09/2013 13/09/2013 Tempoh 11/3 .23/5 22/7 .25/10 2/10 .

PELAN KEDUDUKAN KELAS BLOK AKADEMIK 2 (KABIN) BLOK AKADEMIK 3 (TERAPUNG) 6R1 6A1 BLOK BENGKEL 6R2 6A2 4A1 5A1 4A2 5A2 4A3 5A3 4A4 5A4 1E 1D 1C 1B MAKMAL KOMPUTER 1 MAKMAL KOMPUTER 2 BLOK ICT BENGKEL SENI BENGKEL KHB 5S1 BENGKEL KHB BLOK MAKMAL SAINS BLOK AKADEMIK KHAS 5S2 BILIK ERT 3A 2A 1A MAKMAL MAKMAL MAKMAL 3 2 1 BLOK AKADEMIK 1 (3 TINGKAT) 3B 2B BOSS 3C 2C 4S1 3D 2D BILIK PBS 3E 2E BILIK SERBAGUNA BLOK AKADEMIK KHAS 4S2 BILIK BACAAN/ PERALIHAN BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 62 .

Carta Organisasi Pengurusan Pentadbiran Sekolah SMK Pusa 2013 PENGETUA Samsudin Drahman PIBG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Ismail Mahrip PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 Bohri Saili PENOLONG KANAN HEM Madline Jayan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Hj Kulana Nansi GK BAHASA GK SAINS & MATEMATIK PEPERIKSAAN PBS NILAM PENYELIDIKAN ASET & INVENTORI KEBAJIKAN STAF JADUAL WAKTU PENARAFAN SKPM GK KEMANUSIAAN KEWANGAN KRK INTEVENSI MAJALAH SEKOLAH JADUAL WAKTU GK TEKNIK & VOKASIONAL SPBT WARDEN SETIAUSAHA KOKURIKULUM DISIPLIN KETUA UNIT KURIKULUM KETUA UNIT KOKURIKULUM PPDa KETUA UNIT HEM KETUA UNIT KEMANUSIAAN PENGAWAS PENYELARAS GERKO KANTIN UNIT BERUNIFORM KELAB & PERSATUAN SUKAN & PERMAINAN GURU SUKAN & MSS RUMAH SUKAN PERTANDINGAN SUKAN PERTANDINGAN AKADEMIK PERTANDINGAN NON-AKADEMIK PENYELARAS SUKAN & PERTANDINGAN 3K KECERIAAN GURU AKADEMIK TINGKATAN 6 BANTUAN PRS PERKEMBANGAN STAF PERUMAHAN KOPERASI PENTADBIRAN AM BIMBINGAN & KAUNSELING PEMBANTU TADBIR PEMBANTU MAKMAL PEMBANTU OPERASI PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 63 .

LAMPIRAN BUKU PANDUAN SMK PUSA 2013 | 64 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful