Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1 dan 2 3 Jan-11 Jan 2013

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema buat baik dibalas baik. -PBS Berdasarkan Pemetaan Eviden

3 14 Jan18 Jan 2013

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. - Ceramah yang bertema Tingkatkan maruah diri - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri 1

3 14 Jan18 Jan 2013

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 21 Jan -25 Jan 2013 1.4 Bertanggungjawab amalan terpuji - Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas - Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat Bertanggungjawab - Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna - Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna

-PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. - Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah, sekolah dan dalam masyarakat - Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

5 28 Jan-1 Feb 2013

1.5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu - Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat - Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh, bercakap besar dan mementingkan diri

Hemah Tinggi - Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

- Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat

- Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

6 11 Feb15 Feb 2013

1.6 Toleransi menjalin kemesraan - Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra - Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Masyarakat

Toleransi - Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

- Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain

- Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain. - Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

7 8

CUTI TAHUN BARU CINA

11- 15 FEBUARI 2013 Berdikari - Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain - Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan - Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah - Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

1.7 Berdikari mencerminkan kedewasaan - Kemampuan menyelesaikan 18 Feb-22 masalah memupuk sikap Feb 2013 berdikari - Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan

1.8 Usaha tangga kejayaan - Kegigihan dalam kehidupan 25 Feb-1 seharian Mac 2013 - Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah

Kerajinan - Berusaha dengan gigih - Usaha yang berterusan penuh demi kepentingan diri, dengan semangat ketekunan, keluarga dan sekolah kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

- Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema. - Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah Berjaya 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

1.9 Kasih sayang membawa kebahagiaan 4 Mac 8 - Kasih dan sayang semua Mac 2013 hidupan di dunia - Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora

10

Kasih Sayang - Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

- Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia

- Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang - Lawatan ke rumah kebajikan, zoo, hutan rekreasi dan membuat laporan. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

1.10 Keadilan hak semua - Keadilan membentuk budaya sekolah 4 Mac 8 - Keadilan di sekolah tanggungjawab Mac 2013 bersama (a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 12 4 Mac 8 Mac 2013 1.11 Remaja berdisiplin negara aman - Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak - Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman

11

Keadilan - Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

- Menerima dan mengamalkan prinsip keadilan di sekolah

- Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah - Main peranan pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. - Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor - Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram, rasuah, penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut.

Rasional - Membuat keputusan - Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai factor. dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

13 14 1 April-5 April 2013 1.12

CUTI SEKOLAH PP1 Kesederhanaan asas perhubungan harmoni - Sikap sederhana dalam hubungan - Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri

25 MAC-29 MAC 2013 Kesederhanaan - Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain - Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain - Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 14 8 April12 April 2013 2.1 Kasih sayang teras keluarga bahagia - kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 2.2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa - Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama - Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh NILAI Kasih sayang terhadap keluarga - Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga HASIL PEMBELAJARAN - Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN - Peta minda tentang ciri-ciri keluarga bahagia - Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. - Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga - Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa 5

14 8 April12 April 2013

Hormat dan taat kepada anggota keluarga - Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

- Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

mengikut perspektif agama -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. 15 15 April19 April 2013 2.4 Keluarga pendorong kejayaan - Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga - Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a) Pendidikan (b) Kerjaya Tanggungjawab terhadap keluarga - Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga Mengekalkan tradisi kekeluargaan - Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga
NILAI

-Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga - Menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga

. - Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden - Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

16 15 April19 April 2013

2.3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan - Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga
BIDANG PEMBELAJARAN

- Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

17 22 April26 April 2013

3.1 Sekolah ceria murid gemilang - Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama - Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah

Menyayangi dan menghargai alam sekitar - Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem

-Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar

-Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah - Membuat penilaian tentang kebersihan kawasankawasan di sekolah. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

17 22 April26 April 2013

3.2 Hargai air - Air nadi kehidupan - Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air

Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar - Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara Kemapanan alam sekitar - Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup

- Menjaga kebersihan - Menghasilkan poster sumber air dan bertemakan Air mengelakkan pembaziran - Buku skrap: kepentingan air. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

18 29 April3 Mei 2013

3.3 Pantai indah negara permai - Zon persisiran pantai perlu dilindungi (a) Pembangunan terkawal di zon persisiran pantai (b) Pengekalan kawasan terumbu karang untuk pembiakan hidupan marin 3.4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama - Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam

- Melibatkan diri dalam zon persisiran pantai

- Tayangan video mengenai perlindungan santuari - Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. - Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam - Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam - Melakonkan satu latihan kecemasanPBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

18 29 April3 Mei 2013

Peka terhadap isu-isu alam sekitar - Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

- Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

19 6 Mei-10 Mei 2013

4.2 Raja payung negara - Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan * Pertabalan Raja

Taat setia kepada raja dan negara - Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara

- Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara - Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari kebesaran negara

- Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut - Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah (a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

19 6 Mei-10 Mei 2013

4.3 Berbakti untuk negara - Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan - Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan

Sanggup berkorban untuk negara - Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk Negara

- Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara

- Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

20 & 21 13 Mei -24 Mei 2013

20 & 21 13 Mei -24 Mei 2013

BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5.1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak- Menyedari kanak- Berbincang dan - Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap - Tanggungjawab ibu bapa memastikan - Membela, memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden. 5.2 Menghormati hak wanita Menghormati hak wanita - Bersikap terbuka - Mengumpulkan maklumat tanggungjawab semua - Melindungi dan mengiktiraf mengiktiraf wanita dari media cetak dan media - Hak wanita tanggungjawab bersama wanita sebagai individu yang sebagai golongan yang elektronik mengenai - Peka terhadap hak wanita boleh memberi sumbangan berkebolehan, berpotensi pengeksploitasian wanita (a) Hal-hal kebajikan dalam pembangunan keluarga, dan bermaruah dan mempamerkan di kelas (b) Peluang kenaikan pangkat masyarakat dan negara. (c) Pengeksploitasian (d) Iklan 5.3 Utamakan kebajikan pekerja - Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi Melindungi hak pekerja - Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara - Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan - Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan - Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja

20&21 13 Mei -24 Mei 2013

CUTI PP2 MINGGU 22&23

27 MEI-7 JUN 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

24 10 Jun14 Jun 2013

5.4 Keistimewaan golongan kurang upaya - Prihatin terhadap golongan kurang berupaya - Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat

Menghormati hak golongan kurang berupaya - Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan

- Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya

- Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan - tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

25 17 Jun21 Jun 2013

5.5 Pengguna yang bijaksana - Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna - Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan

Melindungi hak pengguna - Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi

- Menyedari dan mengenalpasti hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan

- Mengumpul, membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik - Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

26 24 Jun28 Jun 2013

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan - Mematuhi peraturan - Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan- Undang-undang menjamin - Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan - Ceramah keselamatan di - Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis - Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada - Mempamerkan keratan 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

menyalahi undang-undang jalan raya (a) Perlumbaan haram (b) Memandu tanpa lesen (c) Memandu dalam keadaan mabuk (d) Kecuaian pejalan kaki

akhbar yang berkaitan dan mengadakan perbincangan tentang pentingnya mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

26 24 Jun28 Jun 2013

6.2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga - Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.3 Kebebasan beragama di Malaysia - Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan - Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) (c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh)

Kebebasan bersuara - Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

- Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni

- Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

27 1 Julai5 Julai 2013

Kebebasan beragama - Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

- Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain

- Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain - Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di Malaysia -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

28 8 Julai12 Julai 2013

6.4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat - Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama - Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat

Penglibatan diri dalam pembangunan negara - Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undangundang dan Perlembagaan Malaysia

- Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara

- Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

29 15 Julai19 Julai 2013

30 22 Julai26 Julai 2013

6.5 Kematangan berfikir penting Sikap keterbukaan - Menerima pandangan - Main peranan- orang yang untuk kebaikan bersama - Bersedia memberi dan dan teguran orang lain memberi teguran dan orang - Teguran yang membina penting untuk menerima pandangan, demi kebaikan bersama yang menerima teguran kebaikan bersama pembaharuan dan kritikan dalam sesuatu hal . - Pendapat dan teguran diterima dengan selaras dengan kebenaran sikap terbuka (a) Akademik fakta dan norma masyarakat -PBS- Berdasarkan (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Malaysia Pemetaan Eviden. Kaunseling BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman - Menjadi jiran baik - Membincang ciri-ciri jiran perpaduan - Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik - Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat - Projek: membantu jiran dan kesejahteraan masyarkat mengutamakan kedamaian dan membuat laporan. - Konsep kejiranan sebagai amalan keharmonian hidup tanpa dalam masyarakat mengira agama, bangsa dan -PBS- Berdasarkan (a) Kunjungan Muhibah (Rumah budaya Pemetaan Eviden. Terbuka, ziarah-menziarah, saling membantu, hari keluarga) 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

31 29 Julai3 Ogos 2013

32 5 Ogos 9 Ogos 2013

7.2 Permuafakatan membawa berkat - Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama - Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7.3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau - Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi - Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau

Saling membantu dan bekerjasama - Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara - Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat

- Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

- Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau

- Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek - Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas. -PBS- Berdasarkan Pemetaan Eviden.

32-46 47

ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN

13