BAHAGIAN F

SENARAI SEMAK
BORANG-BORANG
ASRAMA

167

KANDUNGAN
BAHAGIAN F : SENARAI SEMAK BORANG-BORANG ASRAMA
1. KEMASUKAN MURID
1 SURAT RAWATAN

169

2. KAD BALIK KAMPUNG DAN KELUAR DARI KAWASAN ASRAMA

170

3. BORANG PERMOHONAN MASUK ASRAMA

171

4. BORANG JAWAPAN MENERIMA/MENOLAK TAWARAN

175

5. BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT MURID

176

6. SURAT AKUAN IBUBAPA/PENJAGA

177

7. AKU JANJI MURID

178

8. AKUAN PERSETUJUAN WARIS

179

2. DISIPLIN
1.
2.
3.

SURAT PANGGILAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA
BORANG SALAH LAKU MURID
SURAT KEBENARAN PEMERIKSAAN AIR KENCING

180
181
182

(URINE TEST)

3. BORANG-BORANG LAIN
1. BORANG PINJAMAN PERALATAN
2. LAPORAN HARIAN ASRAMA
3. SENARAI/SEMAK PENYELIAAN/PEMANTAUAN/LAWATAN

183
184
185

KERJA KE SEKOLAH BERASRAMA
4.
5.
6.
7.

BORANG INVENTORI
SENARAI SEMAK INVENTORI INDIVIDU
BORANG LANTIKAN WARDEN

SOKONGAN BAGI PEMBERIAN ELAUN

168

190
191
192
194

.P / S. Penguasa Perubatan/Pengarah Pergigian. (Tandatangan Pengetua/Guru besar ) ……………………….terima kasih. SURAT PENGENALAN DAN AKUAN Nama :………………………………………………………………………………………………………………… K..... Hospital Besar/Hospital Daerah/Klinik. …………………………. (Cop Rasmi) *Potong yang tidak berkenaan 169 ...BAHAGIAN F : CONTOH-CONTOH BORANG DAN SURAT SURAT RAWATAN Nama Sekolah……………………….……………………………………………………………………………… Tarikh: …………………………………………….... Tuan....... Diharap pihak tuan/puan dapat melakukan pemeriksaan dan rawatan perubatan yang sewajarnya ....B :………………………………. Tingkatan/Tahun :………………………………………… Pembawa surat ini ialah murid sekolah di atas dan memerlukan rawatan/pemeriksaan..... Sekian...

Murid wajib memiliki kad ini.No. Pengetua/Guru besar. Pulang ke kampung atau keluar dari kawasan tanpa menandatangani kad ini terlebih dahulu adalah satu kesalahan dan melanggar peraturan asrama... Kehilangan kad ini akan dikenakan denda yang berpatutan. Kad ini disimpan di pejabat asrama dan diambil untuk ditandatangani apabila memohon pulang atau keluar dari kawasan sekolah/ asrama. Tingkatan/Tahun:………………………. No. 7.KAD BALIK KAMPUNG DAN KELUAR DARI KAWASAN ASRAMA BIL TARIKH TUJUAN KELUAR TARIKH PULANG KELULUSAN TANDATANGAN WARDEN TANDATANGAN IBU BAPA Hadapan Kad Peraturan : 1. 6. Alamat: …………………………… ……………………………………. Murid hendaklah mendapatkan kebenaran sama ada pada warden bertugas.Tel……………… 170 . 5.Matrik / Pendaftaran:………………………………………. ……………………………………. sila serahkan kepada pihak sekolah atau pun warden asrama. Sesiapa sahaja yang menjumpai kad ini. Setiap murid yang pulang ke kampung hendaklah membawa bersama kad ini untuk disahkan dan ditandatangani ibu bapa/ penjaga. 2. 4. atau Pengetua / Guru Besar.Ketua Warden. PK HEM 3. Nama :……………………………..

030 171 Tandakan [ √ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] . No.resit……………….… Tandatangan……………… Bayaran – bayaran lain: ………………………………………………………………………….… No.…. Tilawah Al Quran dan Syarahan Agama (ii)Jawatan yang disandang peringkat sekolah (k) Borang jawapan menerima /menolak tawaran (l) Borang Pendaftaran pelawat (m) Borang Akuan Disiplin Murid (n) Surat Akuan Kebenaran Ibu bapa/Penjaga (o) Surat Akuan Kebenaran Ibubapa/Penjaga (p) Sampul surat berukuran 4”x 9” beralamat sendiri dan bersetem RM. Senarai Semak Perlu diisi oleh ibu bapa / penjaga g (a) Biodata murid untuk kegunaan pejabat (b) Senarai semak (c) Biodata murid (d) Butir-butir waris (e) Pengesahan majikan (f) Maklumat Waris (g) Tanggungan ibu bapa/ Penjaga bawah 18 tahun (h) (i) Laporan kesihatan murid (ii) Borang Akuan Kesihatan (i) Maklumat sekolah terakhir (j) Aktiviti Kokurikulum (i)Tahfiz. Pendaftaran Darjah/ Tingkatan Yuran/bayaran yang perlu dijelaskan Sekolah:RM…………….BORANG PERMOHONAN MASUK ASRAMA A. Biodata Murid ( Untuk Kegunaan Pejabat) Nama GAMBAR Tarikh masuk No.………… B..…….resit………………… Tandatangan……………… Asrama:RM…………………….

. No..……… 3. …………………………………………………………………………………… 9. Alamat Rumah: ………………………………………………………………. Nama murid:……………………………………………………………. Biodata Murid 1. Kad Pengenalan : ………………………………………………..…………………………………… 5.. Butir-Butir Waris BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAPA/ PENJAGA BUTIRAN Nama No. Sijil Lahir…………………………………………………………………… 4. D. 10.Tel:…………………………………………………………………………. 7.…… (Seperti dalam Sijil Beranak) 2. Penjaga sekarang (Ibu / Bapa / Ibu bapa / Penjaga) (Jika bukan Ibu bapa nyatakan pertalian )………………. Kad pengenalan Tarikh Lahir Warganegara Alamat Sekarang No. Bilangan adik beradik dalam keluarga (i) Lelaki :…………… … orang i (ii)Perempuan : …………orang 11. Tarikh Lahir:………………………………. Anak ke … ……………dalam keluarga 12. 6. Bangsa : ………………………………………………………………………. Tempat Lahir: …………………………………………………………………. No. Telefon Pejabat Pendapatan Bulanan RM IBU/ PENJAGA RM 172 .Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Daripada Sekolah Asal (a) Borang skim pinjaman buku teks [ [ [ [ [ [ [ (b) Salinan keputusan UPSR (c) Surat Akuan Disiplin (d) Gambar ukuran Kad Pengenalan (10 keping) (e) Kad Kesihatan (KP/KK/RKS/3) (f) Kad Sulit 001R (77) (g) Laporan Prestasi Murid/Kad kemajuan ] ] ] ] ] ] ] C. No. Telefon Kelulusan Akademik Pekerjaan Alamat Majikan No. Agama : ………………………………………………………………………… 8.

……………………………………………………………………………………………… No Telefon :…………………………………………………………………………………………………. 5. [ada/tidak] Lemah Jantung :……………………………………… [ ada/tidak] Penyakit-penyakit lain (jika ada) : …………………. 2.…….. 6.…… [ada/tidak] Sawan ………………………………………………… [ada/tidak] Buah Pinggang :……………………………………. …………………………….………………Pertalian………………………………… Pekerjaan…………………………………………………………………………………………………….…………… dengan ini mengesahkan bahawa segala maklumat di atas adalah benar. …………………………….……………………………………………… No Telefon :……………………………………………………………………………………………. Penyakit kulit berjangkit:……………………………. Tandatangan Nama Jawatan Cop Rasmi …………………………….Pengesahan Majikan Bahawasanya saya………………………………. Nama: ………………………………………… Tarikh: ………………………………… 173 . Laporan Kesihatan Murid Adakah anak/jagaan tuan /puan mengidap penyakit berikut ? 1. 3. Waris Nyatakan waris yang tinggal berhampiran dengan sekolah untuk dihubungi semasa kecemasan.…………………………………………….E . G .. (Nyatakan penyakit) Saya …………………………………………………… ibu bapa/penjaga kepada murid bernama………………………….. Alamat Pejabat :…………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………. Tandatangan………………………………. [ada/tiada] Lelah/semput……………………………………. Nama …………………………………………. Alamat Rumah:……………………………………………….. F...Ketua Jabatan/majikan kepada Encik/ Puan……………………dengan ini mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar .. Tanggungan Ibu Bapa/Penjaga -Anak Di Bawah 18 Tahun Bil Nama Darjah/Tingkatan Sekolah H. …………………………….

• Potong yang tidak berkaitan J. Borang Akuan Kesihatan Pengetua/Guru Besar …………………………………. Maklumat Sekolah Terakhir 1. Tandatangan Pegawai Perubatan: ………………………………… Cop Rasmi : …………………………………………. Pernah menerima biasiswa/bantuan [ Ada/Tidak] (i) Jenis bantuan dan nombor rujukan …………………………………………………… (ii) Nyatakan tahun ………………………………………………………………………… (iii) Nilai setahun …………………………………………………………………………… 3. ………………………………….I. Kad Pengenalan …………………………… dan mendapati:Bil 1 2 3 4 5 6 7 Penyakit Sihat Kecacatan badan Asma Penyakit Jantung Leukimia Batuk Kering Penyakit Yang Berbahaya Ya Tidak Catatan Murid ini *sesuai / tidak sesuai tinggal di asrama dan *boleh/ tidak boleh menyertai sebarang kegiatan kokurikulum. Nama sekolah terakhir…………………………………………………………………………… 2. Perakuan Kesihatan Saya mengesahkan bahawa saya telah memeriksa ………………………………………… No. Pernah menerima bantuan skim pinjaman buku teks [ Ada/Tidak] 174 . ………………………………….

beralamat…………………………………………….………… Tarikh………………………………….BORANG JAWAPAN MENERIMA/MENOLAK TAWARAN Pengetua/Guru Besar. * Potong yang tidak berkaitan 175 . *Menerima /menolak tawaran di atas..……………………………… Saya…………………………………………………….…. ………………………………… ………………………………… ………………………………… Tuan.... Poskod…………………………………………. Tandatangan murid Tandatangan ibu/bapa ……………………………………………. No K/P ………………………………………. Tarikh…………………………. ………………………….………. Tawaran Masuk ke Asrama Sekolah………………………………………….……………………………………………………………...

. Nama :………………………………………………………………….. 2. Kad Pengenalan : :…………………………………………………………. Tidak dibenarkan melawat murid tanpa kebenaran... Nama :………………………………………………………………………..……… No Kad Pengenalan:………………………………………………………………………………………………… No Telefon Rumah:……………………………………………………………………………………………. Waktu melawat : Sabtu...………………………………………. Hubungan dengan murid : :………………………………………………………………………………. Kad Pengenalan : :………………………………………………………………. Nama :…………………………………………………………...… Nama Ibu bapa:………………………………………………………………………………………………......……………………………. Hubungan dengan murid : :………………………………………………………………………………. Perhatian Kepada Ibu Bapa/Penjaga 1... Alamat :…………………………………………………………….…………………………………….…………………………….………………………………….…… Nama Waris Yang Dibenarkan Melawat murid 1.BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT MURID Nama Murid : ……………………………………………………………………………………………………. PERHATIAN:Ibu bapa/penjaga tidak dibenarkan membawa murid/anak jagaan keluar daripada kawasan asrama/sekolah tanpa kebenaran.. Alamat :………………………………………………………………………….. Kad Pengenalan : :………………………………………………………...………………………………………….………………………………… Hubungan dengan murid : :…………………………………………………………………………………... 176 . 3.. Alamat :……………………………………………………………………….. 2. Sekiranya ada perkara mustahak ibu bapa/penjaga mestilah menghubungi warden bertugas/pengetua....…………………………….…………………………... 3.. Ahad dan cuti am: 10 pagi hingga 6 petang...

………………………………………………. Jabatan Pendidikan Negeri. Bersetuju mewakilkan kepada Pengetua untuk menandatangani bagi pihak diri saya. Nombor Kad Pengenalan …………………akan memulakan persekolahan mulai tahun…………… di Tingkatan/Darjah…………dengan kerelaan hati saya: a.. Mengizinkan anak/jagaan saya mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan dan lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah . b.…………………… ……………………………………………………… Jawatan:………..……. ……………………………………….SURAT AKUAN IBUBAPA/PENJAGA Surat Akuan Ibu bapa/Penjaga Saya ……………………………………………..…. ………………………………………………. Nama: ………………………………. pihak sekolah boleh mengambil tindakan yang sesuai. ……………………………………. Sekiranya tidak dijelaskan.…….………… No... untuk menggunakan ubat bius dan melakukan pembedahan ke atas anak/jagaan saya apabila berlaku kecemasan yang memerlukan tindakan serta merta.……….……………. .. No.. Kementerian Pendidikan Malaysia atau sebarang pertubuhan yang disertainya. (Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga) Disahkan oleh: Alamat: ……………………………………………..… 177 . Saya bersetuju menjelaskan semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan persekolahan anak/jagaan saya dalam tempoh yang ditetapkan.ibu/bapa/penjaga kepada murid bernama ………………………………………………….………………….. c.surat keizinan yang diperlukan oleh doktor hospital kerajaan. Telefon : …………………………… Cop Rasmi : …………………. K/P: ………………..

.......... Ibu bapa/Penjaga :.. Terima Kasih..... Sekian..... …………………………… ( ) Tarikh : …………………… Saksi :.......... Pengesahan : ..............................AKU JANJI MURID Saya ………………………………………………………(Nama ………………………………… penuh) Kad Pengenalan mengaku telah membaca dan memahami semua butiran yang terkandung di dalam Buku Panduan Peraturan Sekolah......... Saya berjanji akan mematuhi semua peraturan dan dengan rela hati menerima hukuman sekiranya saya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. No kad Pengenalan : .............. (Ketua Warden/PK HEM/Pengetua/Guru Besar) 178 ................................................. Yang benar..................................................................

. Terima Kasih... waris kepada ………………………………………………………. Yang benar. (Nama penuh murid) ………………… (Tingkatan/tahun) mengaku telah membaca dan memahami semua butiran yang terkandung di dalam Buku Panduan Peraturan Arama. Saya bersetuju dengan semua butiran yang terkandung di dalamnya.. …………………………… ( ) Tarikh : …………………. Sekian.....(Nama penuh) Kad Pengenalan ………………………….AKUAN PERSETUJUAN WARIS Saya ……………………………………………. 179 . Saya juga dengan rela hati memberi kebenaran kepada pihak sekolah untuk mengambil tindakan atau menjatuhkan hukuman kepada anak/jagaan saya sekiranya beliau terlibat dengan salahlaku.

. Bil Kesalahan Tarikh Tindakan Sehubungan itu..........………….. No... Sekian.......................CONTOH SURAT PANGGILAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA Kod Sekolah…………………....Telefon :………………………………........... : .....Besar) 180 .. (Tandatangan Pengetua/G.... Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada : …………………………………………............................ terima kasih... …………………………………………. : .. Tuan......... SALAH LAKU MURID Nama Murid :…………………………………………… Tingkatan/Darjah ………………………....... tuan diminta hadir ke sekolah seperti maklumat berikut untuk membincangkan perkara di atas : Tarikh Hari Masa : ...... ……………………………….................... Berikut disenaraikan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak/ anak jagaan tuan.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas....

.P / S. No..... 13.. Tingkatan /Tahun 4... ( ) Disahkan : ……………………………………. 9. ( ) 2.. Nombor Telefon Jenis Salah laku Kekerapan Punca Salah Laku Tempat kejadian Masa Hukuman / Tindakan :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ Laporan Lengkap Kejadian (Diisi Oleh Murid) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Pengakuan Murid / Tertuduh Saya mengaku bahawa saya telah melakukan kesalahan di atas. Dorm 6... Nama Murid / Tertuduh 3....... 181 pengakuan ......... 10. Tarikh / Hari 2.... Semua keterangan dan ini sesungguhnya benar dan dicatat dengan kerelaan dan atas kesedaran saya sendiri......BORANG SALAH LAKU MURID Butiran kes (diisi oleh murid) 1........ 11......... K.. 12. Tandatangan Murid /Tertuduh ………………………… ( ) Tarikh:………………… Disaksikan : 1………………………. 8.......B 5... Alamat Penjaga 7.

KP …………………. ……………………….No. ………………………….……… *membenarkan / tidak membenarkan anak / jagaan saya untuk menjalani pemeriksaan tersebut.ibu bapa/penjaga kepada murid …………………………………….tingkatan/tahun…………. No Tel : ………………………. Tuan. 182 .. Sekian terima kasih.. …………………………. ………………………..SURAT KEBENARAN PEMERIKSAAN AIR KENCING (URINE TEST) Nama Ibu bapa.KP……………………….. …………………………. Tarikh…………………….No. …………………………… ( Alamat: ) ………………………... Kebenaran Pemeriksaan Air Kencing Saya …………………………………………..

..…………… Nama Guru : ....... (Tandatangan guru yang meluluskan) 183 . Nama Persatuan / Kelab / Individu . Tandatangan Nama Pemohon Jawatan Tarikh …………………………….... ………......…………………….………… Kerjasama tuan diucapkan terima kasih .………………… No:Tel: ……………………………….... ………………....bertarikh……………masa ……………………. Sekian...……………………………………………… ………………………………………………..BORANG PINJAMAN PERALATAN Nama Sekolah : ……………………………………………………………... pada hari………………. Saya memohon peralatan berikut untuk kegunaan ………………………..……………. ……………………………... Tuan................ Permohonan diluluskan /ditolak/ditangguhkan..... ……………………………………………….. Alatan yang dipohon ialah: BIL 2... Tarikh………………………………. ALATAN KUANTITI Saya berjanji akan memulangkan alatan di atas pada ………………………….....

........................................... Dorm ................................................................................. Bahagian A : Dorm ( / ): Bersih/ Kemas (x) : Kotor Perkara Koridor Tingkap/Kekisi Angin Loker Katil /Tilam /Cadar/Bantal Lantai Rak Kasut Kipas Lampu Tandas Bilik Prep Dorm.............Besar / PK HEM/ ………………………………………………........................................................................................LAPORAN HARIAN ASRAMA Tarikh Hari :………………….................... ............................. Bahagian B : Lain-lain Perkara Surau Bilik Sakit Perpustakaan Bilik Rehat Bilk Belajar Balai Menunggu Dewan Makan Bersih Kotor Ulasan : . Bahagian C : Keluar Dengan Kebenaran Khas Nama Bahagian D : Murid Sakit Nama Murid Dorm/ Tahun Tingkatan/ Darjah Dorm Ting/ Jenis Sakit Alasan Tindakan Tandatangan warden ……………………… Nama………………………………………… Ketua Warden/Pengetua/G........... Warden Bertugas: ………………………………………………………... Ulasan : ...... ..................................................... Dorm .... ...... :…………………..................... 184 Dorm....

Masa:……………….SENARAI SEMAK PENYELIAAN/PEMANTAUAN/LAWATAN KERJA KE SEKOLAH BERASRAMA A.. Binaan Bangunan : Kayu / Batu / Kedua-dua …………………………………………………….……… Tarikh:……………………….. PROFIL ASRAMA Nama Sekolah: ……………………………………………………………………………………….…….………………….…….……. Pentadbir Sekolah / Asrama ditemui :…………………………………Jawatan:……………………. Hari:………………….………………. Jenis Asrama : Putera / Puteri / Kedua-dua ………………………………………….…. KEMUDAHAN Bil Perkara 1 Pejabat Asrama 2 Rumah Warden 3 Bilik Warden 4 5 Meter Elektrik Berasingan Meter Air Berasingan 6 Komputer 7 Mesin Fotostat 8 Kedai Koperasi Asrama Peti Cadangan 9 Ada Tiada Ulasan Ringkas 185 ..orang B.... Kapasiti penghuni asrama…………………………………orang Bilangan terkini ……………………………………………..

KESELAMATAN 186 Sederhana Baik Sangat baik Ulasan . 5 Buku Tunai Asrama 6 7 Rekod Penggunaan Wang Lebihan Asrama(WLMA) Rekod Penyelenggaraan Asrama 8 Buku Daftar Penghuni Asrama 9 Buku Pelawat 10 Buku Stok/Inventori 11 Fail Pelupusan 12 14 Jawatankuasa Keselamatan Asrama Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Asrama Buku Laporan Harian Asrama 15 Retan Bulanan Murid Asrama 2 3 13 Ada Tiada Ulasan Ringkas D. KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Bil Perkara Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Bangunan Dormitori Bilik Mandi Tandas Bilik Bacaan Bilik Rehat Bilik Membasuh Kawasan Luar Papan Kenyataan E. DOKUMEN PENGURUSAN Bil Perkara 1 4 Perancangan Tahunan Aktiviti Asrama Nota Kursus Warden/ Penyelia Asrama Peraturan/Pekeliling/Siaran Asrama Surat Lantikan Rasmi Warden.C.

KEBAJIKAN/KESIHATAN MURID Bil. Perkara Waktu Belajar (PREP) Bersukan/Riadah Gotong Royong Balik Kampung Keluar Bandar PROGRAM PEMBANGUNAN MURID ASRAMA Bil. Perkara 1 Rekod Murid Sakit 2 Peti Kecemasan 3 Rekod Biasiswa 4 Ampaian 5 Tempat Membasuh 6 Tong Sampah 7 Kebersihan Longkang/Parit 8 Bilik Rehat 9 Televisyen/VCD/Radio 10 Sistem Siar Raya G.Bil Perkara 1 Pagar Aspura/Aspuri 2 Peraturan Asrama 3 Peraturan Keluar Masuk Asrama 4 Alat Pemadam Api 5 Latihan Kecemasan 6 Laluan Kecemasan Ada Tiada Ulasan Ringkas Ada Tiada Ulasan Ringkas Ada Tiada Ulasan Ringkas Tiada Ulasan Ringkas F. Perkara 1 Minggu Suai Kenal 2 Lawatan Bermaklumat 3 Pertandingan Keceriaan 4 Kursus Motivasi dan Kepimpinan 5 Diskusi Ilmu Ada 187 . JADUAL AKTIVITI MURID Bil.

Nama Pembekal/Syarikat : ……………………………. Perkara Ada 1 Dokumen Perjanjian Kontrak 2 Jawatankuasa Makanan Asrama 3 Buku Laporan Harian-Format 1 4 Buku Pesanan.6 Kecemerlangan Akademik 7 Aktiviti Kerohanian : − Kelas al-Quran − Fardu Ain − Kuliah − Ceramah − Hari Kebesaran Kelas Tambahan 8 H. Perkara Ada 188 Tiada Ulasan Ringkas . Nama Pemantau : ……………………………. Masa : ……………………………. Jawatan : ……………………………. Perjanjian Kontrak Bil. Dokumen Bil.Format 8 5 Buku/Fail Laporan Bulanan . PEMANTAUAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN BERMASAK Nama Sekolah : ………………………………………………………… Tarikh : …………………………….Format 2 6 8 Daftar Pemeriksaan Bahan Mentah/Kering Borang Maklumat Pekerja dan Sijil Kesihatan Pekerja Rekod/Fail Kebenaran Pertukaran Menu 9 Rekod/Fail Amaran/Dendaan 10 Salinan Dokumen Pembekal Makanan 7 Jaminan Tiada Ulasan Ringkas Bank 2. 1.

1 2 3 4 5 6 Menu Dipamerkan Borang Pesanan/48 jam/telah ditandatangan Pengurusan Pekerja: • Suntikan T. Tandatangan Pemantau ………………………………… ( ) LAMPIRAN 22 189 . …………………………………………………………………. daging/ayam dan ikan) • Sajian − Kualiti sajian (rasa/ rupa/cara hidangan) − Ketepatan masa • Lebihan makanan disimpan/dibuang(bertutup) • Pembuangan sampah (bertutup) • Tiada serangga perosak/lalat/tikus Kebersihan Dewan Makan • Perabot • Premis Keseluruhan Ulasan Keseluruhan : ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. • Mengikut spesifikasi (sayur.2 • Pakaian seragam sempurna dan bersih • Apron dan Penutup kepala Stor : • Mengikut Jenama –senarai item dipamerkan • Kebersihan • Penyimpanan dan susur atur bahan • Stok mencukupi tiga hari(bahan kering) Dapur: • Kebersihan Peralatan • Kebersihan Premis • Penyediaan Bahan Mentah • Penyimpanan Bahan Mentah • Mengikut Menu seperti sayur... daging/ayam dan ikan.Y.

BORANG INVENTORI BILIK : _________________________________________ BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JENIS ALATAN JUMLAH CATATAN Katil Bantal Tilam Locker Kayu Locker Besi Kipas Lampu Papan Kenyataan Rak Kasut Cermin Muka Tong Sampah (bertutup) Alat Pemadam Api 13 14 …………………………. ( ) Tarikh : ………………… LAMPIRAN 23 190 .

SENARAI SEMAK INVENTORI INDIVIDU DORM : _______________________________ BIL NAMA KELAS KATIL ALMARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 191 TILAM BANTAL T.T .

.: ……………………… Kepada . Dengan perlantikan ini beliau layak dibayar elaun sebanyak RM ……………… Perlantikan beliau adalah untuk menggantikan …………………………………………………. Untuk makluman tuan asrama ini sekarang mempunyai seramai ……………………… penghuni.00/RM 280..00 sebulan. 2. Saya bersetuju untuk dilantik sebagai Warden/Ketua Warden berkuatkuasa mulai ……………………………………………. 192 .warden yang bertugas sebelum ini. Dilantik sebagai warden/ Ketua Waden di Asrama Sekolah/Maktab/Politeknik …………………………………………. . 32 (Pind. mulai ………………………. Tarikh: ………………………. Bersama-sama ini disertakan Borang Kew. Gelaran Jawatan Sekarang : …………………………………………. (Tandatangan Pegawai) _______________________________________________________________________________ BAHAGIAN ll (Diisi oleh Pengetua / Guru Besar) Ruj. ……………………………………………… Saya memperakukan ………………………………………………………….LAMPIRAN 1 (SPK 6/95) BORANG LANTIKAN WARDEN (Diisi dalam 4 salinan) BAHAGIAN I ( Diisi Oleh Yang Dicadangkan ) 1. Nama : …………………………………………………………………….. Sehingga lantikannya ditamatkan atau beliau tidak lagi bertugas di Sekolah/Maktab/Politeknik ini.. ……………………………………………… . 5/67) untuk kelulusan tuan. Dengan menerima bayaran elaun atas kadar RM 240. 3. . Tarikh : ………………………………………… (Tandatangan Pengetua/ Guru Besar) Nama Penuh: …………………………… Jawatan : ………………………………. Saya berjanji pelaksanaan tugas Warden/Ketua Warden nanti tidak akan menjejaskan tugas-tugas saya sekarang. Nombor Kad Pengenalan : ……………………………………………..

Cop Jawatan: ………………………….BAHAGIAN lll (Diisi oleh Pengetua / Guru Besar) Kepada ……………………………………………… Ruj.. 193 . Tarikh : ………………………………………... (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………… Jawatan : ………………………………..:……………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Permohonan untuk melantik ………………………………………………….. sebagai Warden/ Ketua Warden diluluskan / tidak diluluskan seperti perakuan di BAHAGIAN ll di atas.

32) (Pind. 5/67) KERAJAAN MALAYSIA SOKONGAN BAGI PEMBERIAN ELAUN No. BANYAK ELAUN SEBULAN (RM) Disokong : ………………………………….(Kew.. NAMA PEGAWAI JENIS ELAUN YANG AKAN DITERIMA JAWATAN Pengetua/Guru Besar ……………………. Rujukan : ……………………………………….. Diluluskan Tarikh: ………………………….. 194 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful