BAHAGIAN F

SENARAI SEMAK
BORANG-BORANG
ASRAMA

167

KANDUNGAN
BAHAGIAN F : SENARAI SEMAK BORANG-BORANG ASRAMA
1. KEMASUKAN MURID
1 SURAT RAWATAN

169

2. KAD BALIK KAMPUNG DAN KELUAR DARI KAWASAN ASRAMA

170

3. BORANG PERMOHONAN MASUK ASRAMA

171

4. BORANG JAWAPAN MENERIMA/MENOLAK TAWARAN

175

5. BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT MURID

176

6. SURAT AKUAN IBUBAPA/PENJAGA

177

7. AKU JANJI MURID

178

8. AKUAN PERSETUJUAN WARIS

179

2. DISIPLIN
1.
2.
3.

SURAT PANGGILAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA
BORANG SALAH LAKU MURID
SURAT KEBENARAN PEMERIKSAAN AIR KENCING

180
181
182

(URINE TEST)

3. BORANG-BORANG LAIN
1. BORANG PINJAMAN PERALATAN
2. LAPORAN HARIAN ASRAMA
3. SENARAI/SEMAK PENYELIAAN/PEMANTAUAN/LAWATAN

183
184
185

KERJA KE SEKOLAH BERASRAMA
4.
5.
6.
7.

BORANG INVENTORI
SENARAI SEMAK INVENTORI INDIVIDU
BORANG LANTIKAN WARDEN

SOKONGAN BAGI PEMBERIAN ELAUN

168

190
191
192
194

. Hospital Besar/Hospital Daerah/Klinik.P / S.B :……………………………….. Diharap pihak tuan/puan dapat melakukan pemeriksaan dan rawatan perubatan yang sewajarnya ... Penguasa Perubatan/Pengarah Pergigian... Tingkatan/Tahun :………………………………………… Pembawa surat ini ialah murid sekolah di atas dan memerlukan rawatan/pemeriksaan. Sekian.. ………………………….......... SURAT PENGENALAN DAN AKUAN Nama :………………………………………………………………………………………………………………… K. (Tandatangan Pengetua/Guru besar ) ……………………….terima kasih...... (Cop Rasmi) *Potong yang tidak berkenaan 169 .. Tuan..BAHAGIAN F : CONTOH-CONTOH BORANG DAN SURAT SURAT RAWATAN Nama Sekolah……………………….……………………………………………………………………………… Tarikh: ……………………………………………...

Pulang ke kampung atau keluar dari kawasan tanpa menandatangani kad ini terlebih dahulu adalah satu kesalahan dan melanggar peraturan asrama. Murid wajib memiliki kad ini. Pengetua/Guru besar.. Murid hendaklah mendapatkan kebenaran sama ada pada warden bertugas. Alamat: …………………………… …………………………………….Tel……………… 170 . PK HEM 3.No. Kad ini disimpan di pejabat asrama dan diambil untuk ditandatangani apabila memohon pulang atau keluar dari kawasan sekolah/ asrama. 7.Matrik / Pendaftaran:………………………………………. Setiap murid yang pulang ke kampung hendaklah membawa bersama kad ini untuk disahkan dan ditandatangani ibu bapa/ penjaga. No... Tingkatan/Tahun:………………………. …………………………………….Ketua Warden. Kehilangan kad ini akan dikenakan denda yang berpatutan. Sesiapa sahaja yang menjumpai kad ini. atau Pengetua / Guru Besar. 6. 5.KAD BALIK KAMPUNG DAN KELUAR DARI KAWASAN ASRAMA BIL TARIKH TUJUAN KELUAR TARIKH PULANG KELULUSAN TANDATANGAN WARDEN TANDATANGAN IBU BAPA Hadapan Kad Peraturan : 1. 4. sila serahkan kepada pihak sekolah atau pun warden asrama. Nama :……………………………. 2.

.……. Pendaftaran Darjah/ Tingkatan Yuran/bayaran yang perlu dijelaskan Sekolah:RM……………. Biodata Murid ( Untuk Kegunaan Pejabat) Nama GAMBAR Tarikh masuk No. Tilawah Al Quran dan Syarahan Agama (ii)Jawatan yang disandang peringkat sekolah (k) Borang jawapan menerima /menolak tawaran (l) Borang Pendaftaran pelawat (m) Borang Akuan Disiplin Murid (n) Surat Akuan Kebenaran Ibu bapa/Penjaga (o) Surat Akuan Kebenaran Ibubapa/Penjaga (p) Sampul surat berukuran 4”x 9” beralamat sendiri dan bersetem RM.… Tandatangan……………… Bayaran – bayaran lain: ………………………………………………………………………….030 171 Tandakan [ √ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] .….BORANG PERMOHONAN MASUK ASRAMA A. No.resit………………… Tandatangan……………… Asrama:RM…………………….… No.resit……………….………… B. Senarai Semak Perlu diisi oleh ibu bapa / penjaga g (a) Biodata murid untuk kegunaan pejabat (b) Senarai semak (c) Biodata murid (d) Butir-butir waris (e) Pengesahan majikan (f) Maklumat Waris (g) Tanggungan ibu bapa/ Penjaga bawah 18 tahun (h) (i) Laporan kesihatan murid (ii) Borang Akuan Kesihatan (i) Maklumat sekolah terakhir (j) Aktiviti Kokurikulum (i)Tahfiz.

Butir-Butir Waris BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAPA/ PENJAGA BUTIRAN Nama No. …………………………………………………………………………………… 9. Anak ke … ……………dalam keluarga 12. No.…… (Seperti dalam Sijil Beranak) 2... No. Telefon Kelulusan Akademik Pekerjaan Alamat Majikan No.……… 3. Bangsa : ………………………………………………………………………. Nama murid:……………………………………………………………. D. 7. Agama : ………………………………………………………………………… 8. Kad pengenalan Tarikh Lahir Warganegara Alamat Sekarang No..Tel:…………………………………………………………………………. Tempat Lahir: …………………………………………………………………. 6. Sijil Lahir…………………………………………………………………… 4.Dokumen Yang Perlu Dilampirkan Daripada Sekolah Asal (a) Borang skim pinjaman buku teks [ [ [ [ [ [ [ (b) Salinan keputusan UPSR (c) Surat Akuan Disiplin (d) Gambar ukuran Kad Pengenalan (10 keping) (e) Kad Kesihatan (KP/KK/RKS/3) (f) Kad Sulit 001R (77) (g) Laporan Prestasi Murid/Kad kemajuan ] ] ] ] ] ] ] C. 10. Biodata Murid 1. Tarikh Lahir:………………………………. Penjaga sekarang (Ibu / Bapa / Ibu bapa / Penjaga) (Jika bukan Ibu bapa nyatakan pertalian )………………. Kad Pengenalan : ………………………………………………. Alamat Rumah: ………………………………………………………………. Bilangan adik beradik dalam keluarga (i) Lelaki :…………… … orang i (ii)Perempuan : …………orang 11.…………………………………… 5. No. Telefon Pejabat Pendapatan Bulanan RM IBU/ PENJAGA RM 172 ..

……………………………. [ada/tiada] Lelah/semput……………………………………. ……………………………. F.………………Pertalian………………………………… Pekerjaan…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… No Telefon :……………………………………………………………………………………………. Nama: ………………………………………… Tarikh: ………………………………… 173 . [ada/tidak] Lemah Jantung :……………………………………… [ ada/tidak] Penyakit-penyakit lain (jika ada) : …………………. ……………………………………………….. Tandatangan……………………………….…… [ada/tidak] Sawan ………………………………………………… [ada/tidak] Buah Pinggang :……………………………………. Waris Nyatakan waris yang tinggal berhampiran dengan sekolah untuk dihubungi semasa kecemasan.. Penyakit kulit berjangkit:……………………………. Tanggungan Ibu Bapa/Penjaga -Anak Di Bawah 18 Tahun Bil Nama Darjah/Tingkatan Sekolah H. G . 3.……………………………………………. Nama ………………………………………….. (Nyatakan penyakit) Saya …………………………………………………… ibu bapa/penjaga kepada murid bernama…………………………. ……………………………………………………………………………………………… No Telefon :…………………………………………………………………………………………………. Laporan Kesihatan Murid Adakah anak/jagaan tuan /puan mengidap penyakit berikut ? 1. 2. Tandatangan Nama Jawatan Cop Rasmi ……………………………. 4.. 5. Alamat Pejabat :……………………………………………………………………………………………..…………… dengan ini mengesahkan bahawa segala maklumat di atas adalah benar.Pengesahan Majikan Bahawasanya saya……………………………….……... Alamat Rumah:……………………………………………….. …………………………….Ketua Jabatan/majikan kepada Encik/ Puan……………………dengan ini mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar . 6.E .

Pernah menerima biasiswa/bantuan [ Ada/Tidak] (i) Jenis bantuan dan nombor rujukan …………………………………………………… (ii) Nyatakan tahun ………………………………………………………………………… (iii) Nilai setahun …………………………………………………………………………… 3. …………………………………. Kad Pengenalan …………………………… dan mendapati:Bil 1 2 3 4 5 6 7 Penyakit Sihat Kecacatan badan Asma Penyakit Jantung Leukimia Batuk Kering Penyakit Yang Berbahaya Ya Tidak Catatan Murid ini *sesuai / tidak sesuai tinggal di asrama dan *boleh/ tidak boleh menyertai sebarang kegiatan kokurikulum. Nama sekolah terakhir…………………………………………………………………………… 2. Maklumat Sekolah Terakhir 1. Perakuan Kesihatan Saya mengesahkan bahawa saya telah memeriksa ………………………………………… No.I. …………………………………. Borang Akuan Kesihatan Pengetua/Guru Besar …………………………………. Tandatangan Pegawai Perubatan: ………………………………… Cop Rasmi : …………………………………………. • Potong yang tidak berkaitan J. Pernah menerima bantuan skim pinjaman buku teks [ Ada/Tidak] 174 .

Tarikh………………………….………. *Menerima /menolak tawaran di atas.. ………………………….……………………………… Saya……………………………………………………. Tandatangan murid Tandatangan ibu/bapa ……………………………………………..….……………………………………………………………. * Potong yang tidak berkaitan 175 .. No K/P ………………………………………. Poskod………………………………………….BORANG JAWAPAN MENERIMA/MENOLAK TAWARAN Pengetua/Guru Besar. ………………………………… ………………………………… ………………………………… Tuan. beralamat……………………………………………. Tawaran Masuk ke Asrama Sekolah…………………………………………..………… Tarikh…………………………………...

……… No Kad Pengenalan:………………………………………………………………………………………………… No Telefon Rumah:……………………………………………………………………………………………. Nama :………………………………………………………………………. Kad Pengenalan : :……………………………………………………………….… Nama Ibu bapa:………………………………………………………………………………………………..……………………………………. Hubungan dengan murid : :……………………………………………………………………………….... 3. Kad Pengenalan : :………………………………………………………. Sekiranya ada perkara mustahak ibu bapa/penjaga mestilah menghubungi warden bertugas/pengetua. Alamat :…………………………………………………………….BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT MURID Nama Murid : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………. Nama :………………………………………………………….....……………………………………….……………………………. Perhatian Kepada Ibu Bapa/Penjaga 1...……………………………. Kad Pengenalan : :…………………………………………………………..………………………….... Ahad dan cuti am: 10 pagi hingga 6 petang. Nama :…………………………………………………………………. 3.…………………………………………...……………………………. 2.... PERHATIAN:Ibu bapa/penjaga tidak dibenarkan membawa murid/anak jagaan keluar daripada kawasan asrama/sekolah tanpa kebenaran. Tidak dibenarkan melawat murid tanpa kebenaran. Hubungan dengan murid : :………………………………………………………………………………. Alamat :………………………………………………………………………….………………………………… Hubungan dengan murid : :…………………………………………………………………………………....…… Nama Waris Yang Dibenarkan Melawat murid 1.. 2.... 176 . Alamat :……………………………………………………………………….. Waktu melawat : Sabtu......

. …………………………………….……………. No. untuk menggunakan ubat bius dan melakukan pembedahan ke atas anak/jagaan saya apabila berlaku kecemasan yang memerlukan tindakan serta merta.. (Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga) Disahkan oleh: Alamat: ……………………………………………. Telefon : …………………………… Cop Rasmi : …………………. Jabatan Pendidikan Negeri. K/P: ………………... Bersetuju mewakilkan kepada Pengetua untuk menandatangani bagi pihak diri saya. Mengizinkan anak/jagaan saya mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan dan lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah .………………….……. b.. ………………………………………………. ………………………………………………. c..……….ibu/bapa/penjaga kepada murid bernama …………………………………………………..SURAT AKUAN IBUBAPA/PENJAGA Surat Akuan Ibu bapa/Penjaga Saya …………………………………………….………… No.…………………… ……………………………………………………… Jawatan:………. . Kementerian Pendidikan Malaysia atau sebarang pertubuhan yang disertainya.….……. pihak sekolah boleh mengambil tindakan yang sesuai... ……………………………………….surat keizinan yang diperlukan oleh doktor hospital kerajaan.… 177 . Nombor Kad Pengenalan …………………akan memulakan persekolahan mulai tahun…………… di Tingkatan/Darjah…………dengan kerelaan hati saya: a. Nama: ………………………………. Sekiranya tidak dijelaskan.. Saya bersetuju menjelaskan semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan persekolahan anak/jagaan saya dalam tempoh yang ditetapkan.

............... Ibu bapa/Penjaga :.................... Terima Kasih................................. …………………………… ( ) Tarikh : …………………… Saksi :........ (Ketua Warden/PK HEM/Pengetua/Guru Besar) 178 ...... Pengesahan : ........................AKU JANJI MURID Saya ………………………………………………………(Nama ………………………………… penuh) Kad Pengenalan mengaku telah membaca dan memahami semua butiran yang terkandung di dalam Buku Panduan Peraturan Sekolah............. No kad Pengenalan : ............ Saya berjanji akan mematuhi semua peraturan dan dengan rela hati menerima hukuman sekiranya saya melanggar peraturan yang telah ditetapkan....................................... Yang benar.................... Sekian...........

. 179 .. Yang benar.AKUAN PERSETUJUAN WARIS Saya ……………………………………………. …………………………… ( ) Tarikh : ………………….(Nama penuh) Kad Pengenalan ………………………….. Saya bersetuju dengan semua butiran yang terkandung di dalamnya... (Nama penuh murid) ………………… (Tingkatan/tahun) mengaku telah membaca dan memahami semua butiran yang terkandung di dalam Buku Panduan Peraturan Arama. Saya juga dengan rela hati memberi kebenaran kepada pihak sekolah untuk mengambil tindakan atau menjatuhkan hukuman kepada anak/jagaan saya sekiranya beliau terlibat dengan salahlaku.. waris kepada ……………………………………………………….. Terima Kasih. Sekian..

........ : ......... terima kasih...............Telefon :………………………………......................………….......... : ................. Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada : ………………………………………….......... (Tandatangan Pengetua/G......... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.....CONTOH SURAT PANGGILAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA Kod Sekolah…………………... Sekian... No. SALAH LAKU MURID Nama Murid :…………………………………………… Tingkatan/Darjah ………………………........... tuan diminta hadir ke sekolah seperti maklumat berikut untuk membincangkan perkara di atas : Tarikh Hari Masa : ... Berikut disenaraikan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak/ anak jagaan tuan....Besar) 180 . ………………………………………….... Bil Kesalahan Tarikh Tindakan Sehubungan itu.. Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas......... ………………………………... Tuan.

..P / S.. Nombor Telefon Jenis Salah laku Kekerapan Punca Salah Laku Tempat kejadian Masa Hukuman / Tindakan :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ :_______________________________________________ Laporan Lengkap Kejadian (Diisi Oleh Murid) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Pengakuan Murid / Tertuduh Saya mengaku bahawa saya telah melakukan kesalahan di atas... 10. 12..... Semua keterangan dan ini sesungguhnya benar dan dicatat dengan kerelaan dan atas kesedaran saya sendiri... 11. 181 pengakuan . No...... 8.... Tandatangan Murid /Tertuduh ………………………… ( ) Tarikh:………………… Disaksikan : 1………………………...B 5...... 13..BORANG SALAH LAKU MURID Butiran kes (diisi oleh murid) 1... Nama Murid / Tertuduh 3......... Tingkatan /Tahun 4... Tarikh / Hari 2.... 9.... K........... ( ) 2... Alamat Penjaga 7. ( ) Disahkan : ……………………………………. Dorm 6.

KP………………………..No. ………………………. Tuan..……… *membenarkan / tidak membenarkan anak / jagaan saya untuk menjalani pemeriksaan tersebut.KP ………………….tingkatan/tahun………….. …………………………. ………………………. No Tel : ………………………. …………………………. ………………………….. Sekian terima kasih.No. 182 ..ibu bapa/penjaga kepada murid ……………………………………. Kebenaran Pemeriksaan Air Kencing Saya …………………………………………. Tarikh……………………. …………………………… ( Alamat: ) ………………………...SURAT KEBENARAN PEMERIKSAAN AIR KENCING (URINE TEST) Nama Ibu bapa.

...bertarikh……………masa ……………………...…………….... ……………………………………………….……………………………………………… ………………………………………………....... ……………………………. (Tandatangan guru yang meluluskan) 183 .. Alatan yang dipohon ialah: BIL 2..…………… Nama Guru : . Permohonan diluluskan /ditolak/ditangguhkan... Tuan. Tandatangan Nama Pemohon Jawatan Tarikh …………………………….………………… No:Tel: ……………………………….......... ………………........ Tarikh………………………………....…………………….………… Kerjasama tuan diucapkan terima kasih .. ………............ Saya memohon peralatan berikut untuk kegunaan ………………………. Sekian. ALATAN KUANTITI Saya berjanji akan memulangkan alatan di atas pada …………………………...BORANG PINJAMAN PERALATAN Nama Sekolah : …………………………………………………………….... Nama Persatuan / Kelab / Individu .. pada hari………………..

.... Bahagian A : Dorm ( / ): Bersih/ Kemas (x) : Kotor Perkara Koridor Tingkap/Kekisi Angin Loker Katil /Tilam /Cadar/Bantal Lantai Rak Kasut Kipas Lampu Tandas Bilik Prep Dorm............................................................. ..... Dorm ........................ 184 Dorm................ ..................................................................... .........LAPORAN HARIAN ASRAMA Tarikh Hari :…………………............. :…………………...... Dorm ......................................................... Bahagian B : Lain-lain Perkara Surau Bilik Sakit Perpustakaan Bilik Rehat Bilk Belajar Balai Menunggu Dewan Makan Bersih Kotor Ulasan : ................Besar / PK HEM/ ……………………………………………….............................................. Warden Bertugas: ……………………………………………………….......................... Ulasan : ......................... Bahagian C : Keluar Dengan Kebenaran Khas Nama Bahagian D : Murid Sakit Nama Murid Dorm/ Tahun Tingkatan/ Darjah Dorm Ting/ Jenis Sakit Alasan Tindakan Tandatangan warden ……………………… Nama………………………………………… Ketua Warden/Pengetua/G......

SENARAI SEMAK PENYELIAAN/PEMANTAUAN/LAWATAN KERJA KE SEKOLAH BERASRAMA A.………………….…….…….. Kapasiti penghuni asrama…………………………………orang Bilangan terkini ……………………………………………..……………….orang B. Pentadbir Sekolah / Asrama ditemui :…………………………………Jawatan:…………………….…….. PROFIL ASRAMA Nama Sekolah: ………………………………………………………………………………………. Masa:………………. Binaan Bangunan : Kayu / Batu / Kedua-dua …………………………………………………….....……… Tarikh:………………………. Hari:…………………. KEMUDAHAN Bil Perkara 1 Pejabat Asrama 2 Rumah Warden 3 Bilik Warden 4 5 Meter Elektrik Berasingan Meter Air Berasingan 6 Komputer 7 Mesin Fotostat 8 Kedai Koperasi Asrama Peti Cadangan 9 Ada Tiada Ulasan Ringkas 185 . Jenis Asrama : Putera / Puteri / Kedua-dua ………………………………………….….

5 Buku Tunai Asrama 6 7 Rekod Penggunaan Wang Lebihan Asrama(WLMA) Rekod Penyelenggaraan Asrama 8 Buku Daftar Penghuni Asrama 9 Buku Pelawat 10 Buku Stok/Inventori 11 Fail Pelupusan 12 14 Jawatankuasa Keselamatan Asrama Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Asrama Buku Laporan Harian Asrama 15 Retan Bulanan Murid Asrama 2 3 13 Ada Tiada Ulasan Ringkas D. DOKUMEN PENGURUSAN Bil Perkara 1 4 Perancangan Tahunan Aktiviti Asrama Nota Kursus Warden/ Penyelia Asrama Peraturan/Pekeliling/Siaran Asrama Surat Lantikan Rasmi Warden. KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Bil Perkara Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Bangunan Dormitori Bilik Mandi Tandas Bilik Bacaan Bilik Rehat Bilik Membasuh Kawasan Luar Papan Kenyataan E. KESELAMATAN 186 Sederhana Baik Sangat baik Ulasan .C.

Perkara Waktu Belajar (PREP) Bersukan/Riadah Gotong Royong Balik Kampung Keluar Bandar PROGRAM PEMBANGUNAN MURID ASRAMA Bil. Perkara 1 Rekod Murid Sakit 2 Peti Kecemasan 3 Rekod Biasiswa 4 Ampaian 5 Tempat Membasuh 6 Tong Sampah 7 Kebersihan Longkang/Parit 8 Bilik Rehat 9 Televisyen/VCD/Radio 10 Sistem Siar Raya G. KEBAJIKAN/KESIHATAN MURID Bil. JADUAL AKTIVITI MURID Bil. Perkara 1 Minggu Suai Kenal 2 Lawatan Bermaklumat 3 Pertandingan Keceriaan 4 Kursus Motivasi dan Kepimpinan 5 Diskusi Ilmu Ada 187 .Bil Perkara 1 Pagar Aspura/Aspuri 2 Peraturan Asrama 3 Peraturan Keluar Masuk Asrama 4 Alat Pemadam Api 5 Latihan Kecemasan 6 Laluan Kecemasan Ada Tiada Ulasan Ringkas Ada Tiada Ulasan Ringkas Ada Tiada Ulasan Ringkas Tiada Ulasan Ringkas F.

Perjanjian Kontrak Bil. PEMANTAUAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN BERMASAK Nama Sekolah : ………………………………………………………… Tarikh : ……………………………. Perkara Ada 188 Tiada Ulasan Ringkas . Nama Pemantau : ……………………………. Perkara Ada 1 Dokumen Perjanjian Kontrak 2 Jawatankuasa Makanan Asrama 3 Buku Laporan Harian-Format 1 4 Buku Pesanan.Format 2 6 8 Daftar Pemeriksaan Bahan Mentah/Kering Borang Maklumat Pekerja dan Sijil Kesihatan Pekerja Rekod/Fail Kebenaran Pertukaran Menu 9 Rekod/Fail Amaran/Dendaan 10 Salinan Dokumen Pembekal Makanan 7 Jaminan Tiada Ulasan Ringkas Bank 2. Dokumen Bil. Jawatan : ……………………………. Nama Pembekal/Syarikat : …………………………….6 Kecemerlangan Akademik 7 Aktiviti Kerohanian : − Kelas al-Quran − Fardu Ain − Kuliah − Ceramah − Hari Kebesaran Kelas Tambahan 8 H.Format 8 5 Buku/Fail Laporan Bulanan . 1. Masa : …………………………….

. • Mengikut spesifikasi (sayur.1 2 3 4 5 6 Menu Dipamerkan Borang Pesanan/48 jam/telah ditandatangan Pengurusan Pekerja: • Suntikan T. ………………………………………………………………….. daging/ayam dan ikan) • Sajian − Kualiti sajian (rasa/ rupa/cara hidangan) − Ketepatan masa • Lebihan makanan disimpan/dibuang(bertutup) • Pembuangan sampah (bertutup) • Tiada serangga perosak/lalat/tikus Kebersihan Dewan Makan • Perabot • Premis Keseluruhan Ulasan Keseluruhan : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………….Y. Tandatangan Pemantau ………………………………… ( ) LAMPIRAN 22 189 . daging/ayam dan ikan.2 • Pakaian seragam sempurna dan bersih • Apron dan Penutup kepala Stor : • Mengikut Jenama –senarai item dipamerkan • Kebersihan • Penyimpanan dan susur atur bahan • Stok mencukupi tiga hari(bahan kering) Dapur: • Kebersihan Peralatan • Kebersihan Premis • Penyediaan Bahan Mentah • Penyimpanan Bahan Mentah • Mengikut Menu seperti sayur.

( ) Tarikh : ………………… LAMPIRAN 23 190 .BORANG INVENTORI BILIK : _________________________________________ BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JENIS ALATAN JUMLAH CATATAN Katil Bantal Tilam Locker Kayu Locker Besi Kipas Lampu Papan Kenyataan Rak Kasut Cermin Muka Tong Sampah (bertutup) Alat Pemadam Api 13 14 ………………………….

SENARAI SEMAK INVENTORI INDIVIDU DORM : _______________________________ BIL NAMA KELAS KATIL ALMARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 191 TILAM BANTAL T.T .

: ……………………… Kepada .. Gelaran Jawatan Sekarang : …………………………………………. 2.00 sebulan. Nama : …………………………………………………………………….00/RM 280... 5/67) untuk kelulusan tuan. Bersama-sama ini disertakan Borang Kew. mulai ………………………. 192 . Untuk makluman tuan asrama ini sekarang mempunyai seramai ……………………… penghuni. Sehingga lantikannya ditamatkan atau beliau tidak lagi bertugas di Sekolah/Maktab/Politeknik ini. Tarikh : ………………………………………… (Tandatangan Pengetua/ Guru Besar) Nama Penuh: …………………………… Jawatan : ………………………………. Dilantik sebagai warden/ Ketua Waden di Asrama Sekolah/Maktab/Politeknik ………………………………………….. . 3.LAMPIRAN 1 (SPK 6/95) BORANG LANTIKAN WARDEN (Diisi dalam 4 salinan) BAHAGIAN I ( Diisi Oleh Yang Dicadangkan ) 1. Saya berjanji pelaksanaan tugas Warden/Ketua Warden nanti tidak akan menjejaskan tugas-tugas saya sekarang. . Saya bersetuju untuk dilantik sebagai Warden/Ketua Warden berkuatkuasa mulai …………………………………………….warden yang bertugas sebelum ini. (Tandatangan Pegawai) _______________________________________________________________________________ BAHAGIAN ll (Diisi oleh Pengetua / Guru Besar) Ruj. Dengan menerima bayaran elaun atas kadar RM 240. 32 (Pind. ……………………………………………… Saya memperakukan ………………………………………………………….. Tarikh: ………………………. Dengan perlantikan ini beliau layak dibayar elaun sebanyak RM ……………… Perlantikan beliau adalah untuk menggantikan …………………………………………………. ……………………………………………… . Nombor Kad Pengenalan : …………………………………………….

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………… Jawatan : ……………………………….. Cop Jawatan: ………………………….. sebagai Warden/ Ketua Warden diluluskan / tidak diluluskan seperti perakuan di BAHAGIAN ll di atas. 193 .BAHAGIAN lll (Diisi oleh Pengetua / Guru Besar) Kepada ……………………………………………… Ruj.:……………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… Permohonan untuk melantik …………………………………………………. Tarikh : ………………………………………....

5/67) KERAJAAN MALAYSIA SOKONGAN BAGI PEMBERIAN ELAUN No.. NAMA PEGAWAI JENIS ELAUN YANG AKAN DITERIMA JAWATAN Pengetua/Guru Besar ……………………. BANYAK ELAUN SEBULAN (RM) Disokong : ………………………………….(Kew. 194 .. Diluluskan Tarikh: …………………………. Rujukan : ……………………………………….32) (Pind..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful