Anda di halaman 1dari 24

7 TABII ORANG YANG BERJAYA STEPHEN R COVEY

Huraikan tabii orang berkesan menurut Stephen R Covey. [15] TABII ORANG YANG BERJAYA MAKSUD [ ] HURAIAN/CONTOH [4 X m] Bertindak tanpa diarah dan Kenalpasti idea-idea baru berinisiatif Kawal dan sesuaikan diri dengan persekitaran. Kenalpasti apa yang bakal berlaku. Keupayaan menangani perubahan. Menetapkan matlamat Mulakan sesuatu Ada arah tujuan atau garis panduan sebelum bertindak. dengan mengingati Tetapkan keutamaan kerja matlamat. Selesaikan tugas ikut urutan Mempunyai senarai tugas Melakukan sesuatu perkara Lakukan tugas ikut masa yang ditetapkan. Lakukan perkara yang penting dahulu yang utama dahulu Elakkan pembaziran masa Kenalpasti keutamaan/kepentingan aktiviti (e.g. Pengurangan kos, Kepantasan) Menentukan aktiviti/merancang aktiviti (buat keputusan tentang keutamaan setiap aktiviti) Menyusun aktiviti mengikut kepentingan Membuat penjadualan pelaksanaan Buat senarai semak tugas Lakukan pengurusan masa yang berkesan Membuat sesuatu keputusan Ambil keputusan supaya tidak menjejaskan Berfikiran menangyang boleh memberi menang kedua-dua pihak. kebaikan atau manfaat Keputusan positif, adil dan tidak berat sebelah. kepada semua pihak. Memahami matlamat kumpulan Memahami peranan dalam kumpulan Perlu bekerjasama Kejayaan kumpulan kejayaan semua Kejayaan memberi kepuasan untuk semua Membuat keputusan/tindakan yang positif Mengutamakan faedah bersama Tidak menjejaskan pihak lain (e.g. Khianat, sabotaj) Berusaha untuk memahami Mendengar dengan baik Cuba untuk sesuatu isu. memahami dahulu, Memahami keadaan orang lain kemudian cuba Empati untuk difahami. Berkomunikasi dengan efektif Membuat orang lain faham Berfikiran dan berpersepsi yang positif Jujur dalam semua hal Mengambil kesempatan atas Setiap kelemahan akan diubah menjadi kekuatan. Bersinergi apa yang berlaku dan Ancaman diubah menjadi peluang. merebut peluang yang Suasana organisasi mempunyai warga yang wujud. berbeza. perbezaan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama matlamat/objektif pengurusan adalah membawa kestabilan kepada organisasi Pengurus yang bersinergi dapat mengkordinasi, menyusun & menyelaras supaya organisasi stabil dan semua menuju ke arah objektif yang sama Sifat/ gaya pengurusan yang berbeza Pengurus perlu menyedari bahawa manusia/pekerja berbeza dari segi mental, pengetahuan dan psikologi. Oleh itu pemikiran, pendapat, sikap dan tindak tanduk akan berbeza @ Menghargai pandangan orang lain Menekankan kerjasama, memahami antara satu sama lain. kerja yang sistematik/mengatur dan menyusun TABII [ ] Bersikap Proaktif

Tajamkan Gergaji

kerja @ Menggunakan perbezaan utk mewujudkan peluang baru/positif terhadap perbezaan Sentiasa meningkatkan Jasmani- Fizikal sentiasa dijaga kemahiran dan adakan Emosi- Sentisa mengawal perasaan perubahan pada diri sendiri. Rohani- Sentisa mempunyai pegangan agama yang kukuh. Intelek- Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan memperkembangkan diri sendiri meningkatkan kemahiran, mengadakan pembaharuan kepada diri sendiri Memperbaharui/ mempertingkatkan 4 dimensi sifat semulajadi seseorang individu iaitu fizikal,mental,rohani dan sosial/emosi. Kesedaran dan kehendak untuk memperkembangkan diri sendiri seumur hidup.

INSAN SEIMBANG [JERI]


JERI Jasmani HURAIAN -Berkaitan kesihatan tubuh badan, kecergasan dan kecerdasan -penjagaan badan secara berkesan dengan melakukan senaman seperti aerobik, berlari -menjaga pemakanan(makanan seimbang) dan menguruskan tekanan agar sentiasa sihat, cergas -tidak mudah tertekan,terlalu ikut perasaan, dll -berinteraksi dengan orang lain -berkomunikasi dan bekerjasama dengan org lain utk mencari penyelesaian -membantu orang lain secara bermakna -jangan marah -perlu santapan,penilaian, ibadat, dan lain2 -berpegang teguh kepada agama dan percaya kepada Tuhan -mendalami pengetahuan agama supaya mendapat nilai yg baik dan berkomitmen tinggi terhadap apa yg dilakukannya -memperbaharui melalui sembahyang dan meditasi tentang kitab suci, berinteraksi dengan alam semulajadi seperti meninggalkan kebisingan dan kekacauan bandaraya -menyegarkan diri utk mencapai ketenangan, ketenteraman, dan kesabaran yg tinggi -Berkaitan pengetahuan, kemahiran, pengalaman -memperluas dan memperkaya minda melalui membaca dan merancang -melatih minda dengan membuat pemikiran refleksi dan membuat imaginasi -mencari ilmu,menambah pengalaman, pembacaan, pengetahuan, dll (dlm apa jua bidang) -menulis intrinsic seperti menyimpan jurnal, pemikiran, pengalaman, pengertian dan pembelajaran kita CONTOH Senaman 10 minit setiap pagi Kantin jual makanan yg berkhasiat

Emosi

Berjumpa kaunselor

Rohani

Membaca buku agama Menyediakan surau untuk pekerja

Intelek

Organisasi memberi biasiswa kpd pekerja yg menyambung belaj

FOKUS: ALAT-ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN [KUALITATIF] SOALAN 1 Alat membuat keputusan kualitatif juga boleh digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Huraikan penggunaan analisis tulang ikan, kreativiti dan inovasi dalam membuat keputusan. [9] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Analisis Tulang Ikan: - model grafik yang berbentuk tulang ikan - digunakan untuk mengenalpasti punca-punca sesuatu masalah - sesuatu masalah/akibat dilukiskan sebelah kanan - tulang-tulang mewakili sebab-sebab utama sesuatu masalah - lima aspek ditekan iaitu mesin, manusia, kaedah , bahan dan modal. - teknik percambahan fikiran digunakan - fokus diberikan kepada punca-punca masalah yang utama - menyelesaikan masalah dengan memberi fokus kepada punca masalah [3 Huraian x 1m=2m] Kreativiti: - menghasilkan idea baru, konsep baru dan persepsi baru - melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut - mencari cara baru yang lebih baik untuk menyempurnakan sesuatu kerja - mencabar apa-apa yang dianggap betul dan terbaik pada masa kini - menghasilkan idea yang dapat memeranjatkan fikiran biasa - berwawasan [3 Huraian x 1m=2m] Inovasi: - melibatkan pengubahsuaian produk dan konsep yang sedia ada. - hasil daripada kewujudan kreativiti - penambahbaikan jika ada masalah - mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan [3 Huraian x 1m=2m] SOALAN 2 Jelaskan perbezaan antara kreativiti dan inovasi.[8] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Kreativiti 1. Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. [ 1 ] 2. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama [ 1] 3. Berfikir di luar kotak 4. Melihat sesuatu daripada perspektif baru. 5. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru. 6. Membuka minda dengan idea-idea baru. 7. Mencabar andaian. 8. Mencipta sesuatu yang baru. 9. Menghubungkan idea yang tidak berkaitan. 10. Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil. 11. Berfikir secara fleksibel.

12. Penghasilan idea, penyelesaian, konsep dan produk yang asli (novel). 13. Membuat sintesis, imaginasi dan visualisasi. Inovasi 1. Inovatif bermaksud kebolehan untuk membuat pembaharuan atau mengubahsuai sesuatu untuk menjadikannya lebih baik, elok, berkualiti dan sebagainya. [1] 2. Satu cara memperkenalkan idea yang baru untuk membuat sesuatu atau mencipta sesuatu yang baru. [1] 3. Melibatkan penghasilan, penerimaan dan pelaksanaan idea baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 4. Satu proses mengeluarkan idea dan mengubahnya ke bentuk produk, perkhidmatan, sistem dan cara operasi yang baru SOALAN 3 Huraikan empat ciri-ciri pemikiran kreatif.[8] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Ciri-ciri pemikiran kreatif Menghasilkan idea baru Kemukakan idea baru yang belum pernah diperkenalkan oleh mana-mana individu / idea yang belum digunakan pada masa tersebut Contoh penggunaan buku elektronik menggantikan buku teks Melihat dari pelbagai sudut Meluaskan penggunaan sesuatu produk / satu produk mempunyai pelbagai fungsi Contoh kad pintar yang boleh digunakan sebagai kad pengenalan, lesen memandu & kad pengeluaran wang di bank Menghasilkan konsep baru Gambaran & pemahaman yang baru terhadap sesuatu produk mengikut keadaan semasa Boleh mengubah pemahaman masyarakat terhadap sesuatu produk yg dikenali sebelum ini. Contoh stesen minyak yang kini turut menenpatkan kedai mudah beli, mesin pengeluaran & restoren makanan segera Boleh mencabar apa-apa yang dianggap betul dan mencabar pada masa kini Idea boleh mencabar sesuatu perkara atau idea yang sedia ada yang dianggap terbaik pada masa kini Contoh kerja-kerja yang dilakukan oleh robot Menghasilkan kaedah baru Menghasilkan kaedah baru /cara baru yang lebih baik daripada cara sedia ada yang dapat melaksanakan kerja sesuatu pekerjaan dengan lebih cepat & berkesan Contoh penyimpanan wang tunai menggunakan mesin yang lebih berkesan berbanding menggunakan juruwang Berfikiran futuristik / berwawasan Kemampuan meramalkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan kepada pengetahun, pengalaman & analisis

[F=1, Huraian & contoh =1 [Maksimum =8] SOALAN 4 Jelaskan maksud kreativiti dan senaraikan empat ciri pekerja yang boleh menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif. [3] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Maksud: Penjanaan idea / melahirkan idea/keupayaan mencipta idea [ ] yang bernas dan unik untuk tujuan penyelesaian masalah atau merebut peluang bagi organisasi [] Ciri-ciri pekerja yang diperlukan : Berfikiran terbuka/ luar dari pemilikan/ menjana idea baru Boleh memberikan komitmen Selalu mencuba/ ambil peluang/ ambil risiko/ proaktif Tabah/ tidak cepat mengaku kalah/ tidak putus asa Ingin mengambil tahu Sentiasa berfikiran ke hadapan Boleh menerima idea baru Berimaginasi

FOKUS: PEMBUATAN KEPUTUSAN SOALAN 1 a. Huraikan jenis keputusan rutin dan tak rutin dan keputusan adaptif dan inovatif. [4] b. Bincangkan faktor mempengaruhi pembuatan keputusan [13] c. Jelaskan kelebihan dan kelemahan pembuatan keputusan secara berkumpulan. [8] CADANGAN RANGKA JAWAPAN a. Maksud: Keputusan rutin Bergantung kepada polisi/peraturan/prosedur dalam organisasi [] Digunakan untuk masalah berstruktur seperti pesanan inventori ketika paras inventori jatuh[] Dianggar 90% keputusan dalam organisasi bersifat rutin dan berlaku di peringkat bawah organisasi Keputusan tak rutin Perantaraan antara keputusan yang dirancang dan tidak dirancang[] Keputusan yang diambil mestilah diberi pertimbangan tentang kepentingan dan kesesuaiannya[]

Merujuk kepada penemuan/pengenalpastian/penentuan masalah yang tidak berstruktur Perlu alternatif penyelesaian yang unik dan kreatif Melibatkan kumpulan profesional yang memiliki pengalaman/kemahiran/pengetahuan yang cukup luas Untuk membangunkan sesuatu yang tidak dijangka Mengurangkan kesan buruk kepada organisasi Contoh perubahan dasar kerajaan berkaitan sektor industri tertentu maka keputusan adaptif perlu dibuat untuk sesuaikan dengan situasi Keputusan adaptif Perantaraan keputusan yang dirancang dan tidak dirancang Perlukan pertimbangan tertentu dari segi kepentingan dan kesesuaian semasa Contoh : keputusan setelah berlaku perubahan dasar kerajaan dll Keputusan inovatif Keputusan yang tidak dirancang Untuk menyelesaikan masalah yg tidak berstruktur Perlukan alternatif penyelesaian yang unik dan kreatif Biasanya melibatkan pengurusan atasan

dengan keadaan

b. Faktor mempengaruhi pembuatan keputusan 1. 2. Sifat Masalah Dihadapi[] Masalah berstruktur perlukan keputusan rutin[] Masalah tak berstruktur keputusan adaptif dan inovasi Keputusan rutin hanya sesuai untuk masalah berstruktur Masa Diperuntukkan Membuat Keputusan [] Masa yang lama mungkin hasilkan keputusan lebih berkualiti [] Ia mempengaruhi jumlah maklumat yang dapat dikumpul Jumlah masa akan mempengaruhi jumlah maklumat yang dapat dikumpulkan Masa yang diperuntukkan akan menentukan kualiti keputusan yang dibuat

3. Sikap Organisasi - Dasar yang tentukan siapa membuat keputusan/penglibatan pekerja /tidak

4. Pengalaman Pengurus - Sekiranya pengurus pernah menyelesaikan sesuatu masalah, maka dengan pengalaman yang ada padanya, keputusan yang dibuat akan lebih baik 5. Pekerja Dan Pihak Pengurusan - Dipengaruhi penerimaan /komitmen/keupayaan pekerja dan pengurusan - Komitmen tinggi membolehkan keputusan baik diperolehi 6. Pembuat Keputusan - Bergantung kepada keupayaan /pengalaman/pengetahuan/sikap keterbukaan pembuat keputusan.

Pembuat keputusan berpengalaman mengetahui teknik/ kaedah paling berkesan

7. Tekanan/ Kekangan Dari Luar - Tekanan dari dasar/ undang/ peraturan yang digubal kerajaan - Perubahan polisi kerajaan/peraturan kerajaan menyebabkan pengurus terpaksa berdepan dengan tekanan untuk membuat keputusan 8. Maklumat Dan Data Yang Diperolehi - Maklumat dan data yang mencukupi dan lengkap maka keputusan yang dibuat lebih sempurna c. Kelebihan dan kelemahan pembuatan keputusan secara berkumpulan.

Kelebihan Dapat menjana lebih banyak alternatif [1] Dapat menghasilkan idea yang lebih baik / kreatif [1] Membolehkan ahli-ahli melihat situasi / masalah pelbagai sudut Ahli lebih komited dan bermotivasi untuk melaksanakan tindakan yang dibuat Kelemahan Mengambil masa yang lama [1] Meningkatkan ketidakberkesanan & kos [1] Akauntabiliti sukar dilaksanakan Wujud tolak ansur Bias bila seseorang / lebih ahli cuba menguasai sesi perbincangan

SOALAN 2 Encik Izzudin, pengurus jabatan pengeluaran Syarikat Lazat telah ditugaskan untuk menghasilkan makanan segera berperisa baru untuk memenuhi kehendak pelanggan. i. ii. Jelaskan maklumat-maklumat yang perlu dikumpul oleh Encik Izzudin dalam proses membuat keputusan menghasilkan makanan segera berperisa baru. [6] Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi Encik Izzudin semasa membuat keputusan. [9] CADANGAN RANGKA JAWAPAN i. Maklumat-maklumat yang perlu dikumpul oleh Encik Izzudin

i) Keperluan input pengeluaran -Pekerja :tambah pekerja dalam bidang pemakanan -Mesin :tambah mesin penyediaan makanan -Modal : pelaburan -Bahan mentah : campuran makanan segera

ii) Citarasa pelanggan

-Makanan berperisa pedas, asam laksa, tomyam, vegetarian dll -Citarasa pelanggan terkini iii) Budaya tempatan -Makanan halal/boleh diterima semua bangsa/agama iv) Peluang pasaran -Jumlah permintaan pelanggan terhadap makanan segera berperisa baru v) Persaingan -Banyak/ sedikit bilangan pesaing dalam industri makanan segera vi) Dasar kerajaan -Sokongan dan kawalan daripada pihak pemerintah terhadap industri makanan segera seperti bantuan kewangan dll

ii.

Pengaruh membuat keputusan ke atas En. Izzudin

1. Faktor masa - Tempoh masa panjang membolehkan keputusan dibuat dengan lebih teliti - Tempoh masa singkat keputusan dibuat dengan tergesa-gesa dan banyak kesilapan berlaku 2. Kos yang dibelanjakan - Kuantiti pengeluaran makanan segera bergantung kepada kos bahan dan kos operasi. 3. Darjah penerimaan dan komitmen pekerja dan pihak pengurusan - Perlu mendapat kerjasama daripada pekerja bawahan dan pihak atasan untuk menjayakan pengeluaran makanan segera. 4. Sikap peribadi - Kejayaan perniagaan cenderung kepada pengalaman, pengetahuan, kreativiti dan sikap terbuka yang ada dalam bidang pengeluaran makanan segera. 5. Sikap organisasi - Komitmen dan sokongan organisasi akan mendorong kejayaan dalam bidang pengeluaran makanan segera. 6. Tekanan luar - Perlu mematuhi dasar dan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan tentang pengeluaran makanan segera seperti bahan yang digunakan, tempoh hayat dll. 7. Sifat masalah - Keputusan rutin berkaitan dengan bahan untuk menghasilkann makanan segera yang berzat. - Keputusan tidak rutin untuk menghadapi masalah keracunan makanan. 8. Pengalaman - Pengalaman Encik Izzudin boleg membantu beliau membuat kerja lebih baik.

Huraikan tiga jenis sumber pembiayaan jangka pendek dan tiga jenis sumber pembiayaan jangka panjang. [12] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Tiga jenis sumber pembiayaan jangka pendek: 1. Overdraf Pelanggan mengeluarkan wang lebih daripada baki akaun semasa. 2. Pinjaman berkala Pelanggan/peminjam boleh membayar balik pinjaman dan faedah secara beransur dan jumlah bayarannya sama rata dalam kala /tempoh ditetapkan. 3. Pemfaktoran Pelanggan mendiskaun (menjual) invois/penghutang kepada bank/ syarikat pemfaktoran. 4. Nota janji Satu dokumen yang dikeluarkan oleh pemiutang kepada penghutang untuk menjelaskan bayaran sekaligus pada satu tarikh matang yang dipersetujui oleh kedua dua pihak. 5. Kredit dagangan/ kredit pembekal Kemudahan kredit yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli. 6. Kredit pusingan Perjanjian antara pihak bank dengan pihak peminjam. Peminjam boleh meminjam sejumlah wang pada bila-bila masa sahaja asalkan jumlah yang dipinjam tidak melebihi jumlah yang dipersetujui.

Tiga jenis sumber pembiayaan jangka panjang: 1. Bon Peminjam menerbitkan sekuriti hutang. Penerbit bon berjanji membayar bunga sepanjang tempoh bon tersebut dan pokok dibayar pada tarikh matang. 2. Saham biasa Syarikat menerbitkan saham/ syer yang diterbitkan/ dijual kepada pelabur dan pelabur menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat.

3. Pinjaman jangka panjang Kemudahan pinjaman yang diberikan oleh pihak institusi kewangan kepada pelanggan/syarikat dan pinjaman ini dibayar balik dalam jangka panjang, bayaran berkala bunga dan pokok melebihi setahun. 4. Debentur Syarikat akan menerbitkan sekuriti hutang dan tidak bercagar. Pelabur akan menerima faedah setiap tempoh dan nilai muka dijelaskan pada tarikh matang. SOALAN 5 Jelaskan tiga prinsip insurans. [3]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN 1. Kepentingan boleh diinsuranskan Ada kepentingan langsung. Hanya boleh menginsuranskan harta/nyawa yang mempunyai kepentingan langsung untuk dirinya 2. Penuh kepercayaan Si diinsurans tidak melindungi maklumat yang diberi/mendedahkan segala maklumat 3. Gantirugi/pampasan Tiada unsur keuntungan 4. Doktrin punca terdekat Gantirugi dibayar kpd punca secara langsung/punca yang diinsuranskan SOALAN 6 Jelaskan maksud risiko pelaburan dan perkaitannya dengan pulangan.[7] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Maksud risiko: Ketidakpastian dalam jumlah pendapatan yang diramal/ [1] Berbanding dengan pendapatan sebenar yang akan diperolehi oleh pelabur. Wujud disebabkan kitaran ekonomi,dasar kerajaan dll [1] Sumber berisiko-kenaikan kadar faedah/ [1] Kelemahan kadar pertukaran asing [1] Kemelesetan ekonomi [1] Kejatuhan permintaan barang dan perlhidmatan/ [1] Kenaikan kadar cukai [1] [5 huraian x 1m=5m] Kaitan dengan pulangan: Semakin tinggi risiko,semakin tinggi pulangan yang diperolehi [1] Semakin rendah risiko,semakin rendah pulangan diperolehi.[1]

SOALAN 1 Jelaskan empat peranan pengurus kewangan dalam sesebuah firma syarikat awam. [12] CADANGAN RANGKA JAWAPAN

1. Membuat perancangan kewangan syarikat Termasuk menyediakan belanjawan tahunan, dan melakukan analisis kewangan,mengurus data kewangan secara sistemetik,mengawal kedudukan kewangan ) 2. Mendapatkan sumber pembiayaan Apabila syarikat memerlukan pembiayaan modal. Memastikan sumber pembiayaan yang lebih menguntungkan dan kurang memberikan kesan tidak baik kepada syarikat termasuk kadar pinjaman yang tinggi. Ini juga termasuk mengenalpasti keberkesanan penggunaan ekuiti 3. Menentukan sasaran kewangan Menentukan sasaran untung, Ini termasuk menentukan kadar keberuntungan syarikat dan tahap kecairan syarikat serta kemampuan syarikat membiayai kos pengeluaran. 4. Memilih saluran pelaburan terbaik Keupayaan mengenalpasti pelaburan yang memberikan pulangan yang tinggi kepada syarikat. Ini termasuk keupayaan mengenalpasti pelaburan yang berisiko tinggi dan rendah. Keupayaan mengenalpasti bentuk pelaburan samada menekankan kepada pertambahan modal tetap, modal kerja atau modal pertumbuhan 5. Bertanggungjawab terhadap penyata kewangan Ini termasuk menyediakan dan bertanggungjawab keatasnya, iaitu memastikan ianya disediakan secara benar serta mampu mengambarkan kedudukan sebenar syarikat, dan Mampu menjadi alat kawalan syarikat 6. Menjadi wakil pembayar dan penerima bayaran memastikan segala hutang pembekal dibayar mengikut tempoh dan tidak melebihi tempoh had kredit. memastikan semua hutang syarikat dikutip dari pelangan dalam tempoh ditentukan. SOALAN 2 Jelaskan hubungkait fungsi jabatan kewangan dengan fungsi jabatan lain dalam sesebuah organisasi perniagaan yang sama serta hubungannya dengan organisasi luar yang lain.[16] CADANGAN RANGKA JAWAPAN

Sesama jabatan dalam organisasi yang sama:

1. Jabatan Pengeluaran Hubungan perlu untuk memastikan keupayaan pembelian input untuk proses pengeluaran Maklumat dari jabatan pengeluaran perlu untuk memastikan pembelian input mengikuti piawai yang diperlukan oleh jabatan pengeluaran. 2. Jabatan Pemasaran Hubungan dengan Jabatan pemasaran perlu untuk mengetahui keperluan jabatan Pemasaran turutamanya peruntukan untuk mempromosi produk Maklumat ini penting kerana promosi juga termasuk dalam kos pengeluaran 3. Jabatan Penyelidikan dan pembangunan Kerjasama ini perlu bagi mengetahui keparluan Jabatan R&D kerana jabatan ini biasanya memerlukan peruntukan kewangan yang tinggi bagi memastikan produk yang dihasilkan memenuhi kehendak pengguna. Kegagalan Jabatan Kewangan menyediakan peruntukan yang cukup untuk R&D biasanya menyebabkan produk yang dikeluarkan oleh syarikat sukar berkembang 4. Jabatan Sumber manusia Hubungan ini perlu kerana peruntukan kewangan amat diperlukan oleh jabatan sumber manusia kerana sebarang pertambahan pengambilan pekerja baru adalah bergantung kepada kemampuan kewangan syarikat. Sebarang perlaksanaan terhadap keperluan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerja juga adalah bergantung kepada keupayaan dan kemampuan jabatan kewangan

Hubungan dengan organisasi luar:

1. Institusi Kewangan Hubungan ini perlu untuk menyakinkan pihak pembiaya untuk proses pinjaman kewangan Hubungan baik ini juga perlu untuk memudahkan segala macam urusan kewangan seperti urusan bank dan seumpamanya. 2. Organisasi kerajaan & Perundangan Hubungan ini perlu untuk membolehkan syarikat memahami kehendak perundangan,supaya syarikat mampu beroperasi pada landasan yang perlu. Kemudahan dari segi perlesenan dan penguatkuasaan undang-undang juga menjejaskan operasi syarikat.oleh yang demikian hubungan baik ini juga perlu. Memudahkan proses pembayaran cukai dan seumpamanya

3. NGO/Pertubuhan lain Hubungan ini perlu untuk menyelesaikan sebarang isu berbangkit terutamanya isu-isu yang sering diperjuangkan oleh NGO2. Hubungan ini juga perlu untuk membolehkan syarikat turut menyumbang kepada hasrat merealisasikan perjuangan NGO dan pertubuhan luar. 4. Masyarakat Keperluan terhadap memenuhi tanggungjawab social terhadap masyarakat memerlukan hubungan baik dengan masyarakat. Keperluan menjalankan operasi syarikat tanpa menjejaskan kepentingan umum SOALAN 3 Terangkan dua objektif kewangan dalam sebuah organisasi perniagaan.[2] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Dua objektif kewangan dalam sebuah organisasi perniagaan: 1. Memaksimumkan keuntungan: Mementingkan peningkatan untung dalam aktiviti perniagaan dari semasa ke semasa 2. Memaksimumkan kekayaan pemegang saham/pemilik: Perlu mendapatkan kadar dividen yang tinggi/meningkatkan keuntungan pemilik

SOALAN 6 Huraikan secara ringkas alat-alat kawalan kualiti berikut : i. ii. iii. Kawalan Proses Secara Statistik (SPC) Pemeriksaan menyeluruh Pelan Persampelan.

[6]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN i. Kawalan Proses secara statistik (SPC)

Kawalan yang dilakukan sepanjang aktiviti dengan kaedah statistik Menggunakan carta kawalan Cara: ambil sampel secara berkala dan bandingkan dengan had kawalan yang telah ditetapkan Jika dalam had kawalan operasi diteruskan Jika di luar had kawalan kesan masalah dan atasinya

ii.

Pemeriksaan menyeluruh

Kawalan ke atas semua item / pemeriksaan satu persatu (100%) Cara: pemeriksaan dibuat ke atas semua item/ produk Tujuan : untuk kesan item cacat dengan segera Ia mengambil masa yang lama Sesuai untuk saiz item atau pengeluaran yang kecil /perlu kos pembaikian yang tinggi

iii.

Pelan persampelan

Kawalan ke atas sampel / lot-lot tertentu sahaja Cara : sampel item diambil secara rawak sebagai mewakili sekumpulan lot dan diperiksa berpandukan piawaian yang telah ditetapkan Tolak lot jika kecacatan dalam sampel melebihi had penolakan Terima lot jika kuantiti kecacatan sampel di bawah had penolakan Boleh dibuat secara persampelan tunggal, kembar atau berganda

Berikan maksud konsep pengurusan pengeluaran moden berikut dan jelaskan dua kebaikan bagi setiap konsep. i. Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) ii. ISO 9000 (International Organisation for Standardisation) iii. Merekayasa (reengineering) iv. Pembuatan luwes CADANGAN RANGKA JAWAPAN i. Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM)

[12]

Maksud TQM: Satu proses pengurusan kualiti yang berasaskan falsafah kualiti berorientasikan pelanggan, penambahbaikan secara berterusan, penglibatan semua orang, setiap bahagian dan proses dalam organisasi serta penyelesaian masalah secara berpasukan.[Maksud=1] Kebaikan [Mana-mana 2 kebaikan] Menghasilkan produk yang berkualiti pada kos yang rendah.[1] Memenuhi kehendak dan keperluan pengguna.[1] Meningkatkan daya saing organisasi. Mengurangkan pembaziran. Pengurusan komunikasi berkesan. Mengelakkan kesilapan/kecacatan dalam pengeluaran.

ii.

ISO 9000 (International Organisation for Standardisation)

Maksud ISO 9000: Satu set kawalan standard piawaian pengeluaran yang memerlukan pendokumentasi dan pematuhan untuk sesuatu program kualiti. Ia adalah persamaan atau keseragaman, oleh itu ISO mementingkan pendokumentasi dan pematuhan untuk menghasilkan tindakan/output yg seragam. ATAU Satu standard/piawai yang didokumentasikan yang menekankan elemen asas yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti dan perlu dipatuhi. Ia tidak menggambarkan standard produk yang dihasilkan dan menekankan aspek pencegahan, bukan membaiki kesilapan. Kebaikan: Hasilnya kecekapan dapat ditingkatkan Menjimatkan kos Meningkatkan kepuasan pelanggan Output yang berkualiti.

iii.

Merekayasa (reengineering)

Maksud: Mereka bentuk semula proses-proses teras yang kritikal, sistem, polisi atau struktur organisasi secara radikal untuk mencapai kemajuan besar dalam perniagaan. Kebaikan: Menghasilkan produk yang berkualiti pada kos yang lebih rendah. Menguruskan aktiviti yang dapat membantu mengurangkan kos operasi dan pengendalian organisasi. Menikmati keuntungan besar dalam jangka panjang.

iv.

Pembuatan luwes

Maksud: Satu sistem yang boleh mengeluarkan pelbagai produk dengan cepat. (mesin) Kebaikan: Tidak memerlukan ramai pekerja, maka dapat mengurangkan kos buruh. Masa penyediaan yg pendek, maka mengurangkan kos penyediaan dan memungkinkan campuran produk dilakukan. Kerja-kerja penjadualan dan jalan laluan bahan dikendalikan oleh komputer. Dapat meningkatkan penggunaan mesin-mesin. Output dengan kualiti yg lebih konsisten dapat dihasilkan. [Maksud=1m, 2 Kebaikan x 1m=3m, jumlah=12m] SOALAN 5 Berikan maksud ISO 9000 (International Organisation for Standardisation) dan jelaskan lima cara untuk mendapat ISO 9000 [7]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN Maksud ISO 9000 Satu standard/piawai yang didokumentasikan yang menekankan elemen asas yang perlu ada dalam system pengurusan kualiti dan perlu dipatuhi.[1] Ia tidak menggambarkan standard produk yang dihasilkan dan menekankan aspek pencegahan, bukan membaiki kesilapan.[1] Cara-cara untuk mendapat ISO 9000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Membina komitmen pengurusan atasan.[1] Mengenalpasti proses utama yang terlibat dalam pelaksanaan ISO 9000. Memberi latihan kemahiran kepada pasukan pelaksana. Melakukan analisis varians. Menyediakan dokumen. Melatih pegawai dan staf untuk melaksanakan prosedur yang telah didokumentasikan. Melaksanakan ISO 9000. Pengiktirafan dan pensijilan. [mana-mana 5 cara]

OALAN 9

Syarikat Infiniti Berhad adalah pengedar komputer berjenama yang mempunyai rangkaian cawangan di seluruh negara. Syarikat ini telah beroperasi selama tiga tahun tetapi peningkatan jualannya adalah perlahan. Ini disebabkan oleh sasaran pasarannya yang kurang berkesan. Pengurusan syarikat berpendapat bahawa ia perlu memahami kaedah pemetakan pasaran yang betul supaya pertumbuhan jualan dapat dipertingkatkan. i. Apakah yang dimaksudkan dengan pasaran dan pemetakan pasaran. [3] ii. Huraikan ciri-ciri yang boleh digunakan oleh Syarikat Infiniti Berhad untuk memetakkan pasaran komputer berjenama ke seluruh negara dan jelaskan kepentingan pemetakan pasaran sebagai suatu strategi pemasaran kepada Syarikat Infiniti Berhad.[14] iii. Selain daripada pemetakan pasaran, pengurusan Syarikat Infiniti Berhad perlu juga memahami sasaran pasaran dan peletakan pasaran. Jelaskan.[8] CADANGAN RANGKA JAWAPAN i. Maksudkan dengan pasaran dan pemetakan pasaran

Pasaran ialah tempat di mana kedua-dua pihak pembeli dan penjual membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak tersebut[1]. Pengguna mempunyai kuasa beli yang mencukupi. Pemetakan pasaran ialah proses membahagikan pasaran kepada beberapa kumpulan pembeli[1] yang mempunyai keperluan, ciri-ciri atau kelakuan yang berbeza yang memerlukan keluaran dan campuran pemasaran yang berlainan.[1] [Jumlah=3m] ii. Lima faktor/ciri-ciri yang boleh digunakan untuk pemetakan pasaran ialah:

1. Geografi; - Dipengaruhi oleh faktor muka bumi, cuaca, iklim dan topografi. - Bidang pekerjaan berlainan mengikut kawasan. - Tahap pendapatan penduduk juga berbeza mengikut geografi yang mempengaruhi pekerjaan utama. - Tahap kemudahan sedia ada seperti elelektrik, telefon dan sebagainya juga turut mempengaruhi pasaran sesuatu barangan yang hendak dijual. 2. Demografi; - Melibatkan pendapatan, jantina, agama, umur, bangsa, pendidikan, dan sebagainya. - Ia amat berkait rapat dengan keperluan, kadar penggunaan dan gelagat pembelian. 3. Psikografi; - Meliputi kelas sosial, gaya hidup dan personaliti pengguna sesuatu kawasan. 4. Kelakuan; - Merangkumi pengetahuan, sikap, penggunaan, dan tindak balas pembeli terhadap sesuatu keluaran 5. Faedah /menafaat; - Bagi menyempurnakan kehendak, citarasa dan kepuasan pengguna. [Fakta=1, Huraian=1: Jumlah=10m] 1. 2. 3. 4. 5. 6. iii. Kepentingan Pemetakan Pasaran; Membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai Mengenalpasti peluang pasaran bagi produk sedia ada Merancang dan memperbaharui produk mengikut keperluan asas pemetakan. Merancang strategi pemasaran yang sesuai Merancang penentuan harga barangan Menumpukan kepada pasaran yang menguntungkan [Mana-mana 4 Fakta x 1m=4m] Maksud Sasaran pasaran dan peletakan pasaran Sasaran pasaran Kumpulan pengguna yang mempunyai keperluan dan kehendak yang serupa, Kumpulan pengguna yang mempunyai minat terhadap produk yang serupa Pasaran yang ingin ditumpu perhatian oleh syarikat yang mengeluarkan sesuatu produk Dilakukan selepas pemetakan pasaran [4 Huraian x 1m=4m] Peletakan pasaran Menonjolkan ciri-ciri produk sesuai dengan persepsi/tanggapan pengguna terhadap kehendak dan keperluan mereka. Pengguna dapat membezakan produk syarikat dengan produk pesaing lain.

Dilakukan selepas aktiviti pemetakan pasaran dan sasaran pasaran. (pemetakan pasaran sasaran pasaran perletakan pasaran) Contoh - daripada mana-mana aspek tersebut di atas [4 Huraian x 1m=4m] OALAN 4 Huraikan secara ringkas jenis-jenis pengedaran di bawah; Pengedaran intensif Pengedaran selektif Pengedaran eksklusif [9] CADANGAN RANGKA JAWAPAN i. Pengedaran intensif

i) ii) iii)

Merangkumi liputan paling luas atau maksimum [1] Memastikan produk mudah didapati oleh pengguna di merata kedai. Pengantara pemasaran perlu menyimpan stok produk yang banyak. Contoh pengeluar produk mudah beli. [Pemarkahan: Maksimum 3 markah] ii. Pengedaran selektif

Barangan beli-belah, istimewa dan industri yang memerlukan usaha jualan yang berbeza atau khusus oleh pihak pengantara pemasar. Strategi menghadkan pengedaran kepada beberapa pengantara atau orang tengah di satu kawasan geografi berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh mereka. Digunakan kerana jumlah pembeli sedikit tetapi menyumbangkan sebahagian besar jumlah jualan [Pemarkahan: Maksimum 3 markah] iii. Pengedaran eksklusif

Produk yang dianggap istimewa oleh pengguna seperti jam tangan ROLEX, barang ekslusif Strategi untuk menghadkan pengedaran hanya kepada satu outlet/kedai dalam satu kawasan geografi. Untuk pengeluar yang inginkan penolakan ke dalam pasaran secara Maksimum oleh pengantara pemasar Bagi pengantara pemasar kerana usaha promosi yang dilakukan memberi faedah yang eksklusif kepada mereka dalam kawasan pasaran mereka beroperasi. [Pemarkahan: Maksimum 3 markah] SOALAN 5 Berikan maksud sistem logistik dan jelaskan elemen-elemen yang terdapat didalamnya.[10]

CADANGAN RANGKA JAWAPAN Logistik

-Adalah aktiviti yang berkaitan dengan pengaliran barang atau barang mentah dari satu tempat pengeluaran ke tempat lain [1] -termasuk pengangkutan, pergudangan,pengendalian bahan, pemprosesan pesanan dan kawalan inventori. [1] [2 markah] Elemen-elemen dalam sistem logistik

1. Pengangkutan [1] Proses menggerakkan barangan dari satu lokasi ke lokasi yang lain.[1] Terdapat beberapa pengangkutan yang boleh digunakan seperti:- pengangkutan darat air,laut dan udara. 2. Pergudangan Merupakan satu kegiatan yang di atur untuk memastikan supaya terdapat barangan apabila ia diperlukan Ia meliputi aktiviti-aktiviti seperti menerima dan mengenalpasti barangan, menyusun dan memegang barangan, memesan dan menghantar pesanan. 3. Kawalan Inventori Tujuan adalah untuk memperkembangkan dan mengekalkan tahap serta jenis barangan yang dikeluarkan oleh syarikat. Sekiranya syarikat membawa inventori barangan yang rendah, syarikat akan menghadapi risiko kehilangan jualan Jika terlalu banyak inventori syarikat akan menanggung kos pegangan yang tinggi.

4. Pengendalian barang Pengendalian barang bagi item-item barangan semasa pengangkutan dan penggudangan dinyatakan sebagai pemegangan bahan. Ini adalah penting kerana akan memberi kesan ke atas kepuasan pelanggan dan kos-kos disebabkan kerosakan barangan. 5. Pemprosesan pesanan Tujuan antiviti pengedaran ini adalah untuk menerima dan menfailkan pesanan-pesanan pelanggan. Pemprosesan pesanan yang tepat dan cepat akan memberikan kelebihan kepada syarikat. [Fakta = 1m , huraian = 1m, 2 x 4] [Jumlah = 8 markah] SOALAN 6

Jelaskan konflik yang sering berlaku dalam saluran agihan.[7] CADANGAN RANGKA JAWAPAN 1. Konflik mendatar: [] -konflik mendatar berlaku antara firma di peringkat yg sama [1m] dlm saluran agihan yang sama [1m] -cth: Pengedar dr P.Pinang bertindak agresif dlm perletakan harga & menjlnkan pengiklanan di Kedah yang sebenarnya telah melebihi had kawasannya yg ditetapkan. [1m] 2. Konflik menegak [] -konflik menegak berlaku antara peringkat yang berbeza [1m] dlm saluran agihan yang sama [1m] -cth: Pengeluar bersaing dengan pemborong utk mendapatkan jualan drp pasaran yg sama akibat perbezaan matlamat, salah faham dan sebab lain. [1m]

SOALAN 1 Huraikan empat faktor dalaman yang mempengaruhi keputusan penentuan harga[8] CADANGAN RANGKA JAWAPAN 1. Objektif pemasaran [1] a) survival/penakatan (untuk terus hidup) [] Jika persaingan hebat , perubahan pengaruhi kehendak pengguna . Untuk terus hidup , perlu set harga rendah permintaan meningkat. b) pemaksimuman untung semasa [] Anggarkan permintaan dan kos pada harga yang berbeza Pilih harga yang akan menghasilkan pemaksimuman keuntungan semasa , aliran tunai atau pulangan atas pelaburan. c) pemimpin dalam pasaran Syarikat yang menguasai pasaran luas , menikmati kos paling rendah, keuntungan jangka panjang yang tinggi. Untuk kuasai pasaran , harga perlu rendah.

d)

pemimpin dalam kualiti produk Kualiti terbaik dapat jualan tinggi. Tonjolkan keistimewaan produk berbanding produk pesaing. Letakkan harga yang tinggi untuk memberikan persepsi kualiti produk. [mana-mana 2 huraian] 2. Strategi campuran pemasaran [1] Pembentukan strategi 4P [] Menghasilkan rekabentuk produk yang boleh menarik perhatian pengguna, memilih bentuk pengedaran yang sesuai dan strategi campuran promosi yang sesuai. [] Meletakkan produk sebagai produk berkualiti tinggi dari segi prestasi dan jenamanya dengan mengenakan harga yang tinggi. [mana-mana 2 huraian] 3. Kos [1] Harga yang boleh menampung kos berubah dapat menampung kos pengeluaran ,kos pengedaran, dan jualan produk dan kos penghantaran. [] Kos yang rendah membolehkan syarikat meletakkan harga yang rendah. Kos per unit yang dikeluarkan bergantung kepada kuantiti yang dikeluarkan ( kuantiti banyak- kos per unit yang rendah) dan pengalaman pengeluaran ( pekerja mahir, produktiviti tinggi- kos per unit rendah) [mana-mana 2 huraian] 4. Pertimbangan organisasi [1] Siapa yang menentukan harga ? [] Syarikat kecil- harga ditentukan oleh pengurus atasan. Dalam organisasi yang besar penentuan harga melibatkan pengurus lini dan pengurus jabatan. Sekiranya harga menjadi kelebihan persaingan utama bagi sesuatu industri , jabatan harga akan diwujudkan untuk meletakkan harga terbaik bagi menghasilkan keuntungan. [mana-mana 2 huraian] [F-1m, H- m x 2] x 4 =8m [Pilih empat yang pertama sahaja]

SOALAN 2 Bincangkan faktor luaran yang mempengaruhi keputusan penentuan harga dan jelaskan kaedah penentuan harga umum.[15] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Faktor-faktor luaran yang menpengaruhi keputusan penentuan harga 1. Keadaan pasaran dan permintaan [F=1] Pasaran sama ada pasaran sempurna, monopolistik, oligopolistik, ataupun monopoli [H= ] Permintaan samada anjal atau tidak anjal [] Pasaran dan permintaan menetapkan harga tertinggi. [ ] Dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan. [ ] [F=1,2H= m ;Maksima= 2 markah] 2. Persaingan[1]

Kos dan harga pesaing [ ] Reaksi pesaing atas pergerakan harga yang dibuat oleh syarikat. [ ] Strategi harga tinggi akan mendorong pesaing memasuki pasaran. [ ] Pemasar perlu tahu kaitan kualiti dan harga produk pesaing .[] [F=1,2H= m;Maksima= 2 markah]

3. Lain-lain faktor luaran /persekitaran.[1] Keadaan ekonomi contoh meleset atau boom inflasi, Kadar faedah. [ ] Orang tengah reaksi mereka atas harga. [] Kerajaan campurtangan. [ ] Tanggungjawab sosial. [ ] [F=1,2H= m;Maksima= 2 markah] [3 Faktor Luaran=maksima 6 markah] kaedah penentuan harga umum:

1. Pendekatan penentuan harga berasaskan harga kos [1] a) Penentuan harga berasaskan tokokan kos [1] Harga sesuatu produk ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan ke atas kos pengeluaran. [] kos seunit = kos berubah seunit + ( kos tetap / jumlah keluaran) [ ] Harga tokokan kos = kos seunit /(1-pulangan yang diinginkan keatas jualan) [ ] b) Penentuan harga berasaskan pulang modal dan untung sasaran. [1] Penetapan harga umum berasaskan perbezaan antara jumlah kos dengan jumlah hasil [ ] dalam jangka pendek kos tetap tidak berubah kerana jumlah keluaran adalah sifar. [ ] Contoh kos tetap ialah sewa bangunan. [ ] Kos berubah akan berubah dalam jangka pendek, semakin banyak produk dihasilkan maka semakin banyak bahan mentah digunakan. [ ] Contoh kos berubah ialah bahan mentah. [ ] Jumlah kos= kos tetap +kos berubah [ ] Kuantiti minimum keluaran harus dihasilkan untuk mendapat pulang modal. [ ] Jumlah hasil mesti dapat menampung kos tetap dan kos berubah. Titik pulang modal= kos tetap/(harga jualankos berubah) [ ] Penetapan untung sasaran=Titik pulang modal (unit)=kos tetap+untung sasaran/harga jualan tolah kos berubah. [ ] [maksima 4 markah]

2. Penentuan harga berasaskan tanggapan pembeli atau nilai [1] Pemasar akan menetapkan harga berlainan bagi produk yang sama dalam pasaran yang berlainan. [] Persepsi pengguna diambil kira di samping kos pengeluaran. [ ]

Contoh nasi goreng yang dijual di warung, restoran dan hotel mempunyai harga yang berlainan kerana harga berdasarkan tanggapan berbeza. [ ] [maksima 2 markah]

3. Penentuan harga berasaskan persaingan[1] a) Penentuan harga kadar kini [ ] Pemasar akan mengkaji produk pesaing dalam pasaran. [] Pemasar boleh memilih sama ada untuk menetapkan harga lebih tinggi, sama atau lebih rendah daripada harga produk pesaing. [ ] Bagi syarikat kecil mereka akan mengikut harga yang telah ditetapkan oleh pemimpin pasaran. [ ] Strategi ini sesuai digunakan untuk mengelakkan peperangan harga yang mengelirukan pengguna. []

b) Penentuan harga bida tertutup [] Pemasar peka dengan tindak-tanduk pesaing dalam menentukan harga bida untuk sesuatu kontrak atau tender. [ ] Syarikat akan meletakkan harga yang lebih rendah daripada syarikat lain yang turut memohon untuk mendapat kontrak yang sama. [ ] Harga yang ditawarkan tidak boleh kurang daripada jumlah kos yang terlibat. [ ] [Maksima 3 markah] [Jumlah keseluruhan= 9 markah] SOALAN 3 Jelaskan kaedah penentuan harga produk baru.[6] CADANGAN RANGKA JAWAPAN Penentuan harga produk baru 1. Strategi penentuan harga melalui penarahan pasaran [F=1m] Menetapkan harga yang tinggi bagi produk baru bagi mengaut keuntungan maksimum. Produk baru pada tahap pengenalan melibatkan pengaliran tunai yang banyak. Memastikan imej dan kualiti produk baru adalah sejajar dengan harga yang ditetapk Mengeluarkan produk baru dalam kuantiti yang terhad. Kesannya pesaing akan sukar memasuki pasaran kerana tiada produk yang sama dengan produk baru tersebut. Menarik pembeli yang tidak mementingkan harga tapi kualiti produk. [F=1m, 2 Huraian x 1 m=2m, Jumlah=3m] 2. Strategi penentuan harga melalui penembusan pasaran Menetapkan harga permulaan yang rendah bagi menembusi sesuatu pasaran Menarik seberapa ramai pengguna untuk membeli produk baru tersebut Pengeluaran produk dalam kuantiti yang banyak dan penjimatan kos pengeluaran membolehkan pengeluar memperolah syer pasaran yang besar. Mengambil kira sensitiviti pasaran terhadap perubahan harga.

Harga yang rendah untuk meningkatkan permintaan pengguna.

[F=1m, 2 Huraian x 1 m=2m, Jumlah=3m]