Anda di halaman 1dari 2

PAJSK

Borang-borang yang berkaitan | Cara mengisi Borang PAJSK


Antara borang-borang yang terlibat adalah: Lampiran A : Borang Rekod Segak dan BMI Lampiran B : Borang Rekod Kehadiran / Penyertaan untuk Sukan / Kokurikulum/ Ekstra Kurikulum Lampiran C : Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum Lampiran D : Borang Rumusan Aktiviti Ekstra Kurikulum

Cadangan pergerakan borang-borang ini


Lampiran A : Borang Rekod Segak dan BMI 1. Guru PJPK yang bertanggungjawab mengisi borang ini. 2. Apabila guru kelas diberi borang ini, guru kelas asing-asingkan borang pelajar lelaki dan borang pelajar perempuan. Serahkan kepada guru PJPK lelaki dan perempuan. 3. Ambil semula borang yang telah siap diisi dari guru PJPK dan key in dalam SPPBS. Lampiran B : Borang Rekod Kehadiran / Penyertaan untuk Sukan / Kokurikulum/ Ekstra Kurikulum 1. Borang ini diisi oleh guru penasihat atau penganjur aktiviti. 2. Guru kelas beri borang ini kepada pelajar yang terlibat. Pelajar tersebut mencari sendiri guru penasihat dan kemudian menyerahkan borang kepada guru kelas kembali. Lampiran C : Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum 1. Borang ini diisi oleh guru Ketua Penasihat. 2. Guru kelas mengedarkan borang ini kepada pelajar. Minimum satu pelajar 3 keping borang untuk rekod Kelab/ Persatuan, Unit Beruniform dan Rumah Sukan. 3. Untuk memudahkan kerja guru kelas, minta pelajar menulis nama kelab, unit dan rumah sukan yang mereka terlibat. Kemudian guru kelas kutip semula borang-borang tersebut dan asing-asingkan dan kelas-kelaskan mengikut kategori. Contoh -: untuk Rumah Biru, staplekan semua pelajar rumah biru dan untuk persatuan bahasa Cina staplekan semua pelajar persatuan Bahasa Cina. 4. Selepas siap diasing-asingkan, guru kelas menyerahkan borang-borang pelajar kepada Ketua Guru Penasihat yang terlibat. 5. Dengan cara ini, keciciran borang pelajar kelas cikgu boleh diatasi. Lampiran D : Borang Rumusan Aktiviti Ekstra Kurikulum 1. Borang diberi kepada pelajar yang terlibat sahaja. 2. 1 borang untuk 1 aktiviti atau 1 penglibatan sahaja.

3.

Guru yang mengisi borang ini adalah guru yang terlibat dengan aktiviti ekstra kurikulum pelajar tersebut. Contoh Ketua Kelas diisi oleh guru kelas. Ketua Murid sekolah diisi oleh ketua guru disiplin/ PK HEM.

Permarkahan dan cara mengisi borang


Lampiran A : Borang Rekod Segak dan BMI Lampiran C : Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum 1. Ada 3 aspek permarkahan iaitu penglibatan (50 m), penyertaan (40m) dan prestasi (20) 2. Dari setiap aspek tersebut pula dibahagikan kepada elemen-elemen yang pelajar capai. 3. Elemen dalam penglibatan melibatkan jawatan (10m), peringkat (20m) komitmen (10) dan sumbangan (10) 4. Elemen dalam penyertaan pula melibatkan kehadiran sebanyak 40m ditentukan dari bilangan pelajar hadir aktiviti. 5. Elemen prestasi pula adalah pencapaian sebanyak 20m 6. Elemen jawatan- guru mesti merujuk Slaid 17 Handout Taklimat PAJSK sebelum memberi markah kepada pelajar. Ada perubahan permarkahan. Tidak sama markah dengan sistem permarkahan sebelum ini. 7. Elemen peringkat pula dibahagikan kepada 3 peringkat. Rujuk Slaid 18. 8. Elemen komitmen melibatkan nilai murni. Rujuk Slaid 21 9. Elemen khidmat sumbangan rujuk kategori pelajar samada teknikal, pengurusan atau sokongan pada Slaid 22. 10. Elemen kehadiran tidak perlu dikira kerana dalam borang, guru penasihat hanya perlu tandakan bilangan kehadiran pelajar dan bilangan sepatutnya hadir sahaja. 11. Bagi elemen pencapaian pula, guru perlu tandakan markah pelajar berdasarkan peraturan dalam Slaid 27.