KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 1.0 Latar Belakang Perniagaan 1.

1 Pengenalan Syarikat

2012

Nama Syarikat :

Alamat :

Nombor Telefon : Taraf Perniagaan : Pemilik :

No Kad Pengenalan :

Lokasi Perniagaan :

Jenis Perniagaan :

1

KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 1.1 Pengenalan Syarikat 2012 Syarikat Lokasi Produk 2 .

3 Misi 3 .2 Objektif Perniagaan 2012 Saya memilih untuk menjadi pengeluar dan pengedar santan segar di kawasan lembah klang adalah disebabkan:     Permintaan yang tinggi daripada penduduk setempat Sumber bahan mentah / kelapa yang mudah didapati Kurang pesaing Merupakan bahan masakan popular rakyat Malaysia 1.KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 1.

flyers serta no.telefon juga diedarkan bagi memudahkan pelanggan untuk membuat tempahan atau dapatkan terus dari kedai. 4 .KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 2012 2.  Strategi Promosi : Untuk mempromosikan produk yang dikeluarkan papan iklan. Selain itu.1 Pasaran Perniagaan  Strategi Barangan :Pastikan bekalan bahan mentah sentiasa mencukupi bagi memenuhi permintaan pelanggan dari masa ke masa.0 Ringkasan Eksekutif 2. kebersihan dan kandungan hasil produk juga sentiasa dijamin kualitinya bagi memuaskan hati setiap pelanggan.  Strategi Harga : Harga yang ditawarkan adalah mengikut harga pasaran bahan mentah dan sentiasa berpatutan.

2 Produk dan Perkhidmatan yang ditawarkan 5 .KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 2012 Permintaan Terhadap Santan Kelapa 2.

KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 2012 2.3 Belanjawan Permulaan Perniagaan Pembaikan Kedai Bil Perkara / Item Unit Harga / Unit Jumalah RM) Mesin Santan dan Perkakasan Bil Perkara / Item Unit Harga / Unit Jumalah RM) 6 .

KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 2012 Perabot Bil Perkara / Item Unit Harga / Unit Jumalah RM) Pendawaian Elektrik Bil Perkara / Item Unit Harga / Unit Jumalah RM) 7 .

KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 2012 Promosi dan Percetakan Bil Perkara / Item Unit Harga / Unit Jumalah RM) Lain lain Bil Perkara / Item Unit Harga / Unit Jumalah RM) 8 .

KERTAS KERJA PERNIAGAAN SANTAN 2012 Keseluruhan Bil Perkara / Item Unit Harga / Unit Jumalah RM) 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.