P. 1
SOAL B.JAWA

SOAL B.JAWA

|Views: 56|Likes:
Dipublikasikan oleh Putri Setya Emawari

More info:

Published by: Putri Setya Emawari on Jan 07, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2015

pdf

text

original

_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

Api-api trenggiling mati. W.celana 8. Paribasan iki tegese .tunggak 11.Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d. Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise . . .numpak c.pring b. . 13.Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J. Ageman tegese . .sarung b.Ibu kagungan ageman bathik asli Solo.nyambut gawe d.ethok-ethok lara b. . c.guru gatra b. Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a. . . . K. . .Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b.eri d. . a. . . d. . a.guru pada .Cacahing wanda ing saben gatra diarani . .ethok-ethok mati c. .Purwakanthi b. b. .Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c. L. .6. a.rok 9. a. .Parikan d.ethok-ethok ora weruh d. .Gajah mung kur.guru lagu d.guru wilangan c. a.Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10.ethok-ethok ora bisa 12. yen ditulis Jawa .Cangkriman c.watu c.Geguritan c.Ancik-ancik pucuking .nunggang 7. Nitih tegese . a.nggawa b. a. .klambi d. yaiku . . .Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor. . Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune.

adaptasi c.Bapak sakpunika tilem d. . 19.susu b.Bapak sakniki tilem c.Suradira sayaningrat . . d.Walang Kekek 15.Suradira jayaningrat d.Bapak sakpunika taksih sare 22. .partisipasi b. . b.Sakniki sasi rolas tanggal telulas b. . .turu 21. a. ketrampilan.Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a. Yen ditulis latin .Mlayua sing banter ! b.Jamuran d.Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c.Suradi jayaningratih c.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran . . Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine. .susah d. .14. a. lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo. . .Ranti sinau bareng Dewi. .Bapak saiki isih turu.Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17. . Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani .antisipasi 18. a.Bapak sakpunika taksih tilem b. . . .Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah. a.Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku .seneng b.Budhe sesuk rawuh mrene.Suradi jaranan b. . Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk . .madu d.Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d. .bungah 16. a. Ukara kasebut yen dikramakna . . . . Ukara kasebut yen didadekake krama alus .tentrem c. 20.Saiki sasi rolas tanggal telulas. .Sarju gawe layangan.Pocung b. . Ayem tegese . a.metu c. a. c. a.emansipasi d.Gundhul-gundhul pacul c.Adhiku ana ngendi ? c. d.

. .Aksara Jawa iku cacahe ana .timbalna b. .4 d.5 c. . . a. Tembung sing dikurung benere . 20 d.Dewi Sri b.23.kogawa c.Prabu Pandhu d. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku .ndamar kanginan 25. . a. . a. nggawa d.lara sirah c.Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang.nyukupi kabutuhan d. a. a. a.tumengeng tawang c.19 28Punakawane Janaka cacahe ana . tegese . .Prabu Salya 32. .Brengose nglaler menclok . Unen-unen iki klebu.2 b. .bodho 24. . . .geguritan c. . . .nggandewa pinenthang d. lara gulu 31.cangkriman b.Miturut isine carita Ramayana . sampun sayah nyuwun ngaso.mangan 30.sabar d. .Roning mlinjo. .Dewi Supraba 27. .parikan d. Tembung sing dikurung mesthine . Gerah waja tegese .lugu b. a.pengasilan b.bisa urip c.Prabu Baladewa c. . . .Dewi Sinta d.Prabu Kresna b. .Bapak saiki lagi gerah waja.3 c. a. a.timbalna d. . 18 b.digawa . . yen alise .Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah. a. .timbalana c. . a.nanggal sepisan b.lara linu d.keras c. . . .Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane .Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo . 21 c. .gawanen b.nimbali 33.wangsalan 26.lara untu b.Pikirane landhep dhengkul. .Dewi Anjani 29. .

. 37. 41. .Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges .urip c. . d. Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . Yen ditulis latin .bumi b.WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46. . III.Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa . 44. .Jer basuki mawa . Tembung nyerat basa ngokone . urip d. . . 43. a. . . . .Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . . . b.Ibu lagi nyerat serat undangan. 40. . .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka . a. 35 .Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum .Gedhang kluthuk . “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ . .34. . II. . . .mati c. yen ditulis Jawa . . . Indonesia. . . 39. . 45. . batangane .Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47.ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. . .Pitik walik saba kebon.Rudi nandur kembang ing taman. . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku . gatra. . . . 38. .Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani . . . . . 42.

48.Bapak isih durung bali saka kantor. c 3. d 6. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49.c . c 8.Mburu uceng kelangan dheleg . a 4. b 5. a 9. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. c 2. b 7. a 10.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1.

.

.

NILAI SISWA = .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->