P. 1
SOAL B.JAWA

SOAL B.JAWA

|Views: 51|Likes:
Dipublikasikan oleh Putri Setya Emawari

More info:

Published by: Putri Setya Emawari on Jan 07, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2015

pdf

text

original

_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

nunggang 7.klambi d.ethok-ethok ora weruh d.Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c. Ageman tegese .celana 8.nggawa b.Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b.Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J. . .ethok-ethok ora bisa 12. . . a. d.ethok-ethok lara b. W. . .guru gatra b. . Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise . . .nyambut gawe d. . L.guru lagu d.Cacahing wanda ing saben gatra diarani .Gajah mung kur.Cangkriman c. Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune.guru wilangan c.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor. .rok 9. a.Purwakanthi b.ethok-ethok mati c. . .Parikan d. a. b.eri d. Nitih tegese . .sarung b.numpak c. . a. a.Geguritan c. K. . .pring b. .Api-api trenggiling mati.tunggak 11. . . yen ditulis Jawa .guru pada . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a. . 13. c.watu c.Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10. . .Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d. yaiku . Paribasan iki tegese . a.Ancik-ancik pucuking . .Ibu kagungan ageman bathik asli Solo. a.6.

ketrampilan. . .Bapak sakpunika taksih sare 22. . a.Mlayua sing banter ! b.seneng b. c. .Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c. 19. .bungah 16. d. . .Saiki sasi rolas tanggal telulas. 20. . . Yen ditulis latin .Bapak sakpunika taksih tilem b.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran .Suradira sayaningrat .Walang Kekek 15. d.Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah. .Ranti sinau bareng Dewi.Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d. . a.Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku . Ukara kasebut yen dikramakna .partisipasi b. .Adhiku ana ngendi ? c.Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a.turu 21. . b.Suradira jayaningrat d. a.Gundhul-gundhul pacul c.Jamuran d. Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk . . .susu b. . a.Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17.Sarju gawe layangan.Sakniki sasi rolas tanggal telulas b. . .Budhe sesuk rawuh mrene.Pocung b.madu d. a.Bapak sakniki tilem c.Suradi jayaningratih c.adaptasi c. a. a. . . a. Ukara kasebut yen didadekake krama alus . Ayem tegese . .tentrem c.Bapak sakpunika tilem d. Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani . .emansipasi d.antisipasi 18.Bapak saiki isih turu.susah d. . Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine. . lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo.metu c.Suradi jaranan b.14.

.parikan d.tumengeng tawang c. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku .3 c.gawanen b. . a. yen alise . . . . . .Dewi Sri b.Prabu Baladewa c.lara sirah c.nyukupi kabutuhan d. . Tembung sing dikurung mesthine . a. Unen-unen iki klebu.Prabu Salya 32. a.Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang.timbalana c. lara gulu 31. .Pikirane landhep dhengkul. a. 21 c.digawa . a. a.Miturut isine carita Ramayana .Aksara Jawa iku cacahe ana . 20 d. . .mangan 30. a.bisa urip c.Prabu Pandhu d.nimbali 33. .Prabu Kresna b.Roning mlinjo. .lara untu b.Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo .kogawa c. a. . a. tegese . a.2 b.pengasilan b.lara linu d. .bodho 24.Dewi Sinta d.Brengose nglaler menclok . nggawa d.23.timbalna d. . .geguritan c. .wangsalan 26.timbalna b. . . . .nanggal sepisan b.sabar d. . sampun sayah nyuwun ngaso.Dewi Anjani 29.Dewi Supraba 27. . . . a. Gerah waja tegese . .nggandewa pinenthang d.Bapak saiki lagi gerah waja. Tembung sing dikurung benere . .lugu b. . .Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane . 18 b.ndamar kanginan 25.19 28Punakawane Janaka cacahe ana . . . .5 c.4 d.keras c.cangkriman b.

. . . . “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ .Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47.Rudi nandur kembang ing taman. batangane .Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani . 41.bumi b. . . yen ditulis Jawa . 40. a. .Jer basuki mawa . . .Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum . .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka . 37. 43. .ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. . Indonesia.Pitik walik saba kebon. . .Gedhang kluthuk . . .Ibu lagi nyerat serat undangan. . . 44. a. . . . . 39. d. . . . Tembung nyerat basa ngokone . II. . urip d.urip c. 45. . . 35 .Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges .WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46.34. III. gatra.Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa . . b. . 38. Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . . . .Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . Yen ditulis latin . . . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku .mati c. . . 42.

48. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.Mburu uceng kelangan dheleg . b 7. b 5. c 3. a 9. c 8. c 2. d 6. a 10. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49.Bapak isih durung bali saka kantor.c . a 4.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1.

.

.

NILAI SISWA = .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->