Anda di halaman 1dari 36

JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PERLIS

PEDAGOGI KELAS BERCANTUM BAGAIMANA BERMULANYA KELAS BERCANTUM

1.1

- Latarbelakang dan konsep

Terdapat sekolah kurang murid di pedalaman Bilangan murid minima dan tidak mencukupi jadi kelas biasa Bilangan guru yang kurang, kekangan waktu mengajar Konsep kelas bercantum merujuk kepada kelas-kelas di sekolah rendah , muridnya hampir sebaya

1.2

Definisi Kelas Bercantum

Penempatan dua atau lebih kelas di dalam satu bilik darjah kerana bilangan murid bagi kelas-kelas yang terbabit adalah sangat kurang (kurang dari 10 orang)- (Ikhsan ,2005)

Seorang guru mengajar lebih daripada satu kelas yang mempunyai murid-murid yang berbeza umur dan tahun persekolahan pada masa yang sama

1.3

Ciri-ciri Kelas Bercantum

Kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja Murid-murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan Bilangan murid kurang daripada 10 orang, tidak membolehkan satu kelas biasa dibuka Guru mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas Strategi pengajaran dan pembelajaran berbeza daripada kelas biasa

1.4

Kepentingan Kelas Bercantum

Dapat mengatasi masalah bilangan muridmuridnya tidak mencukupi untuk dijadikan satu kelas tunggal Semua murid boleh mendapat peluang untuk bersekolah di tempat sendiri Meminimakan masalah kemudahan asas, infrastruktur dan kewangan

PENGELOLAAN & PENGURUSAN KELAS BERCANTUM 2.1 2.2 2.3 - Komposisi Dalam Kelas Bercantum Penyusunan Bilik Darjah Kelas Bercantum Penyimpanan Rekod

2.1

- Komposisi Dalam Kelas Bercantum

Jika enrolmen tahun/darjah berkenaan ada 10 orang murid atau lebih, kelas tidak perlu dicantum Jika bilangan guru mencukupi, kelas tidak perlu dicantum Jika bilangan guru tidak mencukupi dan bilangan murid adalah 10 orang atau kurang, perlu dicantum Satu kelas bercantum sebaiknya tidak lebih 20 orang Umur murid-murid perlulah hampir/ tahap sama cth : tahun 1 /2 atau tahun 2/3

2.2

Penyusunan Bilik Darjah Kelas Bercantum

Perlu ada kawalan kelas Sudut untuk pelaksanaan aktiviti Menyesuaikan kerusi-meja dengan situasi pengajaran dan pembelajaran yang berlainan Penyediaan lain-lain kemudahan yang sesuai

Contoh Kedudukan Murid-murid Tahun 1 dan 2 dalam Kelas Bercantum

2.3

Penyimpanan Rekod

Kedudukan murid-murid dalam tiap kumpulan, aktiviti yang dikendalikan Aktiviti-aktiviti secara individu Rekod kemajuan Rekod pemindahan murid dalam kumpulan

3.1 - Pengelolaan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum 3.2 3.3 3.4 Rancangan Pengajaran Kelas Bercantum Bahan bantu mengajar Kelas Bercantum Penilaian

3.3.1 Garis Panduan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar untuk kelas bercantum (a) Tajuk-tajuk yang dipilih hendaklah sesuai (b) Bahan-bahan disusun mengikut turutan, berdasarkan kebolehan dan tahap penguasaan masing-masing (c) Penggunaan bahasa selaras dengan kebolehan murid-murid (d) Bahan-bahan boleh digunakan tanpa pengawasan guru

3.3.2 - Jenis-jenis dan sumber bahan bantu mengajar Antara BBM yang boleh digunakan ialah: kad kerja

Kit pembelajaran
Bahan-bahan pengajaran guru

3.4

- Penilaian

Guru-guru mengajar kelas bercantum dapat mengenalpasti kekuatan dan kekurangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka

Cara-cara menilai murid-murid kelas bercantum:


(a) Pemerhatian (b)Semakan tugasan kumpulan/individu (c) ujian-ujian formal untuk menguji pencapaian murid-murid berkenaan (d)Ujian diagnostik yang dapat mengenalpasti kelemahan/ penguasaan murid

Pengelolaan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kelas bercantum

Kelas-kelas bercantum perlu dikendalikan oleh guruguru terlatih dan berpengalaman.

Ini kerana pengelolaan kelas ini memerlukan persediaan


dan pendekatan yang mahir daripada pihak guru.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum


Pengajaran dan pembelajaran murid-murid sekolah
rendah biasanya dijalankan di dalam kelas. Dalam situasi ini murid-murid tidak dapat belajar sepenuhnya kerana setiap murid mempunyai daya tanggapan, imaginasi, minat dan konsentrasi yang berbeza.

Prinsip-prinsip Pecahan Kumpulan


Kumpulan sama kebolehan

Kumpulan pelbagai kebolehan Kumpulan tahun persekolahan Kumpulan sosial Kumpulan individu

Kumpulan Sama Kebolehan


Dikenali sebagai kumpulan akademik. Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan

bahasa. Pembahagian kumpulan - guru membahagikan murid-murid kepada kumpulan-kumpulan tertentu berdasarkan kepada pemerhatian dan pencapaian murid-murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Kumpulan Sama Kebolehan

Kaedah Kumpulan Sama Kebolehan Cantuman Tahun 2 dan 3

Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Setiap kumpulan terdiri daripada murid-murid


yang mempunyai pelbagai kebolehan.

Tujuannya: murid yang cerdas dapat membantu


murid yang lemah.

Cantuman Kelas Tahun 2 dan 3 Mengikut Kebolehan

Kumpulan Tahun Persekolahan

Terdapat 2 tahun persekolahan dalam satu kelas. Sesi pengajaran dilakukan oleh guru secara bergilir. Setiap tahun/darjah mempunyai 3 kumpulan murid
(lambat, sederhana dan cerdas). Lembaran kerja perlu disediakan untuk semua kumpulan.

Kumpulan Sosial

Kumpulan ini dibentuk berdasarkan kepada

penyesuaian murid-murid sendiri. Murid-murid diberi peluang untuk membentuk dan memilih kumpulan mereka sendiri. Sesuai untuk aktiviti permainan, drama, muzik dan pelajaran bercorak rekreasi dan kerehatan.

Kumpulan Individu
Apabila semua kumpulan murid telah melibatkan
diri dalam aktiviti pembelajaran, kaedah individu boleh dilaksanakan. Kaedah ini membolehkan guru membimbing murid-murid secara individu.

Rancangan Pengajaran
1) Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran Sukatan Pelajaran perlu diubahsuai mengikut kehendak murid-murid dalam kelas bercantum. Guru perlu meneliti isi kandungan sukatan pelajaran bagi kedua-dua tahun supaya penyesuaian dapat dibuat bagi setiap mata pelajaran.

Mata pelajaran yang mempunyai tajuk

yang sama boleh diajar serentak mengikut prinsip-prinsip kelas bercantum.


GABUNGAN KEMAHIRAN DALAM MATEMATIK

Bil 1 2

KEMAHIRAN NOMBOR YANG SAMA

Tahun 1 Nombor 1-10

Tahun 2 Tahun 3 Nombor kurang Nombor 300 kurang 700

Jika dua tajuk berlainan terpaksa diajar


pada satu masa, kaedah pengajaran kumpulan perlu dilaksanakan.

PENGGUNAAN MASA KAEDAH DARJAH/TAHUN PERSEKOLAHAN

Masa 15 minit 15 minit

Tahun 2 Guru mengajar Kerja sendiri

Tahun 3 Kerja sendiri Guru mengajar

Catatan : kaedah ini sesuai dipraktikkan apabila cantuman kemahiran tidak dapat dicantumkan.

PENGGUNAAN MASA KAEDAH KELAS

Masa 20 minit 40 minit

Tahun 2

Tahun 3

Guru mengajar Murid membuat aktiviti Set 1, 2, 3..

Catatan : Kaedah ini sesuai dipraktikkan sebelum kebolehan murid diketahui dan kemahiran yang sama diajar.

Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Kelas Bercantum

Rancangan Pengajaran Harian sangat penting

kerana : Satu rujukan penyediaan pelajaran harian Menentukan kemajuan kelas dalam pelbagai mata pelajaran Panduan dan rujukan guru yang mengambil alih sesuatu kelas Panduan untuk melihat kemajuan dan prestasi murid