Anda di halaman 1dari 1

/

1-
-
-
-


1.

-
-

1.1

1.1.4
-
-

B1 D1 E1

1.3

1.3.2 ,
-

B4D2E4

CD2/
1
/
Track 01

1.
1.1

2.1

B2D1E4

CD 1
Track 02

2.1.1

1.
1.1


CD 1
Track 03-04

1.1.6.
( , , , , )
B4D2E4
B5D2E4

Anda mungkin juga menyukai