Anda di halaman 1dari 1

Tulislah lambang bilangannya! Kumpulansoalulangan.blogspot.com 1. Tiga ratus dua puluh lima = 325 2.

Empat ratus enam puluh dua = 3. Dua ratus tujuh puluh tiga = 4. Seratus empat puluh tujuh = 5. Empat ratus sembilan puluh = 6. Seratus dua puluh delapan ditulis ... 7. Seratus sembilan puluh ditulis ... 8. Dua ratus enam puluh tiga ditulis ... 9. Dua ratus lima puluh lima ditulis ... 10. Tiga ratus tiga puluh lima ditulis ... 11. Tiga ratus tujuh puluh empat ditulis ... 12. Tiga ratus delapan ditulis ... 13. Empat ratus sembilan belas ditulis ... 14. Empat ratus empat puluh dua ditulis ... 15.Empat ratus tiga ditulis ...