Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN TAHUNAN SESI 2009 JAKU IBAN TAHUN 5

PENGGAL 1 UNIT / TAJUK / MIN PENGAWA BETULIS

PENGELANDIK
1.2 Nanya ngambika bulih penerang. 1.33 Nanya ngena mayuh macham jalai. 2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu. 1.48 Nganggauka leka main nitihka petah nyawa. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. 1.18 Nembuka cherita ti ditusui ngambika nyadi siti cherita pandak. 1.47 Ngeluluka jaku ti ditengkebang nembiak enggau pengajar dalam cherita kelulu. 1.2 1.26 1.33 1.48 1.36 1.35 1.18 1.34 1.2 1.33 1.26 2.54 Nanya ngambika bulih penerang Meri penemu diri pasal cherita. Nanya ngena mayuh macham jalai. Nganggauka leka main nitihka petah nyawa. Nyebut leka main ngena entak sebut patah nyawa ti betul. Milih batang pekara ti bekaul enggau topik. Nembuka cherita ti ditusui ngambika nyadi siti cherita pandak. Becherita pasal gambar ngena leka jaku diri empu.

CATATAN

1-4

1. KABAN BELAYAN (AG)

5-7

2. BINATANG SIGA (AE)

8 - 10

3. RAMPA MENUA (AE)

Nanya ngambika bulih penerang. Nanya ngena mayuh macham jalai. Meri penemu diri pasal cherita. Ngena leka jaku ti patut dikena nerangka reti penemu diri belalaluka isi ti ditemu ba kereban bacha. 1.35 Milih batang pekara ti bekaul enggau topik. 2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 9 HARI )

11 12 - 14 4. TIMBANG ENGGAU SUKAT ( AF)

2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu. 3.2 Ngiga saut belalauka utai ti dibacha. 2.35 Nerangka tuju reti genteran ti diambi ari kereban bacha. 2.29 Mereti ka kar, graf, charta, diagram, fungsi pengawa enggau data. 2.12 Milih isi ti beguna ti ditemu dalam kereban bacha. 1.2 Nanya ngambika bulih penerang. 1.36 Nyebut leka main ngena entak sebut patah nyawa ti betul. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. 2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu. 3.2 Ngiga saut belalauka utai ti dibacha. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. 1.35 Milih batang pekara ti bekaul enggau topik.

15-18

5. PEMAKAI DI MALAYSIA (AE)

MIN 19 20 - 21 22 - 23

UNIT / TAJUK / PENGAWA BETULIS

PENGELANDIK PKBS PENGGAL 1 PERBINCANGAN / PEMBETULAN KERTAS PKBS I CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 16 HARI )

CATATAN

PENGGAL II UNIT / TAJUK / MIN PENGAWA BETULIS

PENGELANDIK
2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu. 3.2 Ngiga saut belalauka utai ti dibacha. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. 1.26 Meri penemu diri pasal cherita. 1.27 Nembuka penerang ti diberi ngambika nyadi siti cherita pandak. 2.54 Ngena leka jaku ti patut dikena nerangka reti penemu diri belalaluka isi ti ditemu ba kereban bacha. 1.35 Milih batang pekara ti bekaul enggau topik. 1.41 Meri penemu diri pasal siti-siti pekara ngena leka jaku diri empu. 3.58 Nerangka leka main baka dindang, pantun enggau ramban. 2.29 Mereti ka kar, graf, charta, diagram, fungsi pengawa enggau data. 3.2 Ngiga saut belalauka utai ti dibacha. 1.51 Meri penerang ngena gambar betangkan dikena nunjukka pemereti pasal pekara ti dibacha. 2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. 1.35 Milih batang pekara ti bekaul enggau topik. 1.2 Nanya ngambika bulih penerang. 1.27 Nembuka penerang ti diberi ngambika nyadi siti cherita pandak. 1.34 Becherita pasal gambar ngena leka jaku diri empu. 2.12 Milih isi ti beguna ti ditemu dalam kereban bacha. 2.56 Mida antara utai ti bendar enggau utai ti enda bendar. 2.35 Nerangka tuju reti genteran ti diambi ari kereban bacha. 2.29 Mereti ka kar, graf, charta, diagram, fungsi pengawa enggau data. 3.2 Ngiga saut belalauka utai ti dibacha. 2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu 1.35 Milih batang pekara ti bekaul enggau topik. 1.27 Nembuka penerang ti diberi ngambika nyadi siti cherita pandak. 1.37 Ngeripot pasal utai didinga tauka dipeda ngena jalai ti betul sereta pandak. a) Mereti sereta nyimpul berita ti diripot. b) Nimbang pemanah ripot. 2.56 Mida antara utai ti bendar enggau utai ti enda bendar. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku.

CATATAN

1-3

6. PESAKA MENUA ( AH )

4-6

7. MENUA ASEAN (AI)

7 - 10

8. LUMBA ENGGAU MAIN ( AI)

MIN
11 12 - 14

UNIT / TAJUK / PENGAWA BETULIS

PENGELANDIK
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11 ( 9 HARI )

CATATAN

9. MALAYSIA TANAH AI AKU ( AH)

2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu 2.56 Mida antara utai ti bendar enggau utai ti enda bendar. 1.2 Nanya ngambika bulih penerang. 1.27 Nembuka penerang ti diberi ngambika nyadi siti cherita pandak. 3.2 Ngiga saut belalauka utai ti dibacha. 1.45 Ngaga sereta nyimpul isi besangkut paut enggau topik. 3.6 Nyambung cherita ngena ayat diri empu. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. 1.48 Nganggauka leka main nitihka petah nyawa. 2.38 Ngena nyawa sereta entak sebut ti betul lebuh macha cherita , penerang, leka main, kelulu, jaku randau, licha,jaku gerah sereta lebuh belabanka penemu 1.45 Ngaga sereta nyimpul isi besangkut paut enggau topik. 2.31 Meri reti leka jaku baru dalam pesanding kereban bacha kena nambahka pengaya leka jaku. 2.29 Mereti ka kar, graf, charta, diagram, fungsi pengawa enggau data. 3.2 Ngiga saut belalauka utai ti dibacha. 2.53 Ngena sebut kedut enggau betul. 1.34 Becherita pasal gambar ngena leka jaku diri empu. 3.76 Besebut tulis. 2.12 Milih isi ti beguna ti ditemu dalam kereban bacha. 1.41 Meri penemu diri pasal siti-siti pekara ngena leka jaku diri empu. 1.47 Ngeluluka jaku ti ditengkebang nembiak enggau pengajar dalam cherita kelulu. 1.27 Nembuka penerang ti diberi ngambika nyadi siti cherita pandak.

15 - 18

10. DUNYA SAINS (AI)

19

ULANGKAJI PKBS PENGGAL 11 PERBINCANGAN / PEMBETULAN KERTAS PKBS II MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH & SIJIL 2009 CUTI AKHIR TAHUN BERMULA ( 44 HARI )

20

21 - 22

23

24 - 29

Catatan / Komen Guru Besar : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................

Tandatangan Guru Besar .............................................................................. Nama Guru Besar RAMLEE BIN HJ. BASUNI Tarikh .........................................................................................