Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN TAHUNAN SESI 2009 JAKU IBAN TAHUN 6 PENGGAL 1 MIN UNIT 1 : DITU DIA DIN 1

1.1 1.8 1.12 1.20 1.22

HURAIAN

CATATAN

Lumpung 1 : Merati utai ti dibaca Nanya ngambika bulih penerang Nyebut leka main ngena gaya sereta sebut ti betul Meri reti ngagai leka jaku baru dalam ayat Ngelala tusun isi ari utai ti dibaca Ngena nyawa sereta rentak sebut ti betul lebuh macha cerita, penerang, leka main, main kelulu, jaku randau, licha, jaku gerah, sereta lebuh meri penemu 1.26 Nulis saut ari utai ti dibacha

UNIT 1 : DITU DIA DIN

Lumpung 2 : Betanya Saut 1.2 1.9 1.10 1.11 1.28 1.33 Nanya ngena mayuh macham jalai Mantai ka penemu sereta runding ti nyemetak lebuh berandau Becherita ka pasal gambar ngena leka jaku diri empu Merati ka kar, graf, carta, diagram, tusun pengawa enggau data Nulis nut pengingat kena diri empu Nulis batang pekara belalau ka kereban baca ti diberi

UNIT 1 : DITU DIA DIN

Lumpung 3 : Meretika Gambar 1.1 1.2 1.10 1.11 1.26 1.28 Nanya ngambi ka bulih penerang Nanya ngena mayuh macham jalai Beceritaka pasal gambar ngena leka jaku diri empu Meratika kar, graf, carta, diagram, tusun pengawa enggau data Nulis saut ari utai ti dibaca Nulis nut pengingat dikena diri empu

UNIT 2 : TEREBAI TINGGI Lumpung 4: Ngiga isi ti beguna 1.1 1.2 1.21 1.25 Tanya ngambika bulih penemu Nanya ngena mayuh macam jalai Ngelala penerang ti nyata ari kereban bansa Ngaga lalu nulis ayat tanya ti betul ari utai ti udah dibaca

UNIT 2 : TEREBAI TINGGI Lumpung 5: Nyimpul penemu 1.2 Nanya ngena mayuh macam jalai 1.5 Becerita pasal siti-siti topik ngena jaku diri empu 1.9 Mansutka penemu sereta runding ti n yemetak lebuh berandau

UNIT 2 : TEREBAI TINGGI Lumpung 6 : Nulis cerita pandak 1.4 1.7 1.13 1.24 1.32 1.34 Meri penemu pasa isi cerita Ngeripit pasal utai ti didinga tauka dipeda ngena jalai ti betul sereta pandak Meri reti ngagai leka jaku baru dalam pesanding baca dikena nambahka pengaya jaku Nulis leka jaku betandu ari utai ti dibaca Nulis cherita ti udah didinga ngena karang pandak Nulis karang berita tauka hal ti bisi nyadi

MIN
7 UNIT 3 : DUNYA DALAM AI Lumpung 7 :Meri penemu 1.2 1.5 1.9 1.15 1.17 1.23 8

HURAIAN

CATATAN

Nanya ngena mayuh macam jalai Becerita pasal siti-siti topik ngena jaku diri empu Mansutka penemu sereta runding ti nyemetak lebuh berandau Nyangka pengujung cerita Meri penerang kena nyukung tauka mantah penemu ti logik Ngena tanda baca baka tanda tekenyit,koma, enggau tanda jaku

UNIT 3 : DUNYA DALAM AI Lumpung 8 : Meratika utai ti baca 1.1 1.2 1.3 1.16 1.18 1.28 Nanya ngambi ka bulih penerang Nanya ngena maioh macam jalai Nyaut tanya serta meri pemutus enggau simpul penemu ti mudah Meratika simbol matematik dalam utai ti dibaca Nerangka tuju reti paragraph ti diambi ari utai baca Nulis not pengingat dikena diri empu

UNIT 3 : DUNYA DALAM AI Lumpung 9 : Maca ngambika bulih penerang 1.1 1.4 1.21 1.22 Nanya ngambi ka bulih penerang Meri penemu pasal isi cerita Ngelala penerang ti nyata ari kereban baca Ngena nyawa serta rentak sebut ti betul lebuh maca cerita,penerang,leka main,main kelulu,lica,jaku gerah serta belaban penemu 1.35 Ngarang pesan dikena dikena dalam kad

10

UNIT 3 : DUNYA DALAM AI Lumpung 10 : Nimbang serta meri ripot 1.5 1.7 1.12 1.13 1.14 1.30 1.34 Becerita pasal siti-siti cerita ngena jaku diri empu Ngeripot pasal utai ti didinga tauka dipeda ngena jalai ti betul serta pandak Meri reti ngagai leka jaku baru dalam ayat Meri reti leka jaku baru dalam pesanding baca dikena nambah ka pengaya jaku Ngulang ripih atur ti dibaca dalam siti program Nyambong cerita ngena ayat diri empu Nulis karang berita tauka hal ti bisi nyadi CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 9HARI )

11

12

UNIT 4 : PENGAWA DIKENA IDUP

Lumpung 11 : Meri penerang 1.1 1.9 1.15 1.17 Nanya ngambika bulih penerang Mansutka penemu serta runding ti nyemetak lebuh berandau Nyangka pengujung cerita Meri penerang dikena nyukong serta mantah penemu ti lojik.

13

UNIT 4 : PENGAWA DIKENA IDUP

Lumpung 12 : Ngiga isi ti beguna 1.1 1.7 1.18 1.19 1.27 1.28 Nanya ngambika bulih penerang Ngeripot pasal utai ti didinga tauka dipeda ngena jalai ti betul serta pandak Nerangka tuju reti paragraph ti diambi ari kereban baca Mili isi ti beguna ari utai ti dibaca Nulis nama utai bendar dikena nyediaka pengawa nembiak Nulis not pengingat dikena diri empu.

MIN 14

HURAIAN
UNIT 4 : PENGAWA DIKENA IDUP

CATATAN

Lumpung 1 : Becerita 2.1 2.5 2.10 2.16 2.26 2.30 Nanya ngena maioh macam jalai Ngenang siti pekara ngena leka jaku diri empu Nunjukka ayat ti sebaka ba utai ti dibaca Madahka pekara ti nyadi batang cerita dalam siti-siti ayat Ngerikut isi ti beguna ngambika tau dikena dalam pengawa betulis Nulis karang berita tauka pekara ti amat nyadi

15

UNIT 5 : GAYU GURU GERAI NYAMAI

Lumpung 2 : Meretika cerita 2.5 2.6 2.7 2.17 Ngenang siti pekara ngena leka jaku diri empu Ngaga cerita pandak nitihka penerang ti diberi Nyebut leka jaku ti udah disediaka nembiak tauka pengajar dalam kelulu Nerangka bida dua bengkah perangai orang ti dikeluluka dalam randau tauka Kelelu 2.21 Ngemetulka rentak sebut lebuh maca ari sekeda utai ti dibaca baka berita, Penerang,leka main,jaku randau enggau lebuh belaban ka penemu 2.29 Nulis karang cerita ngati kediri

16

UNIT 5 : GAYU GURU GERAI NYAMAI

Lumpung 3 : Ngiga batang pekara ti beguna 2.2 Milih pekara ti bekaul enggau topik 2.4 Meri buah penemu diri pasal siti cerita 2.14 Nerangka reti leka jaku ngambika meretika pekara ti dibaca baka lumpung karang,berita,jaku randau enggau kelulu. 2.20 Milih isi ti beguna beleleuka utai ti dibaca 2.25 Nulis isi pekara ti beguna ari utai ti dibaca ngambika nyadi malin pelajar 2.29 Nulis karang cerita ngati kadiri

17

UNIT 5 : GAYU GURU GERAI NYAMAI

Lumpung 4 : Nulis karang 2.4 Meri buah penemu diri pasal siti cerita 2.9 Ngeripot utai ti didinga tauka dipeda enggau nyemetak ( a-d ) 2.14 Nerangka reti leka jaku ngambika meretika pekara ti dibaca baka lumpung karang,berita , jaku randau enggau kelulu 2.23 Nyaut tanya belalauka utai ti udah dibaca 2.26 Ngerikut isi ti beguna ngambika tau dikena dalam pengawa betulis 2.29 Nulis karang cerita ngati kadiri

18

UNIT 5 : GAYU GURU GERAI NYAMAI

Lumpung 5 : Maca enggau serap 2.4 2.10 2.15 2.23 2.25 Meri buah penemu diri pasal siti cerita Nunjukka ayat ti sebaka ba utai ti dibaca Ngiga leka jaku dalam dictionary ngambika nemu reti ti bendar Nyaut tanya belalauka uatai ti udah dibaca Nulis siti pekara ti beguna ari utai ti dibaca ,ngambika nyadi malin pelajar

MIN HURAIAN UNIT 5 : GAYU GURU GERAI NYAMAI 19 Lumpung 6 : Meri penemu 2.1 Nanya ngena mayuh macam jalai 2.9 Ngeripot utai ti didinga tauka dipeda enggau nyemetak a) ngumpul buah penemu dikena berandau b) ngenatai buah penemu lebuh berandau c) netapka batang runding enggau cukup terang ,nyemetak sereta berurun 20 PKBS PENGGAL 1 21 2223 PERBINCANGAN & PEMBETULAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 16 HARI )

CATATAN

PENGGAL II MIN HURAIAN ( Unit 2 ) UNIT 6 : PANDAI DI CHUNGGAI UJUNG JARI 1 Lumpung 7 : Meretika leka main 2.2 2.8 2.15 2.28 2.31 2 Milih pekara ti bekaul enggau topik Nyebut leka main ti mudah nitihka rentak sebut,timbal enggau patah nyawa Ngiga leka jaku dalam dictionary ngambika nemu reti ti bendar Nulis cerita ti udad dipendingka ngena jalai karang pandak Ngarang leka main ti mudah

CATATAN

UNIT 6 : PANDAI DI CHUNGGAI UJUNG JARI

Lumpung 8 : Nerangka reti 2.1 2.2 2.12 2.19 2.22 2.23 Nanya ngena maioh macam jalai Milih pekara ti bekaul enggau topik Meratika kar,graf,carta,diagram,langkar pengawa enggau data Ngeripih tusun isi utai ti udah dibaca Nukar ayat matematik ngagai ayat selama Ngelala sereta nemu pom baka : A) pom dikena ngirum duit B) pom taligram c) pom Bank Simpanan Nasional

UNIT 6 : PANDAI DI CHUNGGAI UJUNG JARI

Lumpung 9 : Ngiga isi ti betul sereta lalu ngaga ripot 2.3 2.15 2.18 2.20 2.30 2.32 Meri pemutus enggu simpul ti manah Ngiga leka jaku dalam dictionary ngambika nemu reti ti bendar Mantaika reti siti genteran ti diambi ari kereban baca rama Milih isi ti beguna belalauka utai ti dibaca Nulis karang berita tauka pekara ti amat bisi nyadi Nulis ripot kediri pasal sebengkah utai ti amat bisi nyadi ke dalam diari

MIN HURAIAN UNIT 6 : PANDAI DI CHUNGGAI UJUNG JARI 4 Lumpung 10 : Nyaut tanya 2.3 2.7 2.10 2.21 Meri pemutus enggau simpul ti manah Nyebut leka jaku ti udah disediaka nembiak tauka pengajar dalam kelulu Nunjukka ayat ti sebaka ba utai ti dibaca Ngenetulka rentak sebut leboh maca ari sekeda utai ti dibaca baka berita, penerang,leka main,jaku randauenggau lebuh belabanka penemu 2.23 Nyaut tanya belalauka utai ti udah dibaca 2.27 Milih sereta nulis topik ti patut belalauka pekara ti udah diberi

CATATAN

UNIT 7 : PESAKA CHEREMIN PENDIAU BANSA

Lumpung 11 : Nerangka tusun batang pekara 2.5 2.11 2.19 2.27 2.32 Ngenag siti pekara ngena leka jaku diri empu Maca notis ti suah dipeda Ngeripih tusun utai ti ari utai udah dibaca Milih sereta nulis topik ti patut belalauka pekara ti udah diberi Nulis ripot kediri pasal sebengkah utai ti amat bisi nyadi ke dalam diari

UNIT 7 : PESAKA CHEREMIN PENDIAU BANSA

Lumpung 12 : Meratika leka jaku ti berambai 2.7 2.8 2.13 2.15 2.31 Nyebut leka jaku ti udah disediaka nembiak tauka pengajar dalam kelulu Nyebut leka main nitih ka rentak sebut,timbalenggau patah nyawa Nyangka enggau naka ti temuleka jaku baru dalam ayat Ngiga leka jaku dalam dictionary ngambika nemu reti ti bendar Ngarang leka maim ti mudah

UNIT 7 : PESAKA CHEREMIN PENDIAU BANSA

Lumpung 1 : Meri saut silik 3.3 Nanya ngena maioh macam jalai 3.11 Ngiga enggau naka ulih reti leka jaku baru dalam ayat 3.13 Nerangka reti leka jaku ngambika meretika pekara ti dibaca baka lumpung karang,berita,jaku randau enggau kelulu 3.22 Ngenataika saut sereta penerang nitihka penemu diri 3.29 Nulis not pasal utai ti dipelajar 3.34 Nulis berita tauka siti hal ti udah nyadi
UNIT 8 : TUBUH GERAI RUNDING CHEREGAS

Lumpung 2 : Meri penemu sereta berandau 3.6 Ngaga siti cerita ngena penerang ti udah dikerandau 3.8 Mansutka penemu sereta runding ti nyemetak lebuh berandau ( a d ) 3.23 Ngena nyawa sereta rentak sebut ti betul lebuh maca cerita,penerang,leka main, main kelulu,jaku randau,lica, gerah,sereta lebuh belabanka penemu 3.26 Nulis saut belalauka cerita ti dibaca 3.29 Nulis not pasal utai ti dipelajar
UNIT 8 : TUBUH GERAI RUNDING CHEREGAS

Lumpung 3 : Nembuka cerita 3.4 Nyaut tanya sereta meri pemutus enggau simpul penemu ti manah 3.7 Ngeluluka siti cerita ti udah diapal 3.13 Nerangka reti leka jaku ngambika meretika pekara ti dibaca baka lumpung karang,berita,jaku randau enggau kelulu 3.18 Ngiga pekara ti betul ari serita ti dikelulu

MIN HURAIAN UNIT 8 : TUBUH GERAI RUNDING CHEREGAS 10 Lumpung 4 : Ngaga ripot 3.5 Meri penemu diri pasal siti-siti cerita 3.10 Meratika kar,graf,carta,gambar,lakar kereja enggau data 3.30 Nulis batang cerita awak ka nyadi lalau kena ngereja pengawa betulis 3.39 Nulis ripot pandak pasal : a) pekara ti nyadi tiap-tiap hari b) penemuai c) utai dikereja 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11 ( 9 HARI ) 12
UNIT 9 : NYAGA PENGELIKUN DIRI

CATATAN

Lumpung 5 : Meretika jaku berambai 3.3 3.7 3.9 Nanya ngena maioh macam jalai Ngeluluka siti-siti cerita ti udah diapal Maca inggar enggau penuh gaya sereta patah sebut ti betul enggau tanda baca ti patut nitihka konteks 3.13 Nerengka reti leka jaku ngambika meretika pekara ti dibaca ba lumpung karang,berita,jaku randau enggau kelulu 3.17 Manding sereta nerangka perangai tauka ulah dalam randau tauka kelulu ti dibaca 3.19 Numpul enggau nulis leka main ti dibaca

13

UNIT 9 : NYAGA PENGELIKUN DIRI

Lumpung 6 : Ngaga tanya sereta nyimpul penemu 3.3 3.4 3.11 3.20 3.25 Nanya ngena maioh macam jalai Nyaut tanya sereta meri pemutus enggau simpul penemu ti mudah Ngiga enggau naka ulih leka jaku baru dalam ayat Ngelala tusun isi ari utai ti dibaca Ngaga enggau nulis tanya ti patut ari berita ti udah dibaca

14

UNIT 9 : NYAGA PENGELIKUN DIRI

Lumpung 7 : Nyaut tanya 3.5 3.9 3.21 3.30 3.35 3.36 Meri penemu di pasal siti-siti cerita Maca inggar enggau penuh gaya sereta patah sebut ti betul enggau tanda baca ti patut nitihka konteks Meri penerang ari cerita ti dibaca Nulis batang cerita awak ka nyadi lalau dikena ngereja pengawa betulis Meretika jalai nulis surat pekirum Mereti sereta nemu nulis panggal jaku enggau basa dalam surat pekirum

15

UNIT 9 : NYAGA PENGELIKUN DIRI

Lumpung 8 : Surat pekirum 3.2 Nanya ngena jalai randau ti mudah 3.4 Nyaut tanya sereta meri pemutus enggau simpul penemu ti mudah 3.12 Nulis sereta meri reti leka jaku baru ari utai ti dibaca 3.28 Nulis not pengingat dikena diri empu 3.37 Nulis surat ngagai pangan tauka diri sebilik

MIN UNIT 10 : BERINDIK DI ADAN 16 Lumpung 9 : Nulis not

HURAIAN

CATATAN

3.1 Nanya ngambika bulih penerang 3.6 Ngaga siti cerita ngena penerang ti udah dikerandau 3.13 Nerangka reti leka jaku ngambika meretika pekara ti dibaca baka lumpung karang,berita,jaku randau enggau kelulu 3.32 Nulis ngena ayat pandak pasal penemuai ari luar kelas 3.37 Nulis surat ngagai pangan tauka diri sebilik 17
UNIT 10 : BERINDIK DI ADAN

Lumpung 10 : Ngaga cerita pandak 3.6 3.16 3.21 3.23 Ngaga siti cerita ngena penerang ti udah dikerandau Meri topik cerita ti kala dibaca Meri penerang ari cerita ti udah dibaca Ngena nyawa sereta rentak sebut ti betul lebuh maca penerang,leka main, main kelulu,jaku randau,lica,jaku gerah,sereta lebuh belabanka penemu 3.27 Nulis cerita ti udah didinga

18

UNIT 10 : BERINDIK DI ADAN

Lumpung 11 : Meri runding 3.2 3.21 3.22 3.33 3.38 Nanya ngena jalai randau ti mudah Meri penerang ari cerita ti dibaca Ngenatai ka saut enggau peneranng nitihka penemu di empu Nulis penerang jelan pemanjai pasal siti-siti pekara ti udah nyadi Malas surat pangan tauka di sebilik

19

UNIT 10 : BERINDIK DI ADAN

Lumpung 12 : Nambahka pengaya jaku 3.11 3.14 3.15 3.16 3.24 Ngiga enggau naka ulih leka jaku baru dalam ayat Nentuka pemetul kaul leka jaku dalam siti-siti genteran nitihka konteks Nentuka reti leka jaku besandingka dictionary Meri topik cerita ari utai ti kala di baca Ngerintai leka jaku ti betandu ari genteran ti dibaca PKBS PENGGAL 2 PERBINCANGAN & PEMBETULAN MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH & SIJIL 2009 MENGEMASKINI FAIL-FAIL BERKAITAN & KERJA-KERJA PEMBERSIHAN SEKOLAH/KELAS CUTI AKHIR TAHUN ( 44 HARI )

20 21 22 23

24 29