Minggu 1 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Persediaan Mata pelajaran Kelas Masa Tema Tajuk Standard kandungan Standard pembelajaran Objektif Pembelajaran FASA : : : : : : :

Hari Rabu

Tarikh 2/1/2013

Dunia Sains dan Teknologi- Elemen Sains 3A3 10.45 – 11.45 ( 60 minit ) Pengenalan Kepada Sains Kemahiran Saintifik 1.1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 : Pada akhir proses pembelajaran murid akan memahami kemahiran proses sains. CATATAN Soalan guru: 1.Apa itu memerhatikan, mengelaskan dan mengukur dan menggunakan nombor? Lisan (EK 2)-keusahawanan

Indikator Amalan: 1.1.1 , 1.1.6

CADANGAN AKTIVITI 1. Guru menerangkan maksud memerhatikan, mengelaskan dan mengukur dan menggunakan nombor.

2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Indikator Amalan: 2.1.2 Menghasilkan idea secara berterusan 2.1.4 Menghubungkait 2.2.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik 3. Perkembangan Indikator Amalan 3.1.4 Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea 4. Tindakan Indikator amalan 4.2.1 Peka kepada perkara sekeliling 4.2.2 Membuat pemerhatian untuk mengenalpasti masalah kesilapan dan kelemahan EMK Kemahiran Saintifik Penilaian Pentaksiran Nilai dan Sikap Bahan Bantu Belajar Refleksi

3. Murid menggunakan pengetahuan sedia ada menyatakan maksud memerhatikan, mengelaskan dan mengukur dan menggunakan nombor. .

.

4. Murid memerhatikan pelbagai contoh memerhatikan, mengelaskan dan mengukur dan menggunakan nombor. 5. Murid memberi pelbagai contoh.

Pelbagai contoh memerhatikan, mengelaskan dan mengukur dan menggunakan nombor.

6. Murid dan guru bersoaljawab membuat rumusan tentang topik yang dipelajari. Murid diberi pengukuhan oleh guru terhadap jawapan yang diberikan.

Keusahawanan - EK 5 Teknologi Maklumat dan komunikasi Nilai Murni - Bekerjasama Memerhati, Berkomunikasi, Membuat Inferens Soal Jawab B3D1E1, B3D1E2, B3D1E3 Daya kreativiti dan inovasi Pelbagai contoh ditunjukkan