Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN LITERASI TAHUN 3

MINGGU UNIT
Minggu UNIT 1 SUKU KATA TERBUKA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Menyebut dan membaca perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul ii. Mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka dengan betul iii. Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka dengan betul iv. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka v. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka. Pada akhir unit 2, murid berupaya: i. Menyebut dan membaca perkataan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. ii. Mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup dengan betul. iii. Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup dengan betul. iv. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup dengan sebutan

1.0Perkataan Suku Kata 1.1Menyebut, membaca dan Terbuka memahami perkataan suku kata terbuka. 1.2Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka. 1.3Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka. 1.4Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka.

dadu, sudu, guli, ciku rebana, petola, kerusi Contoh ayat: - Beca bapa ada tiga roda - Bapa ada kereta baharu

UNIT 2 SUKU KATA TERTUTU P

2.0 Perkataan Suku Kata Tertutup

2.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup. 2.2 Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata tertutup. 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata tertutup.

zip, pin, tok itik, ubat, adik belon, kolam, katak biskut, coklat, lompat Contoh ayat: - Ini biskut adik - Adik suka makan biskut coklat