Anda di halaman 1dari 45

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN PERALIHAN

MIN GG U 1 TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1. Kesihatan diri Amalan asas kesihatan diri dapat meningkatkan tahap kesihatan seseorang. Amalan asas kesihatan (i) Kebersihan tubuh badan

Aras 1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 2 Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan.

PJ 1.KECERGAS AN

a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: Senamrobik 15 minit. Berjalan dan berlari

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan/gambar ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan

1000 meter.

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti..

PJ 1. KECERGASAN

1.

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara

FIZIKAL (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid PJ 1. KECERGASA N FIZIKAL

daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Aras 2 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

individu dan berpasangan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan.

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid 1. Kesihatan diri Amalan asas kesihatan (ii) kebersihan pakaian

1.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan.

PK 1. KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

Aras 1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 2 Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan ketiga-tiga

alatan. Aras 3 Membuat kesimpulan tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. 1. PJ 1. KECERGASA N FIZIKAL Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: Senamrobik 15 minit. Berjalan dan berlari 1000 meter. (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid 2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: Fasa permulaan Fasa berlepas Fasa melaju Fasa penamat

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular.

amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan. Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Aras 2 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

PJ 2. OLAHRAGA

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Melakukan acara lari pecut mengikut undang-undang dan peraturan.

Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut.

Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan dalam acara lari pecut.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut.

Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang sesuai bagi setiap fasa. Aras 1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 2 Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 3 Membuat kesimpulan tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan. Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut.

PK 1. KESIHATAN DIRI

1.

Kesihatan diri Amalan asas kesihatan diri dapat meningkatkan tahap kesihatan seseorang. (iii) Kebersihan alatan keperluan

diri

PJ 2.. OLAHRAGA

Olahraga a) Balapan (i) Acara lari pecut: Fasa permulaan Fasa berlepas Fasa melaju Fasa penamat Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Melakukan acara lari pecut. mengikut undang-undang dan peraturan.

Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan dalam acara lari pecut.

Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang sesuai bagi setiap fasa.

PJ 2..OLAHRAGA

(b)

Padang (i) Acara lontar peluru: Teknik pegangan peluru Fasa persediaan - gaya berdiri Fasa lontaran - sudut pelepasan Fasa ikut lajak - pemindahan daya Peraturan dan Undang-Undang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lontar peluru. Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Melakukan lontaran mengikut undang-undang dan peraturan. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru.

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang sesuai bagi setiap fasa.

PK 1.KESIHATAN DIRI

1. diri

Kesihatan diri (iii) Kebersihan alatan keperluan

Aras 1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 2 Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 3 Membuat kesimpulan tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri.

PJ

Aras 1 (b) Padang Melakukan langkah-langkah

Menunjukkan perkataan ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan.

2.OLAHRAGA (i) Acara lontar peluru: Teknik pegangan peluru Fasa persediaan - gaya berdiri Fasa lontaran - sudut pelepasan Fasa ikut lajak - pemindahan daya Peraturan dan Undang-Undang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

keselamatan semasa melakukan acara lontar peluru. Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Melakukan lontaran mengikut undang-undang dan peraturan.

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincang kan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.

Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang sesuai bagi setiap fasa.

PJ b. DAYATAHAN OTOT

1. KECERGASAN FIZIKAL (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: Tekan tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti

Murid dapat :

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot.

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincang kan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan.

Aras 2 Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah

9 PK 1.KESIHATA N DIRI & KELUARGA 1. diri

kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Kesihatan diri (iii) Kebersihan alatan keperluan

latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan.

Murid dapat: Aras 1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 2 Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 3 Membuat kesimpulan tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan.

PJ 1. KECERGASA N

b. Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: Tekan tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincang kan faedah latihan daya tahan otot secara

Aras 2 Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan.

tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. 10 PJ 1. KECERGASA N b. Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: Tekan tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot.

berkumpulan.

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincang kan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. Membincang kan faedah latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Melabelkan

Aras 2 Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

PJ 1. KECERGASA N

Aras 2 Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot.

Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. 11 PK 1. KESIHATAN DIRI & KELUARGA 1. Kesihatan diri (iii) Kebersihan alatan keperluan diri

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.

otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.

Aras 1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 2 Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan tubuh badan, pakaian dan alatan. Aras 3 Membuat kesimpulan tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

2.KEKELUAR GAAN

3. Kekeluargaan Ciri-ciri perbezaan antara generasi. Jurang generasi Perbezaan pendapat Perbezaan amalan

Aras 1 Menyatakan peranan dan tanggungjawab kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Aras 2 Menerangkan perbezaan pendapat dan amalan yang berkaitan dengan jurang generasi. Aras 3 Membincangkan cara-cara untuk merapatkan jurang generasi.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri.

12

PJ c. KECERGASAN

(c)Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya

Aras 1 Melakukan langkah-langkah

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan

PJ c. KECERGASAN

bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

berkumpulan. Membincang kan faedah latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.

Aras 2 Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Membincang kan aspek-aspek Membincang kan faedah latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.

Aras 2 Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.

PK 2. KEKELUARGA AN 3.

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Murid dapat Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan. Melakukan

Aras 1 Menyatakan peranan dan tanggungjawab kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Kekeluargaan Ciri-ciri perbezaan antara generasi. Jurang generasi Perbezaan pendapat Perbezaan amalan Aras 2 Menerangkan perbezaan pendapat dan amalan yang berkaitan dengan jurang generasi. Aras 3 Membincangkan cara-cara untuk merapatkan jurang generasi.

13

Murid dapat : Aras 1 PJ d) KELENTURA N (d) Kelenturan Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan.

Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesakitan. (i) Cadangan Aktiviti: Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

Aras 2 Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan.

aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membincang kan faedah latihan kelenturan secara kumpulan

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.

Murid dapat :

Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan.

d) KELENTURA N

(d)

Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesakitan. (i) Cadangan Aktiviti: Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan

Aras 2 Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. Menilai tahap kelenturan individu melalui julat

1. KECERGA SAN E,

kepala. Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

pergerakan.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincang kan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincanga n tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan.

14

Aras 2 Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi.

(e) Ketangkasan Ketangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan

(i) Cadangan Aktiviti: Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan:

15 PK 2. KEKELUA RGAAN 3.

Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid. Aras 1 Menyatakan peranan dan tanggungjawab kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Aras 2 Menerangkan perbezaan pendapat dan amalan yang berkaitan dengan jurang generasi. Aras 3 Membincangkan cara-cara untuk merapatkan jurang generasi. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyediakan senarai semak tentang kebersihan diri. Menunjukkan perkataan ketiga-tiga amalan asas kesihatan diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Main peranan. Lakonan.

Kekeluargaan Ciri-ciri perbezaan antara generasi.

Jurang generasi Perbezaan pendapat Perbezaan amalan

KECERGASAN

F. Kuasa bermakssud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan deya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan aktiviti : * Lompat jauh berdiri * Hop melepasi halangan * Duduk melunjur nelontar bola * Lompat pelbagai Aras (plyometric) * Menggunakan kaedah bebanan (iii) (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan sselamat Aras 2 Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat Melakukan aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.

semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

Aras 3 Menyatakan kaedah dan faedah latihan kuasa. Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan

16

PJ 1. KECERGASA N

(g)

Kelajuan Kelajuan bermaksud kebolehan seseorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: Lari pecut 30 meter Lari pecut 60 meter

Murid dapat :

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Membincang kan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Perbincanga n tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

Aras 1 Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid 17 PK 2. GAYA HIDUP SIHAT 1. Pemakanan Pengambilan makanan seimbang dapat membantu sistem tubuh badan berfungsi dengan baik. Piramid makanan (i) Aras satu Bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian

Aras 2 Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi.

Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. Menilai kelajuan melalui ujian.

Aras 1 Menyatakan jenis makanan dalam setiap Aras piramid makanan.

Aras 2 Menjelaskan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan berasaskan piramid

Piramid makanan. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang sajian makanan seimbang. Menyediakan folio individu tentang menu makanan

(ii) Aras dua Buah-buahan dan sayur- sayuran

makanan Aras 3 Merancang contoh sajian makanan seimbang.

PJ 1. KECERGASA N

(g)

Prinsip Latihan Aras 1 Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan.

harian. Kuiz. Mendengar ceramah tentang peningkatan penghargaan kendiri. Lakonan. Main peranan. Membincang kan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Ansur maju (ii) Tambah beban Kekerapan Masa

Aras 2 Merancang jadual program kecergasan diri.

Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

18

PJ 1. KECERGASA N

(g)

Prinsip Latihan

Aras 1 Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (iii) Ansur maju (iv) Tambah beban Kekerapan Masa Permainan PJ (a) Bola Sepak 1. (i) Kemahiran: PERMAINAN Menendang Menyerkap Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian.

Membincang kan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Perbincanga n tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincang kan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan

Aras 2

Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak

Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Permainan (b) Bola Jaring (i) Kemahiran Hantaran Menerima (ii) Undang-undang & peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

permainan. Membincang kan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas bola jaring Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jarring. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincang kan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.. Mejelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincang kan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

19

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

1.

Pemakanan Pengambilan makanan seimbang dapat membantu sistem tubuh badan berfungsi dengan baik.

Aras 1 Aras 2 Menyatakan jenis makanan dalam setiap Aras piramid makanan.

Piramid makanan. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang sajian makanan seimbang.

Menjelaskan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan berasaskan piramid makanan.

Piramid makanan (iii) Aras tiga Ikan, ayam, daging dan kekacang

Aras 3

Menyediakan folio individu tentang menu makanan harian. Kuiz. Mendengar ceramah tentang peningkatan

Susu dan hasil tenusu

Merancang contoh sajian makanan seimbang.

PJ 2. KEMAHIRAN

penghargaan kendiri. Lakonan. Main peranan.

Permainan (c) Bola Sepak (i) Kemahiran: Menendang Menyerkap Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Permainan (d) Bola Jaring

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincang kan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. Membincang kan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan

Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan

(iii) Kemahiran Hantaran Menerima Mengacah (iv) Undan-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas bola jaring Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring.

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincang kan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan..

Mejelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jarring Membincang klan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

20

PJ 2. KEMAHIRA N

Permainan (e) Bola Sepak Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincang kan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. Membincang kan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

(i) Kemahiran: Menendang Menyerkap Mengelecek Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan

Murid dapat :

Permainan

Aras 1 Melakukan kemahiran asas bola

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan

(f) (v) (vi)

Bola Jaring Kemahiran Hantaran Menerima Mengacah menghadang Undang-undang dan peraturan

jaring Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring.

bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincang kan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.. Mejelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jarring Membincang klan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

21

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

1.

Pemakanan (iv) Aras empat Lemak, minyak dan gula

Murid dapat:

Piramid makanan. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang sajian makanan seimbang. Menyediakan folio individu tentang menu makanan harian. Kuiz.

Aras 1 Menyatakan jenis makanan dalam setiap Aras piramid makanan.

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

3.

Pengurusan konflik dan stress Setiap remaja perlu tahu dan mempunyai penghargaan kendiri

Aras 2 Menjelaskan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan berasaskan piramid makanan.

supaya dihormati oleh orang lain. Aras 3 Penghargaan kendiri (i) Maksud penghargaan kendiri (ii) Cara meningkatkan penghargaan kendiri Merancang contoh sajian makanan seimbang.

Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud penghargaan kendiri. Mendengar ceramah tentang peningkatan penghargaan kendiri. Lakonan. Main peranan. Aras 3 Menjelaskan kepentingan penghargaan kendiri.

Aras 2 Menerangkan cara-cara untuk meningkatkan penghargaan kendiri.

22

PJ 2. KEMAHIRA N

1. (g)

Permainan Bola Sepak

Murid dapat :

(i) Kemahiran: Hantaran Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Aras 3 Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincang kan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. Membincang kan tindakan-tindakan

berbahaya dalam situasi permainan. Permainan (h) (vii) (viii) Bola Jaring Kemahiran Mengacah Menghadang Menjaring Undang-undang dan peraturan Murid dapat :

Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat Beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian.

dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas bola jaring Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring.

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring.

Membincang kan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.. Mejelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jarring Membincang klan tindakan-tindakan

berbahaya dalam permainan.

23

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

Murid dapat: Pengurusan konflik dan stress Setiap remaja perlu tahu dan mempunyai penghargaan kendiri supaya dihormati oleh orang lain. Penghargaan kendiri (i) Maksud penghargaan kendiri (ii) Cara meningkatkan penghargaan kendiri Aras 1 Menyatakan maksud penghargaan kendiri. Aras 2 Menerangkan cara-cara untuk meningkatkan penghargaan kendiri.

Mendengar ceramah tentang peningkatan penghargaan kendiri. Lakonan. Main peranan.

Aras 3 Menjelaskan kepentingan penghargaan kendiri

PJ 2. KEMAHIRA N

Murid dapat : 1. (i) Permainan Bola Sepak Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincang kan kesalahan teknik

(i) Kemahiran: Hantaran Menanduk Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa

Aras 2

melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

lakuan semasa latihan dan permainan. Membincang kan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Permainan (j) (ix) (x) Bola Jaring Kemahiran Menjaring Undang-undang dan peraturan

Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas bola jaring Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincang kan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi

kemahiran asas dalam kumpulan. Mejelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincang klan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

24

PJ 2.KEMAHIRA N

1. (k)

Permainan Bola Sepak

Murid dapat :

(i) Kemahiran: Menjaga gol Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak.

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincang kan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. permainan bola sepak dalam kumpulan. Membincang kan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

Aras 3 Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Permainan (l) Bola Jaring Murid dapat :

(xi) (xii)

Kemahiran Pergerakan kaki Undang-undang dan peraturan

Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas bola jaring Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincang kan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.. Mejelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

Aras 3 Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

PJ 2.KEMAHIRA N

1. (m)

Permainan Bola Sepak Murid dapat :

(i) Kemahiran: Menjaga gol Undang-undang dan peraturan

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Membincang klan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

Aras 3 Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincang kan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. permainan bola sepak dalam kumpulan. Membincang kan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Permainan (n) (xiii) (xiv) Bola Jaring Kemahiran Pergerakan kaki Undang-undang dan peraturan Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas bola jaring Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring.

Aras 3 Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring.

Membincang kan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.. Mejelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincang klan tindakan-tindakan berbahaya dalam perrmainan. Merujuk pelbagai media berkaitan kesan negatif merokok, menghidu gam, meminum minuman keras dan mengambil dadah. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang keburukan penyalahgunaan bahan.

25

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

3. Penyalahgunaan bahan Merokok, menghidu, meminum minuman keras dan mengambil dadah membahayakan kesihatan dan merosakkan institusi masyarakat. (a) Bahaya penyalahgunaan bahan (i) Merokok (ii) Menghidu (iii) Meminum minuman keras (iv) Mengambil dadah

Murid dapat: Aras 1 Menyenaraikan bahaya merokok, menghidu, meminum minuman keras dan mengambil dadah kepada diri sendiri. Menyatakan tujuan media yang digunakan untuk iklan. Aras 2 Membincangkan peranan keluarga dalam usaha menangani masalah merokok, menghidu gam, meminum minuman keras dan pengambilan dadah di kalangan remaja. Menjelaskan kesan iklan kepada pengguna.

Menjalankan kajian kes berkaitan bahaya merokok, menghidu, meminum minuman keras dan mengambil dadah.

Murid dapat : (b) PJ 2. KEMAHIRA N Pingpong

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan ping pong. Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.

(i) Kemahiran: Grip/Cara pegangan Pukulan pepat Pukulan kilas

26

PJ 2. KEMAHIRA N

(b) Pingpong (i) Kemahiran: Grip/Cara pegangan Pukulan pepat Pukulan kilas

Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan ping pong. Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincang kan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan.

27

PK 2. GAYA HIDUP SIHAT

Murid dapat: 3. Penyalahgunaan bahan (b) Kesan iklan rokok dan minuman keras kepada pengguna (i) Terpengaruh (ii) Mendapat maklumat negatif Aras 1 Menyenaraikan bahaya merokok, menghidu, meminum minuman keras dan mengambil dadah kepada diri sendiri. Menyatakan tujuan media yang digunakan untuk iklan.

Merujuk pelbagai media berkaitan kesan negatif merokok, menghidu gam, meminum minuman keras dan mengambil dadah.

Aras 2 Membincangkan peranan keluarga dalam usaha menangani masalah merokok, menghidu gam, meminum minuman keras dan pengambilan dadah di kalangan remaja. Menjelaskan kesan iklan kepada pengguna. Aras 3 Membincangkan implikasi penyalahgunaan bahan kepada masyarakat dan negara.

Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang keburukan penyalahgunaan bahan.

Menjalankan kajian kes berkaitan bahaya merokok, menghidu, meminum minuman keras dan mengambil dadah.

Murid dapat : Aras 1 PJ 2. KEMAHIRA N Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan ping pong. Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong.

(b) (i)

Pingpong Kemahiran: Grip/Cara pegangan Pukulan pepat Pukulan kilas

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. Membincang kan kesalahankesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. Membincang kan undang-undang dan peraturan permainan. Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.

28

PJ 2. KEMAHIRA N

(b) Pingpong (i) Kemahiran: Servis Undang-undang dan peraturan

Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan ping pong.

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong.

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. Membincang kan kesalahankesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. Membincang kan undang-undang dan peraturan permainan.

Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan.

29

PK 3: KEBERSIHA N DAN KESELAMA TAN PERSEKITA RAN

1. Keselamatan Pengetahuan penggunaan alatan keselamatan penting untuk mengelak dari kecederaan di sekolah dan tempat kerja. Barangan dan alatan keselamatan (i) Topi keledar (ii) Tali pinggang keledar (iii) Gogal (iv) Pelindung mulut

Murid dapat: Aras 1 Mengenal pasti barangan dan alatan keselamatan yang di gunakan di sekolah dan di tempat kerja. Aras 2 Menerangkan kepentingan pengunaan alatan keselamatan.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Tunjuk cara. Membuat folio. Alat-alat keselamatan.

Aras 3 Membincangkan garis panduan keselamatan di

sekolah dan di tempat kerja.

(b) Pingpong PJ 2. KEMAHIRA N (i) Kemahiran: Smesy Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Murid dapat : Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincang kan kesalahankesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. Membincang kan undang-undang dan peraturan permainan.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan ping pong. Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong.

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan.

30

PJ 2. KEMAHIRA N

3. (a)

Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah

Murid dapat :

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik.

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.

secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 Pendaratan

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. Menyatakan sekurang-kurangnya

Membincang kan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik.

tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik.

Membincang kan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. 31 PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMAT AN PERSEKITAR AN 1. Keselamatan (v) Pelindung badan (vi) Sarung tangan (vii) Kasut keselamatan (viii) Tali keselamatan Murid dapat: Aras 1 Mengenal pasti barangan dan alatan keselamatan yang di gunakan di sekolah dan di tempat kerja. Aras 2 Menerangkan kepentingan pengunaan alatan keselamatan.

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Tunjuk cara. Membuat folio. Alat-alat keselamatan.

Aras 3 Membincangkan garis panduan keselamatan di sekolah dan di tempat kerja.

Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit melalui pelbagai cara 2. Penyakit berjangkit pelbagai cara. Antaranya, melalui bawaan air dan makanan. (a) Penyakit bawaan air dan makanan (i) Hepatitis A (b) Tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Aras 1 Menyenaraikan jenis penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMAT AN PERSEKITAR AN

Merujuk pelbagai media berkaitan penyakit bawaan air dan makanan. Perbincangan dalam kumpulan tentang penyakit bawaan air dan makanan. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit bawaan air dan

Aras 2 Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Aras 3 Menjelas langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan. 32 PJ 2. KEMAHIRA N 3. (a) Pendidikan Pergerakan Gimnastik Artistik Murid dapat :

makanan.

pola Pergerakan: (ii) Pola 2 Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik.

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincang kan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincang kan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincang kan

Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik.

bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. 33 PK 3. KEBERSIHA N& KESELAMAT AN PERSEKITA RAN 2. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui pelbagai cara. Antaranya, melalui bawaan air dan makanan. (b) Penyakit bawaan air dan makanan (j) Hepatitis A (b) Tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan Murid dapat: Aras 1 Menyenaraikan jenis penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Merujuk pelbagai media berkaitan penyakit bawaan air dan makanan. Perbincangan dalam kumpulan tentang penyakit bawaan air dan makanan.

Aras 2 Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan

makanan.

makanan. Aras 3 Menjelas langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Menyediakan folio individu berkaitan penyakit bawaan air dan makanan.

Murid dapat : (b) PJ 2. KEMAHIRA N Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: sistematik. Latihan yang Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Membincang kan teknik lakuan kemahiran imbangan. Membincang kan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan.

Aras 2 Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.

Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna.

34 PJ 2. KEMAHIRA N (b)

Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan

Murid dapat :

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.

badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: sistematik. Latihan yang Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

kemahiran imbangan. Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.

Membincang kan teknik lakuan kemahiran imbangan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan.

Aras 2 Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.

Aras 3 Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna.

35 Pk 3. KEBERSIHA N& KESELAMAT RAN PERSEKITA RAN

2. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui pelbagai cara. Antaranya, melalui bawaan air dan makanan. (c) Penyakit bawaan air dan makanan (ii) Taun (b) Tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Murid dapat: Aras 1 Menyenaraikan jenis penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Merujuk pelbagai media berkaitan penyakit bawaan air dan makanan. Perbincangan dalam kumpulan tentang penyakit bawaan air dan makanan. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit bawaan air dan makanan

Aras 2 Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Aras 3 Menjelas langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Gimnastik Pendidikan Murid dapat : PJ 2. KEMAHIRA N Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 kesedaran tubuh badan bergerak secara sentuhan berselang. bergerak secara sentuhan selalu. bergerak tanpa sentuhan seketika. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahankesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 3 Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Murid dapat :

36

PJ 2. KEMAHIRAN

(c)

Gimnastik Pendidikan (ii) Tema 2 kesedaran ruang Bergerak berbagai-bagai cara menggunakan ruang am; Membuat pergerakan menggunakan ruang diri; dan Bergerak menggunakan berbagai-bagai Aras.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat.

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahankesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaia n pakaian. Persekitar an atau tempat beraktiviti. Penyeliaa n, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Aras 3 Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan

PJ 2. KEMAHIRAN

(d) Kreatif

Pergerakan Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. Melakukan gaya pergerakan tema satu, dua, tiga, dan empat dengan teknik yang betul dan selamat.

Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Tema pergerakan : (i) Tema 1 kesedaran tubuh badan keseluruhan tubuh badan. lokomotor. bukan lokomotor. bahagian tubuh badan. (ii) Tema 2 kesedaran rintangan

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. Membincangkan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

beban dan masa beban halusringan berat-kuat masa sertamerta kawallambat

37

PK KEBERSIHAN & KESELAMATA N PERSEKITARA N

2. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui pelbagai cara. Antaranya, melalui bawaan air dan makanan. (d) Penyakit bawaan air dan makanan (iii) Demam kepialu (Tifoid) (b) Tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Aras 1 Menyenaraikan jenis penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Merujuk pelbagai media berkaitan penyakit bawaan air dan makanan. Perbincangan dalam kumpulan tentang penyakit bawaan air dan makanan. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit bawaan air dan makanan.

Aras 2 Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

Aras 3 Menjelas langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.

(d) PJ 2. KEMAHIRAN Kreatif

Pergerakan

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. Melakukan gaya pergerakan tema satu, dua, tiga, dan empat dengan teknik yang betul dan selamat

Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Tema pergerakan : (i) Tema 1 kesedaran tubuh badan keseluruhan tubuh badan.

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif.

lokomotor. bukan lokomotor. bahagian tubuh badan. (ii) Tema 2 kesedaran rintangan beban dan masa beban halusringan berat-kuat masa sertamerta kawallambat 38 PJ 2. KEMAHIRAN 4 . Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Perkhemahan Jenis khemah: Saiz Bentuk Pengurusan tempat Lokasi; tanah lapang. tepi pantai, sungai, tasik. - kawasan pergunungan. hutan lipur. tanah pertanian. pulau. Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta, Ciri-ciri pemilihan tempat Murid dapat :

Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. Membincangkan tempattempat yang sesuai untuk berkhemah. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan

Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah.

Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan.

Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.

selamat daripada: ancaman binatang buas atau liar. tanah runtuh. banjir. dahan mati, pokok tumbang, elemen yang menyebabkan gangguan, Kemudahan asas: jalan raya atau denai mudah dilalui semasa kecemasan, sumber air bersih, tandas, tempat berhimpun, kemudahan

yang

perhubungan, tempat persalinan. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. (ii)

Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan, murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Menjaga alatan dengan selamat.

Disiplin murid.

39

PK

3. Pertolongan cemas

Murid dapat:

Tunjuk cara bantuan

3. KEBERSIHAN DAN KESELAMATA N PERSEKITARA N

Pertolongan cemas bertujuan memberi bantuan awal sebelum mendapat rawatan lanjut daripada doktor atau paramedik bertauliah (a) Alatan Peti pertolongan cemas

kecemasan. Aras 1 Menyenaraikan alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Aras 2 Menjelaskan bentuk rawatan awal yang diperlukan mengikut kecederaan yang dialami. Aras 3 Menunjuk cara rawatan awal bagi luka kecil. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang rawatan awal bantuan kecemasan. Senarai semak peti pertolongan cemas. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pertolongan cemas. Menonton video berkaitan. Menyenaraik an ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan.

Kain anduh (triangular bandage) Kapas Kain pembalut luka Gunting Pembasmi kuman (antiseptik) Ubat luka Pin keselamatan Pita pelekat/plaster Gauze Lampu suluh Losyen Calamine

Murid dapat : 1. PJ 3. KESUKANAN Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) Tempat Alatan

Aras 1 Menyatakan maksud keselamatan. Menjelaskan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti.

Aras 2 Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan.

Aras 3 Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan.

40

PJ 4. KESUKAN AN

1.

Keselamatan Keselamatan semasa beraktiviti: (iii) (iv) Pakaian Aktiviti

Murid dapat :

Aras 1 Menyatakan maksud keselamatan. Menjelaskan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti.

Menyenaraik an ciri-ciri keselamatan untuk bersukan.

Aras 2 Mengenal pasti keselamatan dan kesesuaian, pakaian dan aktiviti. Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan.

Aras 3 Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan.

PJ 3. KESUKANAN

2.

Pengurusan Murid dapat : Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: 1. Saiz objek 2. Bentuk objek 3. Berat objek Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Menunjuk cara penyusunan alatan sukan di sekolah. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Merancang susun atur alatan sukan di sekolah.

Aras 1 Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz, bentuk dan berat objek. Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.

Aras 2 Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.

Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan sukan yang dirancang.

41

PK 3. KEBERSIHAN DAN KESELAMATA N PERSEKITARA N

3. Pertolongan cemas (b) Bantuan kecemasan Rawatan awal Luka kecil

Murid dapat:

Tunjuk cara bantuan kecemasan. Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang rawatan awal bantuan kecemasan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pertolongan cemas. Menonton video berkaitan. Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Membincang kan isu-isudalam sukan dan permainan. Membincang kan implikasi isu-isu dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu sukan atau permainan daripada keratan akhbar.

Terseliuh (sprain/strain) Hidung berdarah Pitam Kejang otot

Aras 2 Menjelaskan bentuk rawatan awal yang diperlukan mengikut kecederaan yang dialami.

Aras 3 Menunjuk cara rawatan awal bagi luka kecil.

Murid dapat : 3. PJ 3. KESUKANAN Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan

Aras 1 Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan.

Aras 2 Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan.

Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu sukan dan permainan.

42

PJ 3. KESUKANAN

3.

Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (b) Patriotisme

Murid dapat :

Aras 2 Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan.

Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Membincang kan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membincang kan implikasi isu-isu dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu sukan atau permainan daripada keratan akhbar.

Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu sukan dan permainan.

PJ 3. KESUKANAN

4.

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: 4. Umur dan jantina 5. Komunikasi Murid dapat :

Aras 1 Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan.

Aras 2 Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.

Menyenaraik an fakta-fakta kesalahan yang melanggar undangundang dan peraturan sukan dan permainan. Membincang kan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton.

Aras 3 Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan.

Anda mungkin juga menyukai