Anda di halaman 1dari 5

Nota Hutang Lapuk/Peruntukan Hutang Ragu

HUTANG LAPUK, PERUNTUKAN HUTANG RAGU DAN HUTANG LAPUK TERPULIH Hutang Lapuk

Hutang lapuk ialah hutang yang pasti tidak dapat dikutip, ini kerana seseorang penghutang itu bankrup (muflis), meninggal dunia / tidak dapat dikesan. Apabila berlaku hutang lapuk, akaun penghutang tersebut harus ditutupkan. Hutang lapuk merupakan satu kerugian perniagaan. A/k hutang lapuk dipindahkan ke sebelah debit AUR. Cara merekod hutang lapuk. Debit A/k Hutang Lapuk Kredit A/k Penghutang Debit Ak UR Kredit A/k Hutang Lapuk Apbl Hutang Lapuk dihapuskan Pemindahan Hutang Lapuk ke Ak UR

Contoh 1 Ah Wai, seorang penghutang telah melarikan diri. Pihak pengurusan perniagaan telah memutuskan untuk menghapuskan hutangnya sebanyak RM 800 sebagi hutang lapuk pada 30 September 2004. 2004 Jan 1 2004 Sept 30 RM 800 Ah Wai 2004 Sept 30 RM 800 RM 800

Baki b/b

Hutang Lapuk

Ah Wai

Akaun Hutang Lapuk RM 2004 800 Dis 31

Untung Rugi

Ak UR bagi Tahun Berakhir 31.12.2004 - Belanja Hutang Lapuk 800

Hutang Lapuk Terpulih


Seorang penghutang yang hutangnya dihapuskan sebagai hutang lapuk tiba-tiba datang membayar balik hutangnya dianggap sebagai hutang lapuk terpulih. Ia merupakan satu keuntungan kepada perniagaan. Cara merekod.

Nota Hutang Lapuk/Peruntukan Hutang Ragu

Contoh 2 Ah Wei yang telah menghilangkan diri selama 2 tahun tiba-tiba muncul kembali & menjelaskan hutangnya sebanyak RM800 pada 1 Oktober 2006 dengan tunai. Akaun Tunai 2006 RM Okt 1 Hutang lapuk terpulih 800 2006 Dis 31 Akaun Hutang Lapuk Terpulih RM 2006 800 Okt 1 Tunai Ak UR bagi Tahun Berakhir 31.12.2006 + Hasil Hutang Lapuk terpulih 800 RM 800

UR

Peruntukan Hutang Ragu (Lapuk)


merupakan satu anggaran peruntukan hutang yang tidak dapat dikutip dpd penghutang. Ia dianggap sebagai satu kerugian perniagaan. PHR dianggarkan pada akhir tempoh perakaunan. Semakin lama suatu hutang belum dikutip balik, semakin tinggi kemungkinan hutang itu menjadi lapuk. Maka semakin tinggi % yang dianggarkan ragu. PHR dikira berasaskan suatu % dpd jumlah penghutang yg mungkin tidak dpt menjelaskan hutang, iaitu: PHR = % (Penghutang hutang lapuk) = % Penghutang Bersih Cara merekod PHR (a) Kes wujud PHR (kali pertama) Debit AUR & Kredit PHR (b) Kes pertambahan PHR Debit AUR & Kredit PHR (c) Kes pengurangan PHR Debit PHR & Kredit AUR

Contoh 3 Tahun Penghutang 2005 10 000 2006 4 000 2007 15 000 Kadar PHR ialah 10% setahun. Pengiraan: 2005: PHR = 10 000 x 10% = 1000 (wujud) 2006: PHR = 4 000 x 10% = 400 (kurang) 2006: PHR = 15 000 x 10% = 1500 (tambah) 2005 Dis 31 2006 Dis 31 2007 PHR UR RM 1000 Akaun HR 2005 Dis 31 2006 600 Dis 31 2007 2 UR PHR RM 1000 600

Nota Hutang Lapuk/Peruntukan Hutang Ragu

Dis 31 2005 Dis 31 2006 Dis 31 2007 Dis 31

PHR

1100 RM 1000

Dis 31

UR

1100 RM 1000 1000 1000

Baki h/b HR Baki h/b Baki h/b

Akaun PHR 2005 Dis 31 2006 600 Jan 1 400 1000 2007 1500 Jan 1 Dis 31 1500

HR Baki b/b

Baki b/b HR

400 1100 1500

AUR bagi Tahun Berakhir 31.12.2005 - Belanja HR 1000 AUR bagi Tahun Berakhir 31.12.2006 + Hasil Pengurangan PHR - Belanja Belanja HR Aset Semasa Penghutang - PHR Aset Semasa Penghutang - PHR Aset Semasa Penghutang - PHR 600 AUR bagi Tahun Berakhir 31.12.2007 1100 K3 Pada 31.12.2005 10 000 1 000 9 000 K3 Pada 31.12.2006 4 000 400 3 600 K3 Pada 31.12.2007 15 000 1 500 13 500 Contoh 4 (hutang lapuk & PHR) Pada 31 Dis 2006 iaitu hari imbangan. Imbangan Duga Kunavathy menunjukkan baki yang berikut. Debit Penghutang 9000 Hutang lapuk 200 3

Nota Hutang Lapuk/Peruntukan Hutang Ragu

Maklumat tambahan: 1. seseorg penghutang, Kok Fui yang berhutang sebanyak RM 600 telah diisytiharkan bankrap 2. wujudkan PHR sebanyak 5% dpd penghutang. Pengiraan: PHR = 5%(9000 600) = 420 2006 Dis 31 Akaun Hutang Lapuk RM 2006 Pelbagai penghutang 200 Dis 31 UR Kok Fui 600 800 RM 420 Akaun PHR 2006 Dis 31 2002 Jan 1 RM 800 800 RM 420 420

2006 Dis 31

Baki h/b

UR Baki b/b

AUR bagi Tahun Berakhir 31.12.2006 - Belanja Hutang lapuk HR Aset Semasa Penghutang - PHR Contoh 5 Imbangan Duga Pada 31.12.2006 Debit Kredit Penghutang 10 000 Hutang lapuk 350 PHR 420 Maklumat tambahan: (a) Hutang Ah Meng RM 400 dihapuskan sebagai hutang lapuk. (b) Kadar PHR ialah 5% daripada penghutang. Pengiraan: PHR = 5%(10,000 400) = 480 (tambahan 60) 2006 Dis 31 Akaun Hutang Lapuk RM 2006 Pelbagai penghutang 350 Dis 31 UR Ah Meng 400 750 4 RM 750 750 800 420 K3 Pada 31.12.2006 8 400 420 7190

Nota Hutang Lapuk/Peruntukan Hutang Ragu

2006 Dis 31

Baki h/b

Akaun PHR RM 2006 480 Jan 1 Dis 31 480

Baki b/b UR

RM 420 60 480

AUR bagi Tahun Berakhir 31.12.2006 - Belanja Hutang lapuk HR Aset Semasa Penghutang - PHR 750 60 K3 Pada 31.12.2006 9600 480 9120