Nama-nama yang lulus tes seleksi pada hari Sabtu 17 Maret 2012 NO NAMA FAKULTAS 1 Mohamad Ali

Husen Adab dan Humaniora 2 Asmu'i Syariah dan Hukum 3 Fauzan Hidayatullah Ilmu Dakwah dan Komunikasi 4 Wahyu Agustian Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 5 Muhammad U Zainullah Syariah dan Hukum 6 Azhar Nur Fajar Alam Syariah dan Hukum 7 Khairul Rizal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8 Abdul Syakur Ushuluddin 9 Ulil Albab Ushuluddin 10 Fatahillah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11 Reza Abdul Aziz Adab dan Humaniora 12 M. Agus Nasor al Kahfi Ilmu Dakwah dan Komunikasi 13 Luqman Firdaus Santosa Ilmu Dakwah dan Komunikasi 14 Ahmad Farhan Adab dan Humaniora 15 Ahmad Khoeri Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 16 Alfian Muhammady Syariah dan Hukum 17 Nurwahid Syariah dan Hukum 18 Sofyan Hadi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 19 Akhmad Farid Zamani Syariah dan Hukum 20 Abdul Gapur Syariah dan Hukum 21 Andhika Al Fathanah Syariah dan Hukum 22 Anto Suryanto Ushuluddin 23 Ahmad Sobiyanto Ushuluddin 24 Ryan Chandra Ardhiyanto Syariah dan Hukum 25 Fajri Hasan Syariah dan Hukum 26 Fathul Primal Yakin Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 27 Agung Setiawan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 28 Abdillah Ushuluddin

PRODI Bahasa dan Sastra Arab Kepidanaan Islam Komunikasi dan Penyiaran Islam Pendidikan Bahasa Arab Perbandingan Mazhab Fiqih Ilmu Hukum Ilmu Hubungan Internasional Aqidah dan filsafat Tafsir Hadis Ilmu Hubungan Internasional Bahasa dan Sastra Inggris Manajemen Dakwah Komunikasi dan Penyiaran Islam Tarjamah (Bahasa Arab) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PMF Khusus Internasional Perbandingan Hukum Pendidikan matematika Kepidanaan Islam PMF Khusus Internasional Perbankan Syariah Perbandingan Agama Perbandingan Agama Ilmu Hukum Perbankan Syariah Pendidikan Matematika Pendidikan Agama Islam Akidah dan Filsafat

SMT 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2

. dan masa orientasi selama 2 minggu. Nama-nama pada tabel kedua akan masuk apabila ada dari kolom pertama yang tidak hadir pada hari Jum'at. Ramdlani 16 Ahmad Syaugi 17 Ahmad Roziqi 18 M Mulki Mulyadi Noor FAKULTAS Adab dan Humaniora Adab dan Humaniora Adab dan Humaniora Ilmu Dakwah dan Komunikasi Ekonomi dan Bisnis Ushuluddin Adab dan Humaniora Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Syariah dan Hukum Syariah dan Hukum Ushuluddin Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Syariah dan Hukum Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Syariah dan Hukum Adab dan Humaniora Adab dan Humaniora PRODI Bahasa dan Sastra Arab Tarjamah (Bahasa Arab) Tarjamah (Bahasa Arab) Pengembangan Masyarakat Islam Akuntansi Ushuluddin Sejarah dan Peradaban Islam Pendidikan Kimia Kepidanaan Islam Perbandingan Hukum Tafsir Hadis Ilmu Hubungan Internasional Perbankan Syariah Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Ilmu Politik Perbankan Syariah Bahasa dan Sastra Arab SMT 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 Keterangan : 1. 25 Maret 2012 jam 14.00.00-17.00 di Asrama Turki Pejaten. 23 Maret 2012 jam 08. Nama-nama pada tabel pertama akan masuk pada hari Minggu. Nama-nama pada kedua tabel akan mengikuti Seminar Pengarahan dan Perkenalan Asrama pada hari Jum'at. tidak lulus masa orientasi atau ada PMB semester depan.Cadangan NO NAMA 1 Ahmad Rifyal Azmi 2 Syafaat Maulana 3 Rifyal Mahmudin 4 M Irfan Jaya 5 Taufik Akbar 6 M Ainul Yaqin 7 Mitra zalman 8 Ariz Nandar 9 Muhammad Ilham 10 Rizki Hakim Hasibuan 11 Wandi Irawan 12 Bagus Suprihendra 13 Zaki Halim Mubarok 14 Andri Aprianto 15 M. 3. 2. Riyan F.