GAYA PEMBELAJARAN

DEFINISI

Cara belajar individu Proses, tafsir, peroleh maklumat

Hasil gabungan faktor individu Pengaruh warisan baka dan persekitaran

• Dalam konteks psikologi pendidikancara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh maklumat, ilmu atau pengalaman baru. • Gaya pembelajaran – pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar. (Peterson, 1971)

emosi. (Dunn & Dunn. (Dunn & Dunn. 1982-Learning Style Inventory Development and Research) . fisiologi dan psikologi dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami. berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya.• Cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau ilmu baru. sosial. 1978-Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach) • • Cara bagaimana unsur-unsur lima rangsangan. iaitu persekitaran.

kemudian mengumpul dan memproses maklumat daripada itu. 1979) • Setiap orang dilahirkan dengan gaya pembelajaran tersendiri disebabkan warisan baka dan persekitaran. (Gargner. 1985) • Gaya pembelajaran berlainan berkait dengan personaliti yang berbeza. (Slavin. (Gregorc.• Tingkah laku yang dimanifestasi oleh seseorang individu apabila menggunakan mindanya berinterksi dengan persekitaran. 1994) .

Merupakan hasil gabungan faktor individu dan pengaruh persekitaran.Rumusan Gaya pembelajaran Stail/cara belajar seseorang individu yang bertindak dengan persekitarannya demi mendapat ilmu.(dijelaskan dalam model Dunn & Dunn) .

Mengikut Murnford & Honey (1986): AKTIVIS REFLEKTIF TEORIS PRAGMATIS .

aktivis reflektif JENIS-JENIS teoris pragmatis .

fleksibel.cepat balas Cari pengalaman baru Penuh semangat.AKTIVIS Aktif & agresif Sikap tergesa-gesa Ingin tahu Gerak pantas. berfikiran terbuka .

Motivasi intrinsik Fikir secara kritis. kreatif .

kerja praktik. permainan. . kaedah projek. penyelesaian masalah.sukan.Latihan amali. perbincangan. aktiviti kokurikulum Kaedah inkuiri-penemuan.

memikir & membuat • refleksi kendiri.REFLEKTIF • Keseluruhannya. Memerhati Menyoal siasat Mentafsir Menilai Refleksi kendiri . pelajar ini suka • memerhati.

prinsip. keputusan & projek Berfikir secara kritis dan kreatif • Suka mencari hakikat yang sebenar • Sikap berhati-hati. keputusan & projek Suka mentafsir & menilai samaada perkara. berwaspada & sentiasa memikirkan pelbagai pilihan dengan teliti • Pendengar yang baik tetapi lambat • bertindak .Suka mentafsir & menilai sama ada perkara. prinsip.

Bahasa.aktiviti projek & kajian luar •Strategi P & P: Penyelesaian Masalah Inkuiri Penemuan Projek Perbincangan .• Belajar dan membuat kerja secara sistematik • Tidak berburu-buru membuat keputusan @ • kesimpulan • Pelajar ini suka Sejarah.

TEORIS • Pelajar ini gemar menggunakan prinsip & teori untuk membuat kesimpulan sesuatu perkara Berfikiran rasional & logikal Berdisiplin & objektif  Kurang kreatif Perkara ini ikut teori apa? .

menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti • Suka mengesan sebab & akibat • Berminat mengkaji fenomenafenomena alam sekitar .• Menggunakan otak kiri • Suka membuat.

Pelajar ini suka belajar Matematik. tafsiran & membuat rumusan melalui kaedah penyelidikan . Geografi & Sejarah Strategi P & P: Kaedah induksi & deduksi Bertukar pendapat melalui perbincangan  Mengumpul data untuk membuat analisis. Logik. Sains.

mementing hakikat sebenar Percaya perkara yang dilihat Suka buat perbandingan Guna bahan konkrit Cuba jaya .PRAGMATIS Praktikal.

• ekspresif • Kreatif & inovatif • Kaedah kerja praktik. kaedah deduksi . strategi pemusatan bahan.

dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami.Model Dunn & Dunn ~ Gaya pembelajaran sebagai cara bagaimana unsur-unsur daripada lima rangsangan. berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya. .

KENNETH DUNN RITA DUNN .

Peta Minda Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn Cahaya Bunyi Suhu Keazaman Motivasi Emosi Rangsangan dan Unsur-unsur Gaya pembelajaran Tanggungjawab Struktur Reka Bentuk Global Gerak Hati Refleksi Persekitaran Analitik Perseorangan Berpasangan Sosial Berkumpulan Psikologi Otak Kanan Fisiologi Persepsi Pemakanan Otak Kiri Masa Belajar Orang Dewasa Mobiliti .

Faktor-faktor mempengaruhi Gaya Pembelajaran Persekitaran Psikologi Rangsangan Emosi Sosial Fisiologi .

Cahaya Bunyi Suhu Ransangan Persekitaran Reka bentuk tempat belajar .

Struktur Motivasi Rangsangan Emosi Keazaman Sikap Tanggungjawab .

Rakan sebaya Orang dewasa Ibu bapa Rangsangan Sosial Perseorangan Berkumpulan Berpasangan .

Masa belajar Persepsi Rangsangan Fisiologi Mobiliti/Pergerakan Pemakanan .

Analitik vs Global Gerak Hati Reflektif Rangsangan Psikologi Otak Kanan Otak Kiri .

3. 3.Perbezaan antara pemproses otak-kiri dengan pemproses otak-kanan Pemproses otak-kiri 1.Gemar menyempurnakan beberapa tugasan pada satu masa. 8. 8.Tidak gemar makan atau minum ketika membuat kerja.Suka pada tempat duduk yang tersusun.Lebih suka tugasan yang tidak berstruktur.Gemar pada tempat duduk yang informal.Berusaha dengan lebih baik tanpa pihak berkuasa. 4. Gemar tugasan yang berstruktur (iaitu ada arahan yang jelas).Suka makan/minum ketika membuat kerja.Suka cahaya yang lebih terang.Gemar belajar di tempat senyap. Pemproses otak-kanan 1. .Gemar pada keadaan yang sederhana terang. 7. 5. 4. 6. 2.Lebih gemar bekerja di hadapan pihak berkuasa.Memerlukan rehat sebelum dapat menyempurnakan tugasan. 6.Gemar belajar dengan adanya muzik. 2. 7.Gemar menyempurnakan satu tugasan pada satu masa.Gigih ketika menyempurnakan tugasan 5.

.

. • Perlu melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran muridmurid. • Pelbagaikan strategi dan teknik pengajaran.• Guru harus mengenalpasti gaya pembelajaran muridnya dan pastikan teknik pengajaran yang betul digunakan.

• Menurut Dunn & Dunn • If children cannot learn the way we teach them then we must teach them the way they learn .

.

• Contoh guru menyesuaikan strategi pengajaran mengikut gaya pembelajaran murid Murid visual dan auditori Murid kinesthetic Murid teoris Murid pragmatis Tekankan aktiviti-aktiviti Adakan motivasi dari semasa ke semasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful