GAYA PEMBELAJARAN

DEFINISI

Cara belajar individu Proses, tafsir, peroleh maklumat

Hasil gabungan faktor individu Pengaruh warisan baka dan persekitaran

• Dalam konteks psikologi pendidikancara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh maklumat, ilmu atau pengalaman baru. • Gaya pembelajaran – pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar. (Peterson, 1971)

iaitu persekitaran. 1978-Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach) • • Cara bagaimana unsur-unsur lima rangsangan. sosial. emosi. berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya.• Cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau ilmu baru. 1982-Learning Style Inventory Development and Research) . (Dunn & Dunn. fisiologi dan psikologi dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami. (Dunn & Dunn.

• Tingkah laku yang dimanifestasi oleh seseorang individu apabila menggunakan mindanya berinterksi dengan persekitaran. kemudian mengumpul dan memproses maklumat daripada itu. 1979) • Setiap orang dilahirkan dengan gaya pembelajaran tersendiri disebabkan warisan baka dan persekitaran. 1994) . (Gregorc. (Gargner. 1985) • Gaya pembelajaran berlainan berkait dengan personaliti yang berbeza. (Slavin.

Merupakan hasil gabungan faktor individu dan pengaruh persekitaran.Rumusan Gaya pembelajaran Stail/cara belajar seseorang individu yang bertindak dengan persekitarannya demi mendapat ilmu.(dijelaskan dalam model Dunn & Dunn) .

Mengikut Murnford & Honey (1986): AKTIVIS REFLEKTIF TEORIS PRAGMATIS .

aktivis reflektif JENIS-JENIS teoris pragmatis .

cepat balas Cari pengalaman baru Penuh semangat. berfikiran terbuka .AKTIVIS Aktif & agresif Sikap tergesa-gesa Ingin tahu Gerak pantas.fleksibel.

Motivasi intrinsik Fikir secara kritis. kreatif .

perbincangan. kerja praktik. . penyelesaian masalah.Latihan amali. kaedah projek. aktiviti kokurikulum Kaedah inkuiri-penemuan. permainan.sukan.

Memerhati Menyoal siasat Mentafsir Menilai Refleksi kendiri .REFLEKTIF • Keseluruhannya. pelajar ini suka • memerhati. memikir & membuat • refleksi kendiri.

prinsip. prinsip. berwaspada & sentiasa memikirkan pelbagai pilihan dengan teliti • Pendengar yang baik tetapi lambat • bertindak . keputusan & projek Berfikir secara kritis dan kreatif • Suka mencari hakikat yang sebenar • Sikap berhati-hati. keputusan & projek Suka mentafsir & menilai samaada perkara.Suka mentafsir & menilai sama ada perkara.

aktiviti projek & kajian luar •Strategi P & P: Penyelesaian Masalah Inkuiri Penemuan Projek Perbincangan . Bahasa.• Belajar dan membuat kerja secara sistematik • Tidak berburu-buru membuat keputusan @ • kesimpulan • Pelajar ini suka Sejarah.

TEORIS • Pelajar ini gemar menggunakan prinsip & teori untuk membuat kesimpulan sesuatu perkara Berfikiran rasional & logikal Berdisiplin & objektif  Kurang kreatif Perkara ini ikut teori apa? .

• Menggunakan otak kiri • Suka membuat. menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti • Suka mengesan sebab & akibat • Berminat mengkaji fenomenafenomena alam sekitar .

Sains. Geografi & Sejarah Strategi P & P: Kaedah induksi & deduksi Bertukar pendapat melalui perbincangan  Mengumpul data untuk membuat analisis.Pelajar ini suka belajar Matematik. Logik. tafsiran & membuat rumusan melalui kaedah penyelidikan .

mementing hakikat sebenar Percaya perkara yang dilihat Suka buat perbandingan Guna bahan konkrit Cuba jaya .PRAGMATIS Praktikal.

strategi pemusatan bahan.• ekspresif • Kreatif & inovatif • Kaedah kerja praktik. kaedah deduksi .

Model Dunn & Dunn ~ Gaya pembelajaran sebagai cara bagaimana unsur-unsur daripada lima rangsangan. . dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami. berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya.

KENNETH DUNN RITA DUNN .

Peta Minda Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn Cahaya Bunyi Suhu Keazaman Motivasi Emosi Rangsangan dan Unsur-unsur Gaya pembelajaran Tanggungjawab Struktur Reka Bentuk Global Gerak Hati Refleksi Persekitaran Analitik Perseorangan Berpasangan Sosial Berkumpulan Psikologi Otak Kanan Fisiologi Persepsi Pemakanan Otak Kiri Masa Belajar Orang Dewasa Mobiliti .

Faktor-faktor mempengaruhi Gaya Pembelajaran Persekitaran Psikologi Rangsangan Emosi Sosial Fisiologi .

Cahaya Bunyi Suhu Ransangan Persekitaran Reka bentuk tempat belajar .

Struktur Motivasi Rangsangan Emosi Keazaman Sikap Tanggungjawab .

Rakan sebaya Orang dewasa Ibu bapa Rangsangan Sosial Perseorangan Berkumpulan Berpasangan .

Masa belajar Persepsi Rangsangan Fisiologi Mobiliti/Pergerakan Pemakanan .

Analitik vs Global Gerak Hati Reflektif Rangsangan Psikologi Otak Kanan Otak Kiri .

Gigih ketika menyempurnakan tugasan 5.Suka cahaya yang lebih terang. 4.Gemar menyempurnakan beberapa tugasan pada satu masa. 2. 8. 2.Gemar belajar di tempat senyap. 3. Pemproses otak-kanan 1.Tidak gemar makan atau minum ketika membuat kerja.Gemar belajar dengan adanya muzik.Suka makan/minum ketika membuat kerja. 6. 3. 5.Suka pada tempat duduk yang tersusun.Berusaha dengan lebih baik tanpa pihak berkuasa.Gemar menyempurnakan satu tugasan pada satu masa.Gemar pada keadaan yang sederhana terang.Gemar pada tempat duduk yang informal. 7. . 7. Gemar tugasan yang berstruktur (iaitu ada arahan yang jelas).Perbezaan antara pemproses otak-kiri dengan pemproses otak-kanan Pemproses otak-kiri 1.Memerlukan rehat sebelum dapat menyempurnakan tugasan. 4.Lebih suka tugasan yang tidak berstruktur. 8. 6.Lebih gemar bekerja di hadapan pihak berkuasa.

.

• Perlu melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran muridmurid.• Guru harus mengenalpasti gaya pembelajaran muridnya dan pastikan teknik pengajaran yang betul digunakan. • Pelbagaikan strategi dan teknik pengajaran. .

• Menurut Dunn & Dunn • If children cannot learn the way we teach them then we must teach them the way they learn .

.

• Contoh guru menyesuaikan strategi pengajaran mengikut gaya pembelajaran murid Murid visual dan auditori Murid kinesthetic Murid teoris Murid pragmatis Tekankan aktiviti-aktiviti Adakan motivasi dari semasa ke semasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful