GAYA PEMBELAJARAN

DEFINISI

Cara belajar individu Proses, tafsir, peroleh maklumat

Hasil gabungan faktor individu Pengaruh warisan baka dan persekitaran

• Dalam konteks psikologi pendidikancara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperoleh maklumat, ilmu atau pengalaman baru. • Gaya pembelajaran – pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar. (Peterson, 1971)

fisiologi dan psikologi dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami. emosi. sosial. (Dunn & Dunn. 1978-Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach) • • Cara bagaimana unsur-unsur lima rangsangan. berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya. iaitu persekitaran.• Cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau ilmu baru. 1982-Learning Style Inventory Development and Research) . (Dunn & Dunn.

(Slavin. (Gargner. (Gregorc. kemudian mengumpul dan memproses maklumat daripada itu. 1994) . 1979) • Setiap orang dilahirkan dengan gaya pembelajaran tersendiri disebabkan warisan baka dan persekitaran. 1985) • Gaya pembelajaran berlainan berkait dengan personaliti yang berbeza.• Tingkah laku yang dimanifestasi oleh seseorang individu apabila menggunakan mindanya berinterksi dengan persekitaran.

Rumusan Gaya pembelajaran Stail/cara belajar seseorang individu yang bertindak dengan persekitarannya demi mendapat ilmu. Merupakan hasil gabungan faktor individu dan pengaruh persekitaran.(dijelaskan dalam model Dunn & Dunn) .

Mengikut Murnford & Honey (1986): AKTIVIS REFLEKTIF TEORIS PRAGMATIS .

aktivis reflektif JENIS-JENIS teoris pragmatis .

fleksibel. berfikiran terbuka .cepat balas Cari pengalaman baru Penuh semangat.AKTIVIS Aktif & agresif Sikap tergesa-gesa Ingin tahu Gerak pantas.

kreatif .Motivasi intrinsik Fikir secara kritis.

Latihan amali.sukan. kerja praktik. permainan. kaedah projek. . aktiviti kokurikulum Kaedah inkuiri-penemuan. penyelesaian masalah. perbincangan.

Memerhati Menyoal siasat Mentafsir Menilai Refleksi kendiri . pelajar ini suka • memerhati. memikir & membuat • refleksi kendiri.REFLEKTIF • Keseluruhannya.

prinsip. prinsip. keputusan & projek Suka mentafsir & menilai samaada perkara.Suka mentafsir & menilai sama ada perkara. berwaspada & sentiasa memikirkan pelbagai pilihan dengan teliti • Pendengar yang baik tetapi lambat • bertindak . keputusan & projek Berfikir secara kritis dan kreatif • Suka mencari hakikat yang sebenar • Sikap berhati-hati.

• Belajar dan membuat kerja secara sistematik • Tidak berburu-buru membuat keputusan @ • kesimpulan • Pelajar ini suka Sejarah.aktiviti projek & kajian luar •Strategi P & P: Penyelesaian Masalah Inkuiri Penemuan Projek Perbincangan . Bahasa.

TEORIS • Pelajar ini gemar menggunakan prinsip & teori untuk membuat kesimpulan sesuatu perkara Berfikiran rasional & logikal Berdisiplin & objektif  Kurang kreatif Perkara ini ikut teori apa? .

• Menggunakan otak kiri • Suka membuat. menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti • Suka mengesan sebab & akibat • Berminat mengkaji fenomenafenomena alam sekitar .

Sains. Geografi & Sejarah Strategi P & P: Kaedah induksi & deduksi Bertukar pendapat melalui perbincangan  Mengumpul data untuk membuat analisis. Logik. tafsiran & membuat rumusan melalui kaedah penyelidikan .Pelajar ini suka belajar Matematik.

PRAGMATIS Praktikal. mementing hakikat sebenar Percaya perkara yang dilihat Suka buat perbandingan Guna bahan konkrit Cuba jaya .

strategi pemusatan bahan. kaedah deduksi .• ekspresif • Kreatif & inovatif • Kaedah kerja praktik.

.Model Dunn & Dunn ~ Gaya pembelajaran sebagai cara bagaimana unsur-unsur daripada lima rangsangan. berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya. dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami.

KENNETH DUNN RITA DUNN .

Peta Minda Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn Cahaya Bunyi Suhu Keazaman Motivasi Emosi Rangsangan dan Unsur-unsur Gaya pembelajaran Tanggungjawab Struktur Reka Bentuk Global Gerak Hati Refleksi Persekitaran Analitik Perseorangan Berpasangan Sosial Berkumpulan Psikologi Otak Kanan Fisiologi Persepsi Pemakanan Otak Kiri Masa Belajar Orang Dewasa Mobiliti .

Faktor-faktor mempengaruhi Gaya Pembelajaran Persekitaran Psikologi Rangsangan Emosi Sosial Fisiologi .

Cahaya Bunyi Suhu Ransangan Persekitaran Reka bentuk tempat belajar .

Struktur Motivasi Rangsangan Emosi Keazaman Sikap Tanggungjawab .

Rakan sebaya Orang dewasa Ibu bapa Rangsangan Sosial Perseorangan Berkumpulan Berpasangan .

Masa belajar Persepsi Rangsangan Fisiologi Mobiliti/Pergerakan Pemakanan .

Analitik vs Global Gerak Hati Reflektif Rangsangan Psikologi Otak Kanan Otak Kiri .

Gemar pada keadaan yang sederhana terang.Gemar belajar di tempat senyap. 5.Suka pada tempat duduk yang tersusun. 4.Perbezaan antara pemproses otak-kiri dengan pemproses otak-kanan Pemproses otak-kiri 1.Suka cahaya yang lebih terang.Gigih ketika menyempurnakan tugasan 5. 8. Pemproses otak-kanan 1. 7.Lebih gemar bekerja di hadapan pihak berkuasa. 7. 6.Lebih suka tugasan yang tidak berstruktur. 3.Memerlukan rehat sebelum dapat menyempurnakan tugasan. 2.Gemar menyempurnakan beberapa tugasan pada satu masa. 3.Gemar menyempurnakan satu tugasan pada satu masa.Suka makan/minum ketika membuat kerja. 6.Gemar belajar dengan adanya muzik. Gemar tugasan yang berstruktur (iaitu ada arahan yang jelas).Berusaha dengan lebih baik tanpa pihak berkuasa.Tidak gemar makan atau minum ketika membuat kerja. 4. 2. .Gemar pada tempat duduk yang informal. 8.

.

• Guru harus mengenalpasti gaya pembelajaran muridnya dan pastikan teknik pengajaran yang betul digunakan. • Perlu melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran muridmurid. • Pelbagaikan strategi dan teknik pengajaran. .

• Menurut Dunn & Dunn • If children cannot learn the way we teach them then we must teach them the way they learn .

.

• Contoh guru menyesuaikan strategi pengajaran mengikut gaya pembelajaran murid Murid visual dan auditori Murid kinesthetic Murid teoris Murid pragmatis Tekankan aktiviti-aktiviti Adakan motivasi dari semasa ke semasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful