Anda di halaman 1dari 7

TATA CARA BELAJAR SHOLAT TAHAJUD SENDIRI (A.)1.

berdiri tegak lurus pandangan kebawah yng ke satu dengan niat sholat tahajud

Ushollii sunatad tahajuti rokataini mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi taaalaa.

ALLAAHU AKBAR...........

2. lalu tangan sedekap terus baca KABIIRAA WAL HAMDU LILLAAHI KATSIIRAA WASUBHAANALLAAHI BUKRATAW WAASHIILAA. INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA HANIIFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL

MUSYRIKIIN. INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII LILLAAHIRABBIL AALAMIIN. LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN.BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM AL HAMDU LILLAAHI RABBIL AALAMIIN ARRAHMAANIR RAHIIM MAALIKIYAUMIDDIIN IYYAAKA NABUDU WAIYYAAKA NASTAIINU IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM SHIRAATHAL LADZIINA ANAMTA ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN..........BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM QUL HUWALLAHU AHAD ALLOHU SHOMAD LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAKULAHU KHUFUAN AHAD.

3. lalu rukuk terus baca ALLAAHU AKBAR........ SUBHAANA RABBIYAL ADZIIMI WA BIHAMDIH. - 3 x 4. lalu berdiri tegak /iktidal terus baca

SAMIALLAAHU LIMAN HAMIDAH..........

.RABBANAA LAKAL HAMDU MILUS SAMAAWATI WA MIL ULARDHI WA MIL UMAASYITA MIN SYAIIN BADU. 5. lalu sujud terus baca ALLAAHU AKBAR.......

. SUBHAANA RABBIYAL ALAA WA BIHAMDIH. - 3 x 6.lalu DUDUK DIANTARA DUA SUJUD ALLAAHU AKBAR........

RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII

WARFANII WARZUQNII WAHDINII WAAAFINII WAFU ANNII. 7.lalu sujud lagi terus baca ALLAAHU AKBAR.......

. SUBHAANA RABBIYAL ALAA WA BIHAMDIH. - 3 x (B).1.ALLAAHU AKBAR....... .lalu berdiri tegak lurus yng kedua

pandangan kebawah terus baca al fatekah BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM AL HAMDU LILLAAHI RABBIL AALAMIIN ARRAHMAANIR RAHIIM MAALIKIYAUMIDDIIN IYYAAKA NABUDU WAIYYAAKA NASTAIINU IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM SHIRAATHAL LADZIINA ANAMTA ALAIHIM GHAIRIL MAGHDHUUBI ALAIHIM WALADHDHAALLIIN. AAMIIN..........QUL AUDZU BII ROBBINNAS MALIKI NAAS ILLAHI NAAS MIN SYARI WAS WSAHIL QONAAS ALLADZI YUKADZIBU FI ZUDZIRINNAAS MINNAL JINNATI WA NAAS.

2. ALLAAHU AKBAR......... lalu rukuk terus baca

SUBHAANA RABBIYAL ADZIIMI WA BIHAMDIH. - 3 x

3.lalu berdiri tegak /iktidal terus baca SAMIALLAAHU LIMAN HAMIDAH...........

RABBANAA LAKAL HAMDU MILUS SAMAAWATI WA MIL ULARDHI WA MIL UMAASYITA MIN SYAIIN BADU.

4.lalu sujud terus baca ALLAAHU AKBAR........

SUBHAANA RABBIYAL ALAA WA BIHAMDIH. - 3 x 5.lalu DUDUK DIANTARA DUA SUJUD ALLAAHU AKBAR.......

.RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFANII WARZUQNII WAHDINII WAAAFINII WAFU ANNII. 6.lalu sujud terus baca ALLAAHU AKBAR.......

. SUBHAANA RABBIYAL ALAA WA BIHAMDIH. - 3 x 7.ALLAAHU AKBAR........lalu duduk

TASYAHUD AKHIR baca


ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWATUTH THAYYIBAATU LILLAAH. ASSALAAMU ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. ASSALAAMU ALAINAA WA ALAA IBADADILLAAHISH SHAALIHIIN.(baca sahadad lalu tangan telunjuk lurus kedepan) ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH. WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH.ALLAAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADKAMAA SHALLAITAA ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIMWA BAARIK ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.KAMAA BAARAKTA ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIM WA ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIM.FIL AALAMIINA INNAKA HAMIIDUMMAJIID. YAA MUQALLIBAL QULUUB. TSABBIT QALBII ALAA DIINIK. 8.(terus salam menoleh ke kanan sambil baca

assalamungalaikum warrohmatullohi wabarokatuh)............(lagi menoleh ke kiri sambil baca assalamungalaikum warrohmatulloh...................).